Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Fialová třída - Motýli

motýl

Spojení

Telefonní číslo do třídy: +420 702 026 581 (neslouží k odhlašování)

E-mail: fialova@msbystrice.cz

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

Do sešitu v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde domů po obědě (z důvodu přichystání svačiny a úklidu lehátka).

 

 

AKTUALITY: 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - začínáme 9. 4. 2024

8. 4. 2024

9,30hodin

  Keramická dílna Třída Motýlů

11. 4. 2024

11,00 hodin

  Společné jarní zpěvy Třída Motýlů

16. 4. 2024

16,00 hodin

  Jarní dílny pro děti a rodiče Třída Motýlů

26. 4. 2024

9,30 hodin

 

  Divadlo Harmonika Třída Motýlů

30. 4. 2024

8,30 hodin

  Čarodějnický rej Třída Motýlů

ORGANIZACE DNE

Ranní scházení: OD 6.15 HOD.

 • 6,15 - 7,15 Volné hry ve sběrné třídě Berušek
 • 7,15 - 7,30 Přecházení do své kmenové třídy Motýlů
 • 7.30 - 8.20 Volné hry dětí, nepřímo řízené činnosti, výtvarné činnosti, práce u stolečku
 • 8.20 - 8.30 Úklid třídy po po ranních činnostech, hygiena, pitný režim 
 • 8.30 - 9.10 Ranní kruh, Tělovýchovná chvilka - rušná část, protahovací cviky, pohybová hra, relaxace
 • 9.10 - 9.30 Svačina, hygiena
 • 9.30 - 10.00 Práce v centrech aktivit, řízená činnost, hodnotící kruh
 • 10.00 - 12.00 Příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 12.00 - 12.30 Oběd, příprava na relaxaci, odchod domů

Rozcházení po obědě: 12,30 - 12,45

 • 12.45 - 14.00 Relaxace po obědě,  četba pohádek, poslech relaxační hudby, klidové činnosti
 • 14.15 Svačina, hygiena
 • 14.30 - 15.30  Odpolední volné hry ve třídě Motýlů
 • 15.30 - 16.30 Volné hry ve třídě Berušek, pobyt venku, odchod domů
 • - během dne je zajištěn pitný režim

Rozcházení domů: DO 16.30 HOD.

DATUM AKCE KDE CENA
ZÁŘÍ

19.9.2023

9,00 hodin

Den zdraví Ješutovo náměstí xxx

20.9. 2023

16,00 hodin

 

Třídní schůzka Třída Motýlů xxx

21.9.2023
10,15 hodin

Ukázka dravců Zahrada MŠ 85,71 Kč / za dítě

27.9.2023
9,00 hodin

Představení Pejsek Eda Hlavní budova MŠ 70 Kč / za dítě
ŘÍJEN

2.10.2023

8,30 hodin

Zdravotníci Hlavní budova MŠ 120 Kč / za dítě
3.10.2023 Prima Vizus - vyšetření zraku (dobrovolné) Hlavní budova MŠ 200 Kč / za dítě

12.10.2023

8,00 hodin

Vánoční focení dětí (dobrovolné) Hlavní budova MŠ

Portét 300 Kč

Postava 300Kč

Hromadná 400 Kč

23.10.2023

9,30 hodin

 

Posvícenské pečení Hlavní budova MŠ xxx

30.10.2023

9,30 hodin

Pečení sušenek pro strašidla Hlavní budova MŠ xxx
31.10.2023
9,30 hodin
Divadlo Harmonika - ZRUŠENO Hlavní budova MŠ dle počtu dětí

