Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Oranžová třída - Lvíčata

llev

Spojení

Telefonní číslo do třídy: +420 702 026 278

Třídní email: lvicata@msbystrice.cz 

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

*Do sešitů v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě (z důvodu přichystání svačiny a úklidu lehátka).

RANNÍ SCHÁZENÍ 
6,15 – 8,00 hod.

VOLNÁ HRA
6,15 - 8,15 hod.

RANNÍ KRUH, TĚLOVÝCHOVNÁ CHVILKA
8,15 - 9,00 hod.

SVAČINA
9,00 - 9,15 hod. 

ŘÍZENÁ ČINNOST / CENTRA AKTIVIT, KOMUNITNÍ KRUH
9,15 - 10,10 hod.

POBYT VENKU
10,10 - 12,10 hod.

OBĚD
12,15 - 12,45 hod. 

ROZCHÁZENÍ PO OBĚDĚ 
12,45 - 13,00 hod.

SVAČINA
14,15 - 14,30 hod.

ROZCHÁZENÍ PO RELAXACI 
od 14,15 hod.

VOLNÁ HRA, PRÁCE V CENTRECH AKTIVIT, POBYT VENKU
14,30 - 16,30 hod.

ZAVÍRÁNÍ ŠKOLKY 
16,30 hod.

 

DATUM AKCE KDE CENA
ZÁŘÍ
19.9.2023
16,30 hodin
Třídní schůzka Třída Lvíčat xxx
19.9.2023
9,00 hodin
Den zdraví  Ješutovo náměstí xxx
21.9.2023
10,15 hodin
Dravci  Zahrada HB 85,71 kč / dítě

27.9.2023
9,45 hodin

Představení Pejsek Eda Hlavní budova MŠ 70 kč / dítě
ŘÍJEN
2.10.2023
9,00 hodin
Zdravotníci  Zahrada HB 120 kč / za dítě

3.10.2023
8,30 hodin

Vyšetření očí Prima Vizus (dobrovolné) Třída Lvíčat 200 kč / za dítě
12.10.2023
8,00 hodin
Vánoční focení dětí (dobrovolné) Třída Lvíčat komplet fotografií 400 kč

19.10.2023
8,00 hodin

Celodenní výlet Konopiště Benešov zdarma
LISTOPAD      
2.11.2023
8,00 hodin
Halloweenský rej Třída Lvíčat xxx
7.11.2023
9,30 hodin
Keramická vánoční dílna Hlavní budova 70 kč / za dítě
10.11.2023
10,30 hodin
Loutkové divadlo - Pohádka z krosny Divadlo U Jelena 50 kč / za dítě

21.11.2023
9,00 hodin

Kouzelné Vánoce Divadlo U Jelena 60 kč / za dítě
PROSINEC
4.12.2023
10,15 hod.
Exkurze vánoční výstavy zahrádkářů  U Hlaváčků v Bystřici  xxx
5.12.2023
9,15 hod.
Návštěva mikulášské družiny Třída Lvíčat xxx
6.12.2023 Čertovský rej Třída Lvíčat xxx

12.12.2023
od 16,30 hod.

Vánoční dílna pro rodiče s dětmi Třída Lvíčat xxx
14.12.2023
 
Stezka - po stopách kapříka Šupinky Bystřice xxx
LEDEN
9.1.2024
11,00 hod.
Návštěva kostela Bystřice xxx
ÚNOR
5.2.2024
10,00 hod.
Divadlo Šapito - Kocour v botách Hlavní budova MŠ 100 kč
15.2.2024 Vycházka ke krmelci  Bystřice

xxx

22.2.2024 Masopustní pečení Třída Lvíčat xxx

23.2.2024

Karneval Třída Lvíčat xxx
BŘEZEN
21.3.2024
10,00 hod.
Zdobení velikonoční břízy  Náměstí Bystřice xxx
26.3.2024
9,00 hod.
Velikonoční pečení  Třída Lvíčat xxx
DUBEN
3.4.2024
10,00 hod.
Návštěva patých tříd ZŠ ZŠ Bystřice xxx
4.4.2024
8,00 hod.
Focení na tablo + focení třídních kolektivů Třída Lvíčat

50 kč kolektivy + 120 kč tablo

10.4.2024
10,00 hod.

