"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

FIALOVÁ TŘÍDA - MOTÝLI

TELEFONNÍ ČÍSLO DO TŘÍDY: 

+420 702 026 581  (neslouží k odhlašování)

EMAIL:fialova@msbystrice.cz

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

a) Aplikace Naše MŠ - www.nasems.cz
b) Telefonicky od 7 hod. + 420 721 616 166
 
c) SMS kdykoli na +420 721 616 166
 
d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz
 
*Do sešitků v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě ( z důvodu přichystání svačinky a úklidu lehátka).

 

Vážení rodiče,

žádáme vás níže o vyplnění formuláře na závazný zájem docházky vašeho dítěte do MŠ.

Přečtete si prosím pečlivě podmínky přijetí dítěte zpátky do MŠ.

Od 25. 5. - 31. 8. 2020 bude MŠ Bystřice fungovat v omezeném provozu.

V případě, že si nejste jistí, raději dítě přihlaste a maximálně vám v některých dnech propadne stravné. V případě, že dítě nepřihlásíte a pak budete potřebovat změnu, tak to již nemusí být možné, jelikož počty dětí na třídách budou státem omezené. Pokud by zájem kapacitně přesáhl počet 15 dětí na třídu, budou mít přednost rodiče v pracovním poměru.

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ V MĚSÍCI KVĚTNU 25. 5. 2020 – OMEZENÝ PROVOZ

Ke znovuotevření MŠ dojde 25. 5. 2020, pokud se situace s nákazou v ČR nezhorší. 

V měsících květen a červen tak bude MŠ fungovat v omezeném provozu.

Předpokládáme, že odloučené pracoviště bude zcela uzavřeno.

Děti budou v MŠ pobývat za podmínek, které má brzy ministerstvo zdravotnictví upřesnit.

Předpokládá se, že ve třídách budou děti ve skupinách max. do 15 dětí. Na podmínky nošení roušek v MŠ ve třídě, při společné hře či pobytu venku, čekáme na pokyny z ministerstva.

Pokud budou roušky pro děti povinné, budou je zajišťovat zákonní zástupci a jsou povinni je udržovat hygienicky způsobilé. Takže předpokládejme 2 čisté roušky na den. Děti by měly také z domova znát a mít osvojené správné chování při nošení roušky (umět si roušku sejmout a nasadit, nesahat na roušku, apod.) a být schopni dodržovat základní hygienická pravidla (při smrkání, kýchání, kašlání, správnou techniku mytí rukou).

Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění, se kterými nám někteří rodiče do MŠ děti běžně přes rok dávají (rýma, kašel, zarudlé oči, bolesti břicha, vyrážka, apod.). Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho průběhem dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali také doma.  

Rodiče budou muset také podepsat Čestné prohlášení,  že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také, že ve společné domácnosti nikdo takový nežije.

Rodiče budou v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky, rukavice a budou v šatnách dodržovat rozestupy 2 m, popř. čekat před šatnou, až se prostor šatny uvolní. Při předávání dítěte musí rodiče dodržovat s učitelkou rozestup 2 m.

V případě, že se dítě vrátí do MŠ, již rodiče nemohou čerpat OČR (ošetřování člena rodiny).

ZÁVAZNÝ ZÁJEM O DOCHÁZKU V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Vzhledem k současnému uzavření škol bude naše MŠ v době letních prázdnin uzavřena pouze týden v srpnu a to od 17. – 21. 8. 2020, jelikož máme již zaplacené semináře a školení pro naše učitelky a zaměstnanci si musí dle zákoníku práce vybírat řádnou dovolenou.

Do formuláře tak prosím přesně specifikujte, dny nebo celé týdny, či celé měsíce, přesně podle data.

UZÁVĚRKA FORMULÁŘE na docházku je do 24. 4. 2020.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Odesláním formuláře stvrzujete následující prohlášení zákonných zástupců:

Závazně přihlašuji své dítě k docházce do MŠ Bystřice a to v termínech vyznačených ve formuláři.

Po uzávěrce již nebude možné dítě odhlásit či přihlásit (provozní důvody, závazný rozpis dovolených, služeb a zásobování školní kuchyně).

V případě, že do uzávěrky svůj zájem o docházku nevyplníte, automaticky dítě z docházky odhlašujeme.

V případě nepřítomnosti dítěte, vám bude účtováno stravné v plné výši. Po dobu omezeného provozu tak nelze dítě bezdůvodně z docházky odhlásit.

Na předem hlášené počty nám navazují služby učitelek a řízené vybírání řádné dovolené a objednané zásoby do školní kuchyně.

Peníze za oběd vám bude odečten pouze v případě, že doložíte potvrzení od lékaře, že je absence na základě onemocnění dítěte.

Děkujeme za pochopení a vaši spolupráci a věříme, že tuto zvláštní dobu společnými silami překonáme a zvládneme.

