Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice Okres Benešov
U lišky Bystroušky

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Žlutá třída - Tygři

tygr

Omlouvání dětí do 8 hod.

a) Aplikace Naše MŠ

b) Telefonicky od 7 - 8hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

Spojení do třídy

Telefonní číslo do třídy: 

 • +420 702 026 763

Třídní email: zluta@msbystrice.cz 

Do sešitu v chodbě zapisujte své dítě, pouze pokud jde domů po obědě a ve školce ten den neodpočívá

(z důvodu přichystání svačinky a úklidu lehátka).

Jak se ráno scházíme: 6.15 – 8.00 hod.

 • 6.15 – 7.15 hod. - volné hry ve sběrné třídě Berušky
 • 7.15 – 7.30 hod. - přechod do naší třídy
 • 7.30 - 8,15hod. - volné hry, individuální činnosti
 • 8,15 - 9,00hod. - ranní kruh, tělocvik
 • 9.00 – 9.15 hod. - přesnídávka
 • 9,15 - 10,00hod. - práce v centrech aktivit
 • 12.15 – 12.45 hod. - oběd ve třídě Berušek
 • 14.15 – 14.45 hod. - odpolední svačina

Rozcházení po obědě: 12.45 – 13.00 hod.  
Rozcházení po relaxaci:  14.30 - 16.30 hod.
 

 
DATUM AKCE CENA
ZÁŘÍ    
14.9.2022 Třídní schůzka ve třídě Tygrů - od 16.00 hod.  
20.9.2022 Týden zdraví, prevence a bezpečnosti - na náměstí od 9.00 hod. zdarma
     
ŘÍJEN    
13.10.2022 O Terezce a Matějovi - U Jelena - od 10.15 hod. 80,85 KČ
20.10.2022 Vánoční fotografování - od 10.45 hod.

270 až 380 KČ

24.10.2022 Posvícenské pečení v MŠ zdarma
25.10.2022 Dravci - na školní zahradě - od 10.15 hod. 81,63 KČ
31.10.2022 O vodníku Řešátkovi - v MŠ - od 9.30 hod. 49,18 KČ
     
LISTOPAD    
1.11.2022 Dušičková cesta na hřbitov zdarma
4.11.2022 Hallowenský rej v kostýmech  zdarma
8.11.2022 Míček Flíček - U Jelena  - od 10. 30 hod. 50 KČ
11.11.2022 Pečení svatomartinských rohlíčků (v MŠ) zdarma
16.11.2022 Návštěva Kvarta zdarma
23.11.2022 Bublinová show - v MŠ - od 9.45 hod. 62, 50 KČ
28.11.2022 - bude náhradní termín Primavizus - vyšetření očí 200 KČ
     
PROSINEC    
5. 12. 2022 Návštěva Mikuláše - MŠ

zdarma

8. 12. 2022 Stezka za pekelným štěstím zdarma
12.12.2022 od 16.00 hod. Vánoční dílna pro rodiče a děti zdarma
13.12.2022 Kde se vzaly Vánoce 77,92 KČ
14.12.2022 Prima vizus - vyšetření očí (náhradní termín) 200 KČ
19. 12. 2022 Vánoční pečení v MŠ zdarma
19. 12. 2022 Vánoční obdarování zvířat v lese zdarma
20. 12. 2022 Návštěva místního MÚ zdarma
     
LEDEN    
5. 1. 2023 Návštěva kostela - prohlídka vánoční výzdoby kostela a jesliček zdarma
     
ÚNOR    
6. 2. 2023  Výprava ke krmelci zdarma
15. 2. 2023 od 10.15 hod. Hudební divadlo - Malíř Barvička 60 KČ
21. 2. 2023 od 8.00 hod. Masopustní pečení v MŠ + návštěva pracovníků MÚ Bystřice zdarma
24. 2. 2023 od 8.00 hod. Karneval ve třídě Tygrů zdarma
     
BŘEZEN    
1. 3. 2023 od 10. 30 hod. Návštěva knihovny - ZRUŠENO - BUDE NÁHRADNÍ TERMÍN zdarma
20. 3. 2023 od 10.00 hod. Návštěva knihovny - náhradní termín zdarma
24. 3. 2023 od 10.00 hod. Vynášení Morany zdarma
30. 3. 2023 od 10.00 hod. Zdobení velikonoční břízy na Ješutově náměstí zdarma
     
