Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice Okres Benešov
U lišky Bystroušky

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Fialová třída - Motýli

motýl

Spojení

Telefonní číslo do třídy: 

 • +420 702 026 581 (neslouží k odhlašování)

E-mail: fialova@msbystrice.cz

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

*Do sešitků v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě ( z důvodu přichystání svačinky a úklidu lehátka).

ORGANIZACE DNE

Ranní scházení od 6, 15 - 8,00 hod.

 • 6,15 - 7,15 - volné hry ve sběrné třídě Berušek

 • 7,15  - přechod do naší třídy, volné hry dětí

 • 7,15 - 8,00 - volné hry dětí

 • 8,00 - 8,45 - úklid, hygiena, ranní kruh, tělocvik

 • 8,45 - 9,00 - dopolední přesnídávka

 • 9,00 - 9,30- práce v centrech aktivit

 • 9,30 - 11,45-  pobyt venku

 • 11,45 - 12,15 - oběd

Rozcházení po obědě: 12,00-12,30 hod.

Rozscházení po relaxaci: 14,30-16,30 hod. 

DATUM AKCE CENA
 

Říjen

 

12.10. 

8,30h

Vycházka do přírody  

20. 10.

 

24.10.   

9,15h 

Vánoční focení - sady

 

Posvícenské pečení 

270 - 380,- Kč

25. 10.

9,00h

Dravci - ukázky živých ptáků 81,63 Kč

31. 10. 

9,30h

Divadlo Harmonika

O vodníku Řešeťákovi

49,18 Kč

 

4.11. 

8,30h

 

8.11.

10,30h

 

10.11. 

 

11.11.

9,30h

LISTOPAD

Halloweenský rej 

 

 

Divadlo U Jelena

Míček Flíček

 

Návštěva Kvarta

 

Nepečené sv. martinské rohlíčky - ve třídě Motýlů

Po stopách sv. Martina - hledání pokladu

 

 

 

 

 

50,- Kč

 

 

xxx

 

xxx

23. 11. 

9,00h

 

14.12.

Bublinková show - v MŠ

 

PROSINEC

Prima Visus v MŠ

 

50,- Kč

 

 

 200 KĆ

     

 

 1. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

liška

 1. Podtéma: Opět jsme se setkali, Motýli jsme vítali (1.9. – 16.9.2022)
 • adaptace nově příchozích dětí na nové prostředí, seznámení s režimem dne
 • seznámení se s novými kamarády, učiteli a provozním personálem
 • poznat svou značku
 • orientovat se v prostorách třídy, MŠ a blízkého okolí
 • zvládat základy sebeobsluhy (správné návyky stolování, oblékání, hygieny)
 • upevňování pravidel třídy, piktogramy třídy
 • posilování prosociálního chování, práce s emocemi (Když se liška např. zlobí…)
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky na místě, cvičení s nářadím)
 • předmatematická gramotnost – konstruktivní a manipulační hry

 

 1. Podtéma: Švestky se modrají, jablka sládnou (19.9. – 23.9.2022)
 • poznání dle vzhledu – pojmenování, charakteristika
 • plody podzimu v zahradě i v lese
 • smyslové vnímání – vůně (sladké, kyselé), hmat (hladké, ostré, apod.)
 • modelování, aranžování, zátiší z přírodnin
 • vycházka do přírody, sběr plodin
 • tiskátka z přírodnin

 

 1. Podtéma: Babí léto, aby se Ti nepopletlo (26.9. – 30.9.2022)
 • experimentování s barvami, zapouštění, obtiskování
 • změny v přírodě, proměny počasí (mlhavo, deště, ochlazení), barevné změny
 • změna v oblékání (kompletování oblečení – co si vezmu na sebe, když …)
 • popisování jevů v přírodě – rozvíjení slovní zásoby
 • procvičování hrubé i jemné motoriky při práci s různorodým materiálem
 • lokomoční a pohybové aktivity (chůze, běh, skoky, zdolávání překážek)

