Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Oranžová třída - Lvíčata

llev

Spojení

Telefonní číslo do třídy: +420 702 026 278

Třídní email: lvicata@msbystrice.cz 

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

*Do sešitů v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě (z důvodu přichystání svačiny a úklidu lehátka).

RANNÍ SCHÁZENÍ 
6,15 – 8,00 hod.

VOLNÁ HRA
6,15 - 8,15 hod.

RANNÍ KRUH, TĚLOVÝCHOVNÁ CHVILKA
8,15 - 9,00 hod.

SVAČINA
9,00 - 9,15 hod. 

ŘÍZENÁ ČINNOST / CENTRA AKTIVIT, KOMUNITNÍ KRUH
9,15 - 10,10 hod.

POBYT VENKU
10,10 - 12,10 hod.

OBĚD
12,15 - 12,45 hod. 

ROZCHÁZENÍ PO OBĚDĚ 
12,45 - 13,00 hod.

SVAČINA
14,15 - 14,30 hod.

ROZCHÁZENÍ PO RELAXACI 
od 14,15 hod.

VOLNÁ HRA, PRÁCE V CENTRECH AKTIVIT, POBYT VENKU
14,30 - 16,30 hod.

ZAVÍRÁNÍ ŠKOLKY 
16,30 hod.

 

DATUM AKCE KDE CENA
ZÁŘÍ
19.9.2023
16,30 hodin
Třídní schůzka Třída Lvíčat xxx
19.9.2023
9,00 hodin
Den zdraví  Ješutovo náměstí xxx
21.9.2023
10,15 hodin
Dravci  Zahrada HB dle počtu dětí

27.9.2023
9,45 hodin

Představení Pejsek Eda Hlavní budova MŠ dle počtu dětí
ŘÍJEN
2.10.2023
9,00 hodin
Zdravotníci  Zahrada HB dle počtu dětí

3.10.2023
8,30 hodin

Vyšetření očí Prima Vizus (dobrovolné) Třída Lvíčat  
12.10.2023
8,00 hodin
Vánoční focení dětí (dobrovolné) Třída Lvíčat komplet fotografií 400 kč

19.10.2023
8,00 hodin

Celodenní výlet Konopiště Benešov cena za dopravu
31.10.2023
9,30 hodin
Divadlo Harmonika - Pohádka Kouzelný hrnec Hlavní budova MŠ dle počtu dětí
LISTOPAD      
10.11.2023
10,30 hodin
Loutkové divadlo - Pohádka z krosny Divadlo U Jelena 50 kč

21.11.2023
9,00 hodin

Kouzelné Vánoce Divadlo U Jelena dle počtu dětí
       
PROSINEC
       
LEDEN
       
ÚNOR
       
BŘEZEN
       
DUBEN

 

     
KVĚTEN
29.5. - 1.6.2024 Škola v přírodě Monínec cca 4000 kč
ČERVEN

20.6.2024
16,00 hodin

Rozloučení s předškoláky Zahrada HB xxx
       

I. integrovaný blok (Objevujeme svět s liškou Bystrouškou):d

Vítáme vás ve lvím království (4. 9. - 15. 9. 2023)

 • poznáváme své spolužáky, třídní učitelky, AP
 • znalost našich značek
 • orientace v nové třídě, v nových prostorech
 • spoluvytváření pravidel třídy a jejich upevňování
 • dramatické a výtvarné zpracování našich pravidel
 • prevence nemocí, úrazů, správné hygienické návyky (smrkání, mytí rukou a potravin)
 • vyjádření sledu děje (režim dne)
 • posilování prosociálního chování mezi dětmi formou her
 • správný postup při oblékání, dodržování pořádku na našich místech
 • upevňování 5 P (pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, poskytnout pomoc)

Týden plný zdraví (18.9. - 22.9.2023)

 • 19.9. - Den zdraví na Ješutově náměstí
 • první pomoc - co dělat v různých případech
 • jaké potraviny jsou pro naše tělo prospěšné
 • proč je potřeba posilňovat na podzim imunitu
 • výtvarné činnosti - tiskátka z ovoce
 • důležitost sportu a správného oblékání

Na svatého Václava, babí léto nastává (25.9. – 29.9.2023)

 • význam Babího léta
 • proměny v přírodě s přicházejícím podzimem (barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu)
 • aktivity s pavoučky, píseň s padákem – Malý pavouček
 • sv. Václav – pranostiky
 • vycházka do přírody – po stopách sv. Václava

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Pozorovat a poznávaní zvířata domácí a volně žijících
 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek (vycházka na Homoli, do Líšna, K Zájezdku atd.)

