Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

PROJEKTY, DO KTERÝCH JSME ZAPOJENI

PROJEKT "TVOŘIT NÁS BAVÍ"
  PROJEKT "TVOŘIT NÁS BAVÍ" CZ.02.3.68/0.0/16_022/0001547 JE SPOLUFINANCOVÁN EU. JEDNÁ SE O...
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
V rámci tohoto projektu se snažíme šířit osvětu o důležitosti čtení a předčítání dětem, dále dbáme...
RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT
Recyklohraní aneb ukliďme si svět Recyklohraní je školní recyklační program, pod záštitou MŠMT,...
MRKVIČKA - EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
VÍCE INFO NA https://www.pavucina-sev.cz/rubrika/71-PROGRAMY-MRKVICKA/index.htm
RODIČE VÍTÁNI
Škola otevřená rodičům - rodiče otevření škole Již brzy se do projektu zapojíme... Více info...
MEDOVÉ SNÍDANĚ
Projekt ministerstva zemědělství na podporu včelařství. Dětem bude v rámci tohoto projektu...
PRIMA VIZUS
PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Smyslem vyšetření je vyhledání dosud nezjištěných...

„Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.“

Jan Ámos Komenský

MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTŘICE

VIZE ŠKOLY
MOTTO ŠKOLY: „Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“                                                                                                                                   Ralph Waldo Emerson   VIZE ŠKOLY: Být efektivní a učící se organizací, která je pro své systematické směřování ke kvalitě...
FILOSOFIE A PROFILACE ŠKOLY
  HLAVNÍ PROJEKTY   LESNÍ DNY S LIŠKOU  BYSTROUŠKOU ENVIRONMENTÁLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ Cílem je environmentálně senzitivní jedinec, který má přehled o základních environmentálních zákonitostech a touží poznávat, objevovat a chránit své životní prostředí. VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT Učíme děti porozumět základním potřebám zvířat a uvědomit si, že lidé by měli se zvířaty zacházet vlídně a respektovat jejich domovy a životní prostředí. POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V této oblasti se zaměřujeme na rozvoj pohybových schopnosí a manuální šikovnosti dětí. ZAJÍC HRYZÁLEK ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Podporujeme postoje a návyky dětí, které v budoucnu ovlivní jejic životní styl a duševní pohodu. SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Etická výchova je velice důležitá pro správnou socializaci jedince. Zásada 5 P + O, je základním východiskem pro předcházení nežádoucích projevů...
NÁŠ TÝM
TÝM POZICE KVALIFIKACE   PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI   Helena Křiklánová učitelka zástupkyně ředitelky kvalifikovaná Hana Pivoňková učitelka kvalifikovaná Marie Brejlová učitelka kvalifikovaná Bc. Ivana Hrušková učitelka kvalifikovaná Mgr. Lenka Lapáčková učitelka kvalifikovaná Andrea  Křížková, DiS. učitelka kvalifikovaná Alena Rosolová učitelka kvalifikovaná Mgr. Kateřina Reifová učitelka/ředitelka/metodička pedagogické diagnostiky/zdravotník zotavovacích akcí kvalifikovaná Kateřina Hasellrot učitelka   kvalifikovaná Mgr. Petra Kubálková učitelka   kvalifikovaná Bc. Petra Novotná učitelka kvalifikovaná Marie Pavlasová učitelka   kvalifikovaná Lucie Skřipská,...
NĚCO MÁLO Z HISTORIE
Mateřská škola v Bystřici, Družstevní 422 byla postavena v roce 1979 jako podniková mateřská škola podniku Narex Bystřice. Původně zde byly pouze dvě třídy pro 60 dětí. Začátkem 90. let vznikla z bytu školníka další malá třída. Kapacita se zvýšila na 78 dětí. Od 1. ledna 2003 má škola právní subjektivitu. Vzhledem k velkému počtu dětí v Bystřici byla přistavěna nová budova, ve které jsou další dvě velké moderní třídy s příslušenstvím. Provoz zde byl zahájen 1. září 2007. Kapacita školy byla 130 dětí v pěti třídách. Od 1. dubna 2014 byl zahájen provoz dalších dvou tříd, které vznikly v přístavbě na základní škole. K naší mateřské škole tak přibylo odloučené pracoviště, kde se vzdělávají naši předškoláci. Kapacita školy tak vzrostla na 186 dětí, celkem v 7 třídách. Náš tým tvoří 12 pedagogických pracovnic, 3 kuchařky, školnice a 3 provozní pracovnice.