Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice Okres Benešov
U lišky Bystroušky

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Červená třída - Berušky

beruška

Spojení

Telefonní číslo do třídy:

 • +420 702 026 572

E-mail: cervena@msbystrice.cz 

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

VÁNOČNÍ FOCENÍ

foto

20.10.2022 v 9:45, třída Berušek, zvolte prosím vhodné oblečení na focení, děti poté převlékneme.

Soubor fotografií 270 - 380 Kč.

 

Ranní scházení: OD 6.15 HOD.

 • 6,15 - 7,15 Volné hry ve sběrné třídě Berušek
 • 7,15 - 7,30 Přechod do svých kmenových tříd, volné hry dětí
 • 8.15 - 8.20 Úklid, hygiena
 • 8.20 - 8.45 Ranní kruh, TVCH, relaxace, příprava na svačinu
 • 8.45 - 9.15 Svačina, hygiena
 • 9.15 - 9.45 Řízená činnost, CA, HK
 • 9.45 - 11.45 Pobyt venku
 • 11.45 - 12.15 Oběd, příprava na relaxaci, odchod domů

Rozcházení po obědě: 12,15 - 12,30

 • 12.45 - 14.15 Relaxace s četbou, klidové činnosti
 • 14.30 - 15.00 Svačina, hygiena
 • 15.00 - 16.30 Volná hra, pobyt venku a odchod domů

Rozcházení domů: DO 16.30 HOD.

DATUM AKCE CENA
ZÁŘÍ    
13.9.2022 v 16:00 Třídní schůzky -----------

20.9.2022 v 9:00

Týden prevence, zdraví a bezpečnosti zdarma
ŘÍJEN    
20.10.2022 v 9:45 Vánoční focení 270 - 380 Kč
25.10.2022 v 9:00 Dravci   
31.10.2022 v 9:30 Divadlo Harmonika - O vodníku Řešeťákovi  
LISTOPAD    
11.11.2022 v 9:00 Divadlo u Jelena - Detektiv Emil 50Kč
23.11.2022 v 9:00 Bublinová show 50Kč
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Objevujeme svět s liškou Bystrouškou

IBHURÁ KLUCI, HURÁ HOLKY, ZA MIMONI DO ŠKOLKY (1.9.2022 -16.9.2022) 

 • Adaptace nově příchozích dětí 
 • Seznamování se navzájem  
 • Poznávání přidělených značek, pexeso se značkami, třídění značek dle různých kritérií (zvíře, věc, postava) 
 • Orientace v prostorách třídy, školky 
 • Utváření návyků sebeobsluhy 
 • Spoluutváření pravidel, jejich grafický záznam a práce s nimi (odsouhlasení dohody, následky porušení) 
 • Poznávání režimu dne a postupné přizpůsobování se 
 • Pohybové hry zaměřené na poznávání jmen, značek 
 • Hudebně pohybové hry přibližující počasí a barvy 
 • Výtvarné činnosti-výroba našich průvodců Mimoňů
 • relaxace pomocí oblíbených barev 
 • Poznávání pomůcek na cvičení, jejich vlastností a využití např. Padák, žebřiny, relaxační míčky, obruče 
 • Spoluutváření pravidel při pobytu venku (řazení, dvojice), první společné hrátky na malé zahradě (stavby z písku, prolézačky, námětové hry s auty, kočárky, v domečcích, kresba křídou, obrázky z přírodnin, prolézání tunelem, posílání obručí, míčová školka a nastavení pitného režimu) 

 

JAK VYCVIČIT DRAKA (19.9. - 30.9.2022)

