Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Modrá třída - Myšáci

Myšáci

Spojení

Telefonní číslo do třídy: 

 • +420 702026793 (neslouží k odhlašování)

Třídní email: modra@msbystrice.cz 

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

*Do sešitků v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě ( z důvodu přichystání svačinky a úklidu lehátka).

Ranní scházení od 6, 15 - 8,00 hod.

 • 6,15 - 7,15 - volné hry ve sběrné třídě Berušek

 • 7,15  - přechod do naší třídy, volné hry dětí

 • 7,15 - 8,15- volné hry dětí

 • 8,15 - 9,00 - úklid, hygiena, ranní kruh, tělocvik

 • 9,00 - 9,15 - dopolední přesnídávka

 • 9,15  - 10,00 - práce v centrech aktivit

 • 10,00- 12,15-  příprava na pobyt venku, pobyt venku

 • 12,15 - 12,30 - oběd

Rozcházení po obědě: 12,30-12,45 hod.

Rozscházení po relaxaci: 14,30-16,30 hod. 

DATUM   AKCE CENA INFO
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
ZÁŘÍ      

11.9.

16.00h

  Třídní schůzka Třída, či školní zahrada
15.9.   Pěší výlet k Semovickému rybníku Vycházka do přírody
19.9.   Den zdraví Ješutovo náměstí

21.9.

9,00h

  Dravci Na šk.zahradě
26.9.   Putování za Skřítkem podzimníčkem Vycházka do přírody

27.9.

9.45h

  Pejsek Eda Na šk.zahradě
ŘÍJEN      
2.10.   Zdravotníci V MŠ, na šk.zahradě
3.10.   Prima Vizus - pro přihlášené děti Třída Krteček
24.10.   Posvícenské pečení Třída Myšáci

31.10.

9,30h

  Divadlo Harmonika -Kouzelný hrnec V MŠ
       
LISTOPAD      

21.11.

9,00h

  Kouzelné Vánoce Divadlo U Jelena
       
       
PROSINEC      
       
       
LEDEN      

 

 

ÚNOR

 

       
         
BŘEZEN      
       
       
       
KVĚTEN      

29. 5. – 1. 6. 2024

  Škola v přírodě Areál Moninec

 

     
ČERVEN      
       

 

     
       

1.OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 

1.OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE (4. 9. - 15. 9.)

 • Adaptace dětí na novou třídu, třídní učitelky a další zaměstnance školy

 • Přivítání se se svými kamarády z dřívější třídy

 • Poznávání svých značek (u stolu, v šatně, v koupelně,...)

 • Orientace v prostoru třídy (herna, jídelna, umývárna, šatna)

 • Utváření návyků sebeobsluhy (stolování, oblékání, hygiena, odpočinek na lehátku)

 • Seznamování s pravidly třídy

 

TÝDEN ZDRAVÍ (18. 9. - 22. 9.)

 • Pojem zdraví
 • Zdravá strava, sporty
 • Oblékání na podzim
 • 19.9. - Den zdraví na bystřickém náměstí ve spolupráci s MěÚ
 • 20.9. Den mandal

 

ROZMARNÝ PODZIM (25. 9. - 29.9.)

 • 23. 9.   1. - podzimní den
 • Co je podzim - změny
 • Sklízíme ovoce/zeleninu
 • Odlet stěhovavých ptáčků
 • 28.9. - svátek svatého Václava – Den české státnosti
 • Putování za skřítkem Podzimníčkem – vycházka do přírody

 

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY

LDBL - putování za Jablůňkou,vyhledávání jabloní v okolí MŠ

          -vycházka na Homol-poznávání nejbližšího okolí MŠ

         - pozorování houfování vlaštovek a jiřiček

Myšák Logísek  - logopedická prevence v RK, během dne dle logopedária

Zajíc Hryzálek - posilování prosociálního chování formou her, posilování kamarádských vztahů,opakování pravidel ve vztahu k druhým-příběh O Maxovi

Ježek František - opakování dopravních pravidel při chůzi na chodníku, po silnici, na dopravním hřišti

 

 

2.BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

 

2.BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

 

HOUBA SEM, HOUBA TAM, JESTLIPAK JE VŠECHNY ZNÁM  (2. 10. - 6. 10.)

