Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Organizace dne

Hllavní budova

Důležité časy

RANNÍ SCHÁZENÍ 6,15 – 8,00 hod.

 • 6,15 – 7,30 hod. VOLNÉ HRY VE „SBĚRNÉ“ TŘÍDĚ BERUŠEK
 • 7,15 – 7,30 hod. PŘECHOD DO SVÝCH KMENOVÝCH TŘÍD

ROZCHÁZENÍ PO OBĚDĚ

 • 12,15 – 12,30 hod. BERUŠKY, TYGŘI
 • 12,30 – 12,45 hod. MOTÝLI
 • 12,45 – 13,00 hod. MYŠÁCI, JEŽCI

ROZCHÁZENÍ PO RELAXACI

 • od 14,30 hod. BERUŠKY, MOTÝLI, MYŠÁCI, JEŽCI, TYGŘI
 • 15,15 – 15,30 hod. DĚTI PŘECHÁZÍ DO „SBĚRNÉ“ TŘÍDY BERUŠEK

Organizace činnosti v MŠ

 • 6.15 – 7.15 (7.30) hod.   
  Volné hry dětí v Červené třídě – Berušky.
 • 7.15 - 7.30 hod.   
  Přecházíme do svých kmenových tříd
 • 7.30 – 8.00 hod.
  Probíhají volné hry dětí, nepřímo řízené činnosti,  pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků pro rozvoj grafomotoriky, manipulační hry, pracovní listy, individuální činnosti a rozhovory s dětmi.
 • 8.00 hod.
  úklid třídy po ranních činnostech, toaleta, pitný režim, hygiena (smrkání, větrání, atd.)
 • 8.15 – 9.00 hod.
  Individuálně využitý čas dle TVP každé třídy, věku a aktuálního stavu dětí.
  Probíhá každodenní zdravotní cvičení s hudbou, náčiním, ve skupinkách, dvojicích, samostatně (po skupinkách).
  Ranní kruh.
 • 9.00 hod. 
  Přesnídávka
 • 9.15 - 9.45 hod.
  Činnosti přímo nebo nepřímo řízené (centra aktivit).
 • 9.45 -11.45 hod.
  Tygři, Berušky, Motýli - Pobyt venku (délka je upravena dle počasí – zkrácena či prodloužena)- volné či řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu.
 • 10.15-12.15 hod.
  Myšáci, Ježci-  Pobyt venku (délka je upravena dle počasí – zkrácena či prodloužena)- volné či řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu.
 • 11.45  – 12.15 hod.
  Oběd - Berušky, Tygři
 • 12.00 - 12.30 hod.
  Oběd Motýli
 • 12.15 - 12.45 hod.
  Oběd Myšáci, Ježci
 • 12.15 - 12.30 hod.
  Berušky, Tygři - odcházení dětí domů po obědě
 • 12.30 - 12.45 hod.
  Motýli odcházení dětí domů po obědě
 • 12.45 - 13.00 hod.
  Ježci, Myšáci ocházení dětí domů po obědě
 • 12.30-14.00 hod.
  Tygři, Berušky - lenošení a relaxace s četbou či vyprávěním pohádky, relaxační hudbou - délka dle potřeb dítěte, klidové činnosti.
 • 12.45 - 14.15 hod.
  Motýli -  lenošení a relaxace s četbou, klidové činnosti, individuální činnosti, nepřímo řízené činnosti.
 • 13.00 - 14.30 hod. 
  Myšáci, Ježci -  lenošení a relaxace s četbou, klidové činnosti, individuální činnosti, nepřímo řízené činnosti.
  *od 14,30 hod. rozcházení dětí po odpočívání
 • 14.30 – 15.00 hod.
  Svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla.
 • 14.30 – 15.30 (15.45) hod.
  Volné hry dětí, individuální činnosti, práce v centrech aktivit.
 • 15.30 (15.45) – 16.30 hod.
  Volné hry v Červené třídě – Berušky.

Odlouučení pracoviště

Důležité časy

LVÍČATA

 • 6,15 – 8,00 hod. RANNÍ SCHÁZENÍ
 • 12,00 - 12,30 hod. OBĚD
 • 12,30 – 12,45 hod. ROZCHÁZENÍ PO OBĚDĚ
 • 14,30 hod. ROZCHÁZENÍ PO RELAXACI
 • 16,30 hod. ZAVÍRÁNÍ ŠKOLKY

Organizace činnosti

 • 6,15 - 8,00
  scházení dětí, volné hry a tvoření, individuální činnosti a rozhovory s dětmi
 • 8,00 - 9,00
  tělovýchovná chvilka, ranní kruh, řízené a nepřímo řízené činnosti
 • 9,00 - 9,15
  přesnídávka
 • 9,15 - 10,00
  práce v centrech aktivit, řízené a nepřímo řízené činnosti, hodnotící a komunitní kruh
 • 10,00 - 12,00
  pobyt venku
 • 12,00 - 12,30
  oběd
 • 12,30 - 12,45
  rozcházení děti po obědě, příprava na relaxaci
 • 12,45 - 14,15
  lenošení, relaxace, klidové činnosti
 • 14,30 - 15,00
  příprava na svačinu, svačina
 • 15,00 - 16,30
  volné hry, individuální rozhovory a činnosti, práce v centrech aktivit

Jak ovlivňují nepříznivé klimatické podmínky pobyt dětí venku?

Se začátkem podzimních měsíců a nepříznivého počasí s inverzí, mlhou, větrem apod. se množí dotazy rodičů na pobyt dětí venku v předškolních zařízeních.

Pobyt dětí předškolního věku venku v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání je upraven na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v § 21 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. 

Pobyt venku trvá zpravidla 2 hodiny denně v dopoledních hodinách a odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku lze přiměřeně zkrátit nebo zcela vynechat pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách. 

Kompetence k rozhodnutí o pobytu dětí venku v době nepříznivých klimatických podmínek přísluší ředitelce, event. učitelce předškolního zařízení, a to na základě hlášení o výskytu smogové situace a aktuálních klimatických podmínkách v daném místě. Při rozhodování je nutné zohlednit, kde se předškolní zařízení nachází (blízkost zdroje znečištění, okolní zástavba nebo doprava a podobně), věk dětí, jejich zdraví (přítomnost dětí hendikepovaných) a klimatické podmínky (teplota vzduchu, proudění větru, mlha, déšť a podobně). 

Za nepříznivé klimatické podmínky lze kromě výskytu smogové situace, považovat silný vítr, déšť, hustou mlhu, husté sněžení, teplotu vzduchu pod – 10 °C a kombinaci uvedených situací. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek je doporučeno pobyt dětí venku zkrátit na 15 – 20 minut. Podmínkou pro pobyt venku je pak dostatečné a vhodné oblečení dětí (včetně rezervního oblečení) a omezení tělesné zátěže. 

Dětem je vždy třeba zajistit i během pobytu venku dostatek vhodných tekutin.

 

Zpracovala: Mgr. Jana Tomicová, krajská hygienická stanice středočeského kraje

Zpracováno dne: 26.10.2015

Zdroj článku: https://www.khsstc.cz/dokumenty/jak-ovlivnuji-nepriznive-klimaticke-podminky-pobyt-deti-venku--3701_3701_80_1.html

Pro rodiče

Svátek a výročí

Svátek má Igor

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den vegetariánství
 • Mezinárodní den seniorů
 • Mezinárodní den hudby
 • Mezinárodní den lékařů
 • Světový den cyklistiky
 • Světový den informovanosti o virové hepatitidě

Zítra má svátek Olívie, Oliver

Naši partneři