DUBEN    
11. 4. 2023 Fotografování třídních kolektivů  40 KČ
17. 4. 2023 od 10.00 hod. Návštěva sběrného dvora zdarma
21. 4. 2023 Úklid města Bystřice zdarma
24. 4. 2023 od 8.30 hod. Čarodějnická diskotéka zdarma
     

KVĚTEN

   
15. 5. 2023 od 10.50 hod. Zpívánky 50 KČ
22. 5. 2023 od 9.00 hod. Polodenní výlet do lesa zdarma

 

 

 

 

 
   
 1. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

1.OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

Třída Tygrů vás vítá (1. 9. - 16. 9. 2022)

 • Adaptace dětí na novou třídu, třídní učitelky a další zaměstnance školy
 • Přivítání se se svými  kamarády z dřívější třídy
 • Poznávání svých nových značek (u stolu, v šatně, v koupelně,...)
 • Orientace v prostoru třídy (herna, jídelna, umývárna, šatna)
 • Utváření návyků sebeobsluhy (stolování, oblékání, hygiena, odpočinek na lehátku)
 • Seznámení s pravidly třídy
 • Modelování
 • Upevňování pravidel chování v kolektivu třídy (kamarádské vztahy)

Co nám podzim vyčaruje (19. 9. - 30. 9. 2022)

 • Podzimní změny v přírodě – 23. 9. – první podzimní den
 • Proměny podzimního počasí
 • Barvy podzimních listů
 • Sklizeň ovoce a zeleniny (jablka, hrušky, švestky, mrkev, brambory,…)
 • Smyslové vnímání (poznávání ovoce a zeleniny chutí, vůní)
 • Podzimní práce na zahradě
 • Bramborová tiskátka

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si podzimních změn v přírodě
 • posilování pozitivního vztahu k přírodě
 • všímáme si různorodých tvarů listů, plodů, šišek
 • sklizeň podzimního ovoce a zeleniny

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • proč a kam odlétají vlaštovky
 • zvířata domácí a volně žijící

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie
 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci
 • využívání podzimních přírodnin

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • využívání školní zahrady pro hru – co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu
 • důležitost ovoce a zeleniny pro naše tělo – ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi
 • dodržování společných pravidel naší třídy
 • bezpečné chování v prostorách školy, školní zahrady i na vycházkách
 • spolupráce mezi rodinou a školou

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • logopedická depistáž
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • zařazování logopedických písniček
 • podpora dialogu

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako chodec – bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest)
 • dítě jako cyklista – využívání dopravního hřiště (ochranné vybavení pro cyklisty)
 • jak se chováme na přechodu pro chodce

 

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

podzim

Babí léto k nám přilétlo (3. 10. – 14. 10. 2022)

 • Co je to babí léto – krása podzimních teplých dní
 • Jak se žije pavoučkům – stavba jejich těla
 • Všímání si pavučin v přírodě
 • Vybarvování podzimního listí
 • Jak podzimní listí voní
 • Dozrávání kaštanů, žaludů, jeřabin,…
 • Proč na podzim fouká vítr
 • Jaký může podzimní vítr být (vánek, studený vítr,…)
 • Jak poznáme, odkud vítr fouká
 • Pouštění draků
 • Vhodné oblečení v podzimním období

Na návštěvě ve vesmíru (17. 10. - 21. 10. 2022)

 • co můžeme vidět na obloze (slunce, měsíc, hvězdy)
 • východ a západ slunce - barvy oblohy
 • k čemu slouží dalekohled
 • co jsou souhvězdí
 • planety, sluneční soustava, galaxie
 • život kosmonautů

Podzimní slavnosti a hodování (24. 10. - 27. 10. 2022)

 • posvícení - posvícenská říkadla a písně
 • posvícenské pečení v MŠ
 • vinobraní

Přinese nám čas dušiček a dýní první sníh? (31. 10. - 11. 11. 2022)

 • Dušičky x Halloween
 • halloweenský rej v kostýmech
 • dlabání dýní
 • Svatý Martin
 • výroba lucerniček
 • změna počasí - vhodné teplé oblečení
 • první sněhové vločky
 • pečení martinských rohlíčků

I když někdo v zimě spí, my se staráme o své zdraví (14. 11. - 25. 11. 2022)

 • proč některá zvířata usínají zimním spánkem
 • která zvířata zimním spánkem neusínají
 • proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin i jiní zde zůstávají
 • příprava zvířat na zimu
 • zimní úkryt pro zvířata
 • zdravé a nezdravé potraviny
 • prevence nemocí - otužování, vitamíny
 • prevence šikany, drogové závislosti, alkoholismu
 • pranostiky - Svatá Kateřina (25. 11.)