31.10.2023

9,30 hodin

Dlabání dýní 

Hlavní budova MŠ xxx
LISTOPAD      

1.11.2023

8,30 hodin

První společný zpěv  - celá MŠ Třída Motýlů xxx

2.11.2023

9,15 hodin

Dopolední procházka na hřbitov   xxx

3.11.2023

9,30 hodin

Halloweenský rej  Třída Motýlů xxx

6.11.2023

9,30 hodin

Keramická dílna Hlavní budova MŠ 70 Kč/ za dítě

9.11.2023

10,00 hodin

Divadlo Koník - Přišel k nám bílý kůň

Divadlo u Jelena  50 Kč / za dítě

21.11.2023
10,00 hodin

Kouzelné Vánoce Divadlo U Jelena 60 Kč/za dítě
       
PROSINEC

4.12.2023

10,00 hodin

Návštěva vánoční výstavy zahrádkářů U Hlaváčků xxx

5.12.2023

9,00 hodin

Návštěva Mikuláše a jeho družiny Třída Motýlů xxx

5.12.2023

11,00 hodin

Společné Čertí zpěvy  Třída Motýlů xxx

12.12.2023

16,00 hodin

Vánoční dílna pro rodiče a děti  Třída Motýlů xxx

14.11.2023

9,40 hodin

Po stopách Kapříka Šupinky Okolí MŠ xxx

19.12.2023

11,00 hodin

Společné vánoční zpěvy  Třída Motýlů xxx

20.11.2023

9,30 hodin

Návštěva pečovatelského domu v Bystřici   xxx
21.11.2023 Posezení u vánočního stromečku   xxx
LEDEN

16.1.2024

10,00 hodin

Návštěva kostela s Betlémem Kostel sv. Šimona a Judy v Bystřici xxx
ÚNOR

1.2.2024

11,00hodin

Společné zimní zpěvy Třída Motýlů xxx

5.2.2024

9,00hodin

Divadelní představení - Kocour v botách Třída Motýlů 100 Kč/ za dítě

13.2.2024

9,00 hodin

Masopustní rej  Třída Motýlů xxx

23.2.2024

9,00 hodin

Pyžamový den Třída Motýlů xxx
BŘEZEN

4.- 8.3.2024

12,45 hodin

Pohádkové čtení rodiči, prarodiči Třída Motýlů xxx

6.3.2024

10,00 hodin

Návštěva městské knihovny Ješutovo náměstí xxx

7.3.2024

11,00 hodin

Společné zpěvy MŠ Třída Motýlů xxx

21.3.2024

10,00 hodin

Zdobení velikonoční břízy Ješutovo náměstí xxx

22.3.2024

8,30hodin

Pohádkový bál  Třída Motýlů xxx
       
DUBEN

4. 4. 2024

9,00 hodin

Focení - společná třídní fotografie 50Kč/dítě

5. 4. 2024

8,30 hodin

Dopolední vycházka za jarní vílou Okolí Bystřice xxx

8. 4. 2024

9,30 hodin

Keramická dílna  Třída Motýlů 70 Kč/ dítě

11. 4. 2024

11,00 hodin 

Společné jarní zpěvy Třída Motýlů xxx

16. 4. 2024

16,00 hodin

Jarní dílni pro děti a rodiče Třída Motýlů xxx

26. 4. 2024

9,00 hodin

Divadlo Harmonika  Třída Motýlů dle počtu dětí

30. 4. 2024

8,30 hodin

Čarodějnický rej Třída Motýlů xxx
       
KVĚTEN
       
ČERVEN
       
       

1. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

liška

Vítáme vás v Motýlí říši (4.9. – 15.9.2023)

 • adaptace nově příchozích dětí na nové prostředí, seznámení s režimem dne
 • poznávat své spolužáky, učitelky, AP, provozní personál
 • orientovace v prostorách třídy, MŠ a blízkého okolí
 • zvládat základy sebeobsluhy (správné návyky stolování, oblékání, hygieny)
 • spoluvytváření pravidel třídy, piktogramy pravidel a třídy
 • Poznávání svých značek (u stolu, v šatně, v koupelně,...)
 • Orientace v prostoru třídy (herna, jídelna, umývárna, šatna)
 • Pohybové hry zaměřené na poznávání jmen, značek 
 • Výtvarné činnosti - výroba Motýlů
 • Poznávání pomůcek na cvičení, jejich vlastností a využití např. Padák, trampolína, relaxační míčky, obruče 
 • Hudebně pohybové hry zaměřené na koordinaci těla

