Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Červená třída - Berušky

beruška

Spojení

Telefonní číslo do třídy:

 • +420 702 026 572

E-mail: cervena@msbystrice.cz 

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

Ranní scházení: OD 6.15 HOD.

 • 6,15 - 7,15 Volné hry ve sběrné třídě Berušek
 • 7,15 - 7,30 Přechod do svých kmenových tříd, volné hry dětí
 • 8.15 - 8.20 Úklid, hygiena
 • 8.20 - 8.45 Ranní kruh, TVCH, relaxace, příprava na svačinu
 • 8.45 - 9.15 Svačina, hygiena
 • 9.15 - 9.45 Řízená činnost, CA, HK
 • 9.45 - 11.45 Pobyt venku
 • 11.45 - 12.15 Oběd, příprava na relaxaci, odchod domů

Rozcházení po obědě: 12,15 - 12,30

 • 12.45 - 14.15 Relaxace s četbou, klidové činnosti
 • 14.30 - 15.00 Svačina, hygiena
 • 15.00 - 16.30 Volná hra, pobyt venku a odchod domů

Rozcházení domů: DO 16.30 HOD.

DATUM AKCE CENA
ZÁŘÍ    
12.9.2023 v 16:00

Třídní schůzka

Přesunuta

------
19. 9. 2023 od 9:00 Týden zdraví (akce města Bystřice) na Ješutově náměstí ------
21. 9. 2023 v 10:15 na školní zahradě Ukázka dravců  
26. 9. 2023 od 16:00 Třídní schůzka ------

27.9.2023 v 9:00 na školní zahradě

Předsrtavení s pejskem Edou  
ŘÍJEN    
2. 10. 2023 v MŠ a na zahradě od 8:30 Zdravotníci  
3. 10. 2023 Prima Vizus pro přihlášené děti  

31.10.2023 v 9:30 v MŠ

Divadlo Harmonika Kouzelný hrnec  
     
LISTOPAD    
9. 11. 2023 v 9:00

Divadlo U Jelena 

Přišel k nám bílý kůň

50,-
21.11.2023 v 10:00 Kouzelné Vánoce v divadle U Jelena  
     

PROSINEC

   

 

   

LEDEN

   

 

   

ÚNOR

   
     

BŘEZEN

   

 

   
DUBEN    
     
KVĚTEN    
     
ČERVEN    
     

 

OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 

I. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY.

HOLA, DĚTI, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ (4.9.- 8.9.2023) 

 

 • Adaptace nových dětí
 • Seznámení se spolužáky, s učitelkami, asistentkami, provozními pracovnicemi
 • Poznávání přidělených značek, třídění značek dle různých kritérií (zvíře, věc, postava) 
 • Orientace v prostorách třídy, školky, školní zahrady a dopravního hřiště
 • Utváření návyků sebeobsluhy 
 • Spoluutváření pravidel, (odsouhlasení dohody, následky porušení) 
 • Poznávání režimu dne a postupné přizpůsobování se 
 • Pohybové hry zaměřené na poznávání jmen, značek 
 • Poznávání pomůcek na cvičení, jejich vlastností a využití např. Padák, žebřiny, relaxační míčky, obruče 
 • Spoluutváření pravidel při pobytu venku (řazení, dvojice), první společné hrátky na školní zahradě 

 

KDYŽ JSEM ZDRAVÝ, TAK MĚ ŽIVOT BAVÍ (18. 9. - 22. 9. 2023)

- Účast na akci města Bystřice VELETRH AKTIVIT - Bezpečnost, prevence, zdravý životní styl

- Poznávání ovoce a zeleniny, proč je pro nás zdravá

- Co jsou to vitamíny a proč jsou prospěšné pro naše tělo

- Jak chránit svoje zdraví - upevňování hygienických návyků

- Přivítání prvního podzimního den, poznávání znaků podzimu

- Malování bacilů foukáním brčkem do tuše.

