Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice Okres Benešov
U lišky Bystroušky

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Fialová třída - Motýli

motýl

Spojení

Telefonní číslo do třídy: 

 • +420 702 026 581 (neslouží k odhlašování)

E-mail: fialova@msbystrice.cz

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

*Do sešitků v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě ( z důvodu přichystání svačinky a úklidu lehátka).

STARTUJEME 1. 9. 2022

Vážení rodiče a milé děti,

vítáme Vás v novém školním roce 2022/2023, který začíná již zítra - 1. 9. 2022

Váš dítko bude docházet do Fialové třídy Motýlů.

FIALOVÁ TŘÍDA MOTÝLŮ

Třídní učitelky: Marie Brejlová (slouží každý den), Marie Pavlasová (slouží PO, ÚT, PÁ)

Učitelka: Mgr. Kateřina Reifová (slouží ST, ČT dopoledne), Eva Šillerová (slouží ST, ČT odpoledne)

Asistent pedagoga: Mirka Kunická

celkový počet dětí na třídě: 25, z toho jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

PROVOZNÍ DOBA MŠ: 6,15 – 16,30 HOD.

Čas oběda: 11,45 - 12,15 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12,00 - 12,30 hod.

Relaxace, klidové činnosti po obědě: 12,30 - 14,30 hod. 

Vyzvedávání po relaxaci: od 14,30 hod. (ve 14,30 hod. je odpolední svačina. Pokud přijdete dříve nebo dítě ještě nebude mít hlad, zabalíme vám ji s sebou).

!!VŠECHNY VĚCI PROSÍME PODEPSAT!!

Prosíme rodiče, aby nám nahlásili změnu adres, telefonních číslech, změny zdravotního stavu dítěte apod.

Celodenní nebo polodenní docházka

Celodenní školné je 600Kč/měsíc.

Pokud víte, že v I. pololetí bude vaše dítě docházet do MŠ pouze dopoledne a každý den si ho budete vyzvedávat po obědě, nahlaste třídním učitelkám polodenní docházku. Sepíšeme s vámi Dohodu o polodenní docházce a budete platit pouze 300Kč/měsíc.

Ke změně na celodenní školné může dojít opět až v lednu na II. pololetí.

 

Kdybyste cokoliv potřebovali, neváhejte se na nás obrátit: přes email fialova@msbystrice.cz nebo na telefonním čísle +420 702 026 581.

Děkujeme a těšíme se na společnou spolupráci!

Vaše třídní učitelky Maruška a Maruška

 

ORGANIZACE DNE

Ranní scházení od 6, 15 - 8,00 hod.

 • 6,15 - 7,15 - volné hry ve sběrné třídě Berušek

 • 7,15  - přechod do naší třídy, volné hry dětí

 • 7,15 - 8,00 - volné hry dětí

 • 8,00 - 9,00 - úklid, hygiena, ranní kruh, tělocvik

 • 9,00 - 9,15 - dopolední přesnídávka

 • 9,15  - 9,45 - práce v centrech aktivit

 • 9,45 - 11,45-  pobyt venku

 • 11,45 - 12,15 - oběd

Rozcházení po obědě: 12,00-12,30 hod.

Rozscházení po relaxaci: 14,30-16,30 hod. 

DATUM AKCE CENA
     
  ŘÍJEN  
20. 10. Vánoční focení - sady 270 - 380,- Kč

25. 10.

9,00h

Dravci - ukázky živých ptáků Bude rozpočteno podle počtu dětí

31. 10. 

9,30h

Divadlo Harmonika

O vodníku Řešeťákovi

Bude rozpočteno podle počtu dětí

 

8.11.

10,30h

LISTOPAD

Divadlo U Jelena

Míček Flíček

 

50,- Kč

za dítě

23. 11. 

9,00h

Bublinková show

50,- Kč

za dítě

 

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

 

Říjen klepe na dveře ve strakaté zástěře (3.10. – 14.10.2022)

 • Pozorování přírodních jevů a změn v přírodě
 • Sběr přírodnin, podněcování fantazie při tvoření
 • Poznávání hub (jedlé, jedovaté)
 • Smyslové hry – poznávání podle hmatu, čichu
 • Podzimní pohybové hry a činnosti
 • Pouštění draků
 • Lokomoční pohybové činnosti (běh, chůze po zvýšené ploše, udržování rovnováhy)
 • Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • Poslechové a taneční činnosti
 • Ochrana zdraví, správné hygienické návyky

 

Tiše, tiše ježek spí aneb kdo se chystá k zimnímu spánku (17.10. – 27.10.2022)

 • Která zvířátka se ukládají k zimnímu spánku – poznáváme lesní zvířata, tažné ptáky
 • Sbíráme potravu pro zvířátka na zimu – víme, čím se která zvířata živí
 • Stavíježekme zvířátkům domečky – při přezimování, hrabání a odvážení listí ze zahrady – domečky pro ježky
 • Pozorování stop zvířat
 • Návštěva výlovu rybníka
 • Práce s encyklopediemi o zvířatech
 • Poslech zvuků zvířat

