"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ŽLUTÁ TŘÍDA- TYGŘI

Do sešitu v chodbě zapisujte své dítě, pouze pokud jde domů po obědě a ve školce ten den neodpočívá

(z důvodu přichystání svačinky a úklidu lehátka).

Vážení rodiče,

žádáme vás níže o vyplnění formuláře na závazný zájem docházky vašeho dítěte do MŠ.

Přečtete si prosím pečlivě podmínky přijetí dítěte zpátky do MŠ.

Od 25. 5. -  31. 8. 2020 bude MŠ Bystřice fungovat v omezeném provozu.

V případě, že si nejste jistí, raději dítě přihlaste a maximálně vám v některých dnech propadne stravné. V případě, že dítě nepřihlásíte a pak budete potřebovat změnu, tak to již nemusí být možné, jelikož počty dětí na třídách budou státem omezené. Pokud by zájem kapacitně přesáhl počet 15 dětí na třídu, budou mít přednost rodiče v pracovním poměru.

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ V MĚSÍCI KVĚTNU 25. 5.  2020 – OMEZENÝ PROVOZ

Ke znovuotevření MŠ dojde 25. 5. 2020, pokud se situace s nákazou v ČR nezhorší. 

V měsících květen a červen tak bude MŠ fungovat v omezeném provozu.

Předpokládáme, že odloučené pracoviště bude zcela uzavřeno.

Děti budou v MŠ pobývat za podmínek, které má brzy ministerstvo zdravotnictví upřesnit.

Předpokládá se, že ve třídách budou děti ve skupinách max. do 15 dětí. Na podmínky nošení roušek v MŠ ve třídě, při společné hře či pobytu venku, čekáme na pokyny z ministerstva.

Pokud budou roušky pro děti povinné, budou je zajišťovat zákonní zástupci a jsou povinni je udržovat hygienicky způsobilé. Takže předpokládejme 2 čisté roušky na den. Děti by měly také z domova znát a mít osvojené správné chování při nošení roušky (umět si roušku sejmout a nasadit, nesahat na roušku, apod.) a být schopni dodržovat základní hygienická pravidla (při smrkání, kýchání, kašlání, správnou techniku mytí rukou).

Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění, se kterými nám někteří rodiče do MŠ děti běžně přes rok dávají (rýma, kašel, zarudlé oči, bolesti břicha, vyrážka, apod.). Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho průběhem dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali také doma.  

Rodiče budou muset také podepsat Čestné prohlášení,  že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také, že ve společné domácnosti nikdo takový nežije.

Rodiče budou v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky, rukavice a budou v šatnách dodržovat rozestupy 2 m, popř. čekat před šatnou, až se prostor šatny uvolní. Při předávání dítěte musí rodiče dodržovat s učitelkou rozestup 2 m.

V případě, že se dítě vrátí do MŠ, již rodiče nemohou čerpat OČR (ošetřování člena rodiny).

ZÁVAZNÝ ZÁJEM O DOCHÁZKU V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Vzhledem k současnému uzavření škol bude naše MŠ v době letních prázdnin uzavřena pouze týden v srpnu a to od 17. – 21. 8. 2020, jelikož máme již zaplacené semináře a školení pro naše učitelky a zaměstnanci si musí dle zákoníku práce vybírat řádnou dovolenou.

Do formuláře tak prosím přesně specifikujte, dny nebo celé týdny, či celé měsíce, přesně podle data.

UZÁVĚRKA FORMULÁŘE na docházku je do 24. 4. 2020.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Odesláním formuláře stvrzujete následující prohlášení zákonných zástupců:

Závazně přihlašuji své dítě k docházce do MŠ Bystřice a to v termínech vyznačených ve formuláři.

Po uzávěrce již nebude možné dítě odhlásit či přihlásit (provozní důvody, závazný rozpis dovolených, služeb a zásobování školní kuchyně).

V případě, že do uzávěrky svůj zájem o docházku nevyplníte, automaticky dítě z docházky odhlašujeme.

V případě nepřítomnosti dítěte, vám bude účtováno stravné v plné výši. Po dobu omezeného provozu tak nelze dítě bezdůvodně z docházky odhlásit.

Na předem hlášené počty nám navazují služby učitelek a řízené vybírání řádné dovolené a objednané zásoby do školní kuchyně.

Peníze za oběd vám bude odečten pouze v případě, že doložíte potvrzení od lékaře, že je absence na základě onemocnění dítěte.

Děkujeme za pochopení a vaši spolupráci a věříme, že tuto zvláštní dobu společnými silami překonáme a zvládneme.

