Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice Okres Benešov
U lišky Bystroušky

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Červená třída - Berušky

beruška

Spojení

Telefonní číslo do třídy:

 • +420 702 026 572

E-mail: cervena@msbystrice.cz 

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

Ranní scházení: OD 6.15 HOD.

 • 6,15 - 7,15 Volné hry ve sběrné třídě Berušek
 • 7,15 - 7,30 Přechod do svých kmenových tříd, volné hry dětí
 • 8.15 - 8.20 Úklid, hygiena
 • 8.20 - 8.45 Ranní kruh, TVCH, relaxace, příprava na svačinu
 • 8.45 - 9.15 Svačina, hygiena
 • 9.15 - 9.45 Řízená činnost, CA, HK
 • 9.45 - 11.45 Pobyt venku
 • 11.45 - 12.15 Oběd, příprava na relaxaci, odchod domů

Rozcházení po obědě: 12,15 - 12,30

 • 12.45 - 14.15 Relaxace s četbou, klidové činnosti
 • 14.30 - 15.00 Svačina, hygiena
 • 15.00 - 16.30 Volná hra, pobyt venku a odchod domů

Rozcházení domů: DO 16.30 HOD.

DATUM AKCE CENA
ZÁŘÍ    
13.9.2022 v 16:00 Třídní schůzky -----------

20.9.2022 v 9:00

Týden prevence, zdraví a bezpečnosti zdarma
ŘÍJEN    
12.10.2022 V říši včel zdarma
20.10.2022 v 9:45 Vánoční focení 270 - 380 Kč

24.10.2022 v 9:00

Posvícenské pečení ----------
25.10.2022 v 9:00 Dravci  81,63 Kč
31.10.2022 v 9:30 Divadlo Harmonika - O vodníku Řešeťákovi 49,18 Kč
LISTOPAD    
11.11.2022 v 9:00 Divadlo u Jelena - Detektiv Emil 50Kč
23.11.2022 v 9:00 Bublinová show 62,50Kč

PROSINEC

   

5.12.2022

v 9:00

Návštěva Mikuláše a čertovský rej zdarma

8.12.2022

v 10:00

Stezka za pekelným štěstím zdarma
13.12.2022 Divadlo - Kde se vzaly Vánoce 77,92 Kč

14.12.2022

v 9:20

Prima vizus - vyš.očí 200Kč

15.12.2022

v 9:00

Vánoční pečení zdarma

20.12.2022

v 10:00

Vánoční návštěva MÚ zdarma

21.12.2022

v 10:30

Vánoční návštěva Domova seniorů

zdarma

22.12.2022 Jak se slaví Vánoce  zdarma

LEDEN

   

25.1.2023

v 16:00

Novoroční dílny s rodiči zdarma

ÚNOR

   
15. 2. 2023 Malíř Barvička 60,-
20. 2. 2023 Karneval

zdarma

21. 2. 2023

od 8:15

Masopustní pečení zdarma

21. 2. 2023

od 10:00

Masopustní rej po Bystřici zdarma

BŘEZEN

   

3.3.2023

ODLOŽENO

Vyšetření Lokomoce
(pro přihlášené děti)
500 Kč
     
     

 

Objevujeme svět s liškou Bystrouškou

IBHURÁ KLUCI, HURÁ HOLKY, ZA MIMONI DO ŠKOLKY (1.9.2022 -16.9.2022) 

 • Adaptace nově příchozích dětí 
 • Seznamování se navzájem  
 • Poznávání přidělených značek, pexeso se značkami, třídění značek dle různých kritérií (zvíře, věc, postava) 
 • Orientace v prostorách třídy, školky 
 • Utváření návyků sebeobsluhy 
 • Spoluutváření pravidel, jejich grafický záznam a práce s nimi (odsouhlasení dohody, následky porušení) 
 • Poznávání režimu dne a postupné přizpůsobování se 
 • Pohybové hry zaměřené na poznávání jmen, značek 
 • Hudebně pohybové hry přibližující počasí a barvy 
 • Výtvarné činnosti-výroba našich průvodců Mimoňů
 • relaxace pomocí oblíbených barev 
 • Poznávání pomůcek na cvičení, jejich vlastností a využití např. Padák, žebřiny, relaxační míčky, obruče 
 • Spoluutváření pravidel při pobytu venku (řazení, dvojice), první společné hrátky na malé zahradě (stavby z písku, prolézačky, námětové hry s auty, kočárky, v domečcích, kresba křídou, obrázky z přírodnin, prolézání tunelem, posílání obručí, míčová školka a nastavení pitného režimu) 