Keramické tvoření  Hlavní budova 70 kč 
11.4.2024
10,00 hod.
Úklid Bystřicka Bystřice xxx
17.4.2024
8,00 hod.
Celodenní výlet na statek k Patákům Minartice 77,45 kč/dítě

26.4.2024.
9,30 hod.

Divadlo Harmonika Hlavní budova 60 kč / dítě
30.4.2024
8,00 hod.
Čarodějnický rej Třída Lvíčat xxx
KVĚTEN
6.5.2024
10,30 hod.
Divadlo Tábor - To je andělení! Divadlo Tábor 80 kč (divadlo) + 98,90 kč (doprava)
10.5.2024
8,00 hod.
Polodenní peší výlet Na Zájezdek Bystřice U Zájezdku xxx
14.5.2024 Bublinová show s dílnou  Zahrada HB 100 kč / dítě
17.5.2024 Noční spaní v MŠ Třída Lvíčat xxx
28.5.2024 Akce Zpívánky Hlavní budova MŠ dle počtu dětí
29.5. - 1.6.2024 Škola v přírodě Monínec 3 300 kč (do 6 let)
3 500 kč (nad 6 let)
ČERVEN
5.6.2024
8,00 hod.
Celodenní výlet do Štětkovic Štětkovice cena za dopravu + dopravní hřiště

10.6.2024
8,00 hod.

Výlet do Mokré Lhoty  Mokrá Lhota  doprava 

20.6.2024
16,00 hodin

Rozloučení s předškoláky Zahrada HB xxx
       
       

I. integrovaný blok (Objevujeme svět s liškou Bystrouškou):d

Vítáme vás ve lvím království (4. 9. - 15. 9. 2023)

 • poznáváme své spolužáky, třídní učitelky, AP
 • znalost našich značek
 • orientace v nové třídě, v nových prostorech
 • spoluvytváření pravidel třídy a jejich upevňování
 • dramatické a výtvarné zpracování našich pravidel
 • prevence nemocí, úrazů, správné hygienické návyky (smrkání, mytí rukou a potravin)
 • vyjádření sledu děje (režim dne)
 • posilování prosociálního chování mezi dětmi formou her
 • správný postup při oblékání, dodržování pořádku na našich místech
 • upevňování 5 P (pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, poskytnout pomoc)

Týden plný zdraví (18.9. - 22.9.2023)

 • 19.9. - Den zdraví na Ješutově náměstí
 • první pomoc - co dělat v různých případech
 • jaké potraviny jsou pro naše tělo prospěšné
 • proč je potřeba posilňovat na podzim imunitu
 • výtvarné činnosti - tiskátka z ovoce
 • důležitost sportu a správného oblékání

Na svatého Václava, babí léto nastává (25.9. – 29.9.2023)

 • význam Babího léta
 • proměny v přírodě s přicházejícím podzimem (barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu)
 • aktivity s pavoučky, píseň s padákem – Malý pavouček
 • sv. Václav – pranostiky
 • vycházka do přírody – po stopách sv. Václava

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Pozorovat a poznávaní zvířata domácí a volně žijících
 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek (vycházka na Homoli, do Líšna, K Zájezdku atd.)

