Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Zelená třída - Ježci

Ježci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Spojení

Telefonní číslo do třídy:

  • +420 702 026 361

E-mail: zelena@msbystrice.cz

Omlouvání dětí

a) přes aplikaci Naše MŠ   www.nasems.cz

b) telefonicky od 7hod +420 721 616 166

c) SMS kdykoliv  +420 721 616 166

d) emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

6:15 - 7:15 (30) - volné hry dětí ve třídě Berušek

7:15 - 7:30 - přecházíme do své třídy Ježků

7:30 - 8:20 - volné hry dětí, nepřímo řízené činnosti, pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, manipulační hry, pracovní listy, individuální činnosti a rozhovory s dětmi

8:20 - 8:30 - úklid třídy po ranních činnostech, toaleta, pitný režim, hygiena (smrkání, větrání,...)

8:30 - 9:15 - Ranní kruh, Tělovýchovná chvilka - rušná část, protahovací cviky, pohybová hra, relaxace

9:15 - přesnídávka

9: 30 - 10:00 práce v centrech aktivit, řízená činnost, hodnotící kruh

10:15 -12:00 - příprava na pobyt venku, pobyt venku

12:15 - 12:45 - oběd

13:00 - 14:15 - relaxace po obědě, četba pohádek, poslech relaxační hudby, klidové činnosti

14:15 - svačina

14:30 - 15:30 - odpolední volné hry ve třídě Ježků

15:30 - 16:30 - volné hry ve třídě Berušek

- během dne je zajištěn pitný režim

 


DATUM                                               AKCE
        KDE CENA
a
ZÁŘÍ  
27.9.2023       Představení Pejsek Eda od 9 hod. Hlavní budova 70 kč
19.9.2023       Týden zdraví v Bystřici, dopoledne Náměstí v Bystřici  
21.9.2023       Dravci od 9 hod. na školní zahradě 85,71 kč
21.9.2023       Třídní schůzky od 16 hod. ve třídě Ježků  
ŘÍJEN
2.10.2023         Zdravotníci od 8,30 hod na školní zahradě 120 kč
3.10.2023        Vyšetření očí Prima Vizus (dobrovolné)   200 kč
12.10.2023      Vánoční focení ( dobrovolné)   300 / 400 kč

LISTOPAD

 
1.11.2023        Společné zpěvy    
3.11.2023        Halloweenský rej    
9.11.2023        Přijel k nám bílí kůň - loutkové divadlo Divadlo u Jelena  
21.11.2023      Kouzelné Vánoce od 9 hod Divadlo U Jelena 60 kč  
24.11.2023       Putování za ježečkem Bodlinkou    
PROSINEC
4.12.2023        Vánoční výstava zahrádkářů u Hlaváčků    

5.12.2023        Možná přijde i Mikuláš

5.12.2023        Společné zpěvy

 

 
11.12.2023       Vánoční dílna od 16 hod.    
12.12.2023       Vánoční výstava v ZŠ    
14.12.2023       Po stopách kapříka Šupinky     
19.12.2023       Společné zpěvy    
LEDEN
16.1.2024        Návštěva kostela

 

 
ÚNOR
1.2.2024           Společné zpěvy     
5.2.2024           Divadlo Šapito - Kocour v botách    
15.2.2024         Masopustní pečení    
16.2.2024         Karneval    
BŘEZEN
13.3.2024         Návštěva knihovny    
21.3.2024         Zdobení velikonoční břízy na           náměstí v Bystřici    
25.3.2024         Velikonoční pečení    
DUBEN
4.4.2024            Focení třídy   40,-Kč
11.4.2024          Společné zpěvy    
12.4.2024          Sbírání odpadků v Bystřici    
KVĚTEN
6.5.2024           Divadlo Tábor - Andělení      
14.5.2024         Bublinková show     
23.5.2024         Společné zpěvy    
ČERVEN
     

1.OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

a

 ADAPTACE - od 4.9. do 21.9.2022

 - orientace v novém prostředí

 - učit se znát svoji značku

 - znát jména svých kamarádů a paní učitelek

 - zvládat sebeobsluhu, hygienu, stolování

 - osvojit si pravidla třídy, která dodržujeme

 - bezpečné chování při všech činnostech

 - spolupráce při řešení problémů ( kamarádství x sobectví)

 - hry pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání

 - zjišťování úrovně výslovnosti a vyjadřování

 - snažit se o samostatnou dohodu s kamarádem

 - hledání odpovědí na problémové situace - Co by se stalo, kdyby...?