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1/       LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Seznámení s podzimní přírodou, vnímání všemi smysly
 • Rozpoznávání listů, šišek, plodů – dle tvaru a přiřazovat k rostlinám
 • Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata a přírodu
 • Třídění odpadu
 • Chápání proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Koumání, experimentace

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Zvířata domácí a volně žijící
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Povedeme děti k ochraně nejmenších živočichů
 • Poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, prostředí, stopy zvířat)

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, intelekt
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály

2/ ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Příprava pokrmů – ovocné/zeleninové saláty, odšťavňování ovoce, pomazánky
 • Hry na zahradníky, prodavače, kuchaře
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/škodí, vhodná skladba potravy

SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny – navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální přístup
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem – rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, na výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, na exkurzích, besedách

3/ MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – dle Logopedária (DP)

 • Práce s Logopedáriem
 • Správní komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora dialogu
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy

4/ JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • Podporujeme aktivity zaměřené na čtení, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost

RECYKLOHRANÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např.ruličky od toaletního papíru) 
 • Plníme úkoly projektem zadané

 

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

 

Říjen klepe na dveře ve strakaté zástěře (3.10. – 14.10.2022)

 • Pozorování přírodních jevů a změn v přírodě
 • Sběr přírodnin, podněcování fantazie při tvoření
 • Poznávání hub (jedlé, jedovaté)
 • Smyslové hry – poznávání podle hmatu, čichu
 • Podzimní pohybové hry a činnosti
 • Pouštění draků
 • Lokomoční pohybové činnosti (běh, chůze po zvýšené ploše, udržování rovnováhy)
 • Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • Poslechové a taneční činnosti
 • Ochrana zdraví, správné hygienické návyky

 

Tiše, tiše ježek spí aneb kdo se chystá k zimnímu spánku (17.10. – 27.10.2022)

 • Která zvířátka se ukládají k zimnímu spánku – poznáváme lesní zvířata, tažné ptáky
 • Sbíráme potravu pro zvířátka na zimu – víme, čím se která zvířata živí
 • Stavíježekme zvířátkům domečky – při přezimování, hrabání a odvážení listí ze zahrady – domečky pro ježky
 • Pozorování stop zvířat
 • Návštěva výlovu rybníka
 • Práce s encyklopediemi o zvířatech
 • Poslech zvuků zvířat

 

To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle (24.10. - 27.10. 2022)

 • posvícení - tradice, zvyky, co znamená slovo posvícení - posvěcení kostela
 • návštěva kostela Šimona a Judy v Bystřici
 • pečení posvícenských hnětynek
 • zpěv písně To je zlaté posvícení
 • podzimní prázdniny
 • 28.10. 2022 - státní svátek - (Den vzniku samostatného československého státu)
  • poznáváme město Bytřice - znak, důležitá místa - hřiště, kostel, městský úřad, knihovna, nádraží, lékař....

martin

Podzimní slavnosti (31.10. – 4.11.2022)

 • 31.10. 2022 - Halloween 
 • 2.11. 2022 - Dušičky
 • co je to Halloween, znaky, tradice, kde a jak se slaví
 • Hallodýněweenské hry a tvoření – tematické hry, Halloweenský rej
 • Dlabání dýně – halloweenská dílna
 • Povídání o Dušičkách - svátku všech zesnulých, návštěva hřbitova, kostela
 • Pečení hnětynek
 • Procvičování smyslů

 

7.11. - 11.11. Přijede Martin na bílém koni a rozsype sníh po celé zemi? 