 

Podzimní slavnosti (31.10. – 11.11.2022)

 • Podzimní slavnosti začínají – pečení posvícenského pečiva, ochutnávka
 • Posvícenské tradice
 • Seznámení dětí s pojmy Halloween, svátek všech svatých – Dušičky
 • Hallodýněweenské hry a tvoření – tematické hry
 • Dlabání dýně – halloweenská dílna
 • Svatý Martin – seznámení s legendou
 • Dramatizace příběhu o svatém Martinovi
 • Tvořivé činnosti s dětmi
 • První sněhová vločka
 • Pečení hnětynek
 • Procvičování smyslů

 

Co se děje v našem těle (14.11. – 25.11.2022)

 • Orientace v tělním schématu svého těla
 • Ztvárnění lidské postavy – jednotlivé části
 • Obohacení o pojmy – svaly, kosti, lidské orgány a jejich funkce
 • Prevence onemocnění, péče o zdraví (pohyb, pitný režim, zdravé jídlo)
 • Péče o chrup – pohádka o bolavém zoubku, správné čištění
 • Osobní hygiena a sebeobsluha – správné smrkání, zakrývání úst při kašli, apod.

 

Co říkají hvězdy – adventní čas nastává (28.11. – 9.12.2022)

 • Slunce, měsíc, sluneční soustava, Země, střídání ročního období, dne a noci
 • Seznámení se se sluneční soustavou – Slunce, planety, hvězdy
 • Práce s dalekohledem – pozorování stínů hvězd, planet
 • Vlastnosti písku, kamene, vody
 • Kresba prstem do hvězdného prachu – kolektivní i individuální práce
 • Hra na kosmonauty
 • Motivační básničky a písničky s pohybem
 • Projektový den – Co vyprávěla kometa – úvod do adventního času
 • Výroba adventního věnce, výzdoba třídy, školy

 

DÍLČÍ PROJEKTY

 1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Posilování potřeby být v kontaktu s přírodou
 • Seznámení s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata, přírodu
 • Uvědomění si střídání ročního období
 • Péče o ptáky a lesní zvěř
 • Rozlišování stromů listnatých a jehličnatých
 • Zkoumání přírodních jevů

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Poznávání zvířat domácích a volně žijících
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Vést děti k ochraně živočichů

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, intelekt
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály
 1. ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních a relaxačních cviků
 • Dramatizace s maňáskové scénky zaměřené na hygienické návyky
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/škodí, vhodná skladba potravy

SOCIÁLNĚ- PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Zodpovědnost za vlastní chování
 • Respektování spolužáků i dospělého
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem – rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, na výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, na exkurzích, besedách
 1. MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – dle Logopedária (DP)

 • Práce s Logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy
 1. JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

CELÉ ČESKO DĚTEM (DP, DD)

 • Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • Podporujeme aktivity zaměřené na čtení, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost

 

RECYKLOVÁNÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např.ruličky od toaletního papíru)
 • Plníme úkoly projektem zadané

 

AKCE ŠKOLY

20.10.2022                 Vánoční fotografování – sady

25.10.2022                 Dravci – ukázka živých dravců

31.10.2022                 Divadlo Harmonika – O vodníku Řešeťákovi

8.11.2022                   Divadlo U Jelena – Míček Flíček

23.11.2022                 Bublinková show

 

Společné akce pro rodiče a děti.

Společné pečení – posvícení.

 

 

 

 

 

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

DHZačínáme jezdit v ÚTERÝ 27.9.2022.

KDY : každé ÚTERÝ (dle počasí)

ČAS: 10:30 - 11:30hod.

KDE : na školní zahradě

S SEBOU:

- seřízenou cyklistickou helmu (zodpovídají rodiče)

- př. chrániče, rukavice, brýle

- vhodné oblečení (ne sukně, šaty)

- jezdíme na malých kolech (i bez přídavných koleček), odstrkovadlech, koloběžkách i traktoru

Pravidla třídy: 

 • Jsme spolužáci - nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí.  

 • Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat.  

 • Šetříme vodou i mýdlem. 

 • Když někdo mluví, nasloucháme mu. 

 • Každé jídlo zkusíme ochutnat. 

 • Při odpočinku jsme potichu. 

 • Uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo. 

 • Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí. 

 Pravidla jsou graficky zpracovaná a umístěna ve třídě a v šatně. S pravidly pracujeme po celý školní rok.  

prprprprprprpr

MARIE BREJLOVÁ

MARIE BREJLOVÁVystudovala jsem SPgŠ v Berouně - učitelství pro MŠ.
Přestože tuto práci vykonávám již dlouhou řádku let, stále mě baví.
Není nad usměv a spokojenost dětí, když se vám práce daří.
I v budoucnosti se vzdělávám pomocí kurzu a seminářů a o předškolní pedagogiku se aktivně zajímám. 