 

JAK VYCVIČIT DRAKA (19.9. - 30.9.2022)

podtéma: Copak draci rádi jedí?Podzimní ovoce

 • Spoluutváření pravidel, jejich grafický záznam a práce s nimi (odsouhlasení dohody, následky porušení): Každé jídlo zkusíme ochutnat. Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí. Jsme spolužáci - nikoho nic nemrzí a nebolí.
 • Společná akce s městem Bystřice: Týden zdraví a prevence
 • Opakování základních barev, počtu do 5 a tvaru- kruh
 • Poznáváme ovoce a zeleninu, proč je pro nás zdravá, co jsou to vitamíny
 • Jak chránit svoje zdraví - upevňujeme hygienické návyky
 • Přivítáme první podzimní den, poznáme znaky podzimu
 • V přírodě prozkoumáme proč se mění barva listí, které stromy opadávají, proč odlétají ptáci
 • Na zahradě jako malý zahradníci vyplejeme záhon, sklidíme úrodu a připravíme jej na zimu
 • Ve výtvarných činnostech si vyrobíme draky, zavařeninu, vyzkoušíme si Landart
 • V domácnosti ochutnáme různé druhy ovoce a zeleniny a vyrobíme si něktéré pokrmy z nich
 • Naučíme se říkadla písně o počasí a podzimu
 • Projektový den- oslava sv.Václava

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si změn v přírodě v závislosti na ročním období
 • posilování pozitivního vztahu k přírodě
 • všímáme si různorodých živočichů a rostlin na zahradě MŠ a v okolí
 • sklizeň podzimního ovoce a zeleniny a jejich možnosti zpracování

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • proč a kam odlétají vlaštovky
 • zvířata domácí a volně žijící
 • spoluutváříme pravidla, jak se chovat ohleduplně k přírodě

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie
 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci
 • využívání podzimních přírodnin

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • využívání školní zahrady pro hru – co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu
 • důležitost ovoce a zeleniny pro naše tělo – ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny
 • jak se správně obléci dle počasí

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi
 • dodržování společných pravidel naší třídy
 • bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách
 • spolupráce mezi rodinou a školou

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj komunikačních dovedností
 • zařazování logopedických písniček
 • podpora dialogu
 • logopedické chvilky zameřené na procvičení mimiky obličeje

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest)
 • dítě jako cyklista – využívání dopravního hřiště (ochranné vybavení pro cyklisty)
 • jak se chováme na přechodu pro chodce
 • poznáváme základní dopravní značky

 

AKCE:

 • Týden zdraví a prevence

 

BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY.

LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ MÍŠI A MÁŠI (3.10. -14.10.2022)les

 • Podzimní hry a činnosti.

 • Trávíme hodně času v přírodě – není špatné počasí, když jsme dobře ustrojení.

 • Dotkni se přírody – hmatové vjemy – živé, měkké, ostré, studené, pichlavé, hladké.....

 • Sbíráme přírodniny – třídíme je podle velikosti, tvaru, barvy a váhy.

 • Hrátky s kaštany a žaludy – manipulace, výtvarné činnosti, cvičení

 • Slyšíš, Jak vítr fouká ze strnišť? Není vítr jako vítr – slabý a silný vítr, poslech příběhu: Přiletěla teta smršť (Daniela Fischerová)

 • Poznáváme houby – jedlé, jedovaté, vyhledáváme v encyklopedii.

 • Kolik má mochomůrka puntíků? Počítáme do 5.

 • Jak vypadá hříbek? Opakujeme základní barvy.

 • Víš, co slyší veverka? Posloucháme zvuky přírody, nasloucháme tichu. Vedeme děti k tomu, aby se dokázaly soustředit a ztišit, aby si uvědomily, že sluch je důležitý a je třeba si ho chránit.

