Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Zelená třída - Ježci

Ježci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Spojení

Telefonní číslo do třídy:

  • +420 702 026 361

E-mail: zelena@msbystrice.cz

Omlouvání dětí

a) přes aplikaci Naše MŠ   www.nasems.cz

b) telefonicky od 7hod +420 721 616 166

c) SMS kdykoliv  +420 721 616 166

d) emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

 


DATUM
AKCE CENA
a    
  ZÁŘÍ  
27.9.2023       Představení Pejsek Eda od 9 hod. Hlavní budova  
19.9.2023       Týden zdraví v Bystřici, dopoledne Náměstí v Bystřici  
21.9.2023       Dravci od 9 hod. na školní zahradě  
21.9.2023       Třídní schůzky od 16 hod. ve třídě Ježků  
  ŘÍJEN  
2.10.2023         Zdravotníci od 8,30 hod na školní zahradě  
3.10.2023        Vyšetření očí Prima Vizus (dobrovolné)    
12.10.2023      Vánoční focení ( dobrovolné)    
31.10.2023      Divadlo Harmonika od 9,30 hod Hlavní budova  
 

LISTOPAD

 
21.11.2023      Kouzelné Vánoce Od 9 hod Divadlo U Jelena  
  PROSINEC  
 

 

 
  LEDEN  
 

 

 
  ÚNOR  
     
  BŘEZEN  
   
  DUBEN
     
  KVĚTEN  
     
  ČERVEN  

6:15 - 7:15 (30) - volné hry dětí ve třídě Burušek

7:15 - 7:30 - přecházíme do své třídy Ježků

7:30 - 8:20 - volné hry dětí, nepřímo řízené činnosti, pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, manipulační hry, pracovní listy, individuální činnosti a rozhovory s dětmi

8:20 - 8:30 - úklid třídy po ranních činnostech, toaleta, pitný režim, hygiena (smrkání, větrání,...)

8:30 - 9:15 - Ranní kruh, Tělovýchovná chvilka - rušná část, protahovací cviky, pohybová hra, relaxace

9:15 - přesnídávka

9: 30 - 10:00 práce v centrech aktivit, řízená činnost, hodnotící kruh

10:15 -12:00 - příprava na pobyt venku, pobyt venku

12:15 - 12:45 - oběd

13:00 - 14:15 - relaxace po obědě, četba pohádek, poslech relaxační hudby, klidové činnosti

14:15 - svačina

14:30 - 15:30 - odpolední volné hry ve třídě Ježků

15:30 - 16:30 - volné hry ve třídě Berušek

- během dne je zajištěn pitný režim

a

Každou středu jezdíme na dopravním hřišti.

Děti mají k dispozici odrážedla, koloběžky a kola s i bez postranních koleček.

Aby mohly děti jezdit, musí mít v tento den ve školce svojí seřízenou cyklistickou helmu (podepsanou).

 

 

a

 

 

 

Červené pravidlo – ve školce chodíme bezpečnou rychlostí

 

 

 

Zelené pravidlo – každé jídlo zkusíme ochutnat

 

 

 

Modré pravidlo – šetříme vodou i mýdlem

 

 

 

Oranžové pravidlokdyž někdo mluví, nasloucháme mu

 

 

 

Růžové pravidlo – umíme pozdravit, poprosit, poděkovat

 

 

 

Hnědé pravidlo – uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo

 

 

 

Fialové pravidlo – jsme spolužáci – nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí

 

 

 

Žluté pravidlo – při odpočinku jsme potichu

1.OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

a

 ADAPTACE - od 4.9. do 21.9.2022

 - orientace v novém prostředí

 - učit se znát svoji značku

 - znát jména svých kamarádů a paní učitelek

 - zvládat sebeobsluhu, hygienu, stolování

 - osvojit si pravidla třídy, která dodržujeme

 - bezpečné chování při všech činnostech

 - spolupráce při řešení problémů ( kamarádství x sobectví)

 - hry pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání

 - zjišťování úrovně výslovnosti a vyjadřování

 - snažit se o samostatnou dohodu s kamarádem

 - hledání odpovědí na problémové situace - Co by se stalo, kdyby...?

 - rozvoj hrubé a jemné motoriky

 - rozvoj řeči - vyprávění, zpěv, procvičování výslovnosti

 - znalost barev a správný úchop psacích potřeb

 - poznávání pomůcek na cvičení

 

 25. - 27.9. SVATÝ VÁCLAV

 - příběh o Sv. Václavovi

 - dramatizace jeho příběhu

 - příchod Babího léta

 - pranostiky

 - 28.8. - svátek Svatého Václava – Den české státnosti

 

 DÍLČÍ PROJEKTY

 1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 -Budovat pozitivní vztah k přírodě

 -Chápaní proměn v přírodě (roční období)

 

 2) ZAJÍC HRYZÁLEK

 - Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce,   zelenina, luštěniny...)

 - Osvětová kampaň – Zdravý životní styl a bezpečnost

 - Vytvoření a společné dodržování pravidel

 - Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy

 

 3) MYŠÁK LOGÍSEK

 - Správná komunikace s vrstevníky i dospělými

 - Rozvoj komunikačních dovedností při dramatické výchově

 

 4) JEŽEK FRANTIŠEK

 - Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí

 - Využívání dopravního hřiště

 - Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce

 - Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce

 

 2. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

a

 2.- 6.10. BAREVNÝ PODZIM

 - proměny v přírodě

 - odlet stěhovavých ptáků

 - houby v lese - jedlé/nejedlé

 

 9.- 13.10. SKLIZEŃ NA POLI A V ZAHRADÁCH

 - co se aktuálně sklízí

 - zemědělské stroje

 - návštěva Kvarta

 - podzimní počasí

 

 16. - 20.10. POČASÍ JE NA DRAKA

- co znamená" počasí je na draka"

- pouštění draků

- vhodné oblečení na podzim

 

 23.- 27.10. EMOCE A NEMOCE

 - jak se chránit

 - podzimní nemoce( nastydnutí, chřipka,...)

