Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Žlutá třída - Tygři

tygr

Omlouvání dětí do 8 hod.

a) Aplikace Naše MŠ

b) Telefonicky od 7 - 8hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

Spojení do třídy

Telefonní číslo do třídy: 

 • +420 702 026 763

Třídní email: zluta@msbystrice.cz 

Do sešitu v chodbě zapisujte své dítě, pouze pokud jde domů po obědě a ve školce ten den neodpočívá

(z důvodu přichystání svačinky a úklidu lehátka).

Jak se ráno scházíme: 6.15 – 8.00 hod.

 • 6.15 – 7.15 hod. - volné hry ve sběrné třídě Berušky
 • 7.15 – 7.30 hod. - přechod do naší třídy
 • 7.30 – 8,15hod. - volné hry, individuální činnosti
 • 8,15 – 9,00hod. - ranní kruh, tělocvik
 • 9.00 – 9.15 hod. - přesnídávka
 • 9,15 – 10,00hod. - práce v centrech aktivit
 • 12.15 – 12.45 hod. - oběd ve třídě Berušek
 • 14.15 – 14.45 hod. - odpolední svačina ve třídě Berušek

Rozcházení po obědě: 12.45 – 13.00 hod.  
Rozcházení po relaxaci:  14.30 - 16.30 hod.
 

 
DATUM AKCE CENA
ZÁŘÍ    
14.9.2023 od 16.00 hod. Třídní schůzka ve třídě Tygrů  
19.9.2023 od 9.00 hod.

Týden zdraví na Ješutově náměstí

Zdarma
21.9.2023 od 9.00 hod. Ukázka dravců - zahrada MŠ 85,71 KČ
27.9.2023 od 9.45 hod. Pejsek Eda - zahrada MŠ 70 KČ
     
ŘÍJEN    
2.10.2023 od 8.30 hod. Zdravotníci - zahrada MŠ 120 KČ
3.10.2023 Prima vizus - pro přihlášené děti 200 KČ
12.10.2023 od 9.15 hod. Vánoční fotografování 300 KČ portrét, 300 KČ postava, 400 KČ obě sady
23.10.2023 od 8.30 hod. Posvícenské pečení v MŠ Zdarma
31.10.2023 od 9.30 hod. Divadlo Harmonika - Kouzelný hrnec - v MŠ - přeloženo na jaro 2024  
     
LISTOPAD    
3.11.2023 od 8.15 hod. Halloweenský rej v kostýmech Zdarma
9.11.2023 od 9.00 hod. Přišel k nám bílý kůň - Divadlo U Jelena 50 KČ
21.11.2023 od 10.00 hod. Kouzelné Vánoce - Divadlo U Jelena  
     
PROSINEC    
6.12.2023 od 16.00 hod Vánoční dílna Zdarma
LEDEN    
     
ÚNOR    
     
BŘEZEN    
     
DUBEN    
     

KVĚTEN

   
     
ČERVEN    
20.6.2024 Rozloučení s předškoláky  
   
 1. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

1.OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

Třída Tygrů vás vítá (4. 9. - 15. 9. 2023)

 • Adaptace dětí na novou třídu, třídní učitelky a další zaměstnance školy
 • Přivítání se se svými  kamarády z dřívější třídy
 • Poznávání svých nových značek (u stolu, v šatně, v koupelně,...)
 • Orientace v prostoru třídy (herna, jídelna, umývárna, šatna)
 • Utváření návyků sebeobsluhy (stolování, oblékání, hygiena, odpočinek na lehátku)
 • Seznámení s pravidly třídy
 • Modelování
 • Upevňování pravidel chování v kolektivu třídy (kamarádské vztahy)

Co nám podzim vyčaruje (18. 9. - 29. 9. 2023)

 • Podzimní změny v přírodě – 23. 9. – první podzimní den
 • Proměny podzimního počasí
 • Barvy podzimních listů
 • Sklizeň ovoce a zeleniny (jablka, hrušky, švestky, mrkev, brambory,…)
 • Smyslové vnímání (poznávání ovoce a zeleniny chutí, vůní)
 • Podzimní práce na zahradě
 • Bramborová tiskátka