podtéma: Copak draci rádi jedí?Podzimní ovoce

 • Spoluutváření pravidel, jejich grafický záznam a práce s nimi (odsouhlasení dohody, následky porušení): Každé jídlo zkusíme ochutnat. Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí. Jsme spolužáci - nikoho nic nemrzí a nebolí.
 • Společná akce s městem Bystřice: Týden zdraví a prevence
 • Opakování základních barev, počtu do 5 a tvaru- kruh
 • Poznáváme ovoce a zeleninu, proč je pro nás zdravá, co jsou to vitamíny
 • Jak chránit svoje zdraví - upevňujeme hygienické návyky
 • Přivítáme první podzimní den, poznáme znaky podzimu
 • V přírodě prozkoumáme proč se mění barva listí, které stromy opadávají, proč odlétají ptáci
 • Na zahradě jako malý zahradníci vyplejeme záhon, sklidíme úrodu a připravíme jej na zimu
 • Ve výtvarných činnostech si vyrobíme draky, zavařeninu, vyzkoušíme si Landart
 • V domácnosti ochutnáme různé druhy ovoce a zeleniny a vyrobíme si něktéré pokrmy z nich
 • Naučíme se říkadla písně o počasí a podzimu
 • Projektový den- oslava sv.Václava

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si změn v přírodě v závislosti na ročním období
 • posilování pozitivního vztahu k přírodě
 • všímáme si různorodých živočichů a rostlin na zahradě MŠ a v okolí
 • sklizeň podzimního ovoce a zeleniny a jejich možnosti zpracování

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • proč a kam odlétají vlaštovky
 • zvířata domácí a volně žijící
 • spoluutváříme pravidla, jak se chovat ohleduplně k přírodě

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie
 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci
 • využívání podzimních přírodnin

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • využívání školní zahrady pro hru – co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu
 • důležitost ovoce a zeleniny pro naše tělo – ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny
 • jak se správně obléci dle počasí

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi
 • dodržování společných pravidel naší třídy
 • bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách
 • spolupráce mezi rodinou a školou

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj komunikačních dovedností
 • zařazování logopedických písniček
 • podpora dialogu
 • logopedické chvilky zameřené na procvičení mimiky obličeje

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest)
 • dítě jako cyklista – využívání dopravního hřiště (ochranné vybavení pro cyklisty)
 • jak se chováme na přechodu pro chodce
 • poznáváme základní dopravní značky

 

AKCE:

 • Týden zdraví a prevence

 

BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY.

LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ MÍŠI A MÁŠI (3.10. -14.10.2022)les

 • Podzimní hry a činnosti.

 • Trávíme hodně času v přírodě – není špatné počasí, když jsme dobře ustrojení.

 • Dotkni se přírody – hmatové vjemy – živé, měkké, ostré, studené, pichlavé, hladké.....

 • Sbíráme přírodniny – třídíme je podle velikosti, tvaru, barvy a váhy.

 • Hrátky s kaštany a žaludy – manipulace, výtvarné činnosti, cvičení

 • Slyšíš, Jak vítr fouká ze strnišť? Není vítr jako vítr – slabý a silný vítr, poslech příběhu: Přiletěla teta smršť (Daniela Fischerová)

 • Poznáváme houby – jedlé, jedovaté, vyhledáváme v encyklopedii.

 • Kolik má mochomůrka puntíků? Počítáme do 5.

 • Jak vypadá hříbek? Opakujeme základní barvy.

 • Víš, co slyší veverka? Posloucháme zvuky přírody, nasloucháme tichu. Vedeme děti k tomu, aby se dokázaly soustředit a ztišit, aby si uvědomily, že sluch je důležitý a je třeba si ho chránit.

 • Veverčí spižírna.

 • Ježek v zahradě – víš, co jím? Jsem hmyzožravec.

 • Opakujeme tvar – kruh, učíme se čtverec.

 • Rozvíjíme jemnou motoriku – učíme se pracovat s nůžkami, vytrhávat, muchlat

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si změn v přírodě v závislosti na ročním období

 • posilování pozitivního vztahu k přírodě

 • poznáváme přírodniny a pracujeme s nimi

 • poznáváme ekosystém lesa a jeho živočichy

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • kteří ptáci naopak k nám na zimu přilétají a proč

 • lesní zvířata – jak jim lze pomoci před zimou

 • spoluutváříme pravidla, jak se chovat ohleduplně k přírodě

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie

 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci

 • využívání podzimních přírodnin

 • postavíme si draka a dle počasí jej vypustíme k nebi

 • opracovávání dřeva a jeho využití

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • využívání školní zahrady pro hru – co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu

 • připravíme si zdravé svačinky

 • jak se správně obléci dle počasí

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi

 • dodržování společných pravidel naší třídy

 • bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách

 • spolupráce mezi rodinou a školou

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj komunikačních dovedností

 • zařazování logopedických písniček

 • podpora dialogu

 • logopedické chvilky zaměřené na procvičení mimiky obličeje

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest)

 • dítě jako cyklista – využívání dopravního hřiště (ochranné vybavení pro cyklisty)

 • jak se chováme na přechodu pro chodce

 • poznáváme základní dopravní značky

 

AKCE:

 

Začínáme jezdit v ÚTERÝ 27.9.2022.

