"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ORANŽOVÁ TŘÍDA - LVÍČATA

 
    
 

      TELEFONNÍ ČÍSLO DO TŘÍDY: 

+420 702 026 278        

    TŘÍDNÍ EMAIL: lvicata@msbystrice.cz     

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

   a) Aplikace Naše MŠ - www.nasems.cz

  b) Telefonicky od 7 hod. + 420 721 616 166

c) SMS kdykoli na +420 721 616 166

 d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz   

   

*Do sešitků v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě ( z důvodu přichystání svačinky a úklidu lehátka).

 

Vážení rodiče,

žádáme vás níže o vyplnění formuláře na závazný zájem docházky vašeho dítěte do MŠ.

Přečtete si prosím pečlivě podmínky přijetí dítěte zpátky do MŠ.

Od 25. 5. - 31. 8. 2020 bude MŠ Bystřice fungovat v omezeném provozu.

V případě, že si nejste jistí, raději dítě přihlaste a maximálně vám v některých dnech propadne stravné. V případě, že dítě nepřihlásíte a pak budete potřebovat změnu, tak to již nemusí být možné, jelikož počty dětí na třídách budou státem omezené. Pokud by zájem kapacitně přesáhl počet 15 dětí na třídu, budou mít přednost rodiče v pracovním poměru.

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ V MĚSÍCI KVĚTNU 25. 5. 2020 – OMEZENÝ PROVOZ

Ke znovuotevření MŠ dojde 25. 5. 2020, pokud se situace s nákazou v ČR nezhorší. 

V měsících květen a červen tak bude MŠ fungovat v omezeném provozu.

Předpokládáme, že odloučené pracoviště bude zcela uzavřeno.

Děti budou v MŠ pobývat za podmínek, které má brzy ministerstvo zdravotnictví upřesnit.

Předpokládá se, že ve třídách budou děti ve skupinách max. do 15 dětí. Na podmínky nošení roušek v MŠ ve třídě, při společné hře či pobytu venku, čekáme na pokyny z ministerstva.

Pokud budou roušky pro děti povinné, budou je zajišťovat zákonní zástupci a jsou povinni je udržovat hygienicky způsobilé. Takže předpokládejme 2 čisté roušky na den. Děti by měly také z domova znát a mít osvojené správné chování při nošení roušky (umět si roušku sejmout a nasadit, nesahat na roušku, apod.) a být schopni dodržovat základní hygienická pravidla (při smrkání, kýchání, kašlání, správnou techniku mytí rukou).

Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění, se kterými nám někteří rodiče do MŠ děti běžně přes rok dávají (rýma, kašel, zarudlé oči, bolesti břicha, vyrážka, apod.). Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho průběhem dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali také doma.  

Rodiče budou muset také podepsat Čestné prohlášení,  že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také, že ve společné domácnosti nikdo takový nežije.

Rodiče budou v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky, rukavice a budou v šatnách dodržovat rozestupy 2 m, popř. čekat před šatnou, až se prostor šatny uvolní. Při předávání dítěte musí rodiče dodržovat s učitelkou rozestup 2 m.

V případě, že se dítě vrátí do MŠ, již rodiče nemohou čerpat OČR (ošetřování člena rodiny).

ZÁVAZNÝ ZÁJEM O DOCHÁZKU V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Vzhledem k současnému uzavření škol bude naše MŠ v době letních prázdnin uzavřena pouze týden v srpnu a to od 17. – 21. 8. 2020, jelikož máme již zaplacené semináře a školení pro naše učitelky a zaměstnanci si musí dle zákoníku práce vybírat řádnou dovolenou.

Do formuláře tak prosím přesně specifikujte, dny nebo celé týdny, či celé měsíce, přesně podle data.

UZÁVĚRKA FORMULÁŘE na docházku je do 24. 4. 2020.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Odesláním formuláře stvrzujete následující prohlášení zákonných zástupců:

Závazně přihlašuji své dítě k docházce do MŠ Bystřice a to v termínech vyznačených ve formuláři.

Po uzávěrce již nebude možné dítě odhlásit či přihlásit (provozní důvody, závazný rozpis dovolených, služeb a zásobování školní kuchyně).

V případě, že do uzávěrky svůj zájem o docházku nevyplníte, automaticky dítě z docházky odhlašujeme.

V případě nepřítomnosti dítěte, vám bude účtováno stravné v plné výši. Po dobu omezeného provozu tak nelze dítě bezdůvodně z docházky odhlásit.

Na předem hlášené počty nám navazují služby učitelek a řízené vybírání řádné dovolené a objednané zásoby do školní kuchyně.

Peníze za oběd vám bude odečten pouze v případě, že doložíte potvrzení od lékaře, že je absence na základě onemocnění dítěte.

Děkujeme za pochopení a vaši spolupráci a věříme, že tuto zvláštní dobu společnými silami překonáme a zvládneme.

Ředitelství školy

ZÁVAZNÝ ZÁJEM O DOCHÁZKU DO MŠ BYSTŘICE

Vážení rodiče, do formuláře prosím zaznamenejte svůj zájem o docházku vašeho dítěte. Uzávěrka je do 24. 4. 2020.

INTEGROVANÉ BLOKY

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU
1. Po prázdninách kluci, holky, spěchají do naší...
II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY
1. V přírodě se změny dějí, zvířátka se na podzim...
III. SNĚŽÍ SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU
1. S čerty nejsou žerty (2. - 6.12....
IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE
1. S knihami jsme kamarádi, pracujeme s nimi rádi...
V. SLUNCE ZAČLO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT.
Moje rodina (4.5. - 7.5.2020) - různé podoby...

KDO VAŠE DĚTI PROVÁZÍ

TŘÍDNÍ UČITELKA - MGR. PETRA KUBÁLKOVÁ
Ahoj, jmenuji se Petra. Jako paní učitelka...
TŘÍDNÍ UČITELKA - ANDREA KŘÍŽKOVÁ, DiS.
Dobrý den, jmenuji se Andrea. Jako paní učitelka...
UČITELKA - MGR. KATEŘINA REIFOVÁ
Ahoj, jmenuji se Kateřina. Jako předškolní...
UČITELKA - ALENA ŽÁKOVÁ
Vystudovala jsem odbornou školu pedagogickou...
ASISTENT PEDAGOGA - ŠTĚPÁNKA ŠOBROVÁ
Pracovat jako asistent pedagoga u dětí...

AKTUALITY

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 1.6.
Každé pondělí budeme chodit na dopravní hřiště....
VÝLETY DO PŘÍRODY - KAŽDOU STŘEDU
  Každou středu budeme s dětmi chodit na...
TĚLOCVIČNA - ZRUŠENA
Vážení rodiče, omlouváme se, ale kvůli...

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

TŘÍDNÍ SCHŮZKA - SHRNUTÍ
Třídní schůzka - třída Lvíčata
DOKUMENTY TŘÍDY
Školní vzdělávací program  Školní řád  Třídní vzdělávací program ke stažení zde    
KONTAKTY NA KLINICKÉ LOGOPEDY
Kontakty ke stažení ZDE
Státní Pedagogicko psychologická poradna pro Středočeský kraj Pobočka Beneš - ke stažení ZDE Soukromá Pedagogicko psychologická poradna Praha, pobočka Říčany  
DŮLEŽITÉ ČASY  
RANNÍ
SCHÁZENÍ
6,15 – 8,00 hod.
OBĚD 12,00 - 12,30 hod.
ROZCHÁZENÍ 
PO OBĚDĚ
12,30 – 12,45 hod.
ROZCHÁZENÍ
PO RELAXACI
14,30 hod.
ZAVÍRÁNÍ 
ŠKOLKY
16,30 hod.

 

KALENDÁŘ AKCÍ TŘÍDY LVÍČATA 2019/2020

DATUM

AKCE

CENA

INFO

ZÁŘÍ

     
11.9.2019 Výlet na Homoli    
16.9.2019
od 16:30
Třídní schůzky   Ve třídě Lvíčat
18.9.2019 Výlet k Semovickému rybníku    
23.9.2019
-12 hod.
Mensa ČR
-testování IQ
150,- Kč závazně přihlášené
děti
ŘÍJEN      
3.10.2019
od 17 hod.
ve třídě Berušek
Lokomoce - informační schůzka   pro předem přihlášené
10.10.2019
od 10:15
Rytířská pohádka
-U Jelena
71,69,-Kč  
15.10.2019
 
sraz:
nejpozději v 7:45 v MŠ
Takonín
Vodnická pohádka s didaktickým zaměřením
130,-Kč
+ 68,30,- Kč bus
 