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si podzimních změn v přírodě
 • posilování pozitivního vztahu k přírodě
 • všímáme si různorodých tvarů listů, plodů, šišek
 • sklizeň podzimního ovoce a zeleniny

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • proč a kam odlétají vlaštovky
 • zvířata domácí a volně žijící

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie
 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci
 • využívání podzimních přírodnin

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • využívání školní zahrady pro hru – co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu
 • důležitost ovoce a zeleniny pro naše tělo – ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi
 • dodržování společných pravidel naší třídy
 • bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách
 • spolupráce mezi rodinou a školou

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • logopedická depistáž
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • zařazování logopedických písniček
 • podpora dialogu

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest)
 • dítě jako cyklista – využívání dopravního hřiště (ochranné vybavení pro cyklisty)
 • jak se chováme na přechodu pro chodce

 

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

podzim

Babí léto k nám přilétlo (2. 10. – 6. 10. 2023)

 • Co je to babí léto – krása podzimních teplých dní
 • Jak se žije pavoučkům – stavba jejich těla
 • Všímání si pavučin v přírodě
 • Vybarvování podzimního listí
 • Jak podzimní listí voní
 • Dozrávání kaštanů, žaludů, jeřabin,…

Vítr honí mraky, ale také draky (9. 10. – 13. 10. 2023)

 • Proč na podzim fouká vítr
 • Jaký může podzimní vítr být (vánek, studený vítr,…)
 • Jak poznáme, odkud vítr fouká
 • Pouštění draků
 • Vhodné oblečení v podzimním období

Tiše, tiše, usíná část zvířecí říše (16. 10. – 20. 10. 2023)

 • Jaká zvířátka usínají zimním spánkem a proč
 • Jaká zvířátka zimním spánkem neusínají
 • Jak se zvířátka chystají na zimu

Posvícení a podzimní slavnosti (23. 10. – 27. 10. 2023)

 • Proč se slaví posvícení
 • Posvícenská říkadla a písně
 • Posvícenské pečení v MŠ
 • Vinobraní

Čas dušiček a dýní (30. 10. – 3. 11. 2023)

 • Proč se u nás slaví Dušičky
 • Jak ve světě oslavují svátek Halloweenu
 • Tajemné a strašidelné příběhy
 • Rej ve strašidelných maskách

Ve zdravém těle zdravý duch (6. 11. – 10. 11. 2023)

 • Co našemu zdraví škodí a co mu prospívá
 • Péče o chrup – prevence zubního kazu
 • Zdravé a nezdravé potraviny
 • Léčivé byliny
 • Ochutnávka bylinných čajů
 • Prevence nemocí – otužování, sportování
 • Prevence šikany, drogové závislosti, alkoholismu
 • Jak se chovat k cizím lidem

Na svatého Martina, kouřívá se z komína (13. 11. – 16. 11. 2023)

 • Legenda o Svatém Martinovi
 • Jak se mění počasí – vhodné teplé zimní oblečení
 • První sněhové vločky
 • Pečení martinských rohlíčků
 • Zimní výzdoba třídy

Nekonečný vesmír (20. 11. – 24. 11. 2023)

 • Slunce, měsíc, hvězdy
 • Souhvězdí, galaxie
 • Východ a západ Slunce
 • Co můžeme vidět na obloze

Nastává čas adventní (27. 11. – 1. 12. 2023)

 • Co je to advent
 • Výroba adventního kalendáře
 • Vánoční výzdoba třídy
 • Pranostiky – Svatá Kateřina

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si podzimní proměny lesa
 • jaké houby můžeme sbírat na podzim
 • proměny podzimního počasí - vítr
 • příprava přírody na zimu


 VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • život pavoučků – neničit jim pavučiny
 • proč a která zvířata usínají zimním spánkem
 • péče o ptáky a lesní zvěř

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • zdolávání nerovného terénu v přírodě
 • rozvoj tvořivosti a manuální zručnosti při podzimním tvoření


2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • péče o naše tělo – co našemu zdraví škodí a co mu prospívá
 • posilování fyzické zdatnosti a manuální zručnosti při podzimích pracích na zahradě
 • příprava zeleninových a ovocných salátů a pomazánek

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • dodržování společně vytvořených pravidel naší třídy
 • vzájemná pomoc a spolupráce mezi dětmi
 • podpora prosociálního chování
 • posilování vztahů mezi rodinou a školou