Čas dozrávání ovoce a zeleniny (18.9. – 29.9.2023)

 • Sklizeň ovoce a zeleniny (jablka, hrušky, švestky, mrkev, řepa,…)
 • Rozpoznat ovoce a zeleninu, umět ji pojmenovat
 • Smyslové vnímání (poznávání ovoce a zeleniny chutí, vůní)
 • Výtvarné činnosti - tiskátka z ovoce
 • Pracovní činnosti - práce s kuchyňským nářadím, příprava moštu, salátu...
 • Práce v polytechnické dílně
 • Manipulační dovednosti

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Posilování potřeby být v kontaktu s přírodou
 • Seznámení s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata, přírodu
 • Uvědomění si střídání ročního období
 • Péče o ptáky a lesní zvěř
 • Rozlišování stromů listnatých a jehličnatých
 • Zkoumání přírodních jevů

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Poznávání zvířat domácích a volně žijících
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Vést děti k ochraně živočichů

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, intelekt
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály
 •  

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních a relaxačních cviků
 • Dramatizace s maňáskové scénky zaměřené na hygienické návyky
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/škodí, vhodná skladba potravy

SOCIÁLNĚ- PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Zodpovědnost za vlastní chování
 • Respektování spolužáků i dospělého
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem – rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, na výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, na exkurzích, besedách

 

3. MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – dle Logopedária (DP)

 • Práce s Logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy

 

4. JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

2. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

P

 

Traktor jezdí po poli, sklízí různé plodiny (2.10. - 6.10.2023)

 • sklizeň na poli (brambory, cibule, řepa, kukuřice...)
 • umět pojmenovat plodiny
 • Výtvarné činnosti - práce s barvou
 • Manipulační činnosti - hledání stínů, loupání kukuřice
 • Hudební výchova - propojit tanec s hudbou
 • Seznámit se s činnostmi v centrech aktivit
 • Předmatematická dovednost - počty, základní barvy

 

Těšíme se na louže! Těšíme se na draky! (9.10. - 13.10.2023)

 • Počasí je na draka? Co to znamená?
 • hádanky o počasí
 • výroba draka z různých materiálů
 • bouřkové pokusy s barvami
 • trénování barev, tvarů
 • hry s padákem
 • "cesta kapičky" - stručný koloběh vody
 • hry a činnosti "v loužích"
 • dramatika s deštníky a pláštěnkami

 

Začarovaný podzim (16.10. - 20.10.2023)

 • seznámení s proměnami přírody
 • pojmenování skřítka podzimníčka
 • práce s přírodninami z lesa (kaštany, žaludy, jeřabiny) – tvoření z přírodnin, procvičování jemné motoriky
 • třídění dle barev, velikostí
 • rozvíjení hmatového vnímání - chodník z kaštanů, listů, šišek......

 

To je zlaté posvícení (23.10. - 27.10.2023)

 • co je posvícení a co se o posvícení jí
 • nácvik písně To je zlaté posvícení
 • pečení posvícenských hnětynek
 • ochutnávka posvícenských koláčů
 • předmatematické dovednosti - počítání, prostorová představivost
 • práce se surovinami na koláče v ateliéru, s mikroskopem a váhami
 • rozvoj jemné motoriky a fantazie
 • příprava stolu na hostinu
 • trénování pozdravu, umět poděkovat a poprosit

 

Strašidla si tu teď hrají, dýně s námi vydlabají (30.10. - 3.11. 2023)

