Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Odhlašování dětí

!!! Děti odhlašujte do 8,00 hod.!!!

V případě odhlášení po 8,00 hodině je vám účtováno stravné, vč. nákladů na provoz! 

Při omlouvání uveďte jméno a příjmení dítěte a název třídy do které dochází. Dále sdělte datum, do kterého dítě omlouváte. 

V případě změny musíte opět kontaktovat školní jídelnu.

 

DĚTI Z HLAVNÍ BUDOVY I ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ OMLOUVEJTE (zvolte některou z variant):

a) Aplikace Naše MŠ - www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod. + 420 721 616 166

c) SMS kdykoli na +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

 

*Do sešitků v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě ( z důvodu přichystání svačinky a úklidu lehátka).

Naši partneři