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)
 • Akce – Osvětová kampaň – Zdravý životní styl a bezpečnost
 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny – navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

3) MYŠÁK LOGÍSEK

 • Diagnostika logopedie
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Rozvoj komunikačních dovedností při ranním kruhu

4) JEŽEK FRANTIŠEK

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

II. integrovaný blok (Bystrouška jde
do zahrady, s listím si však neví rady):pod

Podzim čaruje (2.10. – 6.10.2023)

 • seznámení se základními proměny přírody
 • výroba třídního herbáře stromů
 • podzimní vycházka do přírody
 • stromy (jehličnaté X listnaté) (opadávající na zimu X neopadávající)
 • práce s přírodninami z lesa (kaštany, žaludy, bukvice) – tvoření z přírodnin, procvičování jemné motoriky
 • třídění dle barev, velikostí, váhy a tvaru

Bramboriáda (9.10. – 13.10.2023)

 • seznamování s bramborami pomocí všech smyslů
 • sklizeň brambor
 • dopravní prostředky na poli
 • využití brambor
 • bramborová tiskátka

Foukej, foukej větříčku (16.10. - 20.10.2023)

 • podzimní počasí (jaké počasí je na podzim běžné)
 • jak vzniká vítr a déšť – proč je na podzim takové počasí -> střídání ročního období
 • draci – pouštění draků – drakiáda
 • výroba draků
 • ochutnávka dračího ovoce
 • drakiáda v MŠ
 • znáte i jiného draka než toho, kterého pouštíme ve větru? (drak několikahlavý z pohádky)

To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle (23.10. - 27.10.2023)

 • posvícení – význam, jeho znaky
 • tradice na posvícení
 • posvícenská hostina
 • Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu (28.10.)

Podzimní slavnosti (30.10. – 3.11.2023)

 • význam dušiček, kde se slaví, z jakého důvodu (2.11.)
 • proč se zapalují svíčky – jak a z čeho se svíčky vyrábí?
 • otázka smrti X života
 • vycházka na hřbitov
 • halloween – kde všude se tento svátek slaví (multikulturní výchova) – 31.10.
 • dlabání dýni
 • halloweenský rej – 1.11. ve třídě Lvíčat

Svatý Martin přijel k nám, toho já přeci dobře znám (6.11. – 10.11.2023)

 • legenda o svatém Martinovi
 • svátek svatého Martina – 11.11.
 • pečení svatomartinských rohlíčků
 • první zimní náznaky – mráz, první sníh
 • jak se mění příroda na zimu – zvířata se připravují na zimní spánek
 • stěhovaví ptáci odlétají do teplých krajin

Raketu startujeme a vesmír společně poznávat budeme (13.11. - 24.11.2023)

 • co je to Vesmír a jak to tam funguje
 • planety, Slunce, Měsíc
 • sluneční soustava
 • proč se střídá den a noc (obíhání měsíce kolem Země)
 • pozorování hvězd, souhvězdí
 • práce s dalekohledem
 • výroba rakety 
 • co je to skafandr
 • hra na kosmonauty

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Pozorovat a poznávaní zvířata domácí a volně žijících
 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek (vycházka na Homoli, do Líšna, K Zájezdku atd.)

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)
 • Akce – Osvětová kampaň – Zdravý životní styl a bezpečnost
 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny – navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

3) MYŠÁK LOGÍSEK

 • Diagnostika logopedie
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Rozvoj komunikačních dovedností při ranním kruhu

4) JEŽEK FRANTIŠEK

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

III. integrovaný blok (Sněží, sněží potichu,zima
choďte lišky v kožichu): 

Čert, Anděl a Mikuláš ťukají na vrátka (27.11. - 8.12.2023)

 • příchod čerta, anděla a  Mikuláše (5.12.)
 • hra na čertí peklo
 • práce s uhlem
 • seznámení s tradicí Čert, Anděl, Mikuláš
 • svátek sv. Barbory – pranostiky (4.12.)
 • PH – Čertí ocásky
 • zkouška kožichů a čertích rohů
 • mají čerti kopyta?

