Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice Okres Benešov
U lišky Bystroušky

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Zelená třída - Ježci

Ježci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Spojení

Telefonní číslo do třídy:

  • +420 702 026 361

E-mail: zelena@msbystrice.cz

Omlouvání dětí

a) přes aplikaci Naše MŠ   www.nasems.cz

b) telefonicky od 7hod +420 721 616 166

c) SMS kdykoliv  +420 721 616 166

d) emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

DATUM AKCE CENA
  ZÁŘÍ  
20.9. Týden zdraví, prevence a bezpečnosti - akce Města Bystřice zdarma
29.9. od 16h třídní schůzky  
  ŘÍJEN  
20.10. Vánoční focení - v MŠ  
25.10. Dravci na zahradě MŠ  
31.10. Divadlo Harmonika v MŠ - O vodníku Řešátkovi  
  LISTOPAD  
8.11. Divadlo U Jelena - Míček Flíček 50,-
23.11. Bublinová show v MŠ 50,-
     
     
     
     

 

6:15 - 7:15 (30) - volné hry dětí ve třídě Burušek

7:15 - 7:30 - přecházíme do své třídy Ježků

7:30 - 8:20 - volné hry dětí, nepřímo řízené činnosti, pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, manipulační hry, pracovní listy, individuální činnosti a rozhovory s dětmi

8:20 - 8:30 - úklid třídy po ranních činnostech, toaleta, pitný režim, hygiena (smrkání, větrání,...)

8:30 - 9:15 - Ranní kruh, Tělovýchovná chvilka - rušná část, protahovací cviky, pohybová hra, relaxace

9:15 - přesnídávka

9: 30 - 10:00 práce v centrech aktivit, řízená činnost, hodnotící kruh

10:15 -12:00 - příprava na pobyt venku, pobyt venku

12:15 - 12:45 - oběd

13:00 - 14:15 - relaxace po obědě, četba pohádek, poslech relaxační hudby, klidové činnosti

14:15 - svačina

14:30 - 15:30 - odpolední volné hry ve třídě Ježků

15:30 - 16:30 - volné hry ve třídě Berušek

- během dne je zajištěn pitný režim

Každý čtvrtek jezdíme na dopravním hřišti.

Děti mají k dispozici odrážedla, koloběžky a kola s i bez postranních koleček.

Aby mohly děti jezdit, musí mít v tento den ve školce svojí seřízenou cyklistickou helmu (podepsanou).

 

Červené pravidlo – ve školce chodíme bezpečnou rychlostí

 

 

 

Zelené pravidlo – každé jídlo zkusíme ochutnat

 

 

 

Modré pravidlo – šetříme vodou i mýdlem

 

 

 

Oranžové pravidlokdyž někdo mluví, nasloucháme mu

 

 

 

Růžové pravidlo – umíme pozdravit, poprosit, poděkovat

 

 

 

Hnědé pravidlo – uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo

 

 

 

Fialové pravidlo – jsme spolužáci – nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí

 

 

 

Žluté pravidlo – při odpočinku jsme potichu

1.OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

Podzim

ADAPTACE - od 1.9. do 30.9.2022

- orientace v novém prostředí

- učit se znát svoji značku

- znát jména svých kamarádů a paní učitelek

- zvládat sebeobsluhu, hygienu, stolování

- osvojit si pravidla třídy, která dodržujeme

- bezpečné chování při všech činnostech

- spolupráce při řešení problémů ( kamarádství x sobectví)

- hry pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání

- zjišťování úrovně výslovnosti a vyjadřování

- snažit se o samostatnou dohodu s kamarádem

- hledání odpovědí na problémové situace - Co by se stalo, kdyby...?