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si podzimní proměny lesa
 • jaké houby můžeme sbírat na podzim
 • proměny podzimního počasí - vítr
 • příprava přírody na zimu


 VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • život pavoučků – neničit jim pavučiny
 • proč a která zvířata usínají zimním spánkem
 • péče o ptáky a lesní zvěř

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • zdolávání nerovného terénu v přírodě
 • rozvoj tvořivosti a manuální zručnosti při podzimním tvoření


2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • péče o naše tělo – co našemu zdraví škodí a co mu prospívá
 • posilování fyzické zdatnosti a manuální zručnosti při podzimích pracích na zahradě
 • příprava zeleninových a ovocných salátů a pomazánek

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • dodržování společně vytvořených pravidel naší třídy
 • vzájemná pomoc a spolupráce mezi dětmi
 • podpora prosociálního chování
 • posilování vztahů mezi rodinou a školou

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • podporování komunikačních dovedností
 • procvičování motoriky mluvidel
 • rozšiřování slovní zásoby
 • rozvoj zrakové a sluchové percepce
 • dechová cvičení

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • dítě jako účastník v silničním provozu
 • maximální využívání dopravního hřiště – dle počasí
 • jak předcházet dopravním nehodám – umět se rychle rozhodnout a reagovat
 • umět bezpečně přecházet silnici
 • zvládat jít na vycházce ve dvojicích
 • znát základní dopravní značky

 

III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

V čase adventním nás Mikuláš se svou družinou navštíví (28. 11. – 9. 12. 2022)

 • Co je to Advent, vánoční výzdoba, rozsvěcení vánočních stromů v obcích
 • Adventní kalendář, trhy
 • Legenda o svatém Mikuláši
 • Mikulášská nadílka v MŠ a doma
 • Čertovská diskotéka
 • Čertovské vaření a mlsání
 • Svátek svaté Barbory (4. 12.)

 Vánoční čas nastává (12. 12. –  23. 12. 2022)

 • Kouzlo Vánoc – vánoční symboly a tradice
 • O co si napíši Ježíškovi
 • Svátek svaté Lucie (13. 12.)
 • Pečení vánočního cukroví
 • Vánoční koledy
 • Zdobení stromečku u nás ve třídě
 • Vánoční příběhy a pohádky
 • Připravíme Vánoce zvířátkům
 • Vůně Vánoc
 • Vánoce v jiných zemích
 • Vánoční dílna s rodiči

Vánoční prázdniny (26. 12. – 30. 12. 2022)

Tři králové zas k nám jdou a k zimním radovánkám nás zvou (2. 1. – 13. 1. 2023)

 • Jak kdo prožil Vánoce, co kdo dostal pod stromeček od Ježíška
 • Silvestrovské oslavy, vítání nového roku
 • Pranostika – Jak na Nový rok, tak po celý rok
 • Novoroční předsevzetí
 • Tři králové
 • Tříkrálová sbírka a koncerty
 • Jak si můžeme užít zimní sportování
 • Bobování, sáňkování, lyžování
 • Vhodné oblečení do zimního počasí
 • Prevence úrazů při zimním sportování
 • Co lze všechno postavit ze sněhu
 • Pokusy se sněhem

Všude led a mráz, mamuti a Eskymáci zdraví nás (16. 1. – 27. 1. 2022)

 • Jak žili pravěcí lidé
 • Lovení a vaření mamuta
 • Strava a oblékání v období pravěku
 • Dinosauři
 • Jak žijí lidé a zvířata v severských státech
 • Jak bydlí a žijí Eskymáci
 • Stravování Eskymáků
 • Pokusy s ledem a sněhem

Stopy u krmítka a krmelce nám poví, kdo se tady zastaví (30. 1. – 10. 2. 2023)

 • Co můžeme sypat ptáčkům do krmítka
 • Které ptáky můžeme zahlédnout u krmítka
 • Proč je důležité se o ptáčky v zimě starat
 • Pozorování ptačích stop ve sněhu
 • Která zvířátka usínají zimním spánkem a která ne
 • Čí stopy můžeme zahlédnout ve sněhu
 • Jak a čím můžeme obdarovat zvířátka v lese – návštěva krmelce
 • Jaký je život zvířat ve volné přírodě a život zvířat domácích