Já mám z Vánoc nejraději, když se všichni kolem smějí (11.12. - 22.12.2023)

 • vánoční tradice a zvyky
 • zdobení vánočního stromu
 • psaní přání pro Ježíška
 • příběh o Ježíškovi, Josefovi a Marii
 • betlém
 • vánoční výzdoba
 • poslech koled a vánočních písní – tanec
 • sv. Lucie (13.12.)
 • vánoční pečení
 • 25.12. - 1.1.2024 - vánoční prázdniny

Tři králové přicházejí, Vánoce tím ukončují (1.1. – 5.1.2024)

 • 1.1. - Státní svátek
 • rozhovory o Vánocích doma
  (oslavy, zážitky)
 • Novoroční oslavy – u nás, jiné kultury
 • novoroční předsevzetí
 • četba příběhu O třech králích
 • tvorba královské koruny
 • tří králové – dramatizace

Inuitům těm je prima i když mrzne a je zima (8.1. - 12.1.2024)

 • Jak se žije lidem v oblastech ledu a sněhu
 • Inuité a jejich stavba iglú
 • Rozmanitost přírody, poznávání rostlin a živočichů polárních oblastí
 • Malí polární výzkumníci
 • Vázání uzlů, manuální dovednosti
 • Rybolov a ochrana přírody

Život v pravěku a doba ledová (15.1. - 19.1.2024)

 • Vznik planety a její jedinečnost
 • Cesta do pravěku
 • Život pračlověka
 • Jeskynní malby
 • Počátek společnosti (rozvoj sociálních dovedností)
 • Dinosauři
 • Paleontologie
 • Cesta do středu země
 • Prvohory, druhohory, třetihory

Zimní sporty (22.1. – 26.1.2024)

 • Vlastnosti sněhu a ledu
 • Zimní sporty 
 • Zimní olympiáda (multikulturní přesah)
 • Bezpečnost na ledě a sněhu
 • Ukázka zimních sportů – závody
 • Hrátky se sněhem

Čepice a rukavice a šup do chumelenice (29.1. – 2.2.2024)

 • Dramatické zpracování pohádky o rukavičce
 • Správné oblékání do zimního počasí – hrátky a tvoření zimního oblečení
 • Seznámení s písní O rukavičce
 • Posilnění imunity v zimních období

Jak si žijí ptáčci v zimě (5.2. – 9.2.2024)

 • Kteří ptáci zůstávají u nás na zimu
 • Čím a jak můžeme ptáky v zimě krmit
 • Výroba krmítka pro ptáčky
 • Napodobování zvuků
 • Poznávání ptáčků

Jak to chodí v zimě v lese (12.2. – 16.2.2024)

 • Jak se starat o zvěř v zimě
 • Co zvěři můžete dávat do krmelce
 • Poznávání stop zvěře
 • Návštěva krmelce v lese
 • Hra na myslivce
 • Poznávání stromů v lese

Masopustní veselice, barví nos i líce (19.2. – 23.2.2024)

 • Co je období Masopustu
 • Jak dlouho období Masopustu trvá
 • Masopustní pečení
 • Masopustní rej v maskách
 • Tvoření masek

Moje tělo (26.2. – 1.3.2024)

 • části našeho těla 
 • jaké existují onemocnění
 • kde se lidé léčí
 • jak vypadá kostra člověka, orgány v těle, na co slouží
 • jak fungují naše soustavy (nervová atd.)
 • co našemu tělu škodí a co prospívá

DÍLČÍ PROJEKTY

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

    ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • posílení potřeby být v kontaktu se zimní přírodou
 • práce související s péčí o zvířata, o přírodu v zimním období
 • elementární chápána proměn v přírodě (roční období)
 • odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • poznatky o živých tvorech v přírodě v zimním období (stopy ve sněhu...)
 • experimentace a zkoumání sněhu, ledu – různé skupenství vody

       VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • péče o živočichy v zimním období
 • poznatky o živých tvorech (stopy ve sněhu, domovy zvířat ...)
 • odpovědnost a péče o ptáky, lesní zvěř

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

 • činnosti zaměřené na otužování organismu
 • smyslové a psychomotorické hry
 • zimní sporty
 • budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě

