Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice Okres Benešov
U lišky Bystroušky

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Oranžová třída - Lvíčata

llev

Spojení

Telefonní číslo do třídy: +420 702 026 278

Třídní email: lvicata@msbystrice.cz 

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

*Do sešitů v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě (z důvodu přichystání svačiny a úklidu lehátka).

RANNÍ SCHÁZENÍ 
6,15 – 8,00 hod. (PONDĚLÍ SRAZ DO 7,45 HODIN!)

VOLNÁ HRA
6,15 - 8,15 hod.

RANNÍ KRUH, TĚLOVÝCHOVNÁ CHVILKA
8,15 - 9,00 hod.

SVAČINA
9,00 - 9,15 hod. 

ŘÍZENÁ ČINNOST / CENTRA AKTIVIT, KOMUNITNÍ KRUH
9,15 - 10,10 hod.

POBYT VENKU
10,10 - 12,10 hod.

OBĚD
12,15 - 12,45 hod. 

ROZCHÁZENÍ PO OBĚDĚ 
12,45 - 13,00 hod.

SVAČINA
14,15 - 14,30 hod.

ROZCHÁZENÍ PO RELAXACI 
od 14,15 hod.

VOLNÁ HRA, PRÁCE V CENTRECH AKTIVIT, POBYT VENKU
14,30 - 16,30 hod.

ZAVÍRÁNÍ ŠKOLKY 
16,30 hod.

DATUM AKCE KDE CENA
ZÁŘÍ

20.9.2022
10,00 hod.

Akce - Týden prevence, zdraví a bezpečnosti náměstí Bystřice zdarma
20.9.2022 od 16,30 hod. Třídní schůzka třída Lvíčat zdarma
ŘÍJEN
13.10.2022
10,15 hod.
Divadlo O Terezce a Matějovi U Jelena 80,85 kč
18.10.2022 Peší výlet Líšno zdarma
20.10.2022 8,00 hod. Vánoční fotografování třída Lvíčat 270 kč - jedna sada
380 kč - dvě sady

25.10.2022
10,00 hod.

Vystoupení dravců zahrada MŠ (hl. budova) 81,63 kč
LISTOPAD      

7.11.2022

9,00 hod.

Divadlo - V jednom lese, v jednom domku  U Jelena 50 kč
10.11.2022
16,00 hod.
Lampiónový průvod Bystřice zdarma
23.11.2022
od 9,45 hod.
Bublinová show  zahrada MŠ (hl. budova) 62,50 kč
26.11.2022
15,10 hod.
Vystoupení u rozsvícení vánočního stromu - DOBROVOLNÉ Bystřice náměstí zdarma
PROSINEC
1.12.2022 Pyžamový den třída Lvíčat zdarma
5.12.2022
9,00 hod.
Návštěva Mikuláše třída Lvíčat zdarma
6.12.2022 Čertovský rej třída Lvíčat zdarma
8.12.2022 Stezka za pekelným štěstím Bystřice  zdarma
12.12.2022
10,30 hod.
Vánoční pečení třída Lvíčat zdarma

13.12.2022
9,00 hod.

Divadlo - Kde se vzaly Vánoce U Jelena 77,92 kč
13.12.2022
16,30 hod.

Vánoční dílna pro rodiče s dětmi - PŘESUNUTO

třída Lvíčat zdarma
14.12.2022
10,00 hod.
Prima Vizus - vyšetření očí (pro přihlášené děti) Mateřská škola 200 kč 
20.12.2022 Návštěva městského úřadu Bystřice zdarma
LEDEN
5.1.2023
11,00 hod.
Návštěva kostela Bystřice zdarma
10.1.2023
od 16,30 hod.
Zimní tvořivé dílny pro rodiče s dětmi  - DOBROVOLNÉ třída Lvíčat zdarma
31.1.2023
8,30 hod.
Výlet ke krmelci Bystřice - Zájezdek zdarma
ÚNOR
10.2.2023
8,00 hod.
Zimní olympiáda třída Lvíčat zdarma
15.2.2023
9,00 hod.
Hudební představení Abeceda družina ZŠ 60 kč
16.2.2023
10,00 hod.
Exkurze v lékarně Lékarna Bystřice zdarma
21.2.2023
11,00 hod.
Návštěva městského úřadu Bystřice zdarma
22.2.2023 8,00 hod. Masopustní rej třída Lvíčat zdarma
23.2.2023 Masopustní pečení třída Lvíčat zdarma
24.2.2023
10,30 hod.
Návštěva domova seniorů Bystřice zdarma
BŘEZEN
3.3.2023 Vyšetření Lokomoce (pro přihlášené děti) - PŘESUNUTO NA JINÝ TERMÍN Hlavní budova  

14.3. 2023
10,00 hod.