Nejen masopustní maškary v zimě cestují od vesnice k vesnici (13. 2. – 24. 2. 2023)

 • Masopustní pokrmy
 • Jak vypadá masopustní průvod
 • Výroba masopustních masek
 • Co je to masopust
 • Masopustní pečení v MŠ
 • Karneval v MŠ
 • Zimní výlet do hor
 • Zimní dopravní prostředky na horách – skútry, rolby, prohrnovače
 • Co nás v zimě zahřeje – vhodné oblečení (termo prádlo)
 • Co jsou sněžné řetězy a kdy se v zimě používají

Pohádky u kamen (27. 2. – 3. 3. 2023)

 • Jaké mohou být druhy knih (leporela, pohádkové knížky, vyprávění příběhů podle obrázků, příběhy o dětech a zvířatech,…)
 • Známí čeští spisovatelé (Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Josef Lada,…)
 • Známí čeští ilustrátoři dětských knih (Helena Zmatlíková, Josef Lada,…)
 • Rozdíl mezi poezií a prózou
 • Co jsou to bajky
 • Známé pohádkové postavy
 • Návštěva knihovny

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si proměn přírody v zimním období
 • zkoumání a experimentování se skupenstvím vody (voda, led, sníh)

 VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • péče o zvířata v zimním období
 • čím můžeme krmit v zimě ptáky nebo zvířata v lese
 • komu patří jaké stopy ve sněhu

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • využívání přírodních materiálů při vánočním tvoření
 • zimní tvoření z přírodních materiálů

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • posilování zdraví – pobyt na zdravém zimním vzduchu
 • zimní sportování
 • bezpečnost při zimním sportování
 • vycházky do přírody – všímáme si krás zimní přírody
 • zdravé stravování v období zimy – důležitost dostatku vitamínů
 • posilování imunity - otužování

 

 SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • spolupráce a vzájemná pomoc mezi dětmi
 • prevence šikany – prevence projevů rasizmu
 • multikulturní společnost a postoje – jak se žije v severských státech, jak se žilo v době ledové

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • procvičování problémových hlásek ve výslovnosti
 • podporování dialogu mezi dětmi
 • podporování vyjadřovacích schopností dětí – odbourání strachu při hraní rolí + při vyprávění příběhů
 • rozvoj motoriky a obratnosti mluvidel, procvičování fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby a zrakové percepce

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • cestování v zimě
 • zimní sportování (bruslení, sáňkování, lyžování,…) – bezpečnostní pravidla

 

 AKCE MŠ

 • příchod Mikuláše, čertíků a anděla do MŠ
 • chystání pochoutek pro zvířátka v lese
 • vánoční posezení s rodiči u stromečku, tvořivá vánoční dílnička
 • vánoční a masopustní pečení + obdarování pracovníků městského úřadu v Bystřici

 

IV. LIŠTIČKY VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

jaro

Společně se sejdeme, spolu si pohrajeme (6. 3. – 10. 3. 2023)

 • Jarní prázdniny

Jaro přichází (13. 3. - 24. 3. 2023)

 • Jaká zvířátka se probouzí ze zimního spánku
 • Jaká zvířata zimním spánkem neusnula
 • Jaká mláďata se rodí na jaře
 • Poslech zvuků zvířat v přírodě
 • První jarní den (20. 3.)
 • Březnové pranostiky
 • Jarní počasí
 • Změny v přírodě - příroda se probouzí po zimním spánku
 • První jarní květiny
 • Vynášení Morany

Hody, hody, doprovody, Velikonoce jsou tady (27. 3. – 6. 4. 2023)

 • Den učitelů (28. 3. – den narození Jana Ámose Komenského)
 • Apríl, aprílové počasí
 • Dubnové a velikonoční pranostiky
 • Tradice a symboly Velikonoc u nás i ve světě
 • Velikonoční pečení v MŠ
 • Velikonoční tvoření a výzdoba třídy
 • Výsev obilí
 • Básničky a říkadla s velikonoční tématikou
 • Velikonoční zvyky – barvení vajíček, pletení pomlázky
 • Tvořivá velikonoční dílnička

Čím jednou budu (11. 4. – 14. 4. 2023)

 • Jaké jsou pracovní profese
 • Jaké je zaměstnání mých rodičů
 • Jaké jsou ochranné pracovní pomůcky

Česká republika – domov můj, naše Země slaví svátek (17. 4. – 21. 4. 2023)

