"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ČERVENÁ TŘÍDA - BERUŠKY

 

TELEFONNÍ ČÍSLO DO TŘÍDY: +420 702 026 572  (neslouží k odhlašování)

EMAIL: cervena@msbystrice.cz

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

a) Aplikace Naše MŠ - www.nasems.cz
 
b) Telefonicky od 7 hod. + 420 721 616 166
 
c) SMS kdykoli na +420 721 616 166
 
d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz
 
 
Do sešitu v šatně zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě ( z důvodu přichystání svačiny a úklidu lehátka). Dítě, které bude v MŠ odpočívat, si vloží svou značku do kapsáře v šatně.

Vážení rodiče,

žádáme vás níže o vyplnění formuláře na závazný zájem docházky vašeho dítěte do MŠ.

Přečtete si prosím pečlivě podmínky přijetí dítěte zpátky do MŠ.

Od 25. 5. - 31. 8. 2020 bude MŠ Bystřice fungovat v omezeném provozu.

V případě, že si nejste jistí, raději dítě přihlaste a maximálně vám v některých dnech propadne stravné. V případě, že dítě nepřihlásíte a pak budete potřebovat změnu, tak to již nemusí být možné, jelikož počty dětí na třídách budou státem omezené. Pokud by zájem kapacitně přesáhl počet 15 dětí na třídu, budou mít přednost rodiče v pracovním poměru.

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ V MĚSÍCI KVĚTNU 25. 5.  2020 – OMEZENÝ PROVOZ

Ke znovuotevření MŠ dojde 25. 5. 2020, pokud se situace s nákazou v ČR nezhorší. 

V měsících květen a červen tak bude MŠ fungovat v omezeném provozu.

Předpokládáme, že odloučené pracoviště bude zcela uzavřeno.

Děti budou v MŠ pobývat za podmínek, které má brzy ministerstvo zdravotnictví upřesnit.

Předpokládá se, že ve třídách budou děti ve skupinách max. do 15 dětí. Na podmínky nošení roušek v MŠ ve třídě, při společné hře či pobytu venku, čekáme na pokyny z ministerstva.

Pokud budou roušky pro děti povinné, budou je zajišťovat zákonní zástupci a jsou povinni je udržovat hygienicky způsobilé. Takže předpokládejme 2 čisté roušky na den. Děti by měly také z domova znát a mít osvojené správné chování při nošení roušky (umět si roušku sejmout a nasadit, nesahat na roušku, apod.) a být schopni dodržovat základní hygienická pravidla (při smrkání, kýchání, kašlání, správnou techniku mytí rukou).

Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění, se kterými nám někteří rodiče do MŠ děti běžně přes rok dávají (rýma, kašel, zarudlé oči, bolesti břicha, vyrážka, apod.). Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho průběhem dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali také doma.  

Rodiče budou muset také podepsat Čestné prohlášení,  že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také, že ve společné domácnosti nikdo takový nežije.

Rodiče budou v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky, rukavice a budou v šatnách dodržovat rozestupy 2 m, popř. čekat před šatnou, až se prostor šatny uvolní. Při předávání dítěte musí rodiče dodržovat s učitelkou rozestup 2 m.

V případě, že se dítě vrátí do MŠ, již rodiče nemohou čerpat OČR (ošetřování člena rodiny).

ZÁVAZNÝ ZÁJEM O DOCHÁZKU V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Vzhledem k současnému uzavření škol bude naše MŠ v době letních prázdnin uzavřena pouze týden v srpnu a to od 17. – 21. 8. 2020, jelikož máme již zaplacené semináře a školení pro naše učitelky a zaměstnanci si musí dle zákoníku práce vybírat řádnou dovolenou.

Do formuláře tak prosím přesně specifikujte, dny nebo celé týdny, či celé měsíce, přesně podle data.

UZÁVĚRKA FORMULÁŘE na docházku je do 24. 4. 2020.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Odesláním formuláře stvrzujete následující prohlášení zákonných zástupců:

Závazně přihlašuji své dítě k docházce do MŠ Bystřice a to v termínech vyznačených ve formuláři.

Po uzávěrce již nebude možné dítě odhlásit či přihlásit (provozní důvody, závazný rozpis dovolených, služeb a zásobování školní kuchyně).