 • halloween, kde se slaví, symboly svátku
 • význam dušiček, proč ho slavíme, tradice
 • procházka na hřbitov
 • dlabání dýni
 • předmatematické dovednosti - počítání, prostorová představivost
 • nácvik básně Strašidla
 • pečení sušenek pro strašidla
 • halloweenský rej

 

Jak to bylo se sv. Martinem? (6.11. - 10.11.2023)

 • dramatizace legendy o sv. Martinovi
 • aktivity pro rozvoj empatie, sociálního cítění
 • rozvoj mravního vnímání, vztahů mezi dětmi
 • podpora zájmu o tradice
 • tvorba svatomartinských nepečených rohlíčků a jiné svatomartinské tvoření
 • vysvětlení pranostik na sv. Martina
 • 9.11. divadlo U Jelena - představení Přišel k nám bílý kůň

Jak přezimuje lesní zvěř? (13. - 17.11. 2023)

 • Vytváříme pozitivní vztah k přírodě, ke zvěři
 • Jak se chováme ke zvěři, potrava
 • Umíme poznat a pojmenovat lesní zvěř
 • Seznamujeme se, která zvěř usíná zimním spánkem a proč
 • Dramatizace pohádky O třech mědědech
 • Hádanky na téma lesní zvěř

 

S Brumlou o zdraví (20.11. - 24.11.2023)

 • seznámení se s medvídkem Brumlou a jeho zdravím
 • význam péče o zdraví
 • zdravá strava
 • proč si čistit zuby
 • význam aktivního pohybu a pohybu na čerstvém vzduchu
 • jak se chránit před bacily a nachlazením

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • všímáme si změn v přírodě v závislosti na ročním období
 • posilování pozitivního vztahu k přírodě
 • poznávání přírodnin a práce s nimi

 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • vytváříme pozitivní vztah a pravidla chování ke zvěři
 • seznamujeme se s tím, která lesní zvěř usíná zimním spánkem a proč

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie
 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci
 • využívání podzimních přírodnin a různých odpadových materiálů k tvoření

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • proč pečovat o své zdraví a chodit včas k lékaři
 • jak předcházet zubnímu kazu
 • zdravá strava – jaké potraviny tělu prospívají, jaké škodí, příprava zdravých pokrmů
 • význam aktivního pohybu a pohybu na čerstvém vzduchu – využití školní zahrady
 • každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních a relaxačních cviků
 • jak se správně obléct podle počasí

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • dodržování společných pravidel naší třídy
 • bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu (na výletě, na vycházkách), na zahradě a jiných hřištích
 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi, rozvoj mravního vnímání
 • slušné chování v divadle U Jelena, na besedě se zdravotníky

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – dle Logopedária (DP)

 • diagnostika vývoje řeči – logopedická depistáž
 • rozhovory a předání doporučení zákonným zástupcům z oblasti řeči dítěte
 • logopedické chvilky – procvičování výslovnosti hlásek pomocí básniček, logopedických písní a procvičování mimických svalů a jazyka, vedení ke správné výslovnosti
 • logopedické kartičky
 • práce s grafickými a pracovními listy

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest), jak se chováme na přechodu pro chodce
 • využívání dopravního hřiště za příznivého počasí (ochranné vybavení pro cyklisty), poznáváme základní dopravní značky

 

3. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

Z

Přijde k nám Mikuláš? (27.11. - 8.12.)

 • hudebně-pohybové hry, tanečky a jiné námětové hry
 • svátek sv. Barbory
 • rozhovory na téma Advent, Mikuláš, Vánoce
 • příprava na Mikuláše
 • čertovské pečení
 • hádanky
 • přivítání Mikuláše
 • Mikulášská diskotéka
 • zdobení stromečku

Těšíme se na Ježíška (11. - 22.12.)