Četba pohádky v knihovně - p. Bican městská knihovna Bystřice zdarma
24.3.2023 10,00 hod. Vynášení Morany Bystřice zdarma
28.3.2023
8,00 hod.
Návštěva ZŠ (jak to chodí u zápisu) ZŠ Bystřice zdarma
DUBEN
5.4.2023
16,00 hod.
Velikonoční akce s rodiči zahrada OP + třída Lvíčat zdarma
11.4.2023
8,00 hod.
Focení na tablo + focení třídních kolektivů třída Lvíčat  
13.4.2023
9,30 hod.
Exkurze na letišti Nesvačily zdarma
14.4.2023 Vyšetření Lokomoce (pro přihlášené děti)  Hlavní budova   
KVĚTEN
15.5.2023
10,50 hod.
Zpívánky    
19.5.2023 Noční přespávání v MŠ třída Lvíčat  
25.5.2023 Celodenní výlet do Konopiště Benešov - Konopiště doprava ekovláček + vlak
ČERVEN
14. - 17.6.2023 Škola v přírodě Monínec   
22.6.2023 Rozloučení s předškoláky školní zahrada HB  

 

I. integrovaný blok (Objevujeme svět s liškou Bystrouškou):d

Vítáme vás ve lvím království (1. 9. - 16. 9. 2022)

 • poznáváme své spolužáky, třídní učitelky, AP
 • znalost našich značek
 • orientace v nové třídě, v nových prostorech
 • spoluvytváření pravidel třídy a jejich upevňování
 • dramatické a výtvarné zpracování našich pravidel
 • prevence nemocí, úrazů, správné hygienické návyky (smrkání, mytí rukou a potravin)
 • vyjádření sledu děje (režim dne)
 • posilování prosociálního chování mezi dětmi formou her
 • správný postup při oblékání, dodržování pořádku na našich místech
 • upevňování 5 P (pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, poskytnout pomoc)

Týden prevence, zdraví a bezpečnosti (19.9. – 23.9.2022)

 • zdravý životní styl (výživa, sport)
 • bezpečnost
 • co můžeme najít na ulici a co nesmíme sbírat
 • zásady bezpečného chování a osobní bezpečnosti doma i venku
 • faktory zevního prostředí a vliv na naše zdraví
 • prevence
 • složky záchranného integrovaného systému
 • pomoc druhým               

Na svatého Václava, babí léto nastává (26.9. – 30.9.2022)

 • význam Babího léta
 • proměny v přírodě s přicházejícím podzimem (barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu)
 • aktivity s pavoučky, píseň s padákem - Malý pavouček
 • sv. Václav – pranostiky
 • pečení - Svatováclavské podkovy
 • vycházka do přírody - po stopách sv. Václava

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Pozorovat a poznávaní zvířata domácí a volně žijících
 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek (vycházka na Homoli, do Líšna, K Zájezdku atd.)

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)
 • Akce – Osvětová kampaň – Zdravý životní styl a bezpečnost
 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny – navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

3) MYŠÁK LOGÍSEK

 • Diagnostika logopedie
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Rozvoj komunikačních dovedností při ranním kruhu

4) JEŽEK FRANTIŠEK

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

dII. integrovaný blok (Bystrouška jde do zahrady, s listím si však neví rady):

Podzim na poli a v lese (3.10. – 14.10.2022)

 • bramboriáda – den plný soutěží
 • práce na poli (podzimní sklizeň - brambory, kukuřice)
 • zemědělské stroje
 • úkol pro rodiče s dětmi: „bramboráček“ – rodiče společně s dětmi vyrobí panáčka z brambory
 • bramborová tiskátka
 • využívání všech smyslů
 • zkoušíme uvařit pokrm z brambor
 • vycházka do lesa (sběr hub)
 • houby (jedlé X nejedlé X jedovaté)
 • stromy (jehličnaté X listnaté) (které opadávají X neopadávají)
 • přírodniny z lesa (kaštany, žaludy, bukvice) - tvoření z přírodnin
 • třídění podle barvy, velikosti, váhy, tvaru, ...