 • Veverčí spižírna.

 • Ježek v zahradě – víš, co jím? Jsem hmyzožravec.

 • Opakujeme tvar – kruh, učíme se čtverec.

 • Rozvíjíme jemnou motoriku – učíme se pracovat s nůžkami, vytrhávat, muchlat

VZHŮRU DRACI DO OBLAK (17.10. - 21.10.2022)drak

 •  Porovnávání ročních období, jejich znaky

 • Podzimní počasí

 • Není drak jako drak např.pohádkový

 •  Výroba draků

 • Pouštění draků

POSVÍCENSKÉ VESELÍ (24.10. -27.10.2022)khk

 • posvícení – pečení posvícenských dobrot

 • tradice, znaky, pověsti, poutě, kostel Šimona a Judy

 • poznáváme město Bystřice

 • podzimní prázdniny ( 26.-27.10.)

 • státní svátek 28.10. Den vzniku samostatného československého státu

 

STRAŠIDEL SE NEBOJÍME, SAMI SI JE VYROBÍME (31.10. - 4.11.2022)

 • poznávání svátků cizích zemí – Hallowenn

 • vydlabávání dýní

 • práce se strašidelnými příběhy

 • výroba strašidel

 • poznávání emocí, z čeho mám strach, čeho se bojím (Emušák)

 • povídání o tradici Dušiček

   

NA SVATÉHO MARTINA, KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA (7.11. - 11.11.2022)

 • seznámení se s příběhem sv. Martina a jeho dramatizace

 • podzimní pranostiky a tradice (husa, podkova, rohlíčky)

 • změny počasí – jak vznikají vločky, led, námraza, jinovatka, mlha, duha, atd.

 • kominická profese

 • pečení svatomartinských rohlíčků

 

MOJE TĚLO (14.11. - 25.11.2022)

 • poznávání částí těla a jejich funkcí

 • jak pečovat o svoje tělo

 • nácvik čištění zubů

 • hrajeme si na zubaře, lékaře

 • příprava zdravých svačinek a poznávání potravin prospěšných našemu zdraví

 • péče o duševní zdraví (relaxační techniky, muzikoterapie, arteterapie)

 • puntíkatý den

 

 

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si změn v přírodě v závislosti na ročním období

 • posilování pozitivního vztahu k přírodě

 • poznáváme přírodniny a pracujeme s nimi

 • poznáváme ekosystém lesa a jeho živočichy

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • kteří ptáci naopak k nám na zimu přilétají a proč

 • lesní zvířata – jak jim lze pomoci před zimou

 • spoluutváříme pravidla, jak se chovat ohleduplně k přírodě

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie

 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci

 • využívání podzimních přírodnin

 • postavíme si draka a dle počasí jej vypustíme k nebi

 • opracovávání dřeva a jeho využití

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • využívání školní zahrady pro hru – co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu

 • připravíme si zdravé svačinky

 • jak se správně obléci dle počasí

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi

 • dodržování společných pravidel naší třídy

 • bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách

 • spolupráce mezi rodinou a školou

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj komunikačních dovedností

 • zařazování logopedických písniček

 • podpora dialogu

 • logopedické chvilky zaměřené na procvičení mimiky obličeje

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest)

 • dítě jako cyklista – využívání dopravního hřiště (ochranné vybavení pro cyklisty)

 • jak se chováme na přechodu pro chodce

 • poznáváme základní dopravní značky

 

AKCE:

Vánoční focení

Dravci

Divadlo Harmonika - O vodníku Řešetlákovi

 

Sněží, sněží potichu, choďte lišky v kožichu

Čas adventní nastává (28.11. – 9.12)

zima

- Rozhovory na téma Advent, Vánoce

- Vánoční výzdoba třídy, zdobení stromečku

- Pečení perníčků

- Svátek svaté Barbory

- Návštěva Mikuláše, anděla a čerta

- Říkadla, písničky a pohádky o čertech a Mikuláši

- Poslech a nácvik koled

 

Těšíme se na Vánoce (12.12. – 23.12)