3. MYŠÁK LOGÍSEK

 • relaxační cvičení na uvolnění mimických svalů a dechová cvičení
 • rýmování
 • rozvoj verbálních dovedností
 • dialog, umět vyjádřit své potřeby, pocity a sebehodnocení
 • umět sestavit smysluplnou větu o 5 slovech, využívat pestrost slovních druhů
 • hry na sluchovou paměť

4. JEŽEK FRANTIŠEK

 • bezpečnost na ledě a sněhu
 • Opakování pravidel silničního provozu
 • poznávání značek označujících nebezpečí

IV. integrovaný blok (Lištičkyjaro
vstávejte, jaro zase vítejte): 

S knížkou do pohádky (4.3. – 8.3.2024)

 • Jaké jsou druhy knih (leporela, pohádkové knížky, vyprávění příběhů podle obrázků, příběhy o dětech a zvířátkách, …)
 • Známí čeští spisovatelé (Božena Němcová, K. J. Erben, Josef Lada, …)
 • Známé pohádky + jaké jsou známé postavy pohádek
 • Loutky, maňásky, převleky
 • Dramatizace pohádek
 • Návštěva knihovny

Společně se sejdeme, spolu si pohrajeme (11.3. – 15.3.2024)

 • Jarní prázdniny - omezený provoz MŠ

Jaro klepe na vrata (18.3. – 22.3.2024)

 • Výroba a vynášení Morany – loučení se zimou
 • Jarní měsíce
 • Změny počasí a v přírodě
 • Experimenty s lupou – pozorování prvních jarních květin (sněženky, petrklíč, …)
 • Experimenty s barvami, lepení, střihání
 • Domácí zvířata a jejich mláďata
 • Napodobování zvuku zvířat

Hody hody doprovody, Velikonoce jsou tady (25.3. – 2.4.2024)

 • Velikonoční tradice
 • Velikonoční tvoření, velikonoční básně, říkanky a koledy
 • Velikonoční pečení beránků
 • Pranostiky Velikonoc a jara
 • Barvení vajíček, pletení pomlázky
 • Setí obilí

Brzy budu školákem (3.4. – 5.4.2024)

 • Jak to chodí ve škole 
 • Co vše má školák v aktovce a co jiného do ZŠ je potřeba
 • Zkoušíme si zápis nanečisto
 • Návštěva ZŠ
 • Dramatizace prvního dne ve škole, učitelů

Dopravní prostředky (8.4. - 12.4.2024)

 • Základy dopravní výchovy
 • Poznávání dopravních prostředků
 • Technika a vynálezy
 • Bezpečnost v dopravě
 • Stavba kolejí a silnic
 • Dopravní značení

Ekologie - my třídíme, odpadky si uklízíme (15.4. – 19.4.2024)

 • Den Země
 • Návštěva sběrného dvora
 • Třídění odpadu, recyklace
 • Plýtvání jídlem
 • Ochrana životního prostředí
 • Ovzduší
 • Ohrožené druhy zvířat
 • Respekt k ostatním, spolupráce, koordinace
 • Ukliďme Česko

Čarodějnická škola (22.4. – 30.4.2024)

 • Pálení čarodějnic
 • Stavení májky
 • Kouzla a čarování
 • Čarodějnický roj v maskách
 • Tvoření
 • Co si můžeme opéct na ohni
 • Akce s rodiči - Čarodějnický slet

   

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • ochrana přírody a životního prostředí
 • důležitost správného třídění odpadu
 • recyklohraní
 • Den země (22.4.)

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • porozumění základním potřebám zvířat
 • jaká mláďata se rodí na jaře
 • důležitost ochrany zvířat
 • respekt ke zvířatům

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • posilování pohybové zdatnosti
 • rozvoj tvořivosti a zručnosti při jarním tvoření
 • práce s přírodním materiálem

 2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • podpora zdravého životního stylu
 • relaxační techniky
 • péče o své zdraví
 • jarní protažení a rozpohybování těla

SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY

 • vzájemná spolupráce a tolerance mezi dětmi
 • podpora prosociálního chování
 • rozlišování dobra a zla
 • prevence šikany
 • povědomí o rasismu

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj správné výslovnosti
 • podporování komunikačních dovedností
 • nové logopedické písně

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • bezpečný pohyb po městě + v dopravním prostředí
 • poznávání našeho města i jeho okolí
 • znalost základních dopravních značek

V. integrovaný blok (Slunce začloléto hřát, na louku si pojďte
liščata hrát):

Moje rodina (6.5. – 10.5.2024)

 • Moje rodina (matka, otec, sourozenci, prarodiče, …)
 • Kde bydlím a s kým
 • Domácí mazlíčci
 • Rodinné akce, výlety a tradice
 • Povinnosti doma
 • Svátek matek 12.5.
 • Dárek / přání pro maminku

Čím budu, až vyrostu? (13.5. – 17.5.2024)

 • Pracovní profese
 • Kde pracují moji rodiče?
 • Čím bych chtěl/a v budoucnosti být
 • Pracovní oblečení, nářadí a pomůcky
 • Povinnost zaměstnanosti
 • Co je nezaměstnanost – proč někteří nemohou pracovat?

Život na louce (20.5. – 24.5.2024)

 • hmyz – užitečný a škodlivý
 • práce včel a vos
 • pozorování brouků a ostatního hmyzu v trávě
 • květiny na louce
 • poznávání různých rostlin a květin v přírodě

Lesní tajemství (27.5. – 31.5.2024)

 • putování za tajemstvím lesa
 • naslouchání zvukům lesa a ptactva
 • zvěř v lese
 • jaké zde rostou stromy a rostliny
 • využití stromů
 • škola v přírodě (29.5. – 1.6.)

Týden dětských radostí a splněných přání (3.6. – 7.6.2024)

 • 1. 6. dětský den
 • Co nás spojeju a odlišuje?
 • Co nám dělá radost a kdy jsme smutný? 
 • Plnění přání dětí.
 • Pohybové hry zaměřené na spolupráci. 
 • Celodenní výlet Štětkovický pacifik

Zvířata ze zoologické zahrady (10.6. – 14.6.2024)

 • Jaká zvířata můžeme v zoo vidět
 • Exotická zvířata
 • Safari
 • Ohrožené zvířata
 • Jak se v zoo chováme
 • Cestování po světadílech, obyvatelstvo a jejich kultur

Poznáváme život námořníků (17.6. – 21.6.2024)

 • výroba námořnických lodí
 • diskuse a povídání o životě námořníků
 • jak se námořnici oblékají
 • námořnické poklady
 • život na moři – co vše žije v moři?
 • Pravidelný nácvik na rozloučení s předškoláky (20.6.)

Léto máme nejraději, prázdniny se blíží (24.6. – 28.6.2024)

 • Zážitky v létě
 • Barvy léta
 • Letní pranostiky, letní počasí
 • Slunce
 • Letní sporty
 • Kam se chystáme na prázdniny
 • Bezpečnost v létě

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • vnímání změn v přírodě – nástup teplého letního počasí
 • pokusy a hry s vodou
 • vnímání přírody všemi smysly
 • péče o školní záhonek – pozorování vysetého hrášku a ředkviček, sázení kedluben

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • pozorování a poslech hlasů ptáků
 • poznatky o živých tvorech v přírodě – kteří ptáci si staví hnízda a kteří hnízdí v budkách

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • manipulace s přírodními materiály
 • tvoření z přírodních materiálů

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • výlety do přírody – zdolávání nerovného terénu
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě
 • bezpečnost při letním sportování

SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY

 • vzájemná pomoc a spolupráce mezi dětmi
 • prosociální chování k dětem i dospělým
 • prevence šikany a rasismu
 • zájem o multikulturní společnost a postoje (jakou zemi bych chtěl o prázdninách navštívit, jací lidé tam žijí, jakým mluví jazykem)