 • Svatý Martin – seznámení s legendou
 • Dramatizace příběhu o svatém Martinovi
 • Tvořivé činnosti s dětmi
 • První sněhová vločka
 • Hudebně pohybové hry, hudební chvilka s písničkou, ritmizace, hra na tělo, prstová hra
 • Prohlížení knih se středověkou tématikou
 • Malování, tepování, kreslení
 • Stavby komínů z kostek 
 • Práce s modelínou - jemná motorika

 

Co se děje v našem těle (14.11. – 25.11.2022)

Chráníme si zdraví - vitamíny jsou důležité (21.11. - 25.11. 2022)

 • Orientace v tělním schématu svého těla
 • Ztvárnění lidské postavy – jednotlivé části
 • Obohacení o pojmy – svaly, kosti, lidské orgány a jejich funkce
 • Prevence onemocnění, péče o zdraví (pohyb, pitný režim, zdravé jídlo)
 • Péče o chrup – pohádka o bolavém zoubku, správné čištění
 • Osobní hygiena a sebeobsluha – správné smrkání, zakrývání úst při kašli, apod.
 • Zdravé vitamíny
 • Dramatika "u lékaře" - zapojení dětí do rolí, komunikace, dialogy
 • Skládání vrtvených puzzlí lidské postavy + vývojové puzzle
 • Zpěv písně Zdravé tělo - udržení rytmu a melodie 
 • Ochutnávka potravin a ovoce
 • Zapojení všech smyslů

 

III. SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

 1. Podtéma : Adventní čas nastává (28.11.2022 - 23.12.2022) 
 • seznámení s adventním časem

 

Mikuláši, Mikuláši, proč nás čerti jenom straší? (28.11.2022 - 9.12.2022)

 • Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ
 • hudebně-pohybové hry, tanečky a jiné námětové hry
 • čertovské pečení
 • hádanky
 • svátek sv. Barbory

Vánoce, Vánoce přicházejí (12.12. - 23.12.2022)

 • svátek sv. Lucie
 • vánoční zvyky a tradice
 • vánoční koledy, písně a tanečky
 • pečení perníčků
 • vánoční dílna a posezení s rodiči

Vítejte v novém roce aneb dozvuky Vánoc (2.1. - 6.1.2023)

 • rozhovory na téma Vánoce a Silvestr
 • rozbor příběhu tříkrálového putování
 • pranostiky
 • návštěva kostela

Zima je, zima je, každý se raduje (9.1. - 13.1.2023)

 • zimní radovánky a sporty
 • vhodná strava v zimním období
 • jak se oblékáme v zimě

Na skok v době ledové (16.1. - 20.1.2023)

 • kdy byla, počasí v době ledové
 • pračlověk a zvířata v době ledové
 • pravěké tvoření (mamuti, jeskyně pračlověka a malba přírodními barvami)
 • sopečné pokusy

Zvířata v zimě (23.1. 27.1.2023)

 • poznat lesní zvěř, jak se o ni  v zimě staráme
 • dramatizace pohádky o zvířátkách
 • stopy zvířat
 • ptáci v zimě

Za polárním kruhem, na návštěvě u Eskymáků (30.1. - 3.2.2023)

 • nácvik eskymáckého oblékání
 • zvířata v Grónsku, na Arktidě a Antarktidě
 • eskymácké tvoření, počítání
 • pohyb při písni Grónská, Pochod Eskymáků

Pohádkový týden (6.2. - 10.2.2023)

 • dobro x zlo
 • dramatizace pohádky O rukavičce
 • poznávání klasických pohádek

Sv. Valentýna a masopust držíme (13.2. - 17.2.2023)

 • valentýnské tvoření a pečení
 • podporování pocitu sounáležitosti a přátelství
 • co je masopust a tučný čtvrtek
 • tvoření masopustního hodování
 • co bychom si dokázali po masopustu odepřít v čem bychom mohli držet půst

Pomalu končí masopust, užít si ho s námi zkus (20.2. - 24.2.2023)

 • masopustní  pečení
 • masopustní rej
 • výroba masek
 • lidové tradice

Zima už má namále, jaro brzy nastane (27.2. - 3.3.2023)

 • co se děje se sněhem na konci zimy
 • koloběh vody
 • první jarní květina
 • rozdíly mezi zimou a jarem