 - rozvoj hrubé a jemné motoriky

 - rozvoj řeči - vyprávění, zpěv, procvičování výslovnosti

 - znalost barev a správný úchop psacích potřeb

 - poznávání pomůcek na cvičení

 

 25. - 27.9. PLODY NAŠÍ PODZIMNÍ ZAHRADY

 - co právě uzrává v zahradách a na polích

 - příběh o Sv. Václavovi

 - příchod Babího léta

 - pranostiky

 - 28.8. - svátek Svatého Václava – Den české státnosti

 

 DÍLČÍ PROJEKTY

 1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 - Budovat pozitivní vztah k přírodě

 - Chápaní proměn v přírodě (roční období)

 

 2) ZAJÍC HRYZÁLEK

 - Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce,   zelenina, luštěniny...)

 - Osvětová kampaň – Zdravý životní styl a bezpečnost

 - Vytvoření a společné dodržování pravidel

 - Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy

 

 3) MYŠÁK LOGÍSEK

 - Správná komunikace s vrstevníky i dospělými

 - Rozvoj komunikačních dovedností při dramatické výchově

 

 4) JEŽEK FRANTIŠEK

 - Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí

 - Využívání dopravního hřiště

 - Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce

 - Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce

 

 2. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

a

  2.- 6.10. BAREVNÝ PODZIM

 - proměny v přírodě

 - odlet stěhovavých ptáků

 - houby v lese - jedlé/nejedlé

 

  9.- 13.10. PODZIMNÍ POČASÍ

 - co se aktuálně sklízí

 - zemědělské stroje

 - návštěva Kvarta

 

 16. - 20.10. POČASÍ JE NA DRAKA

 - co znamená" počasí je na draka"

 - pouštění draků

 - vhodné oblečení na podzim

 

 23.- 25.10. EMOCE 

 - emoce, jak se cítíme

 - řeč těla

 - podpora kamarádství

 - ve středu projektový den - POSVÍCENÍ

 

 26. - 27.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 30.10. - 3.11. DUŠIČKY A HALLOWEEN

 - jak se slaví Dušičky

 - jak se ve světě slaví Halloween

 - návštěva hřbitova

 - Halloweenský rej

 - strašidelné povídky

 

 6.11. - 10.11. ZDRAVÍ A NEMOCE

 - co našemu tělu škodí a co prospívá

 - prevence nemocí - otužování, sportování

 - zdravé a nezdravé potraviny

 

 13. - 16. 11.  MOŽNÁ PŘIJEDE I SVATÝ MARTIN

 - legenda o Sv. Martinovi

 - pečení svatomartinského pečiva

 - hudební dramatizace příběhu Sv. martina

 - první sněhové vločky

 - zimní výzdoba třídy

 

 19. - 24.11. PŘÍPRAVA ZVÍŘAT NA ZIMU

 - kdo jsou zimní spáči

 - jak spáči přežijí zimu když nejedí

 - vhodné a nevhodné chování k živým tvorům

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY

 1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 - posilování pozitivního vztahu k přírodě

 - poznávání přírodnin a práce s nimi

 - změny v přírodě

 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 - pozorování a poznávaní zvířat volně žijících

 - seznamujeme se s tím, která lesní zvěř usíná zimním spánkem a proč

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

- jak předcházet zubnímu kazu

 - poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce,   zelenina, luštěniny...)

