Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

logo

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

Recyklohraní je školní recyklační program, pod záštitou MŠMT, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Již brzy se do projektru zapojíme...
 

Více info na https://www.recyklohrani.cz/

Naši partneři