Ředitelství školy

ZÁVAZNÝ ZÁJEM O DOCHÁZKU DO MŠ BYSTŘICE

Uzávěrka do 24.4. 2020

INTEGROVANÉ BLOKY

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU
1.Podtéma: Motýlci se slétají, kamarády hledají (2. 9. - 13. 9 .2019) adaptace dětí na nové prostředí a režim dne s pomocí rituálů seznámení se se svými kamarády, učiteli a provozním personálem poznat svou značku orientovat se v prostorách třídy, MŠ a blízkého okolí zvládat...
II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY
1.Podtéma: Říjen klepe na dveře ve strakaté zástěře  (7. 10. - 1. 11. 2019) pozorování přírodních jevů a změn v přírodě sběr přírodnin, podněcování fantazie při tvoření (experimentování s barvou) smyslové hry podzimní hry a činnosti pouštění draků lokomoční pohybové činnosti (běh,...
III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU
Adventní cinkání (25. 11. - 29. 11. 2019)poznáváme, jak se volně žijící zvířátka připravují na zimní spánekpříprava pamlsků pro zvířátka na zimuco znamená období adventuprocvičování prostorových pojmů a početní řadyzdokonalování sluchové percepce a kultivovaného projevuČerti chlupatí (2. 12. - 6....
IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE
Ejchuchu, jaro je ve vzduchu (9. 3. – 13. 3.) rozloučení se zimou – jaro hlásí svůj příchod změny počasí březnové pranostiky, jarní měsíce probouzení přírody po zimním spánku bádání a pozorování v přírodě, polodenní výlet do přírody jarní tvoření - experimentování s barvami a...
V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT
Moje rodina (4. 5. – 15. 5.) a) Maminka má svátek (4. 5. – 7. 5.) moje rodina - maminka Den matek (10. 5.) výroba dárků pro maminku básnička/písnička pro maminku čím můžu potěšit svou maminku čím udělám mamince radost b) Já a moji blízcí (11. 5. – 15. 5.) ahoj, jsem tu (od miminka po...

PŘEDSTAVENÍ TŘÍDY

MOTÝLCI
Ve třídě Motýlků si společně hraje a vzdělává se 23 dětí, z čehož je 9 lesních víl - dívek a 14 lesních strážců - chlapců. Citlivé duše, vpuštěné do světa fantazie a her, kde se třída mění v pohádkový les plný kouzel a les v prostor pro objevování a zkoumání. Ve třídě i při...

DOKUMENTY TŘÍDY

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Ke stažení zde TVP Motýlci 2019-2020.odt (23,4 kB)

VNITŘNÍ ŘÁDY SMĚRNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Ke stažení zdeŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (1).docx (606,1 kB)
Ke stažení zde Školní řád s GDPR.odt (49,5 kB)

KDO VAŠE DĚTI PROVÁZÍ

TŘÍDNÍ UČITELKA - Mgr. Lenka Lapáčková
Vystudovala jsem bakalářský studijní obor...
TŘÍDNÍ UČITELKA - Hana Pivoňková
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v...

AKTUALITY

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Od středy 3. 6. 2020 obnovujeme provoz dopravního...

KALENDÁŘ AKCÍ TŘÍDY MOTÝLI 2019/2020

MĚSÍC DATUM AKCE CENA INFO

ZÁŘÍ

23.9, 8-12:00 Mensa ČR - testování IQ 150Kč závazně přihlášené děti
  27.9. 8:00 Výlet Konopiště 72,02Kč Doprava autobus, ekovlak

ŘÍJEN

1.10 Exkurze do Kvarta zdarma  
  21.10  Vyšetření očí   závazně přihlášené děti
  22.10. Vánoční fotografování   celá MŠ
  23.10 Posvícenské pečení   třída Motýlů
  24. a 25.10 Vstupní vyštření Lokomoce   pouze závazně přihlášené děti
  31.10. Halloweenský rej    

LISTOPAD

6.11.
10:30
Nebojsa - Divadlo u Jelena 30 Kč MO, JE, BE
  18.11.,
9:15
Tři pohádky O Honzovi
Divadlo Harmonika
 
   
  21.11 Pojízdné planetárium - Polaris    

PROSINEC

5. 12. navštíví nás Mikuláš, čert a anděl v MŠ    
  9. 12. - 8.15 h.  Setkání se včelařem Mírou 50 Kč  
  12. 12. Pečení vánočního cukroví ve třídě Motýlů    
  17. 12. od 16.00 h. Vánoční posezení ve třídě Motýlů    
  20. 12 Návštěva kostela    
         

LEDEN

17. 1. 2020  Polodenní výlet ke krmelci    
  22. 1. 2020 - 9.30 h. Divadlo Minor - Mimino 216,65 Kč  
         

ÚNOR

21. 2. Karneval     
  24. 2. Masopustní pečení     
  25. 2. Muzikoterapie    
  25. 2. Návštěva MÚ Bystřice v masopustních maskách    

BŘEZEN

5. 3. Návštěva místní knihovny    
  12. 3.  Polodenní výlet do přírody    
  17. 3. od 9.15 hod. Bublinová show - ve třídě Motýlů ZRUŠENO 50 Kč  
  19. 3. Vynášení Morany ZRUŠENO    
  31.3. Cvičenci za čárou - Divadlo Oskara Nedbala Tábor - představení ZRUŠENO    

DUBEN

1. 4. od
10.00 h.
Dravci - na stadionu - ZRUŠENO 80 Kč  
  7. 4. Pečení velikonočních mazanců v MŠ ZRUŠENO    
  8. 4.  Návštěva Městského úřadu v Bystřici - obdarování velikonočními mazanci + velikonoční koledování ZRUŠENO    
  14. 4.  Fotografování tříd ZRUŠENO 40 Kč  
  21. 4. Den Země - na Ješutově náměstí ZRUŠENO zdarma  
  28. 4. od 9.00 hod. Zážitkový a edukativní pragram s kozami na školní zahradě ZRUŠENO 60 Kč  

KVĚTEN

       
         

ČERVEN

18. 6.
Stužkování předškoláků
Zahradní slavnost 15, 30 hod. stužkování
16, 15 hod. program ZRUŠENO
  Celá MŠ
  18. 6. Polodenní výlet do Líšna