Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Něco málo z historie

Mateřská škola v Bystřici, Družstevní 422 byla postavena v roce 1979 jako podniková mateřská škola podniku Narex Bystřice. Původně zde byly pouze dvě třídy pro 60 dětí. Začátkem 90. let vznikla z bytu školníka další malá třída. Kapacita se zvýšila na 78 dětí.

Od 1. ledna 2003 má škola právní subjektivitu.

Vzhledem k velkému počtu dětí v Bystřici byla přistavěna nová budova, ve které jsou další dvě velké moderní třídy s příslušenstvím. Provoz zde byl zahájen 1. září 2007. Kapacita školy byla 130 dětí v pěti třídách.

Od 1. dubna 2014 byl zahájen provoz dalších dvou tříd, které vznikly v přístavbě na základní škole. K naší mateřské škole tak přibylo odloučené pracoviště, kde se vzdělávají naši předškoláci. Kapacita školy tak vzrostla na 186 dětí, celkem v 7 třídách. 

Pro nedostatek dětí byla jedna třída na odloučeném pracovišti uzavřena a kapacita školy se tak snížila na 158 dětí v 6 třídách.

 V roce 2023 náš tým tvoří 18 učitelek, 10 asisistentek pedagoga, 1 školní asistent, 3 provozní pracovnice a 4 zaměstnanci školní jídelny. 

Naši partneři