- Seznámení s vánočními zvyky a tradicemi u nás a v jiných zemích

- Vánoční tvoření

- Spolupráce s rodiči – vánoční dílna

- Pečení vánočního cukroví

- Svátek svaté Lucie

- Cesta do Betléma – kdo je Ježíšek a jak vypadá

- Co si přeji od Ježíška

- Návštěva kostela

- Oslavy Nového roku u nás a v jiných zemích

 

TŘI KRÁLOVÉ PŘICHÁZEJÍ (2.1. – 6.1.2023) 

- Rozhovory – jak jsme doma prožili Vánoce

- Novoroční oslavy v u nás a v jiných zemích

- Novoroční předsevzetí

- Legenda o třech králích, dramatizace

- Píseň – My tři králové jdeme k vám

- Výroba papírové koruny – porovnávání velikostí

 

JAK ŽIJÍ ESKYMÁCI (9. 1. - 13. 1. 2023)

- Seznámení s životem Eskymáků - kde žijí, čím se živí, jak se na sněhu, ledu a po vodě pohybují

- Píseň Grónská písnička 

- Vytváření iglú z písku

- Stavba iglú z kostek a bílých látek

- Dramatizace - život Eskymáků

- Vytvoření iglú z papíru

 

Doba ledová - jak se žilo v pravěku (16.1.-20.1.2023)

 Doba ledová

- Cesta časem do pravěku

- Pračlověk žil v jeskyni - kde bydlíme my? 

- Jeskynní malby

- Oheň → důležitá součást pravěkého života

- Lovci a sběrači

- Mamuta se nebojíme, raději si ho vyrobíme

 

Pomáháme ptáčkům v zimě (23. - 27. 1. 2023)

- Proč někteří ptáci odlétají na jih do teplých krajů

- Kteří ptáciodlétají do teplých krajů

- Kteří ptáci přezimují u nás

- Poznávání ptáků na obázcích

- Výroba ptačího krmení ze sádla a zrníček

- Co můžeme sypat ptáčkům do krmítka

- Modelování ptáčků

 

Co se děje v zimě v lese (30. 1. - 10. 2. 2023)

- Kdo v lese v zimě spí - největší zimní spáči

- Poznávání zvířat a stromů

- Jak se starat o zvěř v zimě

- Poznávání stop zvěře

- Hledání stop ve sněhu, pozorování velikostí

- Porovnávání života zvířat v přírodě a v domácnosti

 

Masopustní veselice (13. 1 - 21. 2. 2023)

- Lidové tradice

- Co se skrývá za maskou, emoce

- Masopustní pečení

- Výroba masopustních masek

- Tanec, experimentování s pohybem, rytmem a hudbou

- Masopustní písně a básně

- Masopustní karneval

 

Bacilů se nebojíme, raději si zacvičíme (22. 2. - 3. 3. 2023)

- Jak se chránit před nemocemi

- Co nás vyléčí z nemocí

- Procvičování částí těla

- Tanec Boky, ramena, dlaně, lokty, kolena

- Námětové hry na lékaře

- Obkreslování těla spolužáka 

 

 

Dílčí projekty
1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
- kontakt s přírodou, přírodninami, vnímání všemi smysly
- pozorování změn v přírodě v závislosti na ročním období
VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT
- pozorování a poznávaní zvířat volně žijících
- porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA
- rozvoj manuální šikovnosti při tvoření ve třídě
- tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech

2)ZAJÍC HRYZÁLEK
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
- využití zahrady MŠ a herních prvků na zahradě k rozvoji fyzické zdatnosti
- příprava zdravých pokrmů
- rozhovory o vitamínech a zdravé stravě
SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY
- dodržování třídních pravidel
- zodpovědnost za své chování a jeho hodnocení
- vzájemná pomoc, spolupráce s ostatními dětmi ve skupině
- bezpečné a slušné chování ve městě, v divadle, při exkurzi či besedě
- spolupráce mezi rodinou a školou

3)MYŠÁK LOGÍSEK
LOGOPEDICKÁ PREVENCE
- posílení motoriky a obratnosti mluvidel
- procvičení fonematického sluchu
- rozvíjení slovní zásoby
- dechová cvičení

4)JEŽEK FRANTIŠEK
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
- dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách
- důležitost reflexních vest a reflexních prvků
- rozhovory o dopravních značkách


