Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Školní řád

Všichni jmenovaní ve Školním řádu MŠ Bystřice mají při pohybu ve škole práva a povinnosti přesně vytyčeny tímto Školním řádem. Především zaměstnanci školy a také rodiče by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat. Přispějí tím k tomu, aby děti vyrůstaly v klidném prostředí plném pohody, porozumění, bezpečí a jistoty, ale s jasně vytyčenými pravidly společného soužití.

VŠEOBECNÉ POJETÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Školní řád mateřské školy Bystřice vychází z platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě) a jejich pozdějších změn. Tento školní řád upravuje organizační a provozní věci, řízení, partnerské vztahy a hlavně práva a povinnosti všech zainteresovaných – tzn. školy, dětí, rodičů, zaměstnanců a všech partnerských subjektů.

ŠKOLNÍ ŘÁD KE STAŽENÍ ZDE: č. 1 Školní řád 2020.docx 

Naši partneři