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)
 • Akce – Osvětová kampaň – Zdravý životní styl a bezpečnost
 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny – navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

3) MYŠÁK LOGÍSEK

 • Diagnostika logopedie
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Rozvoj komunikačních dovedností při ranním kruhu

4) JEŽEK FRANTIŠEK

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

II. integrovaný blok (Bystrouška jde
do zahrady, s listím si však neví rady):pod

Podzim čaruje (2.10. – 6.10.2023)

 • seznámení se základními proměny přírody
 • výroba třídního herbáře stromů
 • podzimní vycházka do přírody
 • stromy (jehličnaté X listnaté) (opadávající na zimu X neopadávající)
 • práce s přírodninami z lesa (kaštany, žaludy, bukvice) – tvoření z přírodnin, procvičování jemné motoriky
 • třídění dle barev, velikostí, váhy a tvaru

Bramboriáda (9.10. – 13.10.2023)

 • seznamování s bramborami pomocí všech smyslů
 • sklizeň brambor
 • dopravní prostředky na poli
 • využití brambor
 • bramborová tiskátka

Foukej, foukej větříčku (16.10. - 20.10.2023)

 • podzimní počasí (jaké počasí je na podzim běžné)
 • jak vzniká vítr a déšť – proč je na podzim takové počasí -> střídání ročního období
 • draci – pouštění draků – drakiáda
 • výroba draků
 • ochutnávka dračího ovoce
 • drakiáda v MŠ
 • znáte i jiného draka než toho, kterého pouštíme ve větru? (drak několikahlavý z pohádky)

To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle (23.10. - 27.10.2023)

 • posvícení – význam, jeho znaky
 • tradice na posvícení
 • posvícenská hostina
 • Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu (28.10.)

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Pozorovat a poznávaní zvířata domácí a volně žijících
 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek (vycházka na Homoli, do Líšna, K Zájezdku atd.)

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)
 • Akce – Osvětová kampaň – Zdravý životní styl a bezpečnost
 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny – navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

3) MYŠÁK LOGÍSEK

 • Diagnostika logopedie
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Rozvoj komunikačních dovedností při ranním kruhu

4) JEŽEK FRANTIŠEK

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

TĚLOCVIČNA A DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

TĚLOCVIČNA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
kdy: pondělí 8,00 - 8,45 hodin kdy: čtvrtek 10,00 - 11,30 hod.
kde: tělocvična při ZŠ kde: dopravní hřiště při MŠ
co s sebou: sálová obuv, sportovní oblečení (tričko, kraťasy, tepláky) co s sebou: seřízená cyklistický helma
dívkám prosíme upravit vlasy do copánků, culíků apod., nedávat šperky, řetízky, náramky apod.  

 

Vycházky do přírody

KDY: každou středu (dle počasí)

CO S SEBOU: batoh, láhev na pití, plášťenka (svačinu a pití mají děti z MŠ)
CO NA SEBE: vhodné oblečení a boty do přírody

 

pr pr
pr pr
pr pr
pr pr

 

EVA ŠVECOVÁ

Ahoj, jmenuji se Eva.EŠ
Mým snem bylo vždy pracovat s dětmi,
a proto jsem se rozhodla si svůj velký sen splnit.
Jako paní učitelka pracuji již 4 rokem.

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Čáslavi, obor pedagogické lyceum.
Po roční pauze jsem nastoupila na Střední pedagogickou školu v Obratani na obor předškolní pedagogika, kde jsem studium úspěšně dokončila.

Děti a jejich svět mne nikdy neomrzí.
Každým den chodím do práce s potěšením, velmi ráda učím děti novým věcem, samostatnosti, kamarádství, a snažím se být dětem nápomocná v objevování okolí a světa. Baví mě pozorovat pokroky a vývoj dětí. Nejčastěji trávím s dětmi čas v přírodě, experimentujeme, zkoumáme a a hrajeme pohybové hry. 

Vzdělávám se v oboru předškolní pedagogiky i nadále, a to prostřednictvím online seminářů, webinářů a odborné literatury. Nejvíc mi ale dává praxe a děti samotné. 

Ve volném čase se věnuji četbě, jízdě na kole, práci na zahradě a moc ráda vařím a zkouším nové recepty.

Mé motto: „Každý den je nový začátek. Nadechnout se, usmát se a začít znovu.“

BC. PETRA PEŠKOVÁ

Ahoj, jmenuji se Petra, PP
vystudovala jsem bakalářský obor Speciální pedagogika - vychovatelství.   
Jako paní učitelka pracuji čtvrtým rokem. 
Při studiu na VŠ jsem si vyzkoušela
práci napříč všemi věkovými skupinami a práce s těmi nejmenšími je pro mě ta nejhezčí. 
Ráda se dále vzdělávám a učím se novým věcem, proto jsem také absolvovala kurz logopedického asistenta. 

Svůj volný čas trávím ráda se svojí rodinou. Energii čerpám v přírodě a cvičením jógy. 

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Antoine de Saint-Exupéry

ZUZANA ŽÍŽALOVÁ

Jmenuji se Zuzana Žížalová, v MŠ Bystřice pracuji od ledna 2016, ZŽ
jako zástup za ostatní kolegyně v době jejich nepřítomnosti .
Letošní školní rok budu působit jako jedna z třídních učitelek ve třídě Lvíčat.
Vystudovala jsem Střední školu pedagogiky a sociálních služeb
v Obratani - obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
Mám dokončený kurz Zdravotníka zotavovacích akcí.
Dále se vzdělávám formou školení a různých seminářů. 

