Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice Okres Benešov
U lišky Bystroušky

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Oranžová třída - Lvíčata

llev

Spojení

Telefonní číslo do třídy: +420 702 026 278

Třídní email: lvicata@msbystrice.cz 

Omlouvání dětí

a) Aplikace Naše MŠ:  www.nasems.cz

b) Telefonicky od 7 hod.: +420 721 616 166

c) SMS kdykoli na: +420 721 616 166

d) Emailem: skolnijidelna@msbystrice.cz

*Do sešitů v šatnách zapisujte své dítě pouze v případě, že jde po obědě (z důvodu přichystání svačiny a úklidu lehátka).

RANNÍ SCHÁZENÍ 
6,15 – 8,00 hod. (PONDĚLÍ SRAZ DO 7,45 HODIN!)

VOLNÁ HRA
6,15 - 8,15 hod.

RANNÍ KRUH, TĚLOVÝCHOVNÁ CHVILKA
8,15 - 9,00 hod.

SVAČINA
9,00 - 9,15 hod. 

ŘÍZENÁ ČINNOST / CENTRA AKTIVIT, KOMUNITNÍ KRUH
9,15 - 10,10 hod.

POBYT VENKU
10,10 - 12,10 hod.

OBĚD
12,15 - 12,45 hod. 

ROZCHÁZENÍ PO OBĚDĚ 
12,45 - 13,00 hod.

SVAČINA
14,15 - 14,30 hod.

ROZCHÁZENÍ PO RELAXACI 
od 14,15 hod.

VOLNÁ HRA, PRÁCE V CENTRECH AKTIVIT, POBYT VENKU
14,30 - 16,30 hod.

ZAVÍRÁNÍ ŠKOLKY 
16,30 hod.

DATUM AKCE KDE CENA
ZÁŘÍ      

20.9.2022
10,00 hod.

Akce - Týden prevence, zdraví a bezpečnosti náměstí Bystřice xxx
20.9.2022 od 16,30 hod. Třídní schůzka třída Lvíčat xxx
ŘÍJEN      
13.10.2022
10,15 hod.
Divadlo O Terezce a Matějovi U Jelena  
18.10.2022 Celodenní výlet do Konopiště Zámek Konopiště cena za dopravu
20.10.2022 8,00 hod. Vánoční fotografování třída Lvíčat  

25.10.2022
10,00 hod.

Vystoupení dravců zahrada MŠ (hl. budova)  
LISTOPAD      

7.11.2022

9,00 hod.

Divadlo V jednom lese, v jednom domku  U Jelena 50 kč
23.11.2022
od 9,45 hod.
Bublinová show  zahrada MŠ (hl. budova) 50 kč
PROSINEC      
       
       
       
       
       
       
       
       

 

I. integrovaný blok (Objevujeme svět s liškou Bystrouškou):d

Vítáme vás ve lvím království (1. 9. - 16. 9. 2022)

 • poznáváme své spolužáky, třídní učitelky, AP
 • znalost našich značek
 • orientace v nové třídě, v nových prostorech
 • spoluvytváření pravidel třídy a jejich upevňování
 • dramatické a výtvarné zpracování našich pravidel
 • prevence nemocí, úrazů, správné hygienické návyky (smrkání, mytí rukou a potravin)
 • vyjádření sledu děje (režim dne)
 • posilování prosociálního chování mezi dětmi formou her
 • správný postup při oblékání, dodržování pořádku na našich místech
 • upevňování 5 P (pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, poskytnout pomoc)

Týden prevence, zdraví a bezpečnosti (19.9. – 23.9.2022)

 • zdravý životní styl (výživa, sport)
 • bezpečnost
 • co můžeme najít na ulici a co nesmíme sbírat
 • zásady bezpečného chování a osobní bezpečnosti doma i venku
 • faktory zevního prostředí a vliv na naše zdraví
 • prevence
 • složky záchranného integrovaného systému
 • pomoc druhým               

Na svatého Václava, babí léto nastává (26.9. – 30.9.2022)

 • význam Babího léta
 • proměny v přírodě s přicházejícím podzimem (barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu)
 • aktivity s pavoučky, píseň s padákem - Malý pavouček
 • sv. Václav – pranostiky
 • pečení - Svatováclavské podkovy
 • vycházka do přírody - po stopách sv. Václava

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Pozorovat a poznávaní zvířata domácí a volně žijících
 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek (vycházka na Homoli, do Líšna, K Zájezdku atd.)