 • svátek svaté Lucie (13. 12.)
 • vánoční zvyky a tradice
 • poslech a zpívání koled
 • vánoční tvoření
 • přání pro Jěžíška
 • pečení vánočního cukroví
 • návštěva kostela
 • vánoční dílna a posezení s rodiči

Vánoční prázdniny (23.12. - 1.1.2024)

V novém roce na Tři krále (2.1. - 5.1.2024)

 • seznámení s příběhem Tří králů
 • dramatizace příběhu Tří králů v CA s loutkami
 • výroba královské koruny
 • modelace 1. písmen jmen Tří králů
 • tříkrálová jóga
 • cesta do Betléma v rámci TVCH, hra na velbloudy
 • nácvik písně My Tři králové
 • tematická oro-motorika mluvidel
 • návštěva kostela
 • vysvětlení některých pranostik

Vítejte v ledovém království (8.1. - 12.1.2024)

 • vyprávění příběhu O ledovém království
 • brainstorming  na téma příběhu ledové království
 • rozvíjet fantazii a tvořivost
 • zvládat základní hudební dovednosti
 • procvičování barev, geometrických tvarů,
 • procvičování počtů, pojmů malý - velký
 • propojit hudbu s tancem 
 • vést ke kooperaci

Když jsem teple oblečený, zima, mráz mi nevadí (15.1. - 19.1. 2024)

 • rozlišování oblečení do teplého a chladného počasí
 • poznávání částí těla
 • rozvoj prostorové orientace
 • procvičování barev
 • procvičování slov protikladných pomocí názornosti - teplý/studený; dlouhý/krátký
 • pantomima oblékání
 • tvorba rýmu na konci hádanek
 • grafomotorika
 • tematické pohybové hry

Zimní sporty (22.1. - 26.1. 2024)

 • ukázky zimních sportů
 • rozhovor, jaké sporty známe, děláme
 • ukázka oblečení a výbavy zimním sportů
 • poznávání zimních sportů dle pantomimi
 • prevence úrazů
 • školková olympiáda

Zpátky do pravěku (29.1. - 2.2. 2024)

 • jak žili pravěcí lidé
 • jaká byla mluva pračlověka
 • co používali k výrobě nástrojů, šperků a oděvů
 • tvorba pravěkého nástroje
 • mamut X slon
 • příroda v pravěku za doby pračlověka / za doby dinosaurů / vyhynutí dinosaurů
 • doba ledová
 • sopečné pokusy
 • vysvobozování dinosaura z ledu
 • hra na archeology
 • malování přírodními barvami

Ptáci v zimě (5.2. – 9.2.2024)

 • Pozorování ptáků na zahradě a v okolí MŠ
 • Čím a jak můžeme ptáky v zimě krmit
 • Čím se liší, jak je můžeme rozpoznat
 • Výroba krmítka pro ptáky
 • Napodobování zvuků ptáků
 • Příprava potravy pro ptáky
 • Pozorování ptačích stop

Oslavíme Masopust a sv. Valentýna! (12.2. - 16.2.2024)

 • tradiční masopustní masky
 • 13.2.2024 MASOPUSTNÍ REJ v maskách
 • masopustní "hodování" v různých CA
 • masopustní veselice, zvuky masopustu
 • co bychom si po masopustu dokázali odepřít
 • (v čem bychom mohli držet půst)
 • valentýnské tvoření
 • podporování pocitu sounáležitosti a přátelství

Bacily, nemoc a zdraví (19.2. - 23.2.2024)

 • Rozpoznání zdraví x nemoci
 • důležitost vhodné stravy, vitamínů, pobytu na čerstvém vzduchu, pohybu
 • jak přemůžeme bacily
 • pojmenovat některé druhy nemocí
 • umět popsat své pocity
 • výroba bacilu
 • hra na lékaře a pacienty
 • důležitá telefonní čísla
 • návštěva lékárny, pokliniky

U Inuitů za polárním kruhem (26.2. - 1.3.2024)

