Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Lokomoce

Naše MŠ je v projektu zapojena od září 2019.

Cílem projektu je vrátit do školek pohyb, aby i dnešní děti, které ho mají mnohem méně, než měli jejich rodiče, si v dnešním přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory, návyky, a především správné držení těla!

Pohyb do MŠ každý den!

20 min. denní cvičení dětí zaměřené na rozvoj koordinace a správného držení těla.

Bude realizováno:

  • Zaškolení učitelek MŠ a další pokračující semináře v průběhu roku
  • Materiály k vedení cvičení.
  • Cvičební pomůcky.
  • Vstupní kineziologické vyšetření.
  • Další sledování stavby těla všech dětí MŠ, včetně fotodokumentace.

O PROJEKTU SAMOTNÉM:

Projekt  LOKOMOCE jsme zahájili na podzim roku 2014.  Jsme tým medicínsky vzdělaných a systematicky se vzdělávajících odborníků. Našim cílem je zlepšit pohybovou úroveň naší populace již od nejmenšího dětského věku. Vrátit do školek pohyb, aby i dnešní děti, které ho mají mnohem méně, než měli jejich rodiče, si v dnešním přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory, návyky, a především správné držení těla!

Náš projekt již druhým rokem realizujeme v mateřských školách – kde s dětmi denně,  systematicky cvičíme. Toto každodenní cvičení  potencuje u dětí  jejich psychomotorický vývoj, rozvíjí kreativitu, zlepšuje kondici a koordinaci a posiluje imunitní systém. Zaměřujeme se na vadné držení těla, poruchu klenby nožní, kterou má díky nedostatku pestré pohybové aktivity 80 -90 %! dětí.  Z nedostatku pohybu se  zhoršuje zdravotní stav naší populace a tím se zvyšují náklady na zdravotní péči. Máme spolupráci v několika krajích republiky: Jihomoravský, Vysočina, Moravskoslezský, Středočeský a dále se chystá spolupráce ve Zlínském kraji. V současnosti s námi spolupracuje přes 35 školek a očekáváme po prezentaci v dalších krajích nárůst do konce letošního roku na 60  organizací. Budeme rádi, když budeme moci náš projekt prezentovat i u Vás.

Formou  akreditovaných workshopů  a cvičení učíme zdravému pohybu bez bolestí, edukujeme rodiče, pedagogy, ostatní lékaře, ale i laickou veřejnost. Chceme, aby byli lidé za své zdraví zodpovědní, znali své tělo, chápali jeho zákonitosti a uměli s ním zacházet.

Hledáme MŠ a ZŠ, které mají zájem, aby si i další generace užívali života a neřešili pouze své zdravotní problémy. Vytvořme dětem kladný vztah ke sportu a pohybu! Dopřejme jim zdravé tělo!

Nabízíme:

-       zaškolení pedagogů  MŠ a další pokračující akreditované  workshopy  v průběhu roku

-       informační schůzky pro rodiče dětí zapojených v projektu

-       workshopy pro rodiče

-       materiály k vedení cvičení

-       cvičební pomůcky

-       vstupní a výstupní vyšetření dětí ve školce

-       další sledování stavby těla všech dětí MŠ, včetně fotodokumentace

Jak to probíhá?

Děti cvičí rozděleně dle věku (pokud je to možné). Na cvičení se převlékají (hygiena, volnost při pohybu, trénink koordinace, a jemné motoriky), cvičí bosy. Většina MŠ zařazuje cvičení před ranní svačinou. Doba cvičení je 20-30 minut.

Podívejte se na reportáž ČT o školce v Ivani, která s námi nějakou dobu spolupracuje a každodenně cvičí!

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2823773-bolestmi-hlavy-a-zad-trpi-uz-deti-ve-skolce-muze-za-spatne-drzeni-tela-a-malo-pohybu?fbclid=IwAR1NkxxBa8ZqwLC0DDnISD56dySxEcOcmUzNgwAqNJB5a7gdjjGpKaf8-RE

Reportáž, která proběhla na TV Barandov - https://www.barrandov.tv/video/131467-nase-zpravy-21-7-2018   je to stopáž: 29:50

Další info na našich webových stránkách: www.lokomoce.eu

Informace o hrazených službách:

Workshopy: 1x akreditovaný workshop pro jednu osobu 2500 Kč (je to 3 hodinový workshop, který se skládá z teoretické i praktické části – lektoři jsou MUDr. Jaroslava Chlupová – zakladatelka projektu a fyzioterapeutka Mgr. Martina Haklová) v případě, že organizace vyšle více jak 4 pedagogy tak od 4 do 7 pedagoga se již nehradí, tedy pro 7 osob maximálně 7500 Kč. Akreditovaný workshop bývá 3x ročně vždy v sobotu v daném regionu kde je vícero organizací nebo v hotelu Valeč. Každý účastník obdrží skripta k danému probíranému tématu. Součástí praktického cvičení jsou i ukázky jak s dětmi poté ve školce cvičit. Školka začíná s dětmi cvičit již po  prvním workshopu.

Při účasti všech tří workshopů v průběhu roku dostane každý účastník certifikát – zvyšuje si tím svoji profesní kvalifikaci.

Informační schůzka pro rodiče:

Cena za informační schůzku je 2000 Kč na školku. Trvá cca 1h , kde paní doktorka představí rodičům projekt jak bude fungovat a dá odborné informace o tom jak se s dětmi bude celý rok cvičit.

Vstupní a výstupní vyšetření dětí:

Hradí každý rodič sám. Cena vstupního vyšetření je 400 Kč/dítě, cena výstupního vyšetření je 400 Kč/dítě. Děti se klinicky vyšetří v dané školce našimi fyzioterapeuty, následně se vyhodnotí a zpracuje karta, která je zasílána do školky a následně předána rodičům. Při tomto vyšetření se zjistí případné patologické změny u dětí, které se následně řeší a ve školce se zaměří na dané partie pohybového aparátu dětí. To samé je pak při výstupním vyšetření, kde se  hodnotí jak se dítě zlepšilo a případně na čem je ještě potřeba pracovat.

Workshopy pro rodiče:

Cena workshopu pro rodiče je 2000 Kč na školku. Délka je cca 1h. Zde jsou pro rodiče zařazeny praktické ukázky jak s dětmi doma cvičit.

Jelikož Lokomoce je nezisková organizace, tak naše aktivity nemohou být v současnosti  poskytovány zcela zdarma. Velmi aktivně usilujeme, aby náš projekt byl zařazen a financován celoplošně v rámci celé ČR. Jednáme s ministerstvem zdravotnictví a školství.

V současnosti je možno hradit ze šablon,  z provozních peněz organizací, z MAS, MAP či sponzoringu rodičů.

Naši partneři