Ředitelství školy

Závazný zájem o docházku do MŠ Bystřice

Vážení rodiče, do formuláře prosím zaznamenejte svůj zájem o docházku vašeho dítěte do MŠ. Uzávěrka je do 24. 4. 2020

KDO VAŠE DĚTI PROVÁZÍ

 Dobrý den, jmenuji se Iveta, vystudovala...
ZASTUPUJÍCÍ UČITELKA: ZUZANA ŽÍŽALOVÁ
Jmenuji se Zuzana Žížalová, v MŠ Bystřici...

INTEGROVANÉ BLOKY

5. "SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT"
5. INTEGROVANÝ BLOK “SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT“   PODTÉMATA: 1) Na louce a v lese, písnička se nese (4. 5. – 7. 5.) Rostliny a stromy na louce, zahradě i v lese- jak mluví stromy Tvorové luk a lesa, zvířata a hmyz i rostliny Péče o les - hajný je lesa pán,...
4. INTEGROVANÝ BLOK  “LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE“
4. INTEGROVANÝ BLOK “LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE“   PODTÉMATA: 1. Zimo, zimo, už jdi pryč, na zahrádce vykvetl petrklíč (9. 3. – 13. 3.) Rozloučení se zimou a přivítání jara Změny počasí Březnové pranostiky Probouzení přírody, regenerace člověka a jeho těla i duše Bádání a...
3. INTEGROVANÝ BLOK “SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU“
3. INTEGROVANÝ BLOK “SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU“ PODTÉMATA:   Mikuláši, Mikuláši, proč mě dneska čerti straší?   (2. 12. - 6.12.) Zážitky z nadílky doma Hry s básničkami a písničkami Převlékáme se za Mikuláše, anděla a čerta Pekelné přírodniny, tvoření...
2. INTEGROVANÝ BLOK  “BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY“
2. INTEGROVANÝ BLOK “BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY“ Podtémata: 1. 2) Vítr honí mraky, ale také draky (30. 9. - 11. 10.) - Jak se mění počasí, druhy počasí, déšť - O čem vypráví vítr? - Co všechno dokáže vítr? - Výroba papírového draka - Pouštění draků - Oblékání v období...
1. INTEGROVANÝ BLOK “OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU“
Podtémata Hola, hola, školka volá (2. 9. - 6. 9.) Adaptace dětí Seznámení s novými kamarády Seznámení se zaměstnanci školy Hračky a značky Upevňování návyků sebeobsluhy Poznávání prostor školy a okolí Pravidla naší třídy   Tygří kluci i holky rádi chodí do školky (9. 9. - 13....

AKTUALITY

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ- ZAČÍNÁME  V ÚTERÝ 2. 6.
Každé úterý se vzděláváme v dopravní výchově. Doufáme, že nebude pršet, abychom mohli vyrazit jezdit na dopravní hřiště. Dopravní prostředky si půjčujeme z hlavní budovy. Musíme mít vlastní seřízenou přilbu, a to hlavně kvůli bezpečnosti. Když náhodou zapomeneme přilbu, rozhodně neleníme....
TĚLOCVIČNA- ZRUŠENA
Vážení rodiče, omlouváme se, ale kvůli mimořádnému opatření nebudeme až do konce školního roku navštěvovat tělocvičnu v ZŠ.   Děkujeme za pochopení

DALŠÍ INFORMACE

KONTAKTY DO PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
Státní Pedagogicko psychologická poradna pro Středočeský kraj Pedagogicko psychologická poradna v Benešově ke stažení ZDE Soukromá Pedagogicko psychologická poradna v Praze ke stažení ZDE    
KONTAKTY NA KLINICKÉ LOGOPEDY
Benešov nemocnice - Mgr. Michaela Voldřichová Máchova č.p. 400 Benešov 25601 777 045 666 Mgr. Michaela Voldřichová   Mgr. Iva Kašparová 603 175 419 Logopedická ambulace - Mgr. Hana...

dokumenty třídy

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (TVP) ke stažení zde:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (ŠVP) k nahlédnutí zde:

ŠKOLNÍ ŘÁD ke stažení zde:

 

DŮLEŽITÉ ČASY

RANNÍ SCHÁZEN

6,15 – 7,55 hod.

6,15– 7,30 hod. VOLNÉ HRY VE „SBĚRNÉ“
TŘÍDĚ BERUŠEK
7,15– 7,30 hod. PŘECHOD DO SVÝCH
KMENOVÝCH TŘÍD

ROZCHÁZENÍ PO OBĚDĚ

12,15– 12,30 hod.  