- rozvoj hrubé a jemné motoriky

- rozvoj řeči - vyprávění, zpěv, procvičování výslovnosti

- znalost barev a správný úchop psacích potřeb

- poznávání pomůcek na cvičení


 

 

2. BYSTROUČKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

 

PODZIM NA POLI - OD 3.10. do 14.10.2022

- sklizeň ovoce a zeleniny

- hospodářské stroje, které nám se sklizní pomáhají

- výrobky z brambor

- využívání všech smyslů

 

DÍLČÍ PROJEKTY

 

 

1/       LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

- všímáme si podzimních změn v přírodě

- posilování potřeby být v kontaktu s přírodou

- návštěva firmy Kvarto

 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

- poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, prostředí, stopy zvířat)

- poznávání zvířat domácích / volně žijící

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

- tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech

- smysl pro spolupráci a vzájemnou činnost

 

MYŠÁK LOGÍSEK- logopedická prevence v ranním kruhu,

 

2/     ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

- podpora zdravého životního stylu

- posilování fyzické zdatnosti

 

SOCIÁLNĚ - PATOLOGICKÉ JEVY

- posilování prosociálního chování formou her

- respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy

 

3/    JEŽEK FRANTIŠEK

- opakování dopravních pravidel při chůzi na chodníku, po silnici, na dopravním hřišti

 

 

Lucie Skřipská, DIS

Jsem absolventkou Vyšší odborné školy sociálně právní. Po mateřské mě ale vítr odvál od původní profese. DopSkřipskálnila jsem si vzdělání na Střední pedagogické škole a splnil se mi sen stát se učitelkou v mateřské škole. I nadále se vzdělávám v oblasti předškolní pedagogiky ať už prostřednictvím různých seminárů a kurzů, ale mnohé se učím i od dětí samotných. Když mi dojdou baterky, nabiju si je procházkou po lese.

 
 

Kateřina Hasselrot

HasselrotAhoj,

jmenuji se Kateřina. Vystudovala jsem Střední zdravotní školu v Praze. 11 let jsem pracovala jako sestra na  Chirurgii a Kardiologii. Při mateřské "dovolené" jsem vystudovala Střední pedagogickou školu - obor učitelka MŠ. A  stále se snažím dovzdělávat formou různých workshopů a  seminářů.

 

Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohla uskutečnit.

                                                                                                              Paulo Coelho

Pavlína Bursíková

Jmenuji se Pavlína Bursíková a vystudovala jsem střední školu s maturitou. Dlouhou dobu jsem pracovala jako OSVČ.

Před časem jsem dostala obrázek, na kterém  bylo napsáno:" Dělej víc toho, co Ti dělá radost!" a to byl ten okamžik, kdy jsem siAsistent pedagoga uvědomila, že chci jít za svým snem a věnovat se dětem. Mým cílem je děti podporovat, motivovat, respektovat, být jim na blízku a největší odměnou pro mě bude, jejich zářivý úsměv.

MOTTO:" Dovede-li se člověk zasmát sám sobě,nevyjde ze smíchu po celý život". Seneca

                                                                                                                 

Lenka Nováková

Lenka NovákováJmenuji se Lenka Nováková. Vystudovala jsem gymnázium, po něm jsem pracovala u několika státních podniků. Nedávno jsem však zjistila, že mne tahle práce nenaplňuje a ráda bych svůj čas věnovala něčemu smysluplnějšímu. A protože mne to vždycky táhlo k dětem, hlavně k těm nějak „znevýhodněným“, udělala jsem si kurz asistenta pedagoga. Chtěla bych dětem pomáhat objevovat svět a zároveň je učit samostatnosti a přípravě na budoucí život.

Motto : „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ - Seneca

JANA ŠVANDOVÁ

Ahoj, jmenuji se Jana a pracuji ve školce jako provozní pracovnice již 9. rokem. Starám se o čistotu a pořádek ve třídě Ježků.Práce mě baví, je různorodá, ale ne vždy jednoduchá (od urtírání prachu, přípravy a úklidu lehátek na spaní až po pomoc dětem při oblékání apod.). Největší odměnou je mi spokojenost dětí a jejich úsměv, proto se snažím řídit heslem - s úsměvem jde všechno líp!

Mám ráda historii, četbu, zvířata, práci na zahradě a procházky lesem.

"Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti"

                                                                                                      Marcus Tullius Cicero

Naši partneři