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si změn v přírodě v závislosti na ročním období
 • posilování pozitivního vztahu k přírodě
 • všímáme si různorodých živočichů a rostlin na zahradě MŠ a v okolí
 • sklizeň podzimního ovoce a zeleniny a jejich možnosti zpracování

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • proč a kam odlétají vlaštovky
 • zvířata domácí a volně žijící
 • spoluutváříme pravidla, jak se chovat ohleduplně k přírodě

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie
 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci
 • využívání podzimních přírodnin

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • využívání školní zahrady pro hru – co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu
 • důležitost ovoce a zeleniny pro naše tělo – ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny
 • jak se správně obléci dle počasí

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi
 • dodržování společných pravidel naší třídy
 • bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách
 • spolupráce mezi rodinou a školou

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj komunikačních dovedností
 • zařazování logopedických písniček
 • podpora dialogu
 • logopedické chvilky zameřené na procvičení mimiky obličeje

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest)
 • dítě jako cyklista – využívání dopravního hřiště (ochranné vybavení pro cyklisty)
 • jak se chováme na přechodu pro chodce
 • poznáváme základní dopravní značky
 •  

AKCE:

 • Týden zdraví a prevence

II. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

III. LIŠTIČKY VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

 

 

IV. SLUNCE ZAČLO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

 

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
KDY: úterý 9:30 - 10:30
KDE: dopravní hřiště MŠ
S SEBOU: seřízená cyklistická helma, vhodné oblečení

 

Pravidla třídy: 

 

 • Jsme spolužáci - nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí.  

 • Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat.  

 • Šetříme vodou i mýdlem. 

 • Když někdo mluví, nasloucháme mu. 

 • Každé jídlo zkusíme ochutnat. 

 • Při odpočinku jsme potichu. 

 • Uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo. 

 • Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí. 

Pravidla vymýšlíme ve spolupráci s dětmi. Pravidla jsou graficky zpracovaná a umístěna ve třídě. S pravidly pracujeme celý rok.  

Děti si do svých Deníků také mohou lepit své úspěchy při dodržování pravidel, takové své vlastní hodnocení, do jaké míry se jim daří pravidla držet.  

Asistentka pedagoga

Bc. IVANA HRUŠKOVÁ

a

Dobrý den, 

jmenuji se Iva. Vystudovala jsem Obchodní akademii v Benešově. Pracovat s dětmi byl můj velký sen, proto jsem si dodělala bakalářský obor Předškolní a mimoškolní výchova na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Jsem šťastná, že se mi můj sen splnil. 

V září roku 2021 jsem se vrátila po rodičovské dovolené zpět do MŠ Bystřice. Snažím se o to, aby se dětem ve školce líbilo a abychom si dny ve školce užili společným tvořením, tancem, cvičením, zpěvem a objevováním. 

Nejraději trávím volný čas se svou rodinou a přáteli. Mezi mé záliby patří tanec, cestování, procházky přírodou, jízda na motorce a navštěvování divadel. 

 

LENKA NOVÁKOVÁ

a

Jmenuji se Lenka Nováková.V MŠ jsem pracovala několik let jako asistentka pedagoga a nyní jako učitelka. Vystudovala jsem gymnázium, po něm jsem pracovala u několika státních podniků. Protože jsem však zjistila, že mne tahle práce nenaplňuje a ráda bych svůj čas věnovala něčemu smysluplnějšímu, udělala jsem si kurz asistenta pedagoga. Chtěla bych dětem pomáhat objevovat svět a zároveň je učit samostatnosti a přípravě na budoucí život.A protože mne tahle práce opravdu baví, nyní pokračuji ve studiu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Motto : „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ - Seneca

MARIE BREJLOVÁ

a

Vystudovala jsem SPgŠ v Berouně - učitelství pro MŠ.
Přestože tuto práci vykonávám již dlouhou řádku let, stále mě baví.
Není nad usměv a spokojenost dětí, když se vám práce daří.
I v budoucnosti se vzdělávám pomocí kurzu a seminářů a o předškolní pedagogiku se aktivně zajímám. 

,,Pravda má velikou výhodu. Nemusíme si pamatovat, co jsme řekli.''    Auguste Rodin

 

NIKOLA BURDOVÁ

a

MARIE CÍSAŘOVÁ

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Igor

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den vegetariánství
 • Mezinárodní den seniorů
 • Mezinárodní den hudby
 • Mezinárodní den lékařů
 • Světový den cyklistiky
 • Světový den informovanosti o virové hepatitidě

Zítra má svátek Olívie, Oliver

Naši partneři