Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Červená třída - Berušky

beruška

Spojení

Telefonní číslo do třídy:

 • +420 702 026 572

E-mail: cervena@msbystrice.cz 

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

Ranní scházení: OD 6.15 HOD.

 • 6,15 - 7,15 Volné hry ve sběrné třídě Berušek
 • 7,15 - 7,30 Přechod do svých kmenových tříd, volné hry dětí
 • 8.15 - 8.20 Úklid, hygiena
 • 8.20 - 8.45 Ranní kruh, TVCH, relaxace, příprava na svačinu
 • 8.45 - 9.15 Svačina, hygiena
 • 9.15 - 9.45 Řízená činnost, CA, HK
 • 9.45 - 11.45 Pobyt venku
 • 11.45 - 12.15 Oběd, příprava na relaxaci, odchod domů

Rozcházení po obědě: 12,15 - 12,30

 • 12.45 - 14.15 Relaxace s četbou, klidové činnosti
 • 14.30 - 15.00 Svačina, hygiena
 • 15.00 - 16.30 Volná hra, pobyt venku a odchod domů

Rozcházení domů: DO 16.30 HOD.

DATUM AKCE CENA
ZÁŘÍ    
12.9.2023 v 16:00

Třídní schůzka

Přesunuta

------
19. 9. 2023 od 9:00 Týden zdraví (akce města Bystřice) na Ješutově náměstí ------
21. 9. 2023 v 10:15 na školní zahradě Ukázka dravců 85,71,-
26. 9. 2023 od 16:00 Třídní schůzka ------

27.9.2023 v 9:00 na školní zahradě

Kouzelnické představení s pejskem Edou 70,-
ŘÍJEN    
2. 10. 2023 v MŠ a na zahradě od 8:30 Zdravotníci 120,-
3. 10. 2023 Prima Vizus pro přihlášené děti 200,-
12. 10. 2023 Fotografování 300-400,-
25. 10. 2023 od 8:30    

31.10.2023 v 9:30 v MŠ

Přesunuto na jaro

Divadlo Harmonika Kouzelný hrnec  
     
LISTOPAD    
1.11.2023 Společné zpěvy v MŠ -------
8. 11. 2023 od 8:30 Pečeme svatomartinské rohlíčky -------
9. 11. 2023 v 9:00

Divadlo U Jelena 

Přišel k nám bílý kůň

50,-

15. 11. 2023 od 9:15

akce přesunuta na:

20.11.2023

Keramická dílna

70,-

 

21.11.2023 v 10:00 Kouzelné Vánoce v divadle U Jelena 60,-
30.11.2023 Zdobení vánočního stromu - Ješutovo náměstí  

PROSINEC

   
4.12.2023 Vánoční výstava zahrádkářů -------

5.12. 2023

Návštěva Mikuláše a jeho družiny

-------

5.12.2023 Čertovský rej v maskách -------
5.12.2023 Čertí zpěvy -------
13.12.2023 Vánoční dílny pro rodiče a děti -------
14.12.2023 Stezka s úkoly: Po stopách Kapříka Šupinky -------
19.12.2023 Vánoční zpěvy -------
     

LEDEN

   

9.1.2024   v 10hod.

NÁVŠTĚVA KOSTELA -------

ÚNOR

   
1.2.2024 Společné zpěvy ve třídě Motýlů -------
5.2.2024

Divadlo Šapitó:

Kocour v botách

 
8.2.2024 Masopustní rej v maskách -------
14.2.2024 Karneval -------
29.2.2024 Společné zpěvy ve třídě Motýlů -------
     

BŘEZEN

   

 

   
DUBEN    
     
KVĚTEN    
6.5.2024

Divadlo Tábor

TO JE ANDĚLENÍ!