 - výroba zdravého pokrmu

- emoce, jak se cítíme

 

 

3. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

a

 

4.LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE,JARO ZASE VÍTEJTE

a

5.SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

a

DÍLČÍ PROJEKTY

 

 

1/       LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

- všímáme si podzimních změn v přírodě

- posilování potřeby být v kontaktu s přírodou

- návštěva firmy Kvarto

 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

- poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, prostředí, stopy zvířat)

- poznávání zvířat domácích / volně žijící

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

- tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech

- smysl pro spolupráci a vzájemnou činnost

 

MYŠÁK LOGÍSEK- logopedická prevence v ranním kruhu,

 

2/     ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

- podpora zdravého životního stylu

- posilování fyzické zdatnosti

 

SOCIÁLNĚ - PATOLOGICKÉ JEVY

- posilování prosociálního chování formou her

- respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy

 

3/    JEŽEK FRANTIŠEK

- opakování dopravních pravidel při chůzi na chodníku, po silnici, na dopravním hřišti

 

 

Lucie Skřipská, DIS

Jsem absolventkou Vyšší odborné školy sociálně právní. Po mateřské mě ale vítr odvál od původní profese. DopSkřipskálnila jsem si vzdělání na Střední pedagogické škole a splnil se mi sen stát se učitelkou v mateřské škole. I nadále se vzdělávám v oblasti předškolní pedagogiky ať už prostřednictvím různých seminárů a kurzů, ale mnohé se učím i od dětí samotných. Když mi dojdou baterky, nabiju si je procházkou po lese.

 
 

Kateřina Hasselrot

HasselrotAhoj,

jmenuji se Kateřina. Vystudovala jsem Střední zdravotní školu v Praze. 11 let jsem pracovala jako sestra na  Chirurgii a Kardiologii. Při mateřské "dovolené" jsem vystudovala Střední pedagogickou školu - obor učitelka MŠ. A  stále se snažím dovzdělávat formou různých workshopů a seminářů. Proto bych letos ráda otevřela kurz keramiky v naší školce. Myslím si, že neni důležitý výrobek který vyrobí, ale dovednost, kterou si děti u hlíny osvojí.

 

Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohla uskutečnit.

                                                                                                              Paulo Coelho

a

Ahoj,

jmenuji se Lenka Bártová a vystudovala jsem střední školu pro ochranu a tvorbu životního prostředí v oboru Přírodovědné lyceum. Poté jsem několik let pracovala v obchodu na pozici manažerka prodejny. Při mateřské dovolené se dvěma syny se ukázalo, že starší syn má lehkou formu autismu, což mě inspirovalo ke kurzu Asistentky pedagoga, abych své zkušenosti a znalosti, které jsem díky němu načerpala, mohla uplatnit. Práce s dětmi mě velmi baví a nabíjí. Dává prostor projevit se mé kreativní a hravé stránce. V oblasti vzdělávání dětí s SVP stále čerpám nové informace a zkušenosti díky různým workshopům, seminářů a diskuzí s odborníky.

a

Dobrý den,
jmenuji se Karolina, a vystudovala jsem střední odbornou školu v Benešově, obor Obchodník.

Několik let jsem pracovala v oboru administrativy a ekonomiky, avšak nedávno jsem se rozhodla splnit si svůj dávný sen, a to pracovat v mateřské školce. Vždy jsem velice ráda pracovala s dětmi, a po narození syna, jsem se rozhodla věnovat se této práci naplno. Proto jsem si dodělala kurz Asistenta pedagoga, a stále se snažím zvyšovat své znalosti v tomto oboru odbornými články, semináři atd.

 Věřím, že děti jsou naše budoucnost a ráda bych jim pomáhala a motivovala je k co nejlepším předškolních i školním začátkům.

Ahoj,

jmenuji se Jana a pracuji ve školce jako provozní pracovnice již 9. rokem. Starám se o čistotu a pořádek ve třídě Motýlů. Práce mě baví, je různorodá, ale ne vždy jednoduchá (od urtírání prachu, přípravy a úklidu lehátek na spaní až po pomoc dětem při oblékání apod.). Největší odměnou je mi spokojenost dětí a jejich úsměv, proto se snažím řídit heslem - s úsměvem jde všechno líp!

Mám ráda historii, četbu, zvířata, práci na zahradě a procházky lesem.

"Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti"

                                                                                                      Marcus Tullius Cicero

Ahoj,

jmenuji se Hanka a v naší školkce pracuji už 27 let. Dopomáhám Vašim dětem s převlíkáním, připravuji pro ně postýlky a starám se, aby ve školce bylo vždy čisto.

Ahoj,

jmenuji se Jana a pro Vaše děti ve školce vařím už 12 let. Snažím se vařit z co nejčerstvějších potravin, nepoužíváme žádná dochucovadla, kromě soli, papriky, kmínu a majoránky.

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Igor

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den vegetariánství
  • Mezinárodní den seniorů
  • Mezinárodní den hudby
  • Mezinárodní den lékařů
  • Světový den cyklistiky
  • Světový den informovanosti o virové hepatitidě

Zítra má svátek Olívie, Oliver

Naši partneři