"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

PROJEKTY, DO KTERÝCH JSME ZAPOJENI

ALTERNATIVNÍ PROGRAM ZAČÍT SPOLU
Principy programu Začít spolu   Společné...
PROJEKT "SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME!"
PROJEKT "SPOLEČNĚ TO...
LOKOMOCE
www.lokomce.eu Naše MŠ je v projektu zapojena od...
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II.
Jsme zapojení v projektu Místní akční plán...
MENZA ČR
www.mensa.cz Navázali jsme spolupráci s...
RODIČE VÍTÁNI
Škola otevřená rodičům - rodiče otevření...
RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT
Recyklohraní aneb ukliďme si svět Recyklohraní je...
PRIMA VIZUS
PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU V PŘEDŠKOLNÍM...
PROJEKT "TVOŘIT NÁS BAVÍ"
  PROJEKT "TVOŘIT NÁS...

„Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.“

Jan Ámos Komenský

PRACUJEME PODLE ALTERNATIVNÍHO PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTŘICE

VIZE, CÍLE, SNY A PLÁNY...
MOTTO ŠKOLY: „Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“                                                                                                                                   Ralph Waldo Emerson   VIZE ŠKOLY: Být efektivní a učící se organizací, která je pro své systematické směřování ke...
NÁŠ TÝM
TÝM POZICE KVALIFIKACE   PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI   Helena Křiklánová učitelka/ zástupkyně ředitelky/metodik didaktik, plánování kvalifikovaná Hana Pivoňková učitelka/ metodik hudební výchovy kvalifikovaná Marie Brejlová učitelka kvalifikovaná Bc. Ivana Hrušková učitelka kvalifikovaná Mgr. Lenka Lapáčková učitelka kvalifikovaná Andrea  Křížková, DiS. učitelka, metodik EVVO kvalifikovaná Alena Žáková učitelka, metodik pedagogické diagnostiky kvalifikovaná Mgr. Kateřina Reifová učitelka/ředitelka/metodička pedagogické diagnostiky/metodik inkluze/zdravotník zotavovacích akcí kvalifikovaná Kateřina Hasellrot učitelka, metodik tělesné výchovy   kvalifikovaná Mgr. Petra Kubálková učitelka, logopedický asistent   kvalifikovaná Bc....
NĚCO MÁLO Z HISTORIE
Mateřská škola v Bystřici, Družstevní 422 byla postavena v roce 1979 jako podniková mateřská škola podniku Narex Bystřice. Původně zde byly pouze dvě třídy pro 60 dětí. Začátkem 90. let vznikla z bytu školníka další malá třída. Kapacita se zvýšila na 78 dětí. Od 1. ledna 2003 má škola právní subjektivitu. Vzhledem k velkému počtu dětí v Bystřici byla přistavěna nová budova, ve které jsou další dvě velké moderní třídy s příslušenstvím. Provoz zde byl zahájen 1. září 2007. Kapacita školy byla 130 dětí v pěti třídách. Od 1. dubna 2014 byl zahájen provoz dalších dvou tříd, které vznikly v přístavbě na základní škole. K naší mateřské škole tak přibylo odloučené pracoviště, kde se vzdělávají naši předškoláci. Kapacita školy tak vzrostla na 186 dětí, celkem v 7 třídách. Náš tým tvoří 12 pedagogických pracovnic, 3 kuchařky, školnice a 3 provozní pracovnice.