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • zkvalitnění výslovnosti, procvičování problémových hlásek
 • posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a zrakové percepce
 • logopedické písničky
 • zkvalitnění mluvního projevu

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • jakými dopravními prostředky můžeme cestovat na dovolenou
 • proč jsou na silnicích dopravní nehody
 • znát a používat ochranné vybavení při jízdě na kole, koloběžce
 • bezpečnost na dopravním hřišti

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • bajky o zvířátkách
 • práce s odbornými knihami a encyklopediemi

RECYKLOHRANÍ

 • podporujeme správné třídění odpadu
 • neplýtváme surovinami

TĚLOCVIČNA A DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

TĚLOCVIČNA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
kdy: pondělí 8,00 - 8,45 hodin kdy: čtvrtek 10,00 - 11,30 hod.
kde: tělocvična při ZŠ kde: dopravní hřiště při MŠ
co s sebou: sálová obuv, sportovní oblečení (tričko, kraťasy, tepláky) co s sebou: seřízená cyklistický helma
dívkám prosíme upravit vlasy do copánků, culíků apod., nedávat šperky, řetízky, náramky apod.  

 

Vycházky do přírody

KDY: každou středu (dle počasí)

CO S SEBOU: batoh, láhev na pití, plášťenka (svačinu a pití mají děti z MŠ)
CO NA SEBE: vhodné oblečení a boty do přírody

 

pr pr
pr pr
pr pr
pr pr

 

EVA ŠVECOVÁ

Ahoj, jmenuji se Eva.EŠ
Mým snem bylo vždy pracovat s dětmi,
a proto jsem se rozhodla si svůj velký sen splnit.
Jako paní učitelka pracuji již 4 rokem.

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Čáslavi, obor pedagogické lyceum.
Po roční pauze jsem nastoupila na Střední pedagogickou školu v Obratani na obor předškolní pedagogika, kde jsem studium úspěšně dokončila.

Děti a jejich svět mne nikdy neomrzí.
Každým den chodím do práce s potěšením, velmi ráda učím děti novým věcem, samostatnosti, kamarádství, a snažím se být dětem nápomocná v objevování okolí a světa. Baví mě pozorovat pokroky a vývoj dětí. Nejčastěji trávím s dětmi čas v přírodě, experimentujeme, zkoumáme a hrajeme pohybové hry. 

Vzdělávám se v oboru předškolní pedagogiky i nadále, a to prostřednictvím online seminářů, webinářů a odborné literatury. Nejvíc mi ale dává praxe a děti samotné. 

Ve volném čase se věnuji četbě, jízdě na kole, práci na zahradě a moc ráda vařím a zkouším nové recepty.

Mé motto: „Každý den je nový začátek. Nadechnout se, usmát se a začít znovu.“

BC. PETRA PEŠKOVÁ

Ahoj, jmenuji se Petra, PP
vystudovala jsem bakalářský obor Speciální pedagogika - vychovatelství.   
Jako paní učitelka pracuji pátým rokem. 
Při studiu na VŠ jsem si vyzkoušela
práci napříč všemi věkovými skupinami a práce s těmi nejmenšími je pro mě ta nejhezčí. 
Ráda se dále vzdělávám a učím se novým věcem, proto jsem také absolvovala kurz logopedického asistenta. 

Svůj volný čas trávím ráda se svojí rodinou. Energii čerpám v přírodě a cvičením jógy. 

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Antoine de Saint-Exupéry

ZUZANA ŽÍŽALOVÁ

Jmenuji se Zuzana Žížalová, v MŠ Bystřice pracuji od ledna 2016, ZŽ
jako zástup za ostatní kolegyně v době jejich nepřítomnosti .
Letošní školní rok budu působit jako jedna z třídních učitelek ve třídě Lvíčat.
Vystudovala jsem Střední školu pedagogiky a sociálních služeb
v Obratani - obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
Mám dokončený kurz Zdravotníka zotavovacích akcí.
Dále se vzdělávám formou školení a různých seminářů. 