 • Město Bystřice
 • Rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici
 • Česká republika, hlavní město Praha
 • Práce s mapou – vodstvo, hory, nížiny
 • Naše známé hrady a zámky (Konopiště, Jemniště, Český Šternberk,…)
 • Dopravní prostředky – jak můžeme po naší zemi cestovat
 • Den Země (22. 4.)
 • Jak můžeme chránit životní prostředí
 • Jaké jsou ohrožené druhy zvířat
 • Třídění odpadu, recyklace
 • Lidé celého světa – různé národnosti a kultury (povědomí o rasizmu)

Pozor děti, čarodějnice na koštěti letí (24. 4. – 28. 4. 2023)

 • Proč se pálí čarodějnice, staví se májka
 • Čarodějnický rej v maskách
 • Čarodějnické pokusy a tvoření
 • Rozlišování dobra a zla

 

Dílčí projekty

1)LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • ochrana přírody a životního prostředí
 • důležitost správného třídění odpadu
 • recyklohraní

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • porozumění základním potřebám zvířat
 • jaká mláďata se rodí na jaře
 • důležitost ochrany zvířat

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • posilování pohybové zdatnosti
 • rozvoj tvořivosti a manuální zručnosti při jarním tvoření

 

2)ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • podpora zdravého životního stylu
 • relaxační techniky
 • péče o své zdraví

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • vzájemná spolupráce a tolerance mezi dětmi
 • rozlišování dobra a zla
 • prevence šikany
 • povědomí o rasizmu

 

3)MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj správné výslovnosti
 • podporování komunikačních dovedností

 

4)JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • bezpečný pohyb po městě + v dopravním prostředí
 • poznávání našeho města i jeho okolí
 • znalost základních dopravních značek

 

AKCE MŠ

 • velikonoční pečení
 • čarodějnický rej v maskách
 • karneval v čarodějnických kostýmech
 • vynášení Morany

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

Moje rodina (2. 5. – 12. 5.)

 • Den matek (14. 5.)
 • výroba dárků pro maminku
 • básnička/písnička pro maminku
 • čím potěším svou maminku
 • čím udělám mamince radost
 • kdo tvoří mou rodinu (rodiče, sourozenci, prarodiče, domácí mazlíčci)
 • Den rodin (15. 5.)
 • kdo je u nás v rodině nejstarší, kdo nejmladší
 • jak naše rodina tráví volný čas
 • jaké mám doma povinnosti
 • rodinné výlety
 • „ledoví muži“ – co to znamená pro přírodu 

Život v zahradách a na louce (15. 5. – 19. 5.)

 • stromy a keře v zahradě
 • rostliny v zahradě a na louce (poznávání základních květin)
 • péče o zahradu
 • zahradnické nářadí
 • profese zahradníka
 • rozdíl mezi zahradou a parkem
 • skleník
 • hmyz – užitečný a škodlivý

Život v lese (22. 5. – 26. 5.)

 • rostliny a stromy v lese
 • jací živí tvorové zde žijí
 • vhodné chování v lese
 • péče o les – kdo je hajný, myslivec
 • jak voní les, práce v lese

Život u vody (29. 5. – 2. 6.)

 • jaké rostliny a živočichy můžeme vidět u vody a ve vodě
 • koloběh vody v přírodě
 •  rybaření
 • vodstvo (potoky, řeky, přehrady, rybníky,…)
 • cestování po vodě – parníky, výletní lodě, výlet na lodičce
 • jak se chovat u vody – předcházení úrazům, co dělat za bouřky, bezpečné koupání (prevence utonutí)
 • Den dětí – 1. 6.

Zvířata celého světa a ze zoologické zahrady (5. 6. – 9. 6.)

 • exotická zvířata celého světa
 • jaká exotická zvířata můžeme chovat doma
 • co je safari
 • život zvířat v ZOO – adopce zvířete ze ZOO
 • ohrožené druhy zvířat
 • bajky o zvířátkách
 • pranostika – Medardova kápě, čtyřicet dní kape

Hola, hola, léto na nás volá (12. 6. – 16. 6.)

 • letní a červnové pranostiky
 • letní počasí – slunečné počasí, letní deštíky a bouřky, duha
 • dozrávání letního ovoce – jahody, třešně
 • vycházky do přírody – vnímání vůně léta
 • Den otců (18. 6.)

Prázdniny už jsou za dveřmi (19. 6. – 30. 6.)

