Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Logopedie on - line s Petrