Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice Okres Benešov
U lišky Bystroušky

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Školská komise Rady města

Komise byla zřízena a její členové jmenováni na základě usnesení Rady města Bystřice ze dne 16. 12. 2014 a je poradním orgánem rady města a ze své činnosti je odpovědná radě města.

Oficiálně je tedy zřizovatelem školské komise Rada města Bystřice, která jmenuje a odvolává její členy a předsedy v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Náplň činnosti

  • Projednává investice do školských zařízení
  • Projednává návrh rozpočtu školských zařízení
  • Projednává pravidla pro přijetí dětí do MŠ
  • Připravuje koncepci rozvoje školství v obci
  • Koordinuje volnočasové aktivity mládeže v nemovitostech příspěvkových organizací
  • Plní uložené úkoly z Rady města Bystřice

Členové

Michaela Škvorová
– předsedkyně komise

Jana Kramperová
– člen

Pavel Štěpánek
– člen

Komise je také komunikačním prostředkem mezi rodiči, dětmi, školským zařízením a zřizovatelem (vedením města).

Jejími členy jsou rodiče dětí navštěvující bystřickou mateřskou či základní školu. Výběr členů mezi rodiči byl prostý. Kdo jiný než rodiče by se měly podílet na chodu a vývoji zařízení, které navštěvují jejich děti?

Jednotliví členové komise neřeší jen úkoly dané jim radou města, ale také naslouchají přáním, žádostem, návrhům a stížnostem rodičů a dětí, ty pak společně se zástupci škol a zřizovatele řeší na svých jednáních.

Cílem komise jsou spokojení rodiče, jejichž děti se v našich školských zařízeních cítí dobře, bezpečně, jsou dobře připraveni na postup ve vzdělávání a děti, které si odnáší spoustu zážitků, dovedností a příjemnou vzpomínku na svá školní léta.

Naši partneři