 • 5. října - den úsměvu
 • Poznáváme houby jedlé – nejedlé
 • Písně a básně, PH s houbařskou tématikou
 • Vycházka do lesa za Houbovým skřítkem

 

JABLÍČKOMÁNIE A BRAMBOROVÉ ČAROVÁNÍ  (9. 10. - 13. 10.)

 • Sklízíme ovoce/zeleninu
 • Hudební hrátky s písněmi o jablkách, bramborách
 • Vaříme bramboračku
 • Zdobíme jablka cukrovou polevou
 • Veselá jablíčka x veselé děti
 • Úklid a úprava zahrad, polní práce

 

 POČASÍ JE NA DRAKA (16. 10. – 20.10.)

 • Podzimní počasí, proměny
 • Výroba draků
 • Draci v pohádkách
 •  

PODZIMNÍ SLAVNOSTI (23. 10. – 27.10.)

 • Posvícení – vše tu krásně voní (pečení)
 • Tradice, znaky, pověsti, poutě
 • 28. říjen – státní svátek  - den vzniku samostatného českého státu
 • 26. - 27. 10. podzimní prázdniny

 

HALLOWEENSKÉ ŘÁDĚNÍ, DUŠIČKY (30. 10. - 3. 11.)

 • Dušičky X Halloween - spojitost mezi těmito svátky, pochopit význam svátků
 • Halloweenský rej
 • Vyprávění strašidelných příběhů
 • Dlabání dýní a práce s přírodninami
 • památka zesnulých - 2.11. - návštěva hřbitova po stezce Duchů

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

- Vycházka do lesa za Houbovým skřítkem

· ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

- Kontakt s podzimní přírodou, přírodninami, pojmenování plodů, a darů podzimu, vnímání všemi smysly

- Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny a přírodu

- Zkoumání přírodních jevů

· VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

- Pozorování a poznávaní zvířat volně žijících

- Porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí

· POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

- Rozvoj pohybových schopností, přizpůsobení terénu a počasí

- Manuální šikovnost při podzimním tvoření, výzdoby třídy

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

· ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

- Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek, fyzická zdatnost

- Maximální využití zahradního náčiní a zahrady

- Povědomí o zdravém životním stylu- co našemu zdraví škodí a co prospívá, vhodná skladba jídelníčku- zelenina, ovoce, luštěniny

- Příprava pokrmů - pomazánek, polévek, zdobení pokrmů zeleninou, výroba moštu, zdravé pokrmy, vitamíny, atd.

- Bezpečné a slušné chování ve městě, na výletě, v divadle, při exkurzi či besedě

· SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

- Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

- Podpora rodiny - úzká komunikace s rodiči

- Dodržování společně vytvořených pravidel, zodpovědnost za své chování a jeho hodnocení

- Vzájemná pomoc, spolupráce s ostatními, komunikace ve skupině

- Posílení prosociálního chování, vztah k druhým lidem

3. MYŠÁK LOGÍSEK

· LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

- Vývojová úroveň řeči - diagnostika

- Rozhovory a předání doporučení zákonným zástupcům z oblasti řeči dítěte

- Podpora předčtenářské gramotnosti, komunikativních dovedností se správnou výslovností

- Práce s Logopedáriem

- Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, pexesem

- Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, postřehu, rozvíjení slovní zásoby, zrakové orientace a další důležité schopnosti a dovednosti

4. JEŽEK FRANTIŠEK

· DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

- Role dětí v silničním provozu

- Základní vědomosti nezbytné k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí

- Maximální využívaní dopravního hřiště za příznivého počasí

- Rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování

- Základní znalosti a dovednosti související s příčinou a následky dopravních nehod, které může dítě pochopit

- Role chodce - bezpečné přecházení, pohyb u vozovky po silnici a na vlakových přejezdech, semafor - pozná světelné signály, pohyb po chodníku

- Znalost a použití ochranného vybavení pro cyklisty, bruslaře, jezdce na koloběžce či skateboardisty