KDY : každé ÚTERÝ (dle počasí)

ČAS: 9:30 - 10:30hod.

KDE : na školní zahradě

S SEBOU:

- seřízenou cyklistickou helmu (zodpovídají rodiče)

- př. chrániče, rukavice, brýle

- vhodné oblečení (ne sukně, šaty)

Pravidla třídy: 

 

 • Jsme spolužáci - nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí.  

 • Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat.  

 • Šetříme vodou i mýdlem. 

 • Když někdo mluví, nasloucháme mu. 

 • Každé jídlo zkusíme ochutnat. 

 • Při odpočinku jsme potichu. 

 • Uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo. 

 • Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí. 

Pravidla vymýšlíme ve spolupráci s dětmi. Pravidla jsou graficky zpracovaná a umístěna ve třídě. S pravidly pracujeme celý rok.  

Děti si do svých Deníků také mohou lepit své úspěchy při dodržování pravidel, takové své vlastní hodnocení, do jaké míry se jim daří pravidla držet.  

ANDREA KŘÍŽKOVÁ DIS.

Dobrý den,

jmenuji se Andrea. Jako paní učitelka pracuji ve školce již 8.rokem.               ANDREA KŘÍŽKOVÁ, DIS.
Kvalifikaci jsem získala na Střední pedagogické škole v Obratani.

Předtím jsem vystudovala Esteticko - výchovné gymnázium obor: hudební

výchova a Vyšší zdravotnickou školu v oboru: Diplomovaná porodní asistentka. 

Velmi ráda pracuji s dětmi zejména v přírodě, snažím se v dětech podporovat přirozený zájem o dění kolem sebe, snahu učit se z vlastních chyb a budovat si zdravé sebevědomí. 

Ve svém volném čase se ráda věnuji své rodině, fence Amy, práci na zahradě, ošetřovatelské profesi, četbě, vzdělávání se v oblasti pedagogiky, psychologie. 

Ráda bych se stala Vám a Vašim dětem průvodcem v tomto krásném období.

ANNA NOVÁKOVÁ

ANNA NOVÁKOVÁ

Dobrý den, 

vystudovala jsem Obchodní akademii v Benešově a Střední pedagogickou školu v Obratani.

Dále se vzdělávám prostřednictvím on-line webinářů a četbou odborné literatury. 

Volný čas trávím nejraději s rodinou. Vážím si každé hezké chvíle. Mám ráda přírodu, klid a pohodu. 

Líbí se mi práce s dětmi, protože jsou upřímné, bezprostřední a každý den s nimi je novou příležitostí k objevování světa.

 

,,Vědění má smysl pouze v případě, že se odrazí v každodenním životě"

                                                         Robert Fulghum

 

 MONIKA VOLÁKOVÁ

 

Ahoj,Monika Voláková

jmenuji se Monika, vystudovala jsem střední školu v Benešově, obor Obchodní akademie. 

Několik let jsem pracovala v jiném oboru, avšak nedávno mě osud zavál do školky nejen jako rodiče, ale dostala jsem příležitost ve školce také pracovat. Proto jsem si dodělala kurz Asistenta pedagoga a nyní se spolu s dětmi navzájem učíme a motivujeme.

Ve svém volném čase se věnuji své rodině, hlavně svým dvěma dcerám, energii dobijím prací na zahradě nebo v přírodě,  ráda vařím, tvořím a výletuji.

 

Osud míchá karty, my hrajeme.
Arthur Schopenhauer

 • MARIE CÍSAŘOVÁ

 

Naši partneři