Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Projekt Radost druhým!

Projekt "Radost druhým" Reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0003537 je spolufinancován Evropskou unií.

Projektem Radost druhým přispívá Mateřská škola Bystřice, okres Benešov, k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

V projektu naše škola získala finance v celkové výši 710.494Kč, z čehož bude 577.044Kč využito na personální podporu v podobě školního asistenta a 133.450Kč na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Projekt byl zahájen 1. 3. 2023.

Projekt Radost druhým!

Naši partneři