- Znalost, kde se bezpečně na těchto dopravních prostředcích pohybovat, kde se na nich nesmí jezdit, pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce, základní dopravní značky

- Znalost a dodržování základních dopravních pravidel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY

 

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

· ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

- Kontakt s podzimní přírodou, přírodninami, pojmenování plodů, a darů podzimu, vnímání všemi smysly

- Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny a přírodu

- Zkoumání přírodních jevů

· VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

- Pozorování a poznávaní zvířat volně žijících

- Porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí

· POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

- Rozvoj pohybových schopností, přizpůsobení terénu a počasí

- Manuální šikovnost při podzimním tvoření, výzdoby třídy

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

· ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

- Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek, fyzická zdatnost

- Maximální využití zahradního náčiní a zahrady

- Povědomí o zdravém životním stylu- co našemu zdraví škodí a co prospívá, vhodná skladba jídelníčku- zelenina, ovoce, luštěniny

- Příprava pokrmů - pomazánek, zdobení pokrmů zeleninou, výroba moštu, zdravé pokrmy, vitamíny, atd.

- Bezpečné a slušné chování ve městě, na výletě, v divadle, při exkurzi či besedě

· SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

- Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

- Podpora rodiny - úzká komunikace s rodiči

- Dodržování společně vytvořených pravidel, zodpovědnost za své chování a jeho hodnocení

- Vzájemná pomoc, spolupráce s ostatními, komunikace ve skupině

- Posílení prosociálního chování, vztah k druhým lidem

3. MYŠÁK LOGÍSEK

· LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

- Vývojová úroveň řeči - diagnostika

- Rozhovory a předání doporučení zákonným zástupcům z oblasti řeči dítěte

- Podpora předčtenářské gramotnosti, komunikativních dovedností se správnou výslovností

- Práce s Logopedáriem

- Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, pexesem

- Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, postřehu, rozvíjení slovní zásoby, zrakové orientace a další důležité schopnosti a dovednosti

4. JEŽEK FRANTIŠEK

· DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

- Role dětí v silničním provozu

- Základní vědomosti nezbytné k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí

- Maximální využívaní dopravního hřiště za příznivého počasí

- Rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování

- Základní znalosti a dovednosti související s příčinou a následky dopravních nehod, které může dítě pochopit

- Role chodce - bezpečné přecházení, pohyb u vozovky po silnici a na vlakových přejezdech, semafor - pozná světelné signály, pohyb po chodníku

- Znalost a použití ochranného vybavení pro cyklisty, bruslaře, jezdce na koloběžce či skateboardisty

- Znalost, kde se bezpečně na těchto dopravních prostředcích pohybovat, kde se na nich nesmí jezdit, pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce, základní dopravní značky

- Znalost a dodržování základních dopravních pravidel

 

 

 

 

 

III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

· ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

- Pozorování stop zvěře v zimě, zbarvení zvěře

-Pozorování stromů v zimním období, změn v přírodě

· VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

- Přikrmování lesní zvěře, ptactva v zimě

· POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

- Rozvoj pohybových schopností, přizpůsobení terénu a počasí

- Manuální šikovnost při vytváření výrobků v CA Dílna

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

· ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

- Vycházky do přírody s pozorováním stop zvířat ve sněhu, zdolávání nerovného terénu za sněhových podmínek, rozvoj fyzické zdatnosti při bobování, sáňkování

- Využívání zahrady v zimním období k pohybovým hrám se zimní tématikou

- Povědomí o zdravém životním stylu- vhodné oblékání v zimě, otužování

- Příprava pokrmů - pomazánek, zdobení pokrmů zeleninou, výroba moštu, zdravé pokrmy, vitamíny, atd.

