Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice Okres Benešov
U lišky Bystroušky

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Modrá třída - Myšáci

Myšáci

Spojení

Telefonní číslo do třídy: 

 • +420 702026793 (neslouží k odhlašování)

Třídní email: modra@msbystrice.cz 

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

*Do sešitků v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě ( z důvodu přichystání svačinky a úklidu lehátka).

5.10. začínáme cvičit v tělocvičně.

Ranní scházení od 6, 15 - 8,00 hod.

 • 6,15 - 7,15 - volné hry ve sběrné třídě Berušek

 • 7,15  - přechod do naší třídy, volné hry dětí

 • 7,15 - 8,15- volné hry dětí

 • 8,15 - 9,00 - úklid, hygiena, ranní kruh, tělocvik

 • 9,00 - 9,15 - dopolední přesnídávka

 • 9,15  - 10,00 - práce v centrech aktivit

 • 10,00- 12,15-  příprava na pobyt venku, pobyt venku

 • 12,15 - 12,30 - oběd

Rozcházení po obědě: 12,30-12,45 hod.

Rozscházení po relaxaci: 14,30-16,30 hod. 

DATUM AKCE CENA INFO
       
19.9.2022 Třídní schůzka    od 16.00h ve třídě Myšáků
20.9.2022 Osvětová kampaň Zdarma  na Ješutově náměstí
       
ŘÍJEN      
13.10. O Terezce a Matějovi dle počtu dětí U Jelena
20.10. Vánoční fotografování 270-380KČ Ve třídě Myšáků
25.10. Výukový program - Dravci dle počtu dětí Na školní zahradě
       
LISTOPAD      
11.11. Detektiv Emil 50 KČ U Jelena
23.11. Bublinová show 50KČ V MŠ

1.OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 

1.OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE (1. 9. - 16. 9.)

 • Adaptace dětí na novou třídu, třídní učitelky a další zaměstnance školy

 • Přivítání se se svými kamarády z dřívější třídy

 • Poznávání svých značek (u stolu, v šatně, v koupelně,...)

 • Orientace v prostoru třídy (herna, jídelna, umývárna, šatna)

 • Utváření návyků sebeobsluhy (stolování, oblékání, hygiena, odpočinek na lehátku)

 • Seznamování s pravidly třídy

 

PROJEKTOVÉ DNY (19. 9. - 20. 9.)

 • Prevence zdraví a bezpečnosti

 • Zdravé potraviny

 • Procvičování částí těla

 

DRACI PODZIM NESOU (21. 9. - 30. 9.)

 • Porovnávání ročních období, jejich znaky

 • Podzimní počasí

 • Výroba draků

 • Pouštění draků

 • Draci v pohádkách

 • Státní svátek – Svatý Václav 28.10.

 

DOPLŇKOVÉ PROJEKTY

LDBL - putování za Jablůňkou,vyhledávání jabloní v okolí MŠ

          -vycházka na Homol-poznávání nejbližšího okolí MŠ

         - pozorování houfování vlaštovek a jiřiček

Myšák Logísek  - logopedická prevence v RK, během dne dle logopedária

Zajíc Hryzálek - posilování prosociálního chování formou her, posilování kamarádských vztahů,opakování pravidel ve vztahu k druhým-příběh O Maxovi

Ježek František - opakování dopravních pravidel při chůzi na chodníku, po silnici, na dopravním hřišti

 

2.BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

 

2.BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

 

S TRAKTOREM NA POLE A S KOŠÍKEM DO LESA (3.10. – 13.10.)

 • 5. října - den úsměvu
 • sklizeň na poli
 • zemědělské stroje
 • návštěva firmy „Kvarto“
 • 15. října – den bílé hole
 • sběr hub (jedlé – nejedlé)
 • vycházka do lesa (na houby)

 

 PODZIMNÍ PLODY STROMŮ, KEŘŮ (17.- 21.10.)

 • druhy stromů,keřů a jejich plodů (jablka, hrušky, švestky, ořechy, kaštany,šípky..)
 • proměny listnatých stromů
 • 20. října – den stromů
 • význam stromů

 

O POSVÍCENÍ,VŠUDE TO VONÍ (24.-27.10. )

 • posvícení – pečení posvícenské buchty
 • tradice, znaky, pověsti, poutě
 • podzimní prázdniny ( 26.-27.10.)
 • státní svátek 28.10. Den vzniku samostatného československého státu

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY

 

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

· ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

- Kontakt s podzimní přírodou, přírodninami, pojmenování plodů, a darů podzimu, vnímání všemi smysly

- Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny a přírodu

- Zkoumání přírodních jevů

· VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

- Pozorování a poznávaní zvířat volně žijících

- Porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí

· POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

- Rozvoj pohybových schopností, přizpůsobení terénu a počasí

- Manuální šikovnost při podzimním tvoření, výzdoby třídy

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

· ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

- Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek, fyzická zdatnost

- Maximální využití zahradního náčiní a zahrady

- Povědomí o zdravém životním stylu- co našemu zdraví škodí a co prospívá, vhodná skladba jídelníčku- zelenina, ovoce, luštěniny

- Příprava pokrmů - pomazánek, zdobení pokrmů zeleninou, výroba moštu, zdravé pokrmy, vitamíny, atd.