" Nejkrásnější zpětnou vazbou v MŠ je vidět spokojené a usměvavé děti"

MGR. KATEŘINA REIFOVÁ

Ahoj, jmenuji se Kateřina. Jako předškolní pedagog pracujiKR
bezmála 15 let. Vystudovala jsem speciální pedagogiku
předškolního věku v Olomouci a navazující magisterské
studium v Hradci Králové, zaměřené na předškolní pedagogiku
a školský management. Dále jsem si doplnila kvalifikaci pro učitelství SŠ.
Také se věnuji lektorské činnosti a na střední pedagogické škole v Obratani vyučuji dálkové studenty v pedagogických vědách.

V současné době si rozšiřuji kvalifikaci pro učitelství na ZŠ a SŠ v předmětu Výchova ke zdraví na Univerzitě Karlově v Praze. Na tomto předmětu mě nejvíce zajímá propojenost různých témat z praktického života a podpora osobnostního rozvoje člověka.

Děti jsou mými učiteli a já se jim snažím být dobrým průvodcem. Nejvíce mě s dětmi baví experimentovat a objevovat, poznávat svět ze všech stran a to aktivní formou. Jsem přesvědčena, že vlastní prožitek je hodnotnější než tisíc slov. Snažím se svou prací v dětech rozvíjet fantazii, využívání vlastních schopností a dovedností a osvojovat si úctu ke všem formám života. 

Nejvíce se zajímám o environmentální výchovu a výchovu k ochraně zvířat a pedagogickou diagnostiku. Nedílnou součástí mé profese speciálního pedagoga je péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jsem vášnivou chovatelkou a rozmazlovatelkou rozličného zvířectva. 

Mými koníčky jsou výlety do přírody pěšky, na e-kole, na bruslích, na běžkách nebo na lodi, četba rozličné literatury, autorské psaní a relaxace.

Motto: "V harmonii s ostatními, v míru sám se sebou."

ŠTĚPÁNKA ŠOBROVÁ

Pracovat jako asistent pedagoga u dětí
v mateřské škole je něco, co mi dává smysl a ŠTĚPÁNAK
neskutečně mě tato práce baví.
Proto jsem si dodělala kurz Asistent pedagoga,
abych tuto pozici mohla vykonávat. Chci být pro děti oporou a podporovat v nich zdravé sebevědomí. Z dětské bezprostřednosti bychom se mohli učit všichni a já se učím každý den.... a ráda.

 A co mě baví? Ráda trávím čas se svou rodinou, baví mě plavání, jízda na kole a výlety do přírody jsou pro mne nejlepší relaxací. Zbožňuji horskou turistiku.

 

 ,,Jednej tak, abys byl šťastný, ne aby ses šťastným jen zdál."  Seneca

IVETA NOVOTNÁ

Dobrý den, jmenuji se Iveta. 

Vystudovala jsem střední školu, pracovala jsem v jiném oboru,ivet
ale život tomu chtěl, že se mi splnilo mé přání pracovat s dětmi,
které jsou celý můj život mou velkou inspirací.

Jejich úsměv a bezprostřednost mi dává sílu a 
motivaci do života a pro mě je to ta nejlepší odměna co může být.
Mám pět vnoučátek, tak věřte, že vím, o čem mluvím.

Co je pro mě důležité? Rodina, láska, upřímnost, pohoda.

A co mě baví? Procházky přírodou, poznávání nových míst, tanec, vaření.

Motto: "Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost."

Victor Hugo

PROVOZNÍ PRACOVNICE

O ÚKLID V NAŠÍ TŘÍDĚ LVÍČAT SE STARAJÍ PROVOZNÍ PRACOVNICE:

Marie Císařová

Hana Vávrová

Jana Švandová


 

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Zbyněk

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den otců
 • Den afrického dítěte
 • Evropský den židovské kultury

Zítra má svátek Adolf

Naši partneři