 
ČERVEN    
     

 

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

1.OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 

HOLA, DĚTI, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ (4.9.- 13.9.2023) 

- Adaptace nových dětí

- Seznámení se spolužáky, s učitelkami, asistentkami, provozními pracovnicemi

- Poznávání přidělených značek, třídění značek dle různých kritérií (zvíře, věc, postava) 

- Orientace v prostorách třídy, školky, školní zahrady a dopravního hřiště

- Utváření návyků sebeobsluhy 

- Spoluutváření pravidel, (odsouhlasení dohody, následky porušení) 

- Poznávání režimu dne a postupné přizpůsobování se 

- Pohybové hry zaměřené na poznávání jmen, značek 

- Poznávání pomůcek na cvičení, jejich vlastností a využití např. Padák, žebřiny, relaxační míčky, obruče 

- Spoluutváření pravidel při pobytu venku (řazení, dvojice), první společné hrátky na školní zahradě 

 

KDYŽ JSEM ZDRAVÝ, TAK MĚ ŽIVOT BAVÍ (18. 9. - 22. 9. 2023)

- Účast na akci města Bystřice VELETRH AKTIVIT - Bezpečnost, prevence, zdravý životní styl

- Poznávání ovoce a zeleniny, proč je pro nás zdravá

- Co jsou to vitamíny a proč jsou prospěšné pro naše tělo

- Jak chránit svoje zdraví - upevňování hygienických návyků

- Přivítání prvního podzimního den, poznávání znaků podzimu

- Malování bacilů foukáním brčkem do tuše.

 

TRAKTORY ZASE VYJELY, CO SE DĚJE V ZAHRADĚ A NA POLI? (25. 9. - 27. 9. 2023)

- seznamování se se zemědělskou technikou, kterou zemědělci používájí při sklizni

- poznávání ovoce a zeleniny podle vzhledu a chutí

- báseň s pohybem Kutálí se ze dvora velikánská brambora

- obtiskávání brambor, hrušek a jablek na velký papírový pytel. 

- protahovací cviky s motivací na sklizeň ovoce a zeleniny

- proč je dobré jíst ovoce a zeleninu plné vitamínů

 

VYRÁŽÍME S KOŠÍKEM DO LESA (2. 10. - 6. 10. 2023)

- seznamování se s druhy hub

- začínáme s Centry aktivit: - sestavování lesa z dřevěných částí, hry s plyšovými lesními zvířaty

- obtiskávání své dlaně na velký strom prstovými barvami 

- přikládání obrázků hub ke správnému stínu

- tvoření s přírodninami

- tanec Mazurka při písni Hádaly se houby v lese

 

BARVY PODZIMU NÁS BAVÍ (9. 10. - 13. 10. 2023)

- barvy typické pro podzim

- procvičování barev

- pozorování barev v podzimní přírodě

- zpěv písně Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok

- zapouštění barev do vodového základu

- pokusy s barvami a vodou

- plody podzimu

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si změn v přírodě v závislosti na ročním období
 • posilování pozitivního vztahu k přírodě
 • všímáme si různorodých živočichů a rostlin na zahradě MŠ a v okolí
 • sklizeň podzimního ovoce a zeleniny a jejich možnosti zpracování

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • proč a kam odlétají vlaštovky
 • zvířata domácí a volně žijící
 • spoluutváříme pravidla, jak se chovat ohleduplně k přírodě

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie
 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci
 • využívání podzimních přírodnin

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • využívání školní zahrady pro hru – co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu
 • důležitost ovoce a zeleniny pro naše tělo – ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny
 • jak se správně obléci dle počasí

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi
 • dodržování společných pravidel naší třídy
 • bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách
 • spolupráce mezi rodinou a školou

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj komunikačních dovedností
 • zařazování logopedických písniček
 • podpora dialogu
 • logopedické chvilky zameřené na procvičení mimiky obličeje

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest)
 • dítě jako cyklista – využívání dopravního hřiště (ochranné vybavení pro cyklisty)
 • jak se chováme na přechodu pro chodce
 • poznáváme základní dopravní značky
 •  

AKCE:

 • Týden zdraví a prevence na Ješutově náměstí a Náměstí II. odboje

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY.

