Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Brzy půjdu do školy

Milí rodiče, 

vaše dítě půjde v září do školy. Přestože se ve školce paní učitelky snaží připravit děti na školu co nejlépe, vaše úloha je nenahraditelná. Čekají vás výrazné změny a spousta nových úkolů. Abyste zvládli nástup do školy co nejlépe, nabízíme vám přehled nejdůležitějších znalostí a dovedností, které by děti měly zvládnout před nástupem do 1. třídy. Netrapte se, jestliže vaše dítě některý z bodů nezvládá. Každé dítě je jiné, někdo lépe zpívá, někdo lépe kreslí a někdo lépe cvičí a možná to vaše je šikovnější v jiné oblasti. Přesto vám může tento přehled pomoci, abyste věděli, na co se více zaměřit, co docvičit, co vylepšit. Důležité je, abyste aktivity pojali jako zábavu a hraní pro radost. Je to možnost, jak být spolu a zároveň se hravou formou naučit něco, co dítěti ulehčí jeho školní začátky. 

 

Šikovnost, samostatnost:

 • hraje si s kamarády, dodržuje pravidla hry, umí i prohrávat, vydrží u hry a práce
 • respektuje autoritu (učitelku, rodiče, dospělé)
 • umí se prosadit (slušně), překonávat překážky
 • odpovídá na otázky, naslouchá jiným
 • pamatuje si uloženou povinnost
 • zvládá špetkový úchop tužky
 • modeluje (kouli, placku, hada)
 • zvládá práce s papírem (mačkání, trhání, skládání,lepení,stříhání)
 • umí rozlišovat  tvary a pracovat  s nimi (vyhledání tvaru, sestavování vzorců podle předlohy,třídění tvarů, sestavování, vkládání)
 • navléká korálky, třídí a ukládá drobné předměty
 • ukládá věci do tašky, přihrádky, botníku, na věšák, na ramínko, pozná osobní věci
 • otevírá a zavírá dveře, zásuvky,aktovku, penál, vodovodní kohoutek
 • zapne a rozepne knoflík, zip, suchý zip, druk, pásek
 • zaváže si boty
 • zvládá mytí, čištění zubů, česání, použití WC, stolování s příborem
 • zvládá svlékání a oblékání  

Co už vím o světě: 

Rozliší a pojmenuje:

 • hračky, oblečení, nádobí, nářadí, nábytek, školní potřeby
 • rostliny, zvířata, přírodu
 • roční období (informace o nich)
 • zaměstnání rodičů a jiná zaměstnání
 • části dne
 • lidi (dítě-dospělý, starý-mladý)
 • části těla
 • počasí a oblékání podle počasí
 • co kdo doma dělá
 • kde bydlí, okolí bydliště, případně adresa
 • nejbližší příbuzné, jejich jména  

Příprava na čtení a počítání: 

 • rozlišení významu podobně znějících slov
 • určení prvního písmene ve slově,  prvního slova ve větě
 • zájem  o nápisy, písmenka a čísla (číst ještě nemusí)
 • srozumitelné vyjadřování ve větách, dobrá slovní zásoba
 • pozorný poslech krátké pohádky a její stručné vyprávění
 • povídání básniček, zpívání písniček - dělení říkadla na slabiky v rytmu
 • vyprávění podle obrázku, popis vlastní kresby 
 • rozlišení více-méně-stejně, nad-pod-vedle-před-za, vlevo–vpravo
 • počítání předmětů (do 5)
 • skládání celku ze 2, 5 i více částí (skládačky i puzzle)
 • rozlišení kratší-delší, vpředu-vzadu, první-poslední, mezi-uprostřed, nahoře-dole, stejný-jiný
 • třídění podle dvou i více druhů, tvarů, vlastností
 • opačné vlastnosti (světlý-tmavý, veselý-smutný, malý-velký atd.)
 • čtení obrázkových příběhů zleva doprava nebo shora dolů
 • správné otvírání knížky, listování   

Příprava na psaní:

 • psaní klikyháků zleva doprava
 • kresebné využití papíru, tabule (rozvržení a umístění kresby, její velikost) 
 • nakreslí: pána, paní, dům, strom, auto, zvíře
 • používání detailů v kresbě
 • plynulost čáry - cvičné tvary (čáry, oblouky, vlnovky, klubíčka, kolečka, smyčky atd.)
 • omalovánky - obtahování obrysů v omalovánkách
 • udržení směru čáry
 • malby štětcem, prstovými barvami, tužkou, pastelkou, křídou, pastelem atd.
 • správné držení tužky (možno použít trojhranné tužky, pastelky, ve škole i pero)
 • důležité je, aby dítě mělo vyhraněnou ruku, kterou píše a kreslí, ale nepřecvičujeme, v případě nejistoty pokládat předměty a tužky doprostřed. Pokud si nejste jisti, poraďte se s třídní paní učitelkou.   

Vhodné metody a zásady práce:

 • využijte dětské časopisy pro předškolní a mladší školní věk (např. Méďa Pusík, Medvídek Pú, Mateřídouška, Sluníčko a jiné): najdete zde mnoho vhodných úkolů, které učí dítě hravou formou (bludiště, hledání rozdílu na obrázcích, stejných a různých tvarů, hledání obrázku, který nepatří do řady, vyprávění podle obrázků, průpravná grafomotorická cvičení, nácvik základních početních představ, rozlišování, barev, tvarů, atd.)
 • počítačové a výukové programy pro předškolní a mladší školní věk (Klubíčko, Všeználek, Sluníčko, Beruška a mnoho jiných)
 • knihy nebo cvičné sešity přímo zaměřené na přípravu do školy (Než půjdu do školy, Velká kniha předškoláka, Modré čarování a řada dalších)
 • hrajte s dětmi hry (domino, Člověče, nezlob se, karty, pexeso atd.)
 • využijte naučné filmy a seriály pro děti, i kreslené (Byl jednou jeden život, Byl jednou jeden člověk, Kouzelný školní autobus, přírodovědné filmy), i z těch, které nejsou určené přímo pro malé děti si vyberou spoustu zajímavých věcí (pozor na dokumenty o přírodních katastrofách – nevhodné). A televizi využít s mírou - čtěte dětem pohádky, encyklopedie  a povídejte si společně o přečteném
 • povídejte si s nimi, vysvětlujte slova, která neznají, opravujte významy, které špatně pochopily
 • pokud se budou ptát na písmenka, čísla, informace, nebojte se je seznámit s tím, co je zajímá, využijte jejich chuti se učit, ale nenuťte je do učení, není třeba spěchat
 • nepřetěžujte je v předškolním věku ani po nástupu do školy, unavené dítě se učí špatně nebo vůbec, zbytečně chybuje, raději udělejte přestávku, nechte dítě proběhnout, změňte činnost. Netrapte dítě zbytečně dlouho, je malé, nedokáže se soustředit tak dlouho jako dospělý.  

Naši partneři