 • nácvik logopedické písně Zachumlaná
 • zvířata v Grónsku a na Arktidě
 • oblíbené jídlo Inuitů
 • chytání ryb
 • rozvoj prostorového vnímání
 • procvičování předložek
 • tvorba iglú v různých centrech aktivit
 • pohyb na tematické písně

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1.LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU 

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV) 

 • posilování pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém žijeme - zdobení vánočního stromečku, návštěva místního Betléma v kostele, vyrábění řetězů na vánoční výzdobu
 • budeme si všímat proměn ročního období

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DSV)

 • péči o ptáky a lesní zvěř - návštěva krmelce, sypání semen v krmítku v MŠ

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT) 

 • rozvoji manuální činností
 • stavby ze sněhu, zimní sporty

2. ZAJÍC HRYZÁLEK 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT) 

 • podporovat zdravé stravování
 • podporovat zdravé vánoční pečení
 • připravovat zdravé pokrmy v centrech aktivit
 • v zimním období podporovat zimní sporty

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD) 

 • dbát na vzájemnou komunikaci mezi pg. personálem a rodiči 
 • podporovat děti s podpůrnými opatřeními
 • nadále diagnostikovat

3. MYŠÁK LOGÍSEK 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP) 

 • Podpora předčtenářské gramotnosti, komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Práce s Logopedáriem
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, pexesem
 • Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, postřehu, rozvíjení slovní zásoby, zrakové orientace a další důležité schopnosti a dovednosti

4. JEŽEK FRANTIŠEK 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV) 

 • zaměřit se na sníženou viditelnost v zimním období, na bezpečnostní prvky
 • seznamovat se s vhodným prostředím pro zimní sporty
 • seznamovat se s bezpečnou chůzí po namrzlém povrchu silnice, chodníku

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD) 

 • seznamovat děti s pranostikami a vánočními příběhy
 • čtení z oblíbených knih na přání

 

4. LIŠTIČKY VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

J

Tajemství knihy a pohádek (4. - 8. 3. 2024)

 • seznámit se s tím, jak knihy vznikají
 • podporovat kladný vztah ke knihám a čtenému slovu
 • seznámení s Braillovým písmem
 • seznámit děti s různými druhy knih a umět je pojmenovat
 • dramaticky ztvárnit  pohádku O perníkové chaloupce
 • vytvořit obrázkové lepolero
 • seznámit se s cizím  slovem ilustrátor
 • seznámit se s tím, jak to chodí v knihovně, k čemu je určená 
 • rozvíjet slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování
 • zapojit do čtení pohádek rodiče, prarodiče
 • Návštěva knihovny

Společně se sejdeme, spolu si pohrajeme (11. - 15.3.2024)

 • jarní prázdniny 
 • omezený provoz
 •  

Pohádko, ještě nezavírej vrátka (18. - 22.3.2024)

 • Jaké pohádky známe, umíme vyjmenovat postavy pohádek
 • dramaticky ztvárnit  pohádku O červené karkulce
 • Loutky, maňásky, převleky
 • Dějová posloupnost pohádek
 • propojit tanec s hudbou na pohádkovém bále
 • porozumět slyšenému, viděnému, zachytit myšlenku
 • rozvíjet slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování
 • zapojit do čtení pohádek rodiče, prarodiče

Velikonoce jsou za dveřmi (25. - 27.3.2024)

 • velikonoční symboly
 • zvířata spojená s Velikonocemi v různých CA
 • vejce v různých CA
 • nácvik koledy
 • pohybové hry s velikonoční tematikou
 • tvorba kurníku

Jaro je tady! (1. - 5.4.2024)

 • Seznámit se s charakteristickými rysy jara
 • Umět pojmenovat první jarní květiny
 • Zasazení semínek, pozorování, pečování o ně
 • Vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě
 • Pozorování probouzející se přírody při dopolední vycházce

Život v trávě (8. - 12.4. 2024)