 • kam se kdo chystá o prázdninách
 • jakými dopravními prostředky můžeme cestovat – auto, autobus, vlak, letadlo,…
 • jak se správně chováme v silničním provozu – chodec, cyklista
 • letní radovánky – koupání, slunění, cyklistika
 • jak si správně ošetřit odřené koleno, bodnutí od vosy nebo včely
 • jak se chránit před letním sluncem – vhodné oblečení, pokrývka hlavy, používání opalovacího krému
 • bystřická pouť – pouťové atrakce a pokrmy, bezpečné chování na pouťových atrakcích

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • vnímání změn v přírodě – nástup teplého letního počasí
 • pokusy a hry s vodou
 • vnímání přírody všemi smysly
 • péče o školní záhonek – pozorování vysetého hrášku a ředkviček

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • pozorování a poslech hlasů ptáků
 • poznatky o živých tvorech v přírodě – kteří ptáci si staví hnízda a kteří hnízdí v budkách

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvíjení pohybové zdatnosti - atletika
 • manipulace s přírodními materiály
 • Tvoření z přírodních materiálů

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • výlety do přírody – zdolávání nerovného terénu
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě
 • bezpečnost při letním sportování

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • vzájemná pomoc a spolupráce mezi dětmi
 • prosociální chování k dětem i dospělým
 • prevence šikany a rasizmu
 • zájem o multikulturní společnost a postoje (jakou zemi bych chtěl o prázdninách navštívit, jací tam žijí lidé, jakým mluví jazykem)

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • zkvalitnění výslovnosti, procvičování problémových hlásek
 • posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a zrakové percepce
 • logopedické písničky
 • zkvalitnění mluvního projevu

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • jakými dopravními prostředky můžeme cestovat na dovolenou
 • proč jsou na silnicích dopravní nehody
 • znát a používat ochranné vybavení při jízdě na kole, koloběžce
 • bezpečnost na dopravním hřišti

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • bajky o zvířátkách
 • práce s odbornými knihami a encyklopediemi

 RECYKLOHRANÍ

 • podporujeme správné třídění odpadu
 • neplýtváme surovinami

Od pátku 28. 4. 2023 začínáme opět využívat dopravní hřiště. Prosíme, aby si vždy v pátek děti přinesly do MŠ cyklistickou přilbu. Kdo nebude cyklistickou přilbu mít, nebude se moci výuky na dopravním hřišti účastnit.

Při odpočinku jsme potichu

Když někdo mluví, nasloucháme mu

Šetříme vodou i mýdlem

Uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo

Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat

Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí

Chceme, aby nám všem bylo spolu dobře

Každé jídlo zkusíme ochutnat

 

MGR. LENKA LAPÁČKOVÁ

MGR. LENKA LAPÁČKOVÁ

Vystudovala jsem bakalářský studijní obor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Učitelství pro mateřské školy a navazující magisterský studijní obor Pedagogika předškolního věku v Hradci Králové.

Práce s dětmi předškolního věku mě baví a zároveň i obohacuje, kdy mohu společně s nimi vnímat svět kolem sebe jejich dětskýma očima.

Motto: "Úspěšný člověk je ten, který ráno vstane, večer si lehne a mezitím dělá, co ho baví." Bob Dylan

ivetaIVETA NOVOTNÁ

Dobrý den, jmenuji se Iveta, vystudovala jsem střední školu, pracovala jsem v jiném oboru, ale život tomu chtěl, že se mi splnilo mé přání pracovat s dětmi, které jsou celý můj život mou velkou inspirací. Jejich úsměv a bezprostřednost mi dává sílu a motivaci do života a pro mě je to ta nejlepší odměna co může být. Mám pět vnoučátek, tak věřte, že vím, o čem mluvím.

Co je pro mě důležité? Rodina, láska, upřímnost, pohoda.

A co mě baví? Procházky přírodou, poznávání nových míst, tanec, vaření.

 

Motto: "Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost."

Victor Hugo

MICHAELA KOLÍNSKÁMICHAELA KOLÍNSKÁ

Jmenuji se Míša, jsem absolventkou SOU sklářské a malířské v Poděbradech, ale vždy mě to táhlo k dětem.
Proto jsem si později dodělala studium asistent pedagoga a začala se věnovat této profesi, kde již pracuji 8 rokem. V mateřské škole v Bystřici jsem již druhým rokem.
Tato práce mě stále naplňuje. S dětmi mohu stále něco vymýšlet, objevovat a tvořit.

 


O úklid se v naší třídě stará Marie Císařová

Obědy v naší třídě vydává Hana Chválová

Naši partneři