POČASÍ JE NA DRAKA (16. 10. - 20. 10. 2023)

P

- procvičování tvarů

- uvolňování mimiky obličeje

- seznámení s podzimním počasím

- draci papíroví i pohádkoví

- procvičování oblékání 

 

TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ (23. 10. - 27. 10. 2023)

- pečení hnětynek 

- posvícení, poutě

- co se o posvícení peče a vaří

- zpěv písně To je zlaté posvícení

- 26. - 27. 10. podzimní prázdniny

 

DUŠIČKY A HALLOWEEN (30. 10. - 3. 11. 2023)

- Dušičky - den kdy vzpomínáme na své zesnulé blízké a navštěvujeme hřbitovy

- pěší výlet na hřbitov - zapálení svíček na opuštěných hrobech a na hrobech padlých vojáků

- Halloweenský rej v maskách

- strašidelné tvoření

- báseň s pohybem Bubák

 

PŘIJEDE SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI? (6. 11. - 10. 11. 2023)

- legenda o sv. Martinovi 

- dramatizace příběhu o svatém Martinovi

- co se peče na den sv. Martina - svatomartinská husa, svatomartinské rohlíčky

- změny v počasí - jak vznikají vločky

- kreslení do ,,sněhu" holící pěny

 

ZIMNÍ SPÁČI (13.11.-17.11.2023)

- změny v podzimní přírodě

- význam stromů

- kdo v zimě spí a proč

- vhodné a nevhodné chování v přírodě

 

MOJE TĚLO (20.11. - 24.11.2023)

- poznávání částí těla

- co všechno moje tělo dokáže

- hrajeme si na lékaře

- jak předcházíme nemocím

- pranostiky - svatá Kateřina (25.11.)

 

Dílčí projekty

 

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

- všímáme si změn v přírodě v závislosti na ročním období

- posilování pozitivního vztahu k přírodě

- poznáváme přírodniny a pracujeme s nimi

- poznáváme ekosystém lesa a jeho živočichy


 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

- kteří ptáci naopak k nám na zimu přilétají a proč

- lesní zvířata – jak jim lze pomoci před zimou

- spoluutváříme pravidla, jak se chovat ohleduplně k přírodě


 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

- rozvoj smyslového vnímání a fantazie

- podpora spolupráce a vzájemné pomoci

- využívání podzimních přírodnin

- postavíme si draka a dle počasí jej vypustíme k nebi

- opracovávání dřeva a jeho využití


 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

- využívání školní zahrady pro hru – co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu

- připravíme si zdravé svačinky

- jak se správně obléci dle počasí


 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

- posilování kamarádských vztahů mezi dětmi

- dodržování společných pravidel naší třídy

- bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách

- spolupráce mezi rodinou a školou


 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

- rozvoj komunikačních dovedností

- zařazování logopedických písniček

- podpora dialogu

- logopedické chvilky zaměřené na procvičení mimiky obličeje


 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

- dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest)

- dítě jako cyklista – využívání dopravního hřiště (ochranné vybavení pro cyklisty)

- jak se chováme na přechodu pro chodce

- poznáváme základní dopravní značky


 

 


 

III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

 

ADVENT PŘICHÁZÍ (27.11. - 8.12. 2023)

- Seznámení s tématem

- Seznámení s tradicí - Čert, Anděl, Mikuláš

- Návštěva Mikuláše, anděla a čerta v MŠ

- 5.12. - čertí zpěvy

- Čertovský rej

- Čertovské tvoření

- Svátek sv. Barbory - pranostiky (4.12.)

- Vánoční příběh

- Výroba adventního věnce

- Výroba adventního kalendáře

 

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE (11. - 22. 12. 2023)

- Seznámení s vánočními zvyky a tradicemi

- Vánoce ve světě

- Vánoční dílna pro rodiče a děti

- Svátek svaté Lucie (13.12.)