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • podporování komunikačních dovedností
 • procvičování motoriky mluvidel
 • rozšiřování slovní zásoby
 • rozvoj zrakové a sluchové percepce
 • dechová cvičení

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako účastník v silničním provozu
 • maximální využívání dopravního hřiště – dle počasí
 • jak předcházet dopravním nehodám – umět se rychle rozhodnout a reagovat
 • umět bezpečně přecházet silnici
 • zvládat jít na vycházce ve dvojicích
 • znát základní dopravní značky

 

III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

Navštíví nás Mikuláš se svou družinou (4. 12. –8. 12. 2023)

 • Legenda o svatém Mikuláši
 • Mikulášská nadílka v MŠ a doma
 • Čertovská diskotéka
 • Čertovské vaření a mlsání
 • Svátek svaté Barbory (4. 12.)

 Vánoční čas nastává (11. 12. – 22. 12. 2023)

 • Kouzlo Vánoc – vánoční symboly a tradice
 • O co si napíši Ježíškovi
 • Svátek svaté Lucie (13. 12.)
 • Pečení vánočního cukroví
 • Vánoční koledy
 • Zdobení stromečku u nás ve třídě
 • Vánoční příběhy a pohádky
 • Připravíme Vánoce zvířátkům
 • Vůně Vánoc
 • Vánoce v jiných zemích

 Vánoční prázdniny (27. 12. 2023 – 1. 1. 2024)

 Vítáme vás v novém roce (2. 1. – 5. 1. 2024)

 • Jak kdo prožil Vánoce, co kdo dostal pod stromeček od Ježíška
 • Silvestrovské oslavy, vítání nového roku
 • Pranostika – Jak na Nový rok, tak po celý rok
 • Novoroční předsevzetí
 • Tři králové
 • Tříkrálová sbírka

 Doba ledová (8. 1. – 12. 1. 2024)

 • Jak žili pravěcí lidé
 • Lovení a vaření mamuta
 • Strava a oblékání v období pravěku
 • Dinosauři

 Život lidí a zvířat v severských státech (15. 1. – 19. 1. 2024)

 • Jak žijí lidé a zvířata v severských státech
 • Jak bydlí a žijí Eskymáci
 • Stravování Eskymáků
 • Pokusy s ledem a sněhem

 Zima, zima, všude je veliká (22. 1. – 26. 1. 2024)

 • Jak si můžeme užít zimní sportování
 • Bobování, sáňkování, lyžování
 • Vhodné oblečení do zimního počasí
 • Prevence úrazů při zimním sportování
 • Co lze všechno postavit ze sněhu
 • Pokusy se sněhem

 U krmítka (29. 1. – 2. 2. 2024)

 • Co můžeme sypat ptáčkům do krmítka
 • Které ptáky můžeme zahlédnout u krmítka
 • Proč je důležité se o ptáčky v zimě starat
 • Pozorování ptačích stop ve sněhu
 • Pranostika – na Hromnice, o hodinu více (2. 2.)

Stopy ve sněhu (5. 2. – 9. 2. 2024)

 • Která zvířátka usínají zimním spánkem a která ne
 • Čí stopy můžeme zahlédnout ve sněhu
 • Jak a čím můžeme obdarovat zvířátka v lese – návštěva krmelce
 • Jaký je život zvířat ve volné přírodě a život zvířat domácích

 O slovo se hlásí Masopust (12. 2. – 16. 2. 2024)

 • Co je to masopust
 • Masopustní pečení v MŠ
 • Jak vypadá masopustní průvod
 • Masopustní pokrmy
 • Rej masopustních masek

Doprava a cestování v zimním období (19. 2. – 23. 2. 2024)

 • Jak předcházet dopravním nehodám
 • Zimní dopravní prostředky na horách – skútry, rolby, prohrnovače
 • Co nás v zimě zahřeje – vhodné oblečení (termo prádlo)
 • Co jsou sněžné řetězy a kdy se v zimě používají

Pohádky u kamen (26. 2. – 1. 3. 2024)