 

LIŠTIČKY VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

 

Společně se sejdeme, spolu si pohrajeme (6.3. - 10.3.2023)

- JARNÍ PRÁZDNINY

 

Knihy máme všichni rádi, do pohádky pojďte s námi (13.3.-17.3.2023)

- Návštěva knihovny

- Poznáváme pohádky

- Dobro a zlo v pohádkách

- Rozvoj fantazie a představivosti

- Dramatizace pohádek

- Jak se chovat ke knihám

- Výroba knihy

 

Probouzení zvířat a rostlin na jaře (20.3. – 31.3. 2023)

- První jarní den, přivítání jara

- Mláďata na jaře

- První jarní květiny

- Pohybová hra: Dobrý den, pojďte ven

- První pěší jarní výlet

- Barevné tvoření

- Jarní písničky a básničky

- Práce na třídní zahrádce

VZHLEDEM K POČASÍ PROVOZ DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ PŘERUŠEN, BUDEME SE OPĚT TĚŠIT NA JAŘE.

 

Pravidla třídy: 

 

 • Jsme spolužáci - nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí.  

 • Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat.  

 • Šetříme vodou i mýdlem. 

 • Když někdo mluví, nasloucháme mu. 

 • Každé jídlo zkusíme ochutnat. 

 • Při odpočinku jsme potichu. 

 • Uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo. 

 • Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí. 

Pravidla vymýšlíme ve spolupráci s dětmi. Pravidla jsou graficky zpracovaná a umístěna ve třídě. S pravidly pracujeme celý rok.  

Děti si do svých Deníků také mohou lepit své úspěchy při dodržování pravidel, takové své vlastní hodnocení, do jaké míry se jim daří pravidla držet.  

Bc. IVANA HRUŠKOVÁ

Dobrý den, 

jmenuji se Iva. Vystudovala jsem Obchodní akademii v Benešově. Pracovat s dětmi byl můj velký sen, proto jsem si dodělala bakalářský obor Předškolní a mimoškolní výchova na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Jsem šťastná, že se mi můj sen splnil. 

Poslední 4 roky jsem se věnovala především mému největšímu štěstí, dcerce Verunce. V září roku 2021 jsem se vrátila po rodičovské dovolené zpět do MŠ Bystřice. Snažím se o to, aby se dětem ve školce líbilo a abychom si dny ve školce užili společným tvořením, tancem, cvičením, zpěvem a objevováním. 

Nejraději trávím volný čas se svou rodinou a přáteli. Mezi mé záliby patří tanec, cestování, procházky přírodou, jízda na motorce a navštěvování divadel. 

 

ANNA NOVÁKOVÁ

ANNA NOVÁKOVÁ

Dobrý den, 

vystudovala jsem Obchodní akademii v Benešově a Střední pedagogickou školu v Obratani.

Dále se vzdělávám prostřednictvím on-line webinářů a četbou odborné literatury. 

Volný čas trávím nejraději s rodinou. Vážím si každé hezké chvíle. Mám ráda přírodu, klid a pohodu. 

Líbí se mi práce s dětmi, protože jsou upřímné, bezprostřední a každý den s nimi je novou příležitostí k objevování světa.

 

,,Vědění má smysl pouze v případě, že se odrazí v každodenním životě"

                                                         Robert Fulghum

 

 MONIKA VOLÁKOVÁ

 

Ahoj,Monika Voláková

jmenuji se Monika, vystudovala jsem střední školu v Benešově, obor Obchodní akademie. 

Několik let jsem pracovala v jiném oboru, avšak nedávno mě osud zavál do školky nejen jako rodiče, ale dostala jsem příležitost ve školce také pracovat. Proto jsem si dodělala kurz Asistenta pedagoga a nyní se spolu s dětmi navzájem učíme a motivujeme.

Ve svém volném čase se věnuji své rodině, hlavně svým dvěma dcerám, energii dobijím prací na zahradě nebo v přírodě,  ráda vařím, tvořím a výletuji.

 

Osud míchá karty, my hrajeme.
Arthur Schopenhauer

 • MARIE CÍSAŘOVÁ

 

Naši partneři