16.10.2019
od 9 hod.
Exkurze v Kvartu    
17.10. 2019
od 16 hod. na stadiónu
Drakiáda
 
(pokud bude příznivé počasí)
   
21.10. 2019
od 8:30 hod.
Prima Vizus
(vyšetření očí)
150,- Kč pro předem přihlášené děti
22.10. 2019
od 8 hod.
Vánoční fotografování 240,-Kč  
23.10. 2019
od 8 hod.
Posvícenské pečení    
25.10.2019
 
Vyšetření v projektu Lokomoce    
31.10. 2019 Vycházka na hřbitov    

LISTOPAD

     
1.11. 2019
Halloweenský ples v maskách, dlabání dýní
   
7.11. 2019
 
10.30 hod.
Malostranská pohádka-U Jelena 30 ,- Kč  
8.11. 2019
 
10.30 hod.
Cirkusárium 30 ,-Kč  
13.11. 2019 Výlet za poníkem Lilinkou    
21.11. 2019 Kino do škol-Planetarium-Film Polaris(o vesmíru) 50 ,- Kč  
30.11.2019
 
od 16 hod.
Vystoupení u rozsvícení vánočního stromu    
PROSINEC      
5.12. 2019 
Čertovský rej
v maskách
   
5.12.2019 Čerti v MŠ    
9.12. 2019 Pečení perníčků    
10.12. 2019
od 10:15 hod.
Setkání se včelařem Mírou 70,-Kč  
11.12. 2019
 
od 16 hod.
Vánoční dílna s rodiči    
16.12. 2019 Vánoční výstava v ZŠ    
17.12.2019
10.15 hod.
Vánoční cesta
(ve třídě Myšáků)
zdarma  
18.12.2019 Vánoce ve třídě    
LEDEN      
14.1.2020
10.00h
Jak Čutní potkal Brumlu-U Jelena-Divadlo pod kloboukem 50,- Kč  
ÚNOR      
20.2. 2020 Masopustní rej - masky vítány    
25.2. 2020 Masopustní průvod s návštěvou MĚÚ    
26.2.2020
10.00 h.
Návštěva lékárny    
28.2. 2020
10.00h 
Doktor Prevence (na HB u Myšáků)    
BŘEZEN      
4.3.2020 Exkurze knihy v Radošovicích 28,40 Kč  
12.3. 2020
Návštěva knihovny v Bystřici
ZRUŠENO
   
16.3. 2020
9.00h- 10.00h
Kolik hlasů mají zvonky-hudební workshop
ZRUŠENO
45,- Kč  
17.3. 2020
10.15 hod.
Bublinková show-interaktivní program
ZRUŠENO
   
19.3. 2020 Vynášení Morany
ZRUŠENO
   
31.3. 2020
15.30 hod.
Velikonoční dílna
ZRUŠENO
   
DUBEN      
1.4.2020
 
od 10 hod.
Dravci
ZRUŠENO
 
na stadioně
80 ,-Kč  
7.4. 2020
9.00h

 
 
 
10.00h
Divadlo ŠUS-Kluk nebo holka
U Jelena

Tvořivá dílna-výroba loutky
ZRUŠENO
cca 60,- Kč
 
 
 
65,- Kč
 
8.4.2020
Velikonoční návštěva MĚÚ
ZRUŠENO
   
14.4.2020
Fotografování
ZRUŠENO
   
28.4. 2020
9.00h
 
 
Zážitkový  a edukativní program s kozami-na školní zahradě
ZRUŠENO
60 ,- Kč  
KVĚTEN      
11.5. 2020
9.00h
Bubnování s přesahem
na školní zahradě
ZRUŠENO
80,- Kč  
12. -15. 5.
2020
Škola v přírodě - hotel Mozolov
ZRUŠENO
   
21.5. 2020
9.00h
Školní výlet-Zemědělské muzeum
ZRUŠENO
30 Kč + doprava  
ČERVEN      
17.6. 2020
Celodenní výlet na Konopiště    
18. 6. 2020
od 16 hod.
Rozloučení s předškoláky