Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Spolupráce se ZŠ Bystřice

T

Společné akce MŠ a ZŠ

Čtení dětem v MŠ žáky ZŠ

Ukázky první pomoci pro děti z MŠ žáky ZŠ

Dopravní soutěž na DH MŠ

Sdílení zkušenostní současných prvňáčků

Návštěva sportovní haly při ZŠ

Návštěva hodiny v 1. třídě.

Naši partneři