,,Pravda má velikou výhodu. Nemusíme si pamatovat, co jsme řekli.''    Auguste Rodin

MARIE PAVLASOVÁ

Dobrý den,Marie Pavlasová

jmenuji se Marie a v mateřské škole pracuji od ukončení studia na Střední pedagogické škole v Berouně. Práce s dětmi mě stále těší, inspiruje, obohacuje a naplňuje.

Ráda čtu, cvičím, jezdím na kole a toulám se přírodou. 

Motto:

" Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš."  Jan Amos Komenský

 

EVA ŠILLEROVÁ


Eva SillerováDobrý den, jmenuji se Eva a vystudovala jsem VOŠ pedagogickou.Několik let jsem s dětmi nepracovala,ale po mateřské dovolené jsem se k práci s dětmi vrátila. Práce s nimi mě opravdu hodně baví a naplňuje. Ve svém volném čase se dále vzdělávám prostřednictvím webinářů atd.Chci,aby se děti ve školce cítily šťastné, aby se jim u nás líbilo.Budu se snažit je vést k samostatnosti a toleranci mezi sebou.Ve svém volném čase ráda cestuji,poslouchám hudbu,zpívám,hraji na kytaru a trochu na klavír.

"Starajíce se o štěstí druhých nacházíme své vlastní." Platón

Mgr. KATEŘINA REIFOVÁ


MGR. KATEŘINA REIFOVÁ

Ahoj, jmenuji se Kateřina. Jako předškolní pedagog pracuji bezmála 15 let. Vystudovala jsem speciální pedagogiku předškolního věku v Olomouci a navazující magisterské studium v Hradci Králové, zaměřené na předškolní pedagogiku a školský management. Dále jsem si doplnila kvalifikaci pro učitelství SŠ. Také se věnuji lektorské činnosti a na střední pedagogické škole v Obratani vyučuji dálkové studenty v pedagogických vědách.

V současné době si rozšiřuji kvalifikaci pro učitelství na ZŠ a SŠ v předmětu Výchova ke zdraví na Univerzitě Karlově v Praze. Na tomto předmětu mě nejvíce zajímá propojenost různých témat z praktického života a podpora osobnostního rozvoje člověka.

Děti jsou mými učiteli a já se jim snažím být dobrým průvodcem. Nejvíce mě s dětmi baví experimentovat a objevovat, poznávat svět ze všech stran a to aktivní formou. Jsem přesvědčena, že vlastní prožitek je hodnotnější než tisíc slov. Snažím se svou prací v dětech rozvíjet fantazii, využívání vlastních schopností a dovedností a osvojovat si úctu ke všem formám života. 

Nejvíce se zajímám o environmentální výchovu a výchovu k ochraně zvířat a pedagogickou diagnostiku. Nedílnou součástí mé profese speciálního pedagoga je péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jsem vášnivou chovatelkou a rozmazlovatelkou rozličného zvířectva. 

Mými koníčky jsou výlety do přírody pěšky, na e-kole, na bruslích, na běžkách nebo na lodi, četba rozličné literatury, autorské psaní a relaxace.

Motto: "V harmonii s ostatními, v míru sám se sebou."

MONIKA VOLÁKOVÁ

Ahoj,Monika Voláková

jmenuji se Monika, vystudovala jsem střední školu v Benešově, obor Obchodní akademie. 

Několik let jsem pracovala v jiném oboru, avšak nedávno mě osud zavál do školky nejen jako rodiče, ale dostala jsem příležitost ve školce také pracovat. Proto jsem si dodělala kurz Asistenta pedagoga a nyní se spolu s dětmi navzájem učíme a motivujeme.

Ve svém volném čase se věnuji své rodině, hlavně svým dvěma dcerám, energii dobijím prací na zahradě nebo v přírodě,  ráda vařím, tvořím a výletuji.

Osud míchá karty, my hrajeme.

Arthur Schopenhauer

MIRKA KUNICKÁ

MirkaAhoj, jmenuji se Mirka,

před pár lety jsem pracovala jako učitelka a mistrová na střední škole, ale díky mateřské "dovolené" a mým dvou dětem jsem zjistila, že práce s malými dětmi mě baví natolik, že chci v mateřské škole pracovat. To mě vedlo k navýšení mého vzdělání a absolvovala jsem kurz asistenta pedagoga. V oboru se i nadále vzdělávám. Sleduji různé semináře a vstřebávám nové informace. Praxe s dětmi je pro mě nesmírně obohacující a energeticky mě dobíjí. 

 

JANA ŠVANDOVÁ

Ahoj, jmenuji se Jana a pracuji ve školce jako provozní pracovnice již 9. rokem. Starám se o čistotu a pořádek ve třídě Ježků.Práce mě baví, je různorodá, ale ne vždy jednoduchá (od urtírání prachu, přípravy a úklidu lehátek na spaní až po pomoc dětem při oblékání apod.). Největší odměnou je mi spokojenost dětí a jejich úsměv, proto se snažím řídit heslem - s úsměvem jde všechno líp!

Mám ráda historii, četbu, zvířata, práci na zahradě a procházky lesem.

"Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti"

                                                                                                      Marcus Tullius Cicero

Naši partneři