- Po stopách Kapříka Šupinky

- Pečení vánočního pečiva

- Poslech a zpěv koled - 19.12. - vánoční zpěvy

- Vánoční tvoření

- Cesta do Betléma - kdo je Ježíšek a jak vypadá

- Co si přeji od Ježíška - dopis Ježíškovi

- Návštěva kostela

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (23. 12. – 1. 1. 2023)

 

TŘI KRÁLOVÉ JDOU ROVNOU ZA TEBOU (2.1. - 5.1. 2024)

- Rozhovory o vánočních svátcích, Silvestru

- Novoroční oslavy a předsevzetí

- Seznámení se svátkem – Tři králové (6.1.)

- My tři králové jdeme k vám, zpěv, dramatizace

- Zdobení královské koruny

- Návštěva jesliček v kostele

 

ZIMNÍ SPORTY (8.1. - 12.1. 2024)

- Rozhovory o zimních sportech - jaké děti již zkusily

- Ukázky zimních sportů

- Ukázka oblečení a výbavy na zimní sporty

- Pohádka o zimních sportech

- Poznávání zimních sportů, podle zvuků

- Zimní olympijské hry

 

U KRMÍTKA (15.1. - 19.1. 2024)

- Proč je důležité starat se o krmítko

- Které ptáky můžeme u krmítka vidět

- Co do krmítka patří a co ne

- Příprava potravy pro ptáky

- Pozorování ptačích stop

 

VÍTEJTE V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ (22.1. - 26.1. 2024)

- Vyprávění příběhu O ledovém království

- Brainstorming na téma příběhu

- Poznávání a tvoření postav

- Dramatizace pohádky

- Výroba ledové koruny, výroba Olafa

- Propojení hudby s tancem

- Procvičování pojmů malý - velký, procvičování počtů

 

ŽIVOT ZA POLÁRNÍM KRUHEM (29.1. - 2.2.2024)

- Práce s globusem, severní a jižní pól

- Poznávání živočichů a rostlin polárních oblastí

- Obyvatelé a jejich životní podmínky

- Co je iglů a jak se staví

- Pokusy s ledem

 

KARNEVALOVÉ A MASOPUSTNÍ VESELÍ (5.2. - 9.2. 2024)

- Co je to období Masopustu a jak dlouho trvá

- Tradice a zvyklosti Masopustu

- Tvoření masek

- Masopustní rej v maskách

- Masopustní pečení

 

ZIMA V LESE (12.2.-16.2. 2024)

- Lesní zvěř v zimě

- Jaký je život zvířat ve volné přírodě a život zvířat domácích

- Pozorování stop

- Co můžeme dávat do krmelce

- 14.2. Den svatého Valentýna

 

NEMOCI A ZDRAVÍ (19.2. - 23.2. 2024)

- Co je dobré pro zdraví

- Rozdíl mezi nemocí a úrazem

- Druhy nemocí

- Důležitá telefonní čísla

- Když mi není dobře, tak mi pomůže...

- Výroba bacilů

 

 

 

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

    ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • posílení potřeby být v kontaktu se zimní přírodou
 • práce související s péčí o zvířata, o přírodu v zimním období
 • elementární chápání proměn v přírodě (roční období)
 • poznatky o živých tvorech v přírodě v zimním období (stopy ve sněhu...)
 • experimentace a zkoumání sněhu, ledu – různé skupenství vody

       VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • péče o živočichy v zimním období
 • poznatky o živých tvorech (stopy ve sněhu, domovy zvířat ...)
 • odpovědnost a péče o ptáky, lesní zvěř

       POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj manuálních činností
 • rozvoj smyslového vnímání, fantazie
 • stavby ze sněhu, zimní sporty

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

 • činnosti zaměřené na otužování organismu
 • smyslové a psychomotorické hry
 • zimní sporty
 • budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě

3. MYŠÁK LOGÍSEK

 • relaxační cvičení na uvolnění mimických svalů a dechová cvičení
 • rýmování
 • rozvoj verbálních dovedností
 • dialog, umět vyjádřit své potřeby, pocity a sebehodnocení
 • umět sestavit smysluplnou větu o 5 slovech, využívat pestrost slovních druhů
 • hry na sluchovou paměť

4. JEŽEK FRANTIŠEK

 • bezpečnost na ledě a sněhu
 • Opakování pravidel silničního provozu
 • poznávání značek označujících nebezpečí

 

 

IV. LIŠTIČKY VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

 

 

V. SLUNCE ZAČLO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

 

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

KDY: -----

KDE: ------
S SEBOU: ------

 

 

 

Pravidla třídy: 

 

 • Jsme spolužáci - nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí.  

 • Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat.  

 • Šetříme vodou i mýdlem. 

 • Když někdo mluví, nasloucháme mu. 

 • Každé jídlo zkusíme ochutnat. 

 • Při odpočinku jsme potichu. 

 • Uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo. 

 • Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí. 

Pravidla vymýšlíme ve spolupráci s dětmi. Pravidla jsou graficky zpracovaná a umístěna ve třídě. S pravidly pracujeme celý rok.  

Děti si do svých Deníků také mohou lepit své úspěchy při dodržování pravidel, takové své vlastní hodnocení, do jaké míry se jim daří pravidla držet.  

ANNA NOVÁKOVÁ

Dobrý den,ANIČKA

vystudovala jsem Obchodní akademii v Benešově a Střední pedagogickou školu v Obratani. Dále se vzdělávám prostřednictvím on-line webinářů a četbou odborné literatury.

Volný čas trávím nejraději s rodinou. Vážím si každé hezké chvíle. Mám ráda přírodu, klid a pohodu.

Líbí se mi práce s dětmi, protože jsou upřímné, bezprostřední a každý den s nimi je novou přiležitostí k objevování světa.

"Vědění má smysl pouze v případě, že se odrazí v každodenním životě"
                                                                                                        Robert Fulghum

NIKOLA BURDOVÁ

Dobrý den,NIKI

jmenuji se Nikola Burdová. Vystudovala jsem Obchodní akademii ve Vlašimi. Dříve jsem hlídala děti a tato práce mě velmi bavila, proto jsem se rozhodla dodělat si kurz Asistenta pedagoga.

V MŠ pracuji od března 2022, jako asistentka a nyní, jako učitelka. Tato práce mě velmi naplňuje, proto jsem se rozhodla v tomto oboru dále vzdělávat a pokračuji ve studiu obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Chtěla bych děti motivovat, pomáhat jim objevovat svět a učit je samostatnosti.

Dlouhá léta jsem se věnovala tanci, ráda chodím na procházky a trávím čas s rodinou a kamarády.

MARIE BREJLOVÁ

Vystudovala jsem SPgŠ v Berouně - učitelství pro MŠ. MARU
Přestože tuto práci vykonávám již dlouhou řádku let, stále mě baví.
Není nad usměv a spokojenost dětí, když se vám práce daří.
I v budoucnosti se vzdělávám pomocí kurzu a seminářů a o předškolní pedagogiku se aktivně zajímám. 

,,Pravda má velikou výhodu. Nemusíme si pamatovat, co jsme řekli.''    Auguste Rodin

 

HANA VAŇKOVÁ

Ahoj, jmenuji se Hana Vaňková.
V mateřské škole pracuji od ledna 2024 jako asistent pedagoga.
Splnila jsem si tímto sen pracovat s dětmi.
Práce mě moc baví a naplňuje.
Ve volném čase se věnuji své rodině.
Ráda chodím se svým psem na procházky.
Baví mě plavání a jízda na kole.

MARIE CÍSAŘOVÁ

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Lenka

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den mateřského jazyka
 • Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu
 • Mezinárodní den boje proti kolonialismu

Zítra má svátek Petr

Naši partneři