 • Jaké mohou být pohádky (vyprávěné, předčítané, animované, hrané, loutkové, maňáskové,…)
 • Jakou má kdo oblíbenou pohádku, co se mu na ní nejvíce líbí
 • Hlavní symbolika pohádek – vítězí dobro nad zlem
 • Vymýšlení pohádkových příběhů podle obrázků

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si proměn přírody v zimním období
 • zkoumání a experimentování se skupenstvím vody (voda, led, sníh)

 VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • péče o zvířata v zimním období
 • čím můžeme krmit v zimě ptáky nebo zvířata v lese
 • komu patří jaké stopy ve sněhu

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • využívání přírodních materiálů při vánočním tvoření
 • zimní tvoření z přírodních materiálů

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • posilování zdraví – pobyt na zdravém zimním vzduchu
 • zimní sportování
 • bezpečnost při zimním sportování
 • vycházky do přírody – všímáme si krás zimní přírody
 • zdravé stravování v období zimy – důležitost dostatku vitamínů
 • posilování imunity - otužování

 

 SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • spolupráce a vzájemná pomoc mezi dětmi
 • prevence šikany – prevence projevů rasizmu
 • multikulturní společnost a postoje – jak se žije v severských státech, jak se žilo v době ledové

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • procvičování problémových hlásek ve výslovnosti
 • podporování dialogu mezi dětmi
 • podporování vyjadřovacích schopností dětí – odbourání strachu při hraní rolí + při vyprávění příběhů
 • rozvoj motoriky a obratnosti mluvidel, procvičování fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby a zrakové percepce

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • cestování v zimě
 • zimní sportování (bruslení, sáňkování, lyžování,…) – bezpečnostní pravidla

 

 AKCE MŠ

 • příchod Mikuláše, čertíků a anděla do MŠ
 • chystání pochoutek pro zvířátka v lese
 • vánoční posezení s rodiči u stromečku, tvořivá vánoční dílnička
 • vánoční a masopustní pečení + obdarování pracovníků městského úřadu v Bystřici

 

IV. LIŠTIČKY VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

jaro

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • ochrana přírody a životního prostředí
 • důležitost správného třídění odpadu
 • recyklohraní

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • porozumění základním potřebám zvířat
 • jaká mláďata se rodí na jaře
 • důležitost ochrany zvířat

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • posilování pohybové zdatnosti
 • rozvoj tvořivosti a manuální zručnosti při jarním tvoření

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • podpora zdravého životního stylu
 • relaxační techniky
 • péče o své zdraví

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • vzájemná spolupráce a tolerance mezi dětmi
 • rozlišování dobra a zla
 • prevence šikany
 • povědomí o rasizmu

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj správné výslovnosti
 • podporování komunikačních dovedností

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • bezpečný pohyb po městě + v dopravním prostředí
 • poznávání našeho města i jeho okolí
 • znalost základních dopravních značek

 

AKCE MŠ

 • velikonoční pečení
 • čarodějnický rej v maskách
 • karneval v čarodějnických kostýmech
 • vynášení Morany

 

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • vnímání změn v přírodě – nástup teplého letního počasí
 • pokusy a hry s vodou
 • vnímání přírody všemi smysly
 • péče o školní záhonek – pozorování vysetého hrášku a ředkviček

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • pozorování a poslech hlasů ptáků
 • poznatky o živých tvorech v přírodě – kteří ptáci si staví hnízda a kteří hnízdí v budkách

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvíjení pohybové zdatnosti - atletika
 • manipulace s přírodními materiály
 • Tvoření z přírodních materiálů

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • výlety do přírody – zdolávání nerovného terénu
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě
 • bezpečnost při letním sportování

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • vzájemná pomoc a spolupráce mezi dětmi
 • prosociální chování k dětem i dospělým
 • prevence šikany a rasizmu
 • zájem o multikulturní společnost a postoje (jakou zemi bych chtěl o prázdninách navštívit, jací tam žijí lidé, jakým mluví jazykem)

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • zkvalitnění výslovnosti, procvičování problémových hlásek
 • posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a zrakové percepce
 • logopedické písničky
 • zkvalitnění mluvního projevu

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • jakými dopravními prostředky můžeme cestovat na dovolenou
 • proč jsou na silnicích dopravní nehody
 • znát a používat ochranné vybavení při jízdě na kole, koloběžce
 • bezpečnost na dopravním hřišti

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • bajky o zvířátkách
 • práce s odbornými knihami a encyklopediemi

 RECYKLOHRANÍ

 • podporujeme správné třídění odpadu
 • neplýtváme surovinami

Vzhledem k chladnému počasí nebudeme dočasně dopravní hřiště využívat. Provoz dopravního hřiště obnovíme opět na jaře.