 

 3) MYŠÁK LOGÍSEK

- vývojová úroveň řeči - diagnostika

 - správná komunikace s vrstevníky i dospělými

 - rozvoj komunikačních dovedností při dramatické výchově

 

 4) JEŽEK FRANTIŠEK

 - maximální využívaní dopravního hřiště za příznivého počasí.

 - bezpečné přecházení

 

 3. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

a

 

 27. - 1.12. PŘÍPRAVA NA ADVENT

 - tradice a zvyky

 - výroba adventního kalendáře

 - vyrábění vánočních dekorací

 

 4. - 22. 12. VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...

 - zdobení vánočního stromu

 - psaní přání pro Ježíška

 - příběh o Ježíškovi, Josefovi a Marii

 - betlém

 - vánoční výzdoba

 - 13.12. svátek Sv. Lucie

 - vánoční pečení

 - 25.12. - 1.1.2024 - vánoční prázdniny

 - vánoční dílna s rodiči

 

 2. - 5.1. MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM

 - rozhovory o Vánocích doma
  (oslavy, zážitky)

 - Novoroční oslavy – u nás, jiné kultury

 - četba příběhu O třech králích

 

 8. - 12.1. ZVÍŘATA V ZIMĚ

 - péče o zvířata v zimě

 - čím můžeme nakrmit krmítko a krmelec

 - výlet do lesa, pozorování stop

 

 15. - 19.1. VODA V RŮZNÝCH SKUPENSTVÍ

 - proměny skupenství

 - pokusy se sněhem a ledem, rampouchy

 - stavění sněhuláků

 

 22. - 26. 1. ŽIVOT NA SEVERNÍM PÓLU

 - život Inuitů

 - která zvířata žijí za polárním kruhem

 - život na Arktidě a Antarktidě

 - dopravní prostředky

 

 29. - 2.2. DOBA LEDOVÁ

 - jak se v ní žilo

 - příroda a zvěř té doby

 - strava a oblékání

 - lovení Mamuta

 

 5. - 9.2.  ZIMNÍ SPORTY

 - jaké sporty můžeme v zimě provozovat

 - prevence úrazů

 - vhodné oblečení

 - zimní olympiáda

 

 12. - 16.2. HALO HALO BLÍŽÍ SE MASOPUST

 - co je to masopust

 - masopustní pečení v MŠ

 - příprava na masopustní průvod

 

 19. - 23.2 PTÁCI V ZIMĚ

 - jak pomáhat během zimy ptákům

 - kteří ptáci u nás tráví zimu

 - pozorování ptačích stop

 - příprava potravy pro ptáky

 

 26. - 1.3. VESMÍR

 - co můžeme vidět na obloze - slunce, měsíc, hvězdy

 - souhvězdí, galaxie

 - východ a západ Slunce 

 

4. - 8.3. Z POHÁDKY DO POHÁDKY

- březen měsíc knihy

- klasické pohádky

- spisovatelé a ilustrátoři

- dramatizace pohádky

 

11. -15.3. JARNÍ PRÁZDNINY

 

 1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV) 

 - posilování pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém žijeme - zdobení vánočního stromečku,   návštěva místního Betléma v kostele, vyrábění řetězů na vánoční výzdobu

 - budeme si všímat proměn ročního období

 - budeme si všímat proměn ročního období

 

 VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DSV)

 - péči o ptáky a lesní zvěř - návštěva krmelce, sypání semen v krmítku v MŠ

 

 POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT) 

 - rozvoji manuální činností

 - stavby ze sněhu, zimní sporty

 

 2) ZAJÍC HRYZÁLEK 

 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT) 

 - péče o naše tělo – co našemu zdraví škodí a co mu prospívá

 - posilování  fyzické zdatnosti a manuální zručnosti při podzimích pracích na zahradě

 - příprava zeleninových a ovocných salátů a pomazánek

 

 SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 - dodržování společně vytvořených pravidel naší třídy

 - vzájemná pomoc a spolupráce mezi dětmi

 - podpora prosociálního chování

 - posilování vztahů mezi rodinou a školou

 

 3) MYŠÁK LOGÍSEK

 LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 - podporování komunikačních dovedností