A je to tady, počasí je na draka (17.10. - 21.10.2022)

 • podzimní počasí
 • draci - pouštění draků
 • výroba draků
 • ochutnávka dračího ovoce
 • drakiáda v MŠ
 • znáte i jiného draka, než toho, kterého pouštíme ve větru? (drak několikahlavý z pohádky)

To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle (24.10. - 28.10.2022)

 • posvícení - význam, jeho znaky
 • tradice na posvícení
 • posvícenská hostina
 • Státní svátek - Den vzniku samostatného českoslovesnkého státu (28.10.)

Podzimní slavnosti  (31.10. - 11.11.2022)

 • význam dušiček, kde se slaví, z jakého důvodu
 • proč se zapalují svíčky - jak a z čeho se svíčky vyrábí?
 • otázka smrti X života
 • vycházka na hřbitov
 • halloween - kde všude se tento svátek slaví (multikulturní výchova)
 • dlabání dýni
 • halloweenský rej
 • sv. Martin - 11.11.
 • legenda o svatém Martinovi
 • dušičky - 2.11.
 • halloween - 31.10.
 • pečení svatomartinských rohlíčků

Do vesmíru poletíme a o planetách se něco dozvíme (14.11. - 25.11.2022)

 • co je to Vesmír a jak to tam funguje
 • planety, Slunce, Měsíc
 • sluneční soustava
 • proč se střídá den a noc (obíhání měsíce kolem Země)
 • pozorování hvězd, souhvězdí
 • práce s dalekohledem
 • výroba rakety 
 • co je to skafandr
 • hra na kosmonauty

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Pozorovat a poznávaní zvířata domácí a volně žijících
 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek (vycházka na Homoli, do Líšna, K Zájezdku atd.)

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)
 • Akce – Osvětová kampaň – Zdravý životní styl a bezpečnost
 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny – navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

3) MYŠÁK LOGÍSEK

 • Diagnostika logopedie
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Rozvoj komunikačních dovedností při ranním kruhu

4) JEŽEK FRANTIŠEK

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

III. integrovaný blok (Sněží, sněží potichu, choďte lišky v kožichu): K

Anděli a Mikuláši, proč mě budou čerti strašit? (28.11. - 9.12.2022)

 • příchod čerta, anděla a Mikuláše (5.12.)
 • hra na čertí peklo
 • práce s uhlem
 • seznámení s tradicí Čert, Anděl, Mikuláš
 • svátek sv. Brabory - pranostiky (4.12.)
 • PH - Čertí ocásky
 • zkouška kožichů a čertích rohů
 • mají čerti kopyta?

Já mám z Vánoc nejraději, když se všichni kolem smějí (12.12. - 23.12.2022)

 • vánoční tradice a zvyky
 • zdobení vánočního stromu
 • psaní přání pro Ježíška
 • příběh o Ježíškovi, Josefovi a Marii
 • betlém
 • vánoční výzdoba
 • poslech koled a vánočních písní - tanec
 • sv. Lucie (13.12.)
 • pečení vánočního cukroví

Tři králové jdou, rovnou za tebou (2.1. – 6.1.2023)

 • rozhovory o Vánocích doma (oslavy, zážitky)
 • Vánoce pro zvířátka – ukázka fotografií
 • Novoroční oslavy – u nás, jiné kultury
 • novoroční předsevzetí
 • pokusy se sněhem, ledem
 • tří králové – dramatizace

Ať si mrze, ať je zima, Eskymákům těm je prima (9.1. - 13.1.2023)

 • jak se žije lidem v oblastech ledu a sněhu
 • Eskymáci, stavba iglú
 • rozmanitost přírody, poznávání rostlin a živočichů polárních oblastí
 • malí polární výzkumníci
 • manuální dovednosti - stavba iglú 
 • výroba rybičkové pomazánky
 • rybolov a ochrana přírody

Proniknutí do doby ledové (16.1. - 27.1. 2023)

 • pokus - sopka
 • jak se žilo v pravěku
 • pravěcí lidé - jak chodili oblékáni, čim se živili
 • výroba kostýmu 
 • domácnost - slané těsto 
 • pohybové hry motivované lovem mamuta
 • kresba jeskynních maleb
 • mamut - jak vypadal, jaké zvíře je mu dnes hodně podobné? 
 • dinosauři
 • paleontologie
 • cesta do středu země