 • ukázka zvířat, která se pohybují v trávě
 • povídání o beruškách
 • říkanka o berušce
 • beruškové a mravenčí počítání
 • význam včel
 • motýlí cyklus
 • pohybové hry na motivy zvířat v trávě

Co se děje na farmě? (15. - 19.4.2024)

 • umět pojmenovat hospodářská zvířata a jejich mláďata
 • rozpoznat zvuky těchto zvířat
 • uvědomit si, jak jsou hospodářská zvířata pro nás důležitá
 • napodobit zvuky hospodářkých zvířat
 • vytvářet kladný vztah k zvířatům
 • poslech zvuků zvířat
 • píseň " Krávy, krávy...

Den Země, Země není popelnice! (22.4. - 26.4.2024)

 • co planetu ničí  x  co jí prospívá
 • význam zeleně pro život
 • vedení dětí ke správnému chování k přírodě
 • třídění odpadků do správných popelnic
 • význam recyklace

Čarodějnice (29.4. - 3.5.2024)

 • seznámit s tradicí čarodejnic, stavění májky 
 • malování čarodějnice dle básničky
 • kouzla a čarování
 • báseň Čarodějka
 • čarodějnický rej

 

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVYRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • všímáme si změn v přírodě v závislosti na ročním období
 • posilování pozitivního vztahu k přírodě
 • seznámení s životem v trávě
 • pravidla třídění odpadu

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • vytváříme pozitivní vztah a pravidla chování ke zvěři
 • seznamujeme se s užitečnými zvířaty a s mláďaty, která se rodí na jaře
 • význam hmyzu

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie
 • podpora spolupráce a vzájemné pomoci
 • využívání jarních přírodnin a různých odpadových materiálů k tvoření

 

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • příprava zdravých pokrmů
 • význam aktivního pohybu a pohybu na čerstvém vzduchu - využití školní zahrady
 • každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních a relaxačních cviků
 • jak se správně obléct podle počasí

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • dodržování společných pravidel naší třídy
 • bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu (na výletě, na vycházkách), na zahradě a jiných hřištích
 • posilování kamarádských vztahů mezi dětmi, rozvoj mravního vnímání
 • posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem - rodina
 • slušné chování při divadelním představení

3.MYŠÁK LOGÍSEK

 • diagnostika vývoje řeči - logopedická depistáž
 • rozhovory a předání doporučení zákonným zástupcům z oblasti řeči dítěte
 • logopedické chvilky - procvičování výslovnosti hlásek pomocí básniček, logopedických písní a procvičování mimických svalů a jazyka, vedení ke správné výslovnosti
 • logopedické kartičky
 • práce s grafickými listy a pracovními listy

4. JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • bezpečnost na vycházkách (důležitost reflexních vest), jak se chováme na přechodu pro chodce
 • využití dopravního hřiště za příznivého počasí (ochranné vybavení pro cyklisty), poznáváme základní dopravní značky

 

5. SLUNCE ZAČLO HRÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

L

 

 

 

CELÉ ČESKO DĚTEM (DP, DD)

 • Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • Podporujeme aktivity zaměřené na čtení, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost

 

RECYKLOVÁNÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např.ruličky od toaletního papíru)
 • Plníme úkoly projektem zadané

 

 

 

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - Začínáme 9. 4. 2024

Maru

KDY : každé ÚTERÝ (dle počasí)

ČAS: 10:30 - 12:00 hod.

KDE : na dopravním hřišti, které je součástí školní zahrady

S SEBOU:

- seřízenou cyklistickou helmu (zodpovídají rodiče)

- př. chrániče, rukavice, brýle

- vhodné oblečení (ne sukně, šaty)

- jezdíme na malých kolech (i bez přídavných koleček), odstrkovadlech, koloběžkách i traktoru

Pravidla třídy: 

 • Jsme spolužáci - nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí.  

 • Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat.  

 • Šetříme vodou i mýdlem. 