- Bezpečné a slušné chování ve městě, na výletě, v divadle, při exkurzi či besedě

· SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

- Diagnostika, logopedie, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

- Podpora rodiny - úzká komunikace s rodiči

- Dodržování společně vytvořených pravidel, zodpovědnost za své chování a jeho hodnocení

- Vzájemná pomoc, spolupráce s ostatními, komunikace ve skupině

- Posílení prosociálního chování, vztah k druhým lidem

3. MYŠÁK LOGÍSEK

· LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

- Vývojová úroveň řeči - diagnostika

- Rozhovory a předání doporučení zákonným zástupcům z oblasti řeči dítěte

- Podpora předčtenářské gramotnosti, komunikativních dovedností se správnou výslovností

- Práce s Logopedáriem

- Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, pexesem

- Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, postřehu, rozvíjení slovní zásoby, zrakové orientace a další důležité schopnosti a dovednosti

4. JEŽEK FRANTIŠEK

· DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

- Základní vědomosti nezbytné k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí během zimního období

- Rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování

- Role chodce - bezpečné přecházení po přechodu i mimo něj, pohyb u vozovky po silnici, pohyb po chodníku

- Znalost a dodržování základních dopravních pravidel

 

 1.  LIŠTIČKY VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

 

jaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDLB-vycházka za Vrbovými Větvánky k potůčku

 • povedeme děti k chápání proměn v přírodě
 • budeme je seznamovat s rostlinami na jaře

Myšák Logísek - logopedická prevence v RK, během dne dle logopedária

budeme děti podporovat ve využívání deskových her.log.

 • nadále  budeme pracovat s různými graf. motorickými listy

Zajíc Hryzálek– budeme posilovat pocity uspokojení z provedené práce, prožitků radosti ze zvládnutého a poznaného

 • děti budou nadále hodnotit své chování a nést za něj odpovědnost při práci v CA ,HK I během RH

Ježek František - zopakujeme dopravní pravidla na dopravním hřišti ( význam dopravních značek, pravidlo pravé ruky,bezpečná jízda)

 • budeme stále procvičovat pravidla chůze ve městě po chodníku i mimo něj, po přechodu i mimo přechod

 

 

 

 

 

 

 

PÍSNĚ A ŘÍKADLA

 

POD NAŠÍM OKÝNKEM

Pod naším okýnkem
rostou tam dvě růže.

Pod naším okýnkem
roste tam štěp.

Jsou na něm jablíčka,
trhá je Ančička.

Jsou dobrá, jsou sladká,
jsou jako med.

Jsou na něm jablíčka,
trhá je Ančička.

Jsou dobrá, jsou sladká,
jsou jako med.

 

TRAVIČKA ZELENÁ

Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím na ní sednu.
Když si smyslím na ní lehnu.
Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.

 

ROČNÍ OBDOBÍ

Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok.

 Stejně letos jako loni, tak i napřesrok.

 Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.

 A než-li se nadějeme, zima už je tu.

 

NÁŠ TÁTA ŠEL NA HOUBY

Náš táta šel na houby,

Jestli on tam zabloudí!

Nezabloudí, těšte se,
on Vám houby přinese.

 

VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK

Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl si do oblak,
z vysoka se dívá na zem,
strašil by a neví jak.
Rozhlíží se do všech stran,
potom spatřil hejno vran,
ale vrány se mu smály,
že je ještě malý pán.

TĚLOCVIČNA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

KDY: STŘEDA

ČAS : 10.55 -11.40h

KDE : sportovní hala při ZŠ

CO SEBOU:

- sálová obuv s bílou podrážkou

- vhodné oblečení na cvičení - triko,šortky,ponožky na převlečení

- batoh či vak na úbor a obuv

- lahev na pití

- úprava vlasů do gumičky, sponek

CO NE

- šperky na krku, ruce

- naušnice, které se nemohou o něco zachytit

KDY : PONDĚLÍ

ČAS:10.15- 12.00hod.