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)
 • Akce – Osvětová kampaň – Zdravý životní styl a bezpečnost
 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny – navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

3) MYŠÁK LOGÍSEK

 • Diagnostika logopedie
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Rozvoj komunikačních dovedností při ranním kruhu

4) JEŽEK FRANTIŠEK

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

dII. integrovaný blok (Bystrouška jde do zahrady, s listím si však neví rady):

Podzim na poli a v lese (3.10. – 14.10.2022)

 • bramboriáda – den plný soutěží
 • práce na poli (podzimní sklizeň - brambory, kukuřice)
 • zemědělské stroje
 • úkol pro rodiče s dětmi: „bramboráček“ – rodiče společně s dětmi vyrobí panáčka z brambory
 • bramborová tiskátka
 • využívání všech smyslů
 • zkoušíme uvařit pokrm z brambor
 • vycházka do lesa (sběr hub)
 • houby (jedlé X nejedlé X jedovaté)
 • stromy (jehličnaté X listnaté) (které opadávají X neopadávají)
 • přírodniny z lesa (kaštany, žaludy, bukvice) - tvoření z přírodnin
 • třídění podle barvy, velikosti, váhy, tvaru, ...

A je to tady, počasí je na draka (17.10. - 28.10.2022)

 • podzimní počasí
 • draci - pouštění draků
 • výroba draků
 • ochutnávka dračího ovoce
 • drakiáda v MŠ
 • znáte i jiného draka, než toho, kterého pouštíme ve větru? (drak několikahlavý z pohádky)

Podzimní slavnosti  (31.10. - 11.11.2022)

 • význam dušiček, kde se slaví, z jakého důvodu
 • proč se zapalují svíčky - jak a z čeho se svíčky vyrábí?
 • otázka smrti X života
 • vycházka na hřbitov
 • halloween - kde všude se tento svátek slaví (multikulturní výchova)
 • dlabání dýni
 • halloweenský rej
 • sv. Martin - 11.11.
 • legenda o svatém Martinovi
 • dušičky - 2.11.
 • halloween - 31.10.
 • pečení svatomartinských rohlíčků

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů
 • Pozorovat a poznávaní zvířata domácí a volně žijících
 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek (vycházka na Homoli, do Líšna, K Zájezdku atd.)

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)
 • Akce – Osvětová kampaň – Zdravý životní styl a bezpečnost
 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny – navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

3) MYŠÁK LOGÍSEK

 • Diagnostika logopedie
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Rozvoj komunikačních dovedností při ranním kruhu

4) JEŽEK FRANTIŠEK

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

TĚLOCVIČNA A DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

TĚLOCVIČNA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
kdy: pondělí 8,00 - 8,45 hodin kdy: středa 10,00 - 11,30 hod.
kde: tělocvična při ZŠ kde: dopravní hřiště při MŠ
co s sebou: sálová obuv, sportovní oblečení (tričko, kraťasy, tepláky) co s sebou: seřízená cyklistický helma
dívkám prosíme upravit vlasy do copánků, culíků apod., nedávat šperky, řetízky, náramky apod.  

 

Vycházky do přírody

KDY: každý čtvrtek (dle počasí)

CO S SEBOU: batoh, láhev na pití, plášťenka (svačinu a pití mají děti z MŠ)
CO NA SEBE: vhodné oblečení a boty do přírody

 

pr pr
pr pr
pr pr
pr pr

 

EVA ŠVECOVÁ

Eva ŠvecováAhoj, jmenuji se Eva, vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Čáslavi, obor pedagogické lyceum.
Jako paní učitelka pracuji již 3 rokem.
Mým snem bylo vždy pracovat s dětmi, a proto jsem se rozhodla si svůj velký sen splnit.
Nastoupila jsem na Střední pedagogickou školu v Obratani na obor předškolní pedagogika.
Minulý rok jsem školu úspěšně dokončila.
Každým dnes chodím do práce chodím s potěšením, velmi ráda učím děti novým věcem a 
snažím se jít dětem příkladem. 
Vzdělávám se v oboru předškolní pedagogiky i nadále, a to prostřednictvím online seminářů,
webinářů a odborné literatury. Moc ráda s dětmi experimentuji, trávím čas v přírodě,
zpívám, kreslím, tancuji, atd.

Baví mě četba, jízda na kole, plavání, práce na zahradě a moc ráda vařím a zkouším nové recepty.