- Bezpečné a slušné chování ve městě, na výletě, v divadle, při exkurzi či besedě

· SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

- Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

- Podpora rodiny - úzká komunikace s rodiči

- Dodržování společně vytvořených pravidel, zodpovědnost za své chování a jeho hodnocení

- Vzájemná pomoc, spolupráce s ostatními, komunikace ve skupině

- Posílení prosociálního chování, vztah k druhým lidem

3. MYŠÁK LOGÍSEK

· LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

- Vývojová úroveň řeči - diagnostika

- Rozhovory a předání doporučení zákonným zástupcům z oblasti řeči dítěte

- Podpora předčtenářské gramotnosti, komunikativních dovedností se správnou výslovností

- Práce s Logopedáriem

- Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, pexesem

- Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, postřehu, rozvíjení slovní zásoby, zrakové orientace a další důležité schopnosti a dovednosti

4. JEŽEK FRANTIŠEK

· DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

- Role dětí v silničním provozu

- Základní vědomosti nezbytné k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí

- Maximální využívaní dopravního hřiště za příznivého počasí

- Rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování

- Základní znalosti a dovednosti související s příčinou a následky dopravních nehod, které může dítě pochopit

- Role chodce - bezpečné přecházení, pohyb u vozovky po silnici a na vlakových přejezdech, semafor - pozná světelné signály, pohyb po chodníku

- Znalost a použití ochranného vybavení pro cyklisty, bruslaře, jezdce na koloběžce či skateboardisty

- Znalost, kde se bezpečně na těchto dopravních prostředcích pohybovat, kde se na nich nesmí jezdit, pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce, základní dopravní značky

- Znalost a dodržování základních dopravních pravidel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÍSNĚ A ŘÍKADLA

 

POD NAŠÍM OKÝNKEM

Pod naším okýnkem
rostou tam dvě růže.

Pod naším okýnkem
roste tam štěp.

Jsou na něm jablíčka,
trhá je Ančička.

Jsou dobrá, jsou sladká,
jsou jako med.

Jsou na něm jablíčka,
trhá je Ančička.

Jsou dobrá, jsou sladká,
jsou jako med.

 

TRAVIČKA ZELENÁ

Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím na ní sednu.
Když si smyslím na ní lehnu.
Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.

 

ROČNÍ OBDOBÍ

Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok.

 Stejně letos jako loni, tak i napřesrok.

 Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.

 A než-li se nadějeme, zima už je tu.

 

NÁŠ TÁTA ŠEL NA HOUBY

Náš táta šel na houby,

Jestli on tam zabloudí!

Nezabloudí, těšte se,
on Vám houby přinese.

 

VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK

Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl si do oblak,
z vysoka se dívá na zem,
strašil by a neví jak.
Rozhlíží se do všech stran,
potom spatřil hejno vran,
ale vrány se mu smály,
že je ještě malý pán.

TĚLOCVIČNA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

KDY: STŘEDA

ČAS : 10.55 -11.40h

KDE : sportovní hala při ZŠ

CO SEBOU:

- sálová obuv s bílou podrážkou

- vhodné oblečení na cvičení - triko,šortky,ponožky na převlečení

- batoh či vak na úbor a obuv

- lahev na pití

- úprava vlasů do gumičky, sponek

CO NE

- šperky na krku, ruce

- naušnice, které se nemohou o něco zachytit

KDY : PONDĚLÍ

ČAS:10.15- 12.00hod.