Jak to chodí v zimě v lese (30.1. – 3.2.2023)

 • jak se starat o zvěř v zimě
 • co zvěři můžete dávat do krmelce
 • poznávání stop zvěře
 • návštěva krmelce v lese
 • hra na myslivce
 • poznávání stromů v lese

Zimní sporty (6.2. – 10.2.2023)

 • vlastnosti sněhu a ledu
 • zimní sporty 
 • zimní olympiáda (multikulturní přesah)
 • bezpečnost na ledě a sněhu
 • sněhové stavby
 • hrátky se sněhuláky
 • rýmování a rozvoj verbálních dovedností

Čepice a rukavice a šup do chumelenice (13.2. - 17.2.2023)

 •  dramatické ztvárnění pohádky – Pohádka o rukavičce 
 • jak se do zimy správně obléknout
 • pohybové hry s motivací zimní oblečení
 • jak se v zimě o své tělo starat (vitamíny - ovoce, zelenina, apod.)

Masopustní veselice, barví nos i líce (20.2. - 24.2.2023)

 • lidové tradice a veselí
 • výroba tradičních masek
 • pečení a masopustní hostina
 • masopustní hudebně pohybové hry
 • hudební nástroje, jejich poznávání a výroba
 • tradiční profese - za co chodili lidé na masopust převlečeni?
 • karnevalový rej

Moje tělo, hýbe se a všechno zvládne (27.2. - 3.3.2023)

 • stavba našeho těla 
 • části těla
 • orgány v těle, kosti, svaly, kůže
 • co je pro naše tělo prospěšné a co nám neprospívá
 • opakování pravolevé orientace na našem těle
 • různé lékařské obory - zubař, oční, praktický lékař apod. 

DÍLČÍ PROJEKTY

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

    ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • posílení potřeby být v kontaktu se zimní přírodou
 • práce související s péčí o zvířata, o přírodu v zimním období
 • elementární chápána proměn v přírodě (roční období)
 • odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • poznatky o živých tvorech v přírodě v zimním období (stopy ve sněhu...)
 • experimentace a zkoumání sněhu, ledu – různé skupenství vody

       VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • péče o živočichy v zimním období
 • poznatky o živých tvorech (stopy ve sněhu, domovy zvířat ...)
 • odpovědnost a péče o ptáky, lesní zvěř

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

 • činnosti zaměřené na otužování organismu
 • smyslové a psychomotorické hry
 • zimní sporty
 • budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě

3. MYŠÁK LOGÍSEK

 • relaxační cvičení na uvolnění mimických svalů a dechová cvičení
 • rýmování
 • rozvoj verbálních dovedností
 • dialog, umět vyjádřit své potřeby, pocity a sebehodnocení
 • umět sestavit smysluplnou větu o 5 slovech, využívat pestrost slovních druhů
 • hry na sluchovou paměť

4. JEŽEK FRANTIŠEK

 • bezpečnost na ledě a sněhu
 • Opakování pravidel silničního provozu
 • poznávání značek označujících nebezpečí

IV. integrovaný blok (Lištičky vstávejte, jaro zase vítejte): k

Společně se sejdeme, spolu si pohrajeme (6.3. - 10.3.2023)

 • jarní prázdniny

S knížkou do pohádky (13.3. - 17.3.2023)

 • seznámení s nejznámějšími českými pohádkami (Červená Karkulka, O perníkové chaloupce apod.)
 • seznámení s českými známými spisovateli
 • výroba vlastní knihy
 • jak se správně ke knihám chovat
 • dramatizace českých pohádek
 • návštěva knihovny a četba dopravních pohádek

Jaro klepe na vrata (20.3. - 24.3.2023)

 • první jarní den - přívítání jara, probouzení jarní přírody
 • první jarní květiny
 • mláďata na jaře
 • tvoření s barvami
 • vycházka do přírody
 • práce na zahradě pří příchodu jara
 • projektový den - Jak to chodí ve škole?

Velikonoce (27.3. - 10.4.2023)

 • velikonoční zvyky a tradice
 • barvení vajíček
 • velikonoční pečení
 • pletení pomlázky
 • akce s rodiči - velikonoční stopovačka
 • velikonoční tvoření
 • apríl 1.4.
 • návštěva ZŠ 

Na dopravní prostředky pozor dáme, když přes silnici pospícháme (11.4. – 14.4.2022)

 • základy dopravní výchovy
 • poznávání dopravních prostředků
 • technika a vynálezy
 • bezpečnost v dopravě
 • objevujeme provoz na blízkém letišti - 13.4.