KDE :

-na školní zahradě

SEBOU

- seřízenou helmu

- př. chrániče, rukavice, brýle

 

 

Pravidla Modré třídy Myšáků, která máme ve třídě graficky znázorněna:

 • Jsme spolužáci a umíme být spolu, byť jsme každý jiný - nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí. 
 • Chodíme bezpečnou rychlostí 
 • Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, pomáhat a mluvit slušně.
 • Šetříme vodou i mýdlem. 
 • Když někdo mluví, nasloucháme mu.
 • Každé jídlo zkusíme ochutnat, správně stolujeme. 
 • Při odpočinku jsme potichu, aby i ostatní děti mohly odpočívat. 
 • Uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo.
pr pr
pr pr
pr pr
pr  

HELENA KŘIKLÁNOVÁ

HELENA KŘIKLÁNOVÁ

Ve školství pracuji 40 let.Vystudovala jsem SPgŠ v Berouně. Dále se vzdělávám formou seminářů z různých oblastí předšk. vzdělávání. Své obzory rozšiřuji i pomocí internetu, odborných knih a časopisů..

Práce s dětmi mě maximálně naplňuje radostí, protože jsou bezprostřední, mohu s nimi neustále něco vymýšlet, tvořit, objevovat nové věci, sportovat, zpívat, povídat si, prostě dělat něco smysluplného.

Nebráním se alternativním metodám  a přístupům ve školství.

Ve svém životě bych chtěla být především spokojená, šťastná a zdravá.

Snad k tomu přispěje můj optimistický přístup k životu a mé koníčky jako je jízda na kole, turistika, joga, lyžování , četba, zahradničení. Nejvíce si ale užívám „babičkovství“se svým vnoučkem.

Motto: „Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím.“   Maxim Gorkij

ANDREA KŘÍŽKOVÁ DIS.

 

Dobrý den,

jmenuji se Andrea. Jako paní učitelka pracuji ve školce již 9.rokem.               
Kvalifikaci jsem získala na Střední pedagogické škole v Obratani.

Předtím jsem vystudovala Esteticko - výchovné gymnázium obor: hudební

výchova a Vyšší zdravotnickou školu v oboru: Diplomovaná porodní asistentka. 

Velmi ráda pracuji s dětmi zejména v přírodě, snažím se v dětech podporovat přirozený zájem o dění kolem sebe, snahu učit se z vlastních chyb a budovat si zdravé sebevědomí. 

Ve svém volném čase se ráda věnuji své rodině, fence Amy, práci na zahradě, ošetřovatelské profesi, četbě, vzdělávání se v oblasti pedagogiky, psychologie. 

Ráda bych se stala Vám a Vašim dětem průvodcem v tomto krásném období.

ANDREA KŘÍŽKOVÁ, DIS.

ZUZANA ŠACHLOVÁ

ZUZANA ŠACHLOVÁ

Ahoj jmenuji se Zuzka, vystudovala jsem Obchodní akademii v Benešově a Střední pedagogickou školu v Obratani. Práce s dětmi mě po mateřské dovolené začala bavit natolik, že jsem změnila obor a začala pracovat v mateřské škole. 

Mezi mé zaliby patří péče o rodinu, hra na piano, zahrada, běh.

I nadále se chci vzdělávat prostřednictvím různých seminářů, kurzů, workshopů. Ale nejlepším rádcem jsou pro mě samotné děti. 

Motto:"nežij tím co bylo, nežij tím co bude, žij tím co je teď" napsal....sám život. 

OLGA MAJEROVÁ

Ahoj, jmenuji se Olga Majerová a v mateřské škole pracuji od září 2020.Olga Majerová
Vystudovala jsem obchodní školu, ale práce s dětmi mě baví natolik, že jsem změnila obor a minulý školní rok jsem se rozhodla dodělat kurz asistenta pedagoga. Děti jsou radost a vždycky tu budu chtít být pro ně a pomáhat jim v prvním letech jejich života. Ve volném čase se věnuji své rodině, práci na zahradě a hrozně ráda chodím do přírody na procházky.

Dítě je do jisté míry géniem a génius je do jisté míry dítětem. — Arthur Schopenhaue

MICHAELA BAŤHOVÁ

 • O úklid se v naší třídě stará Hana Vávrová
 • Obědy v naší třídě vydává Helena Vilímková

 

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Igor

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den vegetariánství
 • Mezinárodní den seniorů
 • Mezinárodní den hudby
 • Mezinárodní den lékařů
 • Světový den cyklistiky
 • Světový den informovanosti o virové hepatitidě

Zítra má svátek Olívie, Oliver

Naši partneři