KDE :

-na školní zahradě

SEBOU

- seřízenou helmu

- př. chrániče, rukavice, brýle

 

 

Pravidla Modré třídy Myšáků, která máme ve třídě graficky znázorněna, jsou  tato pravidla:

- přátelství = hezky se k sobě chováme, máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si půjčujeme hračky

- uklízecí = uklízíme, každá hračka má svoje místo

- kapičkové  = šetříme vodou a mýdlem

- slušnosti = pusinku používáme na hezká slova, umíme pozdravit, poprosit,                                                              poděkovat

-bezpečné rychlosti = v mateřské škole se pohybujeme přiměřenou rychlostí, běháme jen na zahradě a při cvičení, nohy jsou jen na kopání do míče

-naslouchací = když jeden mluví, ostatní poslouchají, mluvíme přiměřeně hlasitě

- odpočinkové =  odpočíváme v klidu, jsme potichu, když posloucháme pohádku

- správného stolování = správné sezení u stolu, správné držení příboru, mluvíme přiměřeně hlasitě

HELENA KŘIKLÁNOVÁ

HELENA KŘIKLÁNOVÁ

Ve školství pracuji 39let.Vystudovala jsem SPgŠ v Berouně. Dále se vzdělávám formou seminářů z různých oblastí předšk. vzdělávání. Své obzory rozšiřuji i pomocí internetu.

Práce s dětmi mě maximálně naplňuje radostí, protože jsou bezprostřední, mohu s nimi neustále něco vymýšlet, tvořit, objevovat nové věci, sportovat, zpívat, povídat si, prostě dělat něco smysluplného.

Nebráním se alternativním metodám  a přístupům ve školství.

Ve svém životě bych chtěla být především spokojená, šťastná a zdravá.

Snad k tomu přispěje můj optimistický přístup k životu a mé koníčky jako je jízda na kole, turistika, joga, lyžování , četba, zahradničení. Nejvíce si ale užívám „babičkovství“se svým vnoučkem.

Motto: „Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím.“   Maxim Gorkij

BC. IVANA HRUŠKOVÁ

Iva

Dobrý den, 

jmenuji se Iva. Vystudovala jsem Obchodní akademii v Benešově. Pracovat s dětmi byl můj velký sen, proto jsem si dodělala bakalářský obor Předškolní a mimoškolní výchova na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Jsem šťastná, že se mi můj sen splnil a ve školce jsem dříve pracovala 10 let. 

Poslední 4 roky jsem se věnovala především mému největšímu štěstí, dcerce Verunce. V září roku 2021 jsem se vrátila po rodičovské dovolené zpět do MŠ Bystřice. Snažím se o to, aby se dětem ve školce líbilo a abychom si dny ve školce užili společným tvořením, tancem, cvičením, zpěvem a objevováním. 

Nejraději trávím volný čas se svou rodinou a přáteli. Mezi mé záliby patří tanec, cestování, procházky přírodou, jízda na motorce a navštěvování divadel. 

ZUZANA ŠACHLOVÁ

ZUZANA ŠACHLOVÁ

Ahoj jmenuji se Zuzka, vystudovala jsem Obchodní akademii v Benešově a Střední pedagogickou školu v Obratani. Práce s dětmi mě po mateřské dovolené začala bavit natolik, že jsem změnila obor a začala pracovat v mateřské škole. 

Mezi mé zaliby patří péče o rodinu, hra na piano, zahrada, běh.

I nadále se chci vzdělávat prostřednictvím různých seminářů, kurzů, workshopů. Ale nejlepším rádcem jsou pro mě samotné děti. 

Motto:"nežij tím co bylo, nežij tím co bude, žij tím co je teď" napsal....sám život. 

OLGA MAJEROVÁ

Ahoj, jmenuji se Olga Majerová a v mateřské škole pracuji od září 2020.Olga Majerová
Vystudovala jsem obchodní školu, ale práce s dětmi mě baví natolik, že jsem změnila obor a minulý školní rok jsem se rozhodla dodělat kurz asistenta pedagoga. Děti jsou radost a vždycky tu budu chtít být pro ně a pomáhat jim v prvním letech jejich života. Ve volném čase se věnuji své rodině, práci na zahradě a hrozně ráda chodím do přírody na procházky.

Dítě je do jisté míry géniem a génius je do jisté míry dítětem. — Arthur Schopenhaue

IVETA NOVOTNÁ

Dobrý den, jmenuji se Iveta, vystudovala jsem střední školu, pracovala jsem v jiném oboru, ale život tomu chtěl, že se mi splnilo mé přání pracovatIveta Novotná s dětmi, které jsou celý můj život mou velkou inspirací. Jejich úsměv a bezprostřednost mi dává sílu a motivaci do života a pro mě je to ta nejlepší odměna co může být. Mám pět vnoučátek, tak věřte, že vím, o čem mluvím.

Co je pro mě důležité? Rodina, láska, upřímnost, pohoda.

A co mě baví? Procházky přírodou, poznávání nových míst, tanec, vaření.

 

Motto: "Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost."

Victor Hugo

 

 • O úklid se v naší třídě stará Hana Vávrová
 • Obědy v naší třídě vydává Helena Vilímková

 

Naši partneři