Do tělocvičny chodíme vždy ve středu. Prosíme, aby děti měly tento den přichystaný batoh, ve kterém budou mít sálovou obuv a tričko, kraťasy nebo legíny. Pití do vlastní lahve dostanou z MŠ.

 

Při odpočinku jsme potichu

Když někdo mluví, nasloucháme mu

Šetříme vodou i mýdlem

Uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo

Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat

Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí

Chceme, aby nám všem bylo spolu dobře

Každé jídlo zkusíme ochutnat

 

MGR. LENKA LAPÁČKOVÁ

MGR. LENKA LAPÁČKOVÁ

Vystudovala jsem bakalářský studijní obor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Učitelství pro mateřské školy a navazující magisterský studijní obor Pedagogika předškolního věku v Hradci Králové.

Práce s dětmi předškolního věku mě baví a zároveň i obohacuje, kdy mohu společně s nimi vnímat svět kolem sebe jejich dětskýma očima.

Motto: "Úspěšný člověk je ten, který ráno vstane, večer si lehne a mezitím dělá, co ho baví." Bob Dylan

ivetaIVETA NOVOTNÁ

Dobrý den, jmenuji se Iveta, vystudovala jsem střední školu, pracovala jsem v jiném oboru, ale život tomu chtěl, že se mi splnilo mé přání pracovat s dětmi, které jsou celý můj život mou velkou inspirací. Jejich úsměv a bezprostřednost mi dává sílu a motivaci do života a pro mě je to ta nejlepší odměna co může být. Mám pět vnoučátek, tak věřte, že vím, o čem mluvím.

Co je pro mě důležité? Rodina, láska, upřímnost, pohoda.

A co mě baví? Procházky přírodou, poznávání nových míst, tanec, vaření.

 

Motto: "Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost."

Victor Hugo

MICHAELA KOLÍNSKÁMICHAELA KOLÍNSKÁ

Jmenuji se Míša, jsem absolventkou SOU sklářské a malířské v Poděbradech, ale vždy mě to táhlo k dětem.
Proto jsem si později dodělala studium asistent pedagoga a začala se věnovat této profesi, kde již pracuji 8 rokem. V mateřské škole v Bystřici jsem již druhým rokem.
Tato práce mě stále naplňuje. S dětmi mohu stále něco vymýšlet, objevovat a tvořit.

 

 

APMARIANA MAŠKOVÁ

Jmenuji se Mariana Mašková a jsem maminkou dvou dcer. Obě dvě již studují na středních školách. Vystudovala jsem UMPRUM v oboru Návrhářství a modelářství oděvů. Od dětství až do dospělosti jsem navštěvovala všechny obory (hudební, taneční, výtvarný) na ZUŠ a jsem absolventkou I. a II. cyklu. Věnovala jsem se i dramatické činnosti. Celý život se věnuji práci s dětmi, která mě nejvíce naplňuje a motivuje. Při běžném povolání jsem si rozšířila vzdělání nejprve kurzem Chůva, poté kurzem Asistent pedagoga a následoval ještě kurz Asistent v sociálních službách. Při RD jsem působila jako pedagog volného času (keramická dílna a hra na zobcovou flétnu) a při zaměstnání jsem učila jako externista angličtinu v MŠ a pracovala jako asistent péče v rodinách s dětmi se speciálními potřebami a též jako AP ve speciální škole.

Na práci s dětmi v MŠ se moc těším, jelikož mě motivuje, a děti nás učí a inspirují každý den.

 

Motto: "Když si něco opravdu moc přeješ, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit."

Paulo Coelho

 


O úklid se v naší třídě stará Marie Císařová

Obědy v naší třídě vydává Martina Michálková

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Jitka

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den dobrovolníků v ekonomickém a sociálním výzkumu

Zítra má svátek Mikuláš

Naši partneři