Naše Země kulatá - Ekologie (17.4. - 21.4.2023)

 • 22.4. Den Země
 • důležitost třídění odpadu
 • návštěva sběrného dvora - 
 • pojem recyklace
 • co je pro naši planetu Zemi prospěšné a co škodlivé - ochrana životního prostředí
 • respekt k ostatním, spolupráce, koordinace, rasismus -> prevence šikany

Čarodějnická škola (24.4. - 28.4.2023) 

 • pálení čarodějnic
 • stavění májky + tradice
 • kouzla a čarování
 • čarodějnický roj v maskách 
 • co si můžeme opéct na ohni (jak zacházet s ohněm, kdo a kde ho můžeme rozdělávat a kde nesmíme)

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • ochrana přírody a životního prostředí
 • důležitost správného třídění odpadu
 • recyklohraní
 • Den země (22.4.)

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • porozumění základním potřebám zvířat
 • jaká mláďata se rodí na jaře
 • důležitost ochrany zvířat
 • respekt ke zvířatům

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • posilování pohybové zdatnosti
 • rozvoj tvořivosti a zručnosti při jarním tvoření
 • práce s přírodním materiálem

 2) ZAJÍC HRYZÁLEK
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • podpora zdravého životního stylu
 • relaxační techniky
 • péče o své zdraví
 • jarní protažení a rozpohybování těla

SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY

 • vzájemná spolupráce a tolerance mezi dětmi
 • podpora prosociálního chování
 • rozlišování dobra a zla
 • prevence šikany
 • povědomí o rasismu

3) MYŠÁK LOGÍSEK
LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj správné výslovnosti
 • podporování komunikačních dovedností
 • nové logopedické písně

4) JEŽEK FRANTIŠEK
DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • bezpečný pohyb po městě + v dopravním prostředí
 • poznávání našeho města i jeho okolí
 • znalost základních dopravních značek

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • pohádky o jaru
 • posilování vztahu dítěte k četbě a ke knížkám
 • bajky
 • čtení rodiči / prarodiči

AKCE MŠ

 • velikonoční pečení
 • čarodějnický rej v maskách
 • nášvěta letiště
 • vynášení Morany
 • vycházky do přírody

TĚLOCVIČNA A DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

TĚLOCVIČNA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
kdy: pondělí 8,00 - 8,45 hodin kdy: středa 10,00 - 11,30 hod.
kde: tělocvična při ZŠ kde: dopravní hřiště při MŠ
co s sebou: sálová obuv, sportovní oblečení (tričko, kraťasy, tepláky) co s sebou: seřízená cyklistický helma
dívkám prosíme upravit vlasy do copánků, culíků apod., nedávat šperky, řetízky, náramky apod.  

 

Vycházky do přírody

KDY: každý čtvrtek (dle počasí)

CO S SEBOU: batoh, láhev na pití, plášťenka (svačinu a pití mají děti z MŠ)
CO NA SEBE: vhodné oblečení a boty do přírody

 

pr pr
pr pr
pr pr
pr pr

 

EVA ŠVECOVÁ

Eva ŠvecováAhoj, jmenuji se Eva, vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Čáslavi, obor pedagogické lyceum.
Jako paní učitelka pracuji již 3 rokem.
Mým snem bylo vždy pracovat s dětmi, a proto jsem se rozhodla si svůj velký sen splnit.
Nastoupila jsem na Střední pedagogickou školu v Obratani na obor předškolní pedagogika.
Minulý rok jsem školu úspěšně dokončila.
Každým dnes chodím do práce chodím s potěšením, velmi ráda učím děti novým věcem a 
snažím se jít dětem příkladem. 
Vzdělávám se v oboru předškolní pedagogiky i nadále, a to prostřednictvím online seminářů,
webinářů a odborné literatury. Moc ráda s dětmi experimentuji, trávím čas v přírodě,
zpívám, kreslím, tancuji, atd.

Baví mě četba, jízda na kole, plavání, práce na zahradě a moc ráda vařím a zkouším nové recepty.