Společně se sejdeme, spolu si pohrajeme (6.3. - 10.3.2023)

 • jarní prázdniny

IV. LIŠTIČKY VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

Ten dělá to a ten zas tohle (13.3. - 17.3.2023)

 • seznámení s různými druhy povolání
 • proč chodí dospělí lidé do práce
 • tématické tvoření

Huš, huš, huš, uteč zimo už (20.3. - 24.3.2023)

 • první jarní den
 • návštěva knihovny
 • vynášení Morany
 • první jarní květiny

Těšíme se na Velikonoce (27.3. - 6.4.2023)

 • velikonoční symboly
 • výroba a výzdoba velikonočního osení
 • velikonoční koleda
 • malování vajíček
 • velikonoční pohybové hry

DÍLČÍ PROJEKTY

 1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Posilování potřeby být v kontaktu s přírodou
 • Seznámení s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata, přírodu
 • Uvědomění si střídání ročního období
 • Péče o ptáky a lesní zvěř
 • Rozlišování stromů listnatých a jehličnatých
 • Zkoumání přírodních jevů

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Poznávání zvířat domácích a volně žijících
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Vést děti k ochraně živočichů

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, intelekt
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály
 1. ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních a relaxačních cviků
 • Dramatizace s maňáskové scénky zaměřené na hygienické návyky
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/škodí, vhodná skladba potravy

SOCIÁLNĚ- PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Zodpovědnost za vlastní chování
 • Respektování spolužáků i dospělého
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem – rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, na výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, na exkurzích, besedách
 1. MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – dle Logopedária (DP)

 • Práce s Logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy
 1. JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

CELÉ ČESKO DĚTEM (DP, DD)

 • Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • Podporujeme aktivity zaměřené na čtení, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost

 

RECYKLOVÁNÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např.ruličky od toaletního papíru)
 • Plníme úkoly projektem zadané

 

AKCE ŠKOLY

12.10.2022                 Vycházka do přírody

20.10.2022                 Vánoční fotografování – sady

24.10.2022                 Posvícenské pečení

25.10.2022                 Dravci – ukázka živých dravců

31.10.2022                 Divadlo Harmonika – O vodníku Řešeťákovi

4.11.2022                   Halloweenský rej 

8.11.2022                   Divadlo U Jelena – Míček Flíček

10.11.2022                 Návštěva Kvarta

11.11.2022                 Nepečené svatomartinské rohlíčky   

                                     Po stopách sv. Martina - hledání pokladu 

23.11.2022                 Bublinková show

28.11.2022                 Prima Vizus

 

Společné akce pro rodiče a děti.

Společné pečení – posvícení.

 

 

 

 

 

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

DHZačínáme jezdit v ÚTERÝ 27.9.2022.

KDY : každé ÚTERÝ (dle počasí)

ČAS: 10:30 - 11:30hod.

KDE : na školní zahradě

S SEBOU:

- seřízenou cyklistickou helmu (zodpovídají rodiče)

- př. chrániče, rukavice, brýle

- vhodné oblečení (ne sukně, šaty)

- jezdíme na malých kolech (i bez přídavných koleček), odstrkovadlech, koloběžkách i traktoru

Pravidla třídy: 

 • Jsme spolužáci - nikoho nic nebolí a nikoho nic nemrzí.  

 • Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat.  

 • Šetříme vodou i mýdlem. 

 • Když někdo mluví, nasloucháme mu. 

 • Každé jídlo zkusíme ochutnat. 

 • Při odpočinku jsme potichu. 

 • Uklízíme po sobě, vše vracíme zpět na své místo. 

 • Ve školce chodíme bezpečnou rychlostí. 