" Nejkrásnější zpětnou vazbou v MŠ je vidět spokojené a usměvavé děti"

MGR. KATEŘINA REIFOVÁ

Ahoj, jmenuji se Kateřina. Jako předškolní pedagog pracujiKR
bezmála 15 let. Vystudovala jsem speciální pedagogiku
předškolního věku v Olomouci a navazující magisterské
studium v Hradci Králové, zaměřené na předškolní pedagogiku
a školský management. Dále jsem si doplnila kvalifikaci pro učitelství SŠ.
Také se věnuji lektorské činnosti a na střední pedagogické škole v Obratani vyučuji dálkové studenty v pedagogických vědách.

V současné době si rozšiřuji kvalifikaci pro učitelství na ZŠ a SŠ v předmětu Výchova ke zdraví na Univerzitě Karlově v Praze. Na tomto předmětu mě nejvíce zajímá propojenost různých témat z praktického života a podpora osobnostního rozvoje člověka.

Děti jsou mými učiteli a já se jim snažím být dobrým průvodcem. Nejvíce mě s dětmi baví experimentovat a objevovat, poznávat svět ze všech stran a to aktivní formou. Jsem přesvědčena, že vlastní prožitek je hodnotnější než tisíc slov. Snažím se svou prací v dětech rozvíjet fantazii, využívání vlastních schopností a dovedností a osvojovat si úctu ke všem formám života. 

Nejvíce se zajímám o environmentální výchovu a výchovu k ochraně zvířat a pedagogickou diagnostiku. Nedílnou součástí mé profese speciálního pedagoga je péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jsem vášnivou chovatelkou a rozmazlovatelkou rozličného zvířectva. 

Mými koníčky jsou výlety do přírody pěšky, na e-kole, na bruslích, na běžkách nebo na lodi, četba rozličné literatury, autorské psaní a relaxace.

Motto: "V harmonii s ostatními, v míru sám se sebou."

ŠTĚPÁNKA ŠOBROVÁ

Pracovat jako asistent pedagoga u dětí
v mateřské škole je něco, co mi dává smysl a ŠTĚPÁNAK
neskutečně mě tato práce baví.
Proto jsem si dodělala kurz Asistent pedagoga,
abych tuto pozici mohla vykonávat. Chci být pro děti oporou a podporovat v nich zdravé sebevědomí. Z dětské bezprostřednosti bychom se mohli učit všichni a já se učím každý den.... a ráda.

 A co mě baví? Ráda trávím čas se svou rodinou, baví mě plavání, jízda na kole a výlety do přírody jsou pro mne nejlepší relaxací. Zbožňuji horskou turistiku.

 

 ,,Jednej tak, abys byl šťastný, ne aby ses šťastným jen zdál."  Seneca

IVETA NOVOTNÁ

Dobrý den, jmenuji se Iveta. 

Vystudovala jsem střední školu, pracovala jsem v jiném oboru,ivet
ale život tomu chtěl, že se mi splnilo mé přání pracovat s dětmi,
které jsou celý můj život mou velkou inspirací.

Jejich úsměv a bezprostřednost mi dává sílu a 
motivaci do života a pro mě je to ta nejlepší odměna co může být.
Mám pět vnoučátek, tak věřte, že vím, o čem mluvím.

Co je pro mě důležité? Rodina, láska, upřímnost, pohoda.

A co mě baví? Procházky přírodou, poznávání nových míst, tanec, vaření.

Motto: "Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost."

Victor Hugo

MONIKA VOLÁKOVÁ

Ahoj,jmenuji se Monika,monča
vystudovala jsem střední školu v Benešově,
obor Obchodní akademie. 

Několik let jsem pracovala v jiném oboru, avšak nedávno
mě osud zavál do školky nejen jako rodiče,
ale dostala jsem příležitost ve školce také pracovat.
Proto jsem si dodělala kurz Asistenta pedagoga a nyní se spolu s dětmi navzájem učíme a motivujeme.

Ve svém volném čase se věnuji své rodině, hlavně svým dvěma dcerám, energii dobijím prací na zahradě nebo v přírodě,  ráda vařím, tvořím a výletuji.

"Osud míchá karty, my hrajeme."
Arthur Schopenhauer

PROVOZNÍ PRACOVNICE

O ÚKLID V NAŠÍ TŘÍDĚ LVÍČAT SE STARAJÍ PROVOZNÍ PRACOVNICE:

Marie Císařová

Hana Vávrová

Jana Švandová


 

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Igor

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den vegetariánství
 • Mezinárodní den seniorů
 • Mezinárodní den hudby
 • Mezinárodní den lékařů
 • Světový den cyklistiky
 • Světový den informovanosti o virové hepatitidě

Zítra má svátek Olívie, Oliver

Naši partneři