Motto: „Každý den je nový začátek. Nadechnout se, usmát se a začít znovu.“

BC. PETRA PEŠKOVÁ

Petra Pešková

Ahoj, jmenuji se Petra, vystudovala jsem bakalářský obor Speciální pedagogika - vychovatelství.    Jako paní učitelka pracuji čtvrtým rokem. 
Při studiu na VŠ jsem si vyzkoušela
práci napříč všemi věkovými skupinami a práce s těmi nejmenšími je pro mě ta nejhezčí. 
Ráda se dále vzdělávám a učím se novým věcem, proto jsem také absolvovala kurz logopedického asistenta. 

Svůj volný čas trávím ráda se svojí rodinou. Energii čerpám v přírodě a cvičením jógy. 

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Antoine de Saint-Exupéry

ZUZANA ŽÍŽALOVÁ

Jmenuji se Zuzana Žížalová, v MŠ Bystřice pracuji od ledna 2016, ZŽ
jako zástup za ostatní kolegyně v době jejich nepřítomnosti .
Letošní školní rok budu působit jako jedna z třídních učitelek ve třídě Lvíčat.

Vystudovala jsem Střední školu pedagogiky a sociálních služeb
v Obratani - obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
Mám dokončený kurz Zdravotníka zotavovacích akcí.
Dále se vzdělávám formou školení a různých seminářů. 

" Nejkrásnější zpětnou vazbou v MŠ, je vidět spokojené a usměvavé děti"

MGR. KATEŘINA REIFOVÁ

MGR. KATEŘINA REIFOVÁAhoj, jmenuji se Kateřina. Jako předškolní pedagog pracuji bezmála 15 let. Vystudovala jsem speciální pedagogiku předškolního věku v Olomouci a navazující magisterské studium v Hradci Králové, zaměřené na předškolní pedagogiku a školský management. Dále jsem si doplnila kvalifikaci pro učitelství SŠ. Také se věnuji lektorské činnosti a na střední pedagogické škole v Obratani vyučuji dálkové studenty v pedagogických vědách.

V současné době si rozšiřuji kvalifikaci pro učitelství na ZŠ a SŠ v předmětu Výchova ke zdraví na Univerzitě Karlově v Praze. Na tomto předmětu mě nejvíce zajímá propojenost různých témat z praktického života a podpora osobnostního rozvoje člověka.

Děti jsou mými učiteli a já se jim snažím být dobrým průvodcem. Nejvíce mě s dětmi baví experimentovat a objevovat, poznávat svět ze všech stran a to aktivní formou. Jsem přesvědčena, že vlastní prožitek je hodnotnější než tisíc slov. Snažím se svou prací v dětech rozvíjet fantazii, využívání vlastních schopností a dovedností a osvojovat si úctu ke všem formám života. 

Nejvíce se zajímám o environmentální výchovu a výchovu k ochraně zvířat a pedagogickou diagnostiku. Nedílnou součástí mé profese speciálního pedagoga je péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jsem vášnivou chovatelkou a rozmazlovatelkou rozličného zvířectva. 

Mými koníčky jsou výlety do přírody pěšky, na e-kole, na bruslích, na běžkách nebo na lodi, četba rozličné literatury, autorské psaní a relaxace.

Motto: "V harmonii s ostatními, v míru sám se sebou."

ŠTĚPÁNKA ŠOBROVÁ

ŠTĚPÁNKA ŠOBROVÁ

Pracovat jako asistent pedagoga u dětí v mateřské škole je něco, co mi dává smysl a neskutečně mě tato práce baví. Proto jsem si dodělala kurz Asistent pedagoga, abych tuto pozici mohla vykonávat. Chci být pro děti oporou a podporovat v nich zdravé sebevědomí. Z dětské bezprostřednosti bychom se mohli učit všichni a já se učím každý den.... a ráda.

 A co mě baví? Ráda trávím čas se svou rodinou, baví mě plavání, jízda na kole a výlety do přírody jsou pro mne nejlepší relaxací. Zbožňuji horskou turistiku.

 

 ,,Jednej tak, abys byl šťastný, ne aby ses šťastným jen zdál."  Seneca

PROVOZNÍ PRACOVNICE

O ÚKLID V NAŠÍ TŘÍDĚ LVÍČAT SE STARAJÍ PROVOZNÍ PRACOVNICE:

Marie Císařová

Hana Vávrová

Jana Švandová


 

Naši partneři