 Pravidla jsou graficky zpracovaná a umístěna ve třídě a v šatně. S pravidly pracujeme po celý školní rok.  

prprprprprprpr

Marie Brejlová

Marie BrerjlováVystudovala jsem SPgŠ v Berouně - učitelství pro MŠ.
Přestože tuto práci vykonávám již dlouhou řádku let, stále mě baví.
Není nad usměv a spokojenost dětí, když se vám práce daří.
I v budoucnosti se vzdělávám pomocí kurzu a seminářů a o předškolní pedagogiku se aktivně zajímám. 

,,Pravda má velikou výhodu. Nemusíme si pamatovat, co jsme řekli.''    Auguste Rodin

Eva Šillerová, DiS.

Eva ŠillerováDobrý den, jmenuji se Eva a vystudovala jsem VOŠ pedagogickou. Několik let jsem s dětmi nepracovala, ale po mateřské dovolené jsem se k práci s dětmi vrátila. Práce s nimi mě opravdu hodně baví a naplňuje. Ve svém volném čase se dále vzdělávám prostřednictvím webinářů atd. Chci,aby se děti ve školce cítily šťastné, aby se jim u nás líbilo. Budu se snažit je vést k samostatnosti a toleranci mezi sebou. Ve svém volném čase ráda cestuji, poslouchám hudbu, zpívám,hraji na kytaru a trochu na klavír.

"Starajíce se o štěstí druhých nacházíme své vlastní." Platón

MONIKA VOLÁKOVÁ

Ahoj,Monika Voláková

jmenuji se Monika, vystudovala jsem střední školu v Benešově, obor Obchodní akademie. 

Několik let jsem pracovala v jiném oboru, avšak nedávno mě osud zavál do školky nejen jako rodiče, ale dostala jsem příležitost ve školce také pracovat. Proto jsem si dodělala kurz Asistenta pedagoga a nyní se spolu s dětmi navzájem učíme a motivujeme.

Ve svém volném čase se věnuji své rodině, hlavně svým dvěma dcerám, energii dobijím prací na zahradě nebo v přírodě,  ráda vařím, tvořím a výletuji.

Osud míchá karty, my hrajeme.

Arthur Schopenhauer

MIRKA KUNICKÁ

MirkaAhoj, jmenuji se Mirka,

před pár lety jsem pracovala jako učitelka a mistrová na střední škole, ale díky mateřské "dovolené" a mým dvou dětem jsem zjistila, že práce s malými dětmi mě baví natolik, že chci v mateřské škole pracovat. To mě vedlo k navýšení mého vzdělání a absolvovala jsem kurz asistenta pedagoga. V oboru se i nadále vzdělávám. Sleduji různé semináře a vstřebávám nové informace. Praxe s dětmi je pro mě nesmírně obohacující a energeticky mě dobíjí. 

 

LENKA NOVÁKOVÁ

Jmenuji se Lenka Nováková. Vystudovala jsem gymnázium, po něm jsem pracovala u několika státních podniků. Nedávno jsem však zjistila, že mne tahle práce nenaplňuje a ráLenka Novákováda bych svůj čas věnovala něčemu smysluplnějšímu. A protože mne to vždycky táhlo k dětem, hlavně k těm nějak „znevýhodněným“, udělala jsem si kurz asistenta pedagoga. Chtěla bych dětem pomáhat objevovat svět a zároveň je učit samostatnosti a přípravě na budoucí život.

Motto : „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ - Seneca

JANA ŠVANDOVÁ

Ahoj, jmenuji se Jana a pracuji ve školce jako provozní pracovnice již 9. rokem. Starám se o čistotu a pořádek ve třídě Ježků.Práce mě baví, je různorodá, ale ne vždy jednoduchá (od urtírání prachu, přípravy a úklidu lehátek na spaní až po pomoc dětem při oblékání apod.). Největší odměnou je mi spokojenost dětí a jejich úsměv, proto se snažím řídit heslem - s úsměvem jde všechno líp!

Mám ráda historii, četbu, zvířata, práci na zahradě a procházky lesem.

"Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti"

                                                                                                      Marcus Tullius Cicero

Naši partneři