 • Když někdo mluví, nasloucháme mu. 

 • Každé jídlo zkusíme ochutnat. 

 • Při odpočinku jsme potichu. 

 • Uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo. 

 • Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí. 

 Pravidla jsou graficky zpracovaná a umístěna ve třídě a v šatně. S pravidly pracujeme po celý školní rok.  

prprprprprprpr

PAVLÍNA BURSÍKOVÁ

Jmenuji se Pavlína Bursíková a již čtvrtým rokem pracuji v této MŠ.MaruPřed časem jsem dostala obrázek, na kterém  bylo napsáno: Dělej víc toho, co Ti dělá radost! A to byl ten okamžik, kdy jsem si uvědomila, že chci jít za svým snem a věnovat se dětem. Začala jsem zde pracovat jako asistentka pedagoga a během pár měsíců jsem zjistila, jak moc mě tato práce naplňuje a začala jsem studovat střední pedagogickou školu, která mě v mé profesi posunula výš a to na pozici učitelky. 

Mým cílem je děti podporovat, motivovat, respektovat, být jim na blízku a největší odměnou pro mě je jejich zářivý úsměv. 

MOTTO:" Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život". Seneca

EVA ŠILLEROVÁ, DiS.

Dobrý den, jmenuji se Eva a vystudovala jsem VOŠ pedagogickou.Maru

Několik let jsem s dětmi nepracovala, ale po mateřské dovolené jsem se k práci s dětmi vrátila. Práce s nimi mě opravdu hodně baví a naplňuje. Ve svém volném čase se dále vzdělávám prostřednictvím webinářů atd. Chci,aby se děti ve školce cítily šťastné, aby se jim u nás líbilo. Budu se snažit je vést k samostatnosti a toleranci mezi sebou. Ve svém volném čase ráda cestuji, poslouchám hudbu, zpívám,hraji na kytaru a trochu na klavír.

"Starajíce se o štěstí druhých nacházíme své vlastní." Platón

MARIE BREJLOVÁ

Vystudovala jsem SPgŠ v Berouně - učitelství pro MŠ.Maru
Přestože tuto práci vykonávám již dlouhou řádku let, stále mě baví.
Není nad usměv a spokojenost dětí, když se vám práce daří.
I v budoucnosti se vzdělávám pomocí kurzu a seminářů a o předškolní pedagogiku se aktivně zajímám. 

,,Pravda má velikou výhodu. Nemusíme si pamatovat, co jsme řekli.''    Auguste Rodin

MONIKA VOLÁKOVÁ

Ahoj,Monika Voláková

jmenuji se Monika, vystudovala jsem střední školu v Benešově, obor Obchodní akademie. 

Několik let jsem pracovala v jiném oboru, avšak nedávno mě osud zavál do školky nejen jako rodiče, ale dostala jsem příležitost ve školce také pracovat. Proto jsem si dodělala kurz Asistenta pedagoga a nyní se spolu s dětmi navzájem učíme a motivujeme.

Ve svém volném čase se věnuji své rodině, hlavně svým dvěma dcerám, energii dobijím prací na zahradě nebo v přírodě,  ráda vařím, tvořím a výletuji.

Osud míchá karty, my hrajeme.

Arthur Schopenhauer

JANA ŠVANDOVÁ

Ahoj, jmenuji se Jana a pracuji ve školce jako provozní pracovnice již 9. rokem. Starám se o čistotu a pořádek ve třídě Motýlů.Práce mě baví, je různorodá, ale ne vždy jednoduchá (od urtírání prachu, přípravy a úklidu lehátek na spaní až po pomoc dětem při oblékání apod.). Největší odměnou je mi spokojenost dětí a jejich úsměv, proto se snažím řídit heslem - s úsměvem jde všechno líp!

Mám ráda historii, četbu, zvířata, práci na zahradě a procházky lesem.

"Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti"

                                                                                                      Marcus Tullius Cicero

Naši partneři