 - procvičování motoriky mluvidel

 - rozšiřování slovní zásoby

 - rozvoj zrakové a sluchové percepce

 - dechová cvičení

 

 4) JEŽEK FRANTIŠEK

  DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 - dítě jako účastník v silničním provozu

 - maximální využívání dopravního hřiště – dle počasí

 - jak předcházet dopravním nehodám – umět se rychle rozhodnout a reagovat

 - umět bezpečně přecházet silnici

 - zvládat jít na vycházce ve dvojicích

 - znát základní dopravní značky

 

 4.LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE,JARO ZASE VÍTEJTE

a

 

 18. - 22.3. JARO NA DVOŘE A V ZAHRÁDCE

 - první jarní květiny

 - jaká mláďata se rodí

 - březnové pranostiky

 

 25. - 27.3. VELIKONOCE

 - velikonoční tradice

 - velikonoční pečení

 - Velikonoce u nás a v zahraničí

 

 2. - 12.4. TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE

 - jaké jsou profese

 - čím chci být až budu velký

 - jaké je zaměstnání mých rodičů

 

 15. -19.4. DOPRAVA

 - poznávání dopravních prostředků

 - dopravní značení

 - bezpečnost v dopravě

 

 22. - 26.4. EKOLOGIE

 - třídění odpadů

 - Den Země

 - ochrana životního prostředí

 

 29. - 3.5. ČARODĚJNICE

 - pálení čarodějnic

 - kouzla a čarování

 - posezení s rodiči

 

 5.SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

a 

 

 6. -10.5 Česká republika 

 - vznik republiky

 - státní symboly, hymna

 - den matek

 

 13. -17.5. Rodina 

 - kdo tvoří rodinu

 - příbuzenské vztahy

 - představení mojí rodiny

 

 20. - 24.5. Život v trávě 

 27. - 31.5. Život v rybníce, jezerech a mořích  

 3. -7.6. Plody léta 

 10. -14.6 Hu hu hu Afrika je tu

 17. - 21.6. Sláva nazdar výletu 

 24. -28.6. Týden dle přání dětí 

 

 DÍLČÍ PROJEKTY

 

 

1/       LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

- všímáme si podzimních změn v přírodě

- posilování potřeby být v kontaktu s přírodou

- návštěva firmy Kvarto

 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

- poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, prostředí, stopy zvířat)

- poznávání zvířat domácích / volně žijící

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

- tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech

- smysl pro spolupráci a vzájemnou činnost

 

MYŠÁK LOGÍSEK- logopedická prevence v ranním kruhu,

 

2/     ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

- podpora zdravého životního stylu

- posilování fyzické zdatnosti

 

SOCIÁLNĚ - PATOLOGICKÉ JEVY

- posilování prosociálního chování formou her

- respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy

 

3/    JEŽEK FRANTIŠEK

- opakování dopravních pravidel při chůzi na chodníku, po silnici, na dopravním hřišti

 

 

a

Každou středu jezdíme na dopravním hřišti.

Děti mají k dispozici odrážedla, koloběžky a kola s i bez postranních koleček.

Aby mohly děti jezdit, musí mít v tento den ve školce svojí seřízenou cyklistickou helmu (podepsanou).

 

 

a

 

 

 

Červené pravidlo – ve školce chodíme bezpečnou rychlostí

 

 

 

Zelené pravidlo – každé jídlo zkusíme ochutnat

 

 

 

Modré pravidlo – šetříme vodou i mýdlem

 

 

 

Oranžové pravidlokdyž někdo mluví, nasloucháme mu

 

 

 

Růžové pravidlo – umíme pozdravit, poprosit, poděkovat

 

 

 

Hnědé pravidlo – uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo

 

 

 

Fialové pravidlo – jsme spolužáci – nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí

 

 

 

Žluté pravidlo – při odpočinku jsme potichu

Lucie Skřipská, DIS

Jsem absolventkou Vyšší odborné školy sociálně právní.LŮCA
Po mateřské mě ale vítr odvál od původní profese.