ROZCHÁZENÍ PO RELAXACI

Od 14,30

15,15– 15,30 hod. DĚTI PŘECHÁZÍ DO
 „SBĚRNÉ“ TŘÍDY BERUŠEK

 

KALENDÁŘ AKCÍ
ZÁŘÍ    
16. 9. pondělí
od 16:00h
Třídní schůzky Ve třídě Tygrů
23. 9. pondělí
od 8:00-12:00h
Mensa ČR - testování IQ
(pro závazně přihlášené děti)
150,- kč
ŘÍJEN    
3. 10. čtvrtek
od 17:00
Přednáška pro rodiče- lokomoce ve třídě Berušek  
10.10. čtvrtek
od 10,15h
Rytířská pohádka-U Jelena-Divadlo Karlín 71,69,- kč
15.10. úterý

Sraz nejpozději
v 7:45
Takonín-Vodnická pohádka s didaktickým zaměřením 130,- Kč
+ cesta 68,30 Kč
21. 10. pondělí
od cca 9:00
Vyšetření očí- prima vizus
(pro přihlášené děti)
150,- KČ
21. 10. pondělí Posvícenské pečení  
22. 10. úterý Vánoční fotografování 240,- KČ
22. 10. úterý Beseda o myslivosti  
25. 10. pátek
Vyšetření- Lokomoce
(pro přihlášené děti)
400,- Kč
LISTOPAD    
1. 11. pátek Dušičkový halloweenský bál  
7.11. čtvrtek
10,30h
Malostranská zimní pohádka-U Jelena 30,- Kč
8. 11. pátek Cirkusárium- U jelena 30,. Kč
21. 11. čtvrtek Kino do škol-Planetarium-Film Polaris(o vesmíru)  
PROSINEC    
11. 12. středa
od 10, 15h
Setkání se včelařem Mírou 70,-KČ
16. 12. pondělí Vanoční pečení  
17.12. úterý
9.15
Vánoční cesta zdarma
18. 12. středa Návštěva Vánoční výstavy ve škole  
18. 12. středa
od 16:00
Vánoční posezení s rodiči  
19. 12. čtvrtek Vánoce pro zvířátka  
20. 12. pátek Návštěva kostela, jesliček a zpěv koled  
LEDEN    
14.1. úterý
10.00
Jak Čutný potkal Brumlu-U Jelena 50,- Kč
ÚNOR    
6. 2. čtvrtek Bílý den  
24. 2. pondělí Masopustní rej  
25. 2. úterý Masopustní pečení, průvod, návštěva MÚ  
28.2. pátek Doktor Prevence cca 93,02,-Kč
BŘEZEN    
12. 3. čtvrtek Návštěva knihovny v Bystřici
ZRUŠENO
 
16.3. pondělí
9.00h- 10.00h
Kolik hlasů mají zvonky-hudební workshop
ZRUŠENO
45,- Kč
17.3. úterý
10:15
Bublinková show-interaktivní program
ZRUŠENO
 
19. 3. čtvrtek Vynášení Morany
ZRUŠENO
 
24. 3. úterý Návštěva první třídy v ZŠ
ZRUŠENO
 
DUBEN    
1. 4. středa
10, 00
Ukázka letu dravců a hry na stadionu
ZRUŠENO
80,- Kč
7. 4. úterý
9, 00
Divadlo ŠUS- Kluk nebo holka- u Jelena
ZRUŠENO
cca 60,- Kč
7. 4. úterý
10, 30
Tvořivá dílna
ZRUŠENO
65,- Kč
14. 4. úterý Fotografování na tablo
+společná fotografie
ZRUŠENO
75,- Kč
40,- Kč
21. 4. úterý Den Země na náměstí
ZRUŠENO
 
28.4. úterý
9.00
Zážitkový  a edukativní program s kozami-na školní zahradě
ZRUŠENO
60,-Kč
KVĚTEN    
11. 5. pondělí
9,00
Bubnování s přesahem na školní zahradě
ZRUŠENO
Bubnování s přesahem
na školní zahradě

Více zde: https://www.msbystrice.cz/tridy/oranzova-trida-lvicata/
80,-Kč
12.- 15. 5. úterý- pátek Škola v přírodě- Hotel Mozolov
ZRUŠENO
 
21.5. čtvrtek
9.00
Školní výlet -Zemědělské muzeum Praha
ZRUŠENO
30,- Kč
+doprava
ČERVEN    
18. 6. čtvrtek Stužkování předškoláků
Zahradní slavnost
ZRUŠENO
15,30 hod. stužkování
16,15 hod. program