V případě, že do uzávěrky svůj zájem o docházku nevyplníte, automaticky dítě z docházky odhlašujeme.

V případě nepřítomnosti dítěte, vám bude účtováno stravné v plné výši. Po dobu omezeného provozu tak nelze dítě bezdůvodně z docházky odhlásit.

Na předem hlášené počty nám navazují služby učitelek a řízené vybírání řádné dovolené a objednané zásoby do školní kuchyně.

Peníze za oběd vám bude odečten pouze v případě, že doložíte potvrzení od lékaře, že je absence na základě onemocnění dítěte.

Děkujeme za pochopení a vaši spolupráci a věříme, že tuto zvláštní dobu společnými silami překonáme a zvládneme.

Ředitelství školy

ZÁVAZNÝ ZÁJEM O DOCHÁZKU DO MŠ BYSTŘICE

Uzávěrka do 24. 4. 2020

KDO VAŠE DĚTI PROVÁZÍ

TŘÍDNÍ UČITELKA - MARIE BREJLOVÁ
Vystudovala jsem SPgŠ v Berouně - učitelství pro...
TŘÍDNÍ UČITELKA - BC. BARBORA VANDĚLÍKOVÁ
Vystudovala jsem střední pedagogickou školu...

AKTUALITY (CO SE PRÁVĚ DĚJE)

hygiena_rukou.pdf (1896239)

ČEMU SE PRÁVĚ VĚNUJEME

JARNÍ KYTIČKY PODÍVEJ SE TAMHLE V TRÁVĚ Podívej se tamhle v trávě, kytička vyrostla právě, čechrá...

PŘEDSTAVENÍ TŘÍDY

Třídu Berušek navštěvuje celkem 23 dětí, z toho 11 dívek a 12 chlapců. Tuto třídu navštěvují děti...

CO SE NÁM POVEDLO

BÁSNIČKY
NY Přivítací básnička Dobrý den - dobrý den, dneska máme krásný den. Bum - bum - ra ta ta, nejsme žádná mrňata. Jako z vody rosteme, hezký den si přejeme.   MMYalý brouček Malý brouček spinkal v trávě, probudil se dneska právě. Protáhl si nožičky, hlavičku i ručičky. Na nohy vzal bačkorky a...

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DOKUMENTY TŘÍDY
Třídní vzdělávací program Školní vzdělávací program

KALENDÁŘ AKCÍ TŘÍDY BERUŠKY

DATUM AKCE CENA
ZÁŘÍ    
11.9.2019 od 16:00 Třídní schůzka ve třídě Berušek  
ŘÍJEN    
4.10.2019 od 17:00 hod Projekt Lokomoce- informační schůzka ve třídě Berušek  
21.10.2019 od cca 9:00 hod Prima Vizus (pro přihlášené děti) 150 kč
22.10.2019  Vánoční fotografování v MŠ 240 Kč
24.10.2019 Vyšetření pro přihlášené děti- projekt  Lokomoce 400 Kč
25.10.2019 Posvícenské pečení ve třídě Berušek  
     
LISTOPAD    
5.11.2019 od 10:30 hod O Honzovi (divadlo u Jelena) 30 Kč
15.11.2019 od 9:15 hod Pečení svatomartinských rohlíčků ve třídě Berušek  
18.11.2019 od 9:15 hod Tři pohádky o Honzovi (divadlo Harmonika) 78,37 Kč
21.11.2019 od 8:15 hod Pohádky Krtci (pojízdné Planetárium) 50 Kč
     
     
PROSINEC    
11.12.2019 od 9:00 hod Setkání se včelařem Mírou 50 Kč
19.12.2019
od 16:30
Vánoční posezení s rodiči  
     
LEDEN    
     
ÚNOR    
     
BŘEZEN    
17.3.2020 
od 9:15
Bublinková 
show- Ingrid z ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 2020
ZRUŠENO
50 Kč
DUBEN    
1.4.2020 od 10:40 Dravci na stadioně
ZRUŠENO
60 Kč
14.4.2020 Společné fotografování tříd
ZRUŠENO
40,-
28.4.2020 Zážitkový a edukativní program s kozami na  školní zahradě
ZRUŠENO
60 Kč
KVĚTEN    
     
ČERVEN