Motto: „Každý den je nový začátek. Nadechnout se, usmát se a začít znovu.“

BC. PETRA PEŠKOVÁ

Petra Pešková

Ahoj, jmenuji se Petra, vystudovala jsem bakalářský obor Speciální pedagogika - vychovatelství.    Jako paní učitelka pracuji čtvrtým rokem. 
Při studiu na VŠ jsem si vyzkoušela
práci napříč všemi věkovými skupinami a práce s těmi nejmenšími je pro mě ta nejhezčí. 
Ráda se dále vzdělávám a učím se novým věcem, proto jsem také absolvovala kurz logopedického asistenta. 

Svůj volný čas trávím ráda se svojí rodinou. Energii čerpám v přírodě a cvičením jógy. 

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Antoine de Saint-Exupéry

ZUZANA ŽÍŽALOVÁ

Jmenuji se Zuzana Žížalová, v MŠ Bystřice pracuji od ledna 2016, ZŽ
jako zástup za ostatní kolegyně v době jejich nepřítomnosti .
Letošní školní rok budu působit jako jedna z třídních učitelek ve třídě Lvíčat.

Vystudovala jsem Střední školu pedagogiky a sociálních služeb
v Obratani - obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
Mám dokončený kurz Zdravotníka zotavovacích akcí.
Dále se vzdělávám formou školení a různých seminářů. 

" Nejkrásnější zpětnou vazbou v MŠ, je vidět spokojené a usměvavé děti"

MGR. KATEŘINA REIFOVÁ

MGR. KATEŘINA REIFOVÁAhoj, jmenuji se Kateřina. Jako předškolní pedagog pracuji bezmála 15 let. Vystudovala jsem speciální pedagogiku předškolního věku v Olomouci a navazující magisterské studium v Hradci Králové, zaměřené na předškolní pedagogiku a školský management. Dále jsem si doplnila kvalifikaci pro učitelství SŠ. Také se věnuji lektorské činnosti a na střední pedagogické škole v Obratani vyučuji dálkové studenty v pedagogických vědách.

V současné době si rozšiřuji kvalifikaci pro učitelství na ZŠ a SŠ v předmětu Výchova ke zdraví na Univerzitě Karlově v Praze. Na tomto předmětu mě nejvíce zajímá propojenost různých témat z praktického života a podpora osobnostního rozvoje člověka.

Děti jsou mými učiteli a já se jim snažím být dobrým průvodcem. Nejvíce mě s dětmi baví experimentovat a objevovat, poznávat svět ze všech stran a to aktivní formou. Jsem přesvědčena, že vlastní prožitek je hodnotnější než tisíc slov. Snažím se svou prací v dětech rozvíjet fantazii, využívání vlastních schopností a dovedností a osvojovat si úctu ke všem formám života. 

Nejvíce se zajímám o environmentální výchovu a výchovu k ochraně zvířat a pedagogickou diagnostiku. Nedílnou součástí mé profese speciálního pedagoga je péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jsem vášnivou chovatelkou a rozmazlovatelkou rozličného zvířectva. 

Mými koníčky jsou výlety do přírody pěšky, na e-kole, na bruslích, na běžkách nebo na lodi, četba rozličné literatury, autorské psaní a relaxace.

Motto: "V harmonii s ostatními, v míru sám se sebou."

ŠTĚPÁNKA ŠOBROVÁ

ŠTĚPÁNKA ŠOBROVÁ

Pracovat jako asistent pedagoga u dětí v mateřské škole je něco, co mi dává smysl a neskutečně mě tato práce baví. Proto jsem si dodělala kurz Asistent pedagoga, abych tuto pozici mohla vykonávat. Chci být pro děti oporou a podporovat v nich zdravé sebevědomí. Z dětské bezprostřednosti bychom se mohli učit všichni a já se učím každý den.... a ráda.

 A co mě baví? Ráda trávím čas se svou rodinou, baví mě plavání, jízda na kole a výlety do přírody jsou pro mne nejlepší relaxací. Zbožňuji horskou turistiku.

 

 ,,Jednej tak, abys byl šťastný, ne aby ses šťastným jen zdál."  Seneca

PROVOZNÍ PRACOVNICE

O ÚKLID V NAŠÍ TŘÍDĚ LVÍČAT SE STARAJÍ PROVOZNÍ PRACOVNICE:

Marie Císařová

Hana Vávrová

Jana Švandová


 

Naši partneři