Doplnila jsem si vzdělání na Střední pedagogické škole a splnil se mi sen stát se učitelkou v mateřské škole. I nadále se vzdělávám v oblasti předškolní pedagogiky ať už prostřednictvím různých seminárů a kurzů, ale mnohé se učím i od dětí samotných. Když mi dojdou baterky, nabiju si je procházkou po lese.

 
 

Kateřina Hasselrot

HasselrotAhoj,
jmenuji se Kateřina. Vystudovala jsem Střední zdravotní školu v Praze. 11 let jsem pracovala jako sestra na  Chirurgii a Kardiologii. Při mateřské "dovolené" jsem vystudovala Střední pedagogickou školu - obor učitelka MŠ. A  stále se snažím dovzdělávat formou různých workshopů a seminářů. Proto bych letos ráda otevřela kurz keramiky v naší školce. Myslím si, že neni důležitý výrobek který děti vyrobí, ale dovednost, kterou si u hlíny osvojí.

Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohla uskutečnit.

                                                                                                              Paulo Coelho

JANA PECHOVÁ, DIS

                                                                                                                                                      .                                                                                                                                                       

Ahoj, jmenuji se Jana, jsem absolventka Vyšší odborné školy se zaměřením na sociální pedagogiku. Aktuálně pokračuji ve studiu na vysoké škole v oboru speciální pedagogika.       

 

Mým zájmen a posláním je práce s dětmi , a to zejména   podpora jejich nadání, pozitivní nastavení a hledání jejich jedinečných schopností.

V rámci své lektorské činnosti vedu kroužek" Veselé tanečky pro batolata" v RC Kulíšek v Bystřici.

Mezi mé kroužky patří zahradničení, láska k přírodě, hudba, vášeň pro cestování a péči o zvířata, ale ze všeho nejraději trávím čas s rodinou a přáteli.

                                                                                                                          

Motto: ,,Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. "Jan Werich

 

KAROLÍNA VYČÍTALOVÁ

Dobrý den,KÁJA
jmenuji se Karolina, a vystudovala jsem
střední odbornou školu v Benešově, obor Obchodník.

Několik let jsem pracovala v oboru administrativy a ekonomiky, avšak nedávno jsem se rozhodla splnit si svůj dávný sen, a to pracovat v mateřské školce. Vždy jsem velice ráda pracovala s dětmi, a po narození syna, jsem se rozhodla věnovat se této práci naplno. Proto jsem si dodělala kurz Asistenta pedagoga, a stále se snažím zvyšovat své znalosti v tomto oboru odbornými články, semináři atd.

 Věřím, že děti jsou naše budoucnost a ráda bych jim pomáhala a motivovala je k co nejlepším předškolních i školním začátkům.

Jana Švandová

Ahoj,

jmenuji se Jana a pracuji ve školce jako provozní pracovnice již 9. rokem. Starám se o čistotu a pořádek ve třídě Motýlů. Práce mě baví, je různorodá, ale ne vždy jednoduchá (od utírání prachu, přípravy a úklidu lehátek na spaní až po pomoc dětem při oblékání apod.). Největší odměnou je mi spokojenost dětí a jejich úsměv, proto se snažím řídit heslem - s úsměvem jde všechno líp!

Mám ráda historii, četbu, zvířata, práci na zahradě a procházky lesem.

"Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti"
Marcus Tullius Cicero

Hana Vávrová

Ahoj,

jmenuji se Hanka a v naší školkce pracuji již 27 let. Dopomáhám Vašim dětem s převlíkáním, připravuji pro ně postýlky a starám se, aby ve školce bylo vždy čisto.

Jana Vnoučková

Ahoj,

jmenuji se Jana a pro Vaše děti ve školce vařím už 12 let. Snažím se vařit z co nejčerstvějších potravin, nepoužíváme žádná dochucovadla, kromě soli, papriky, kmínu a majoránky.

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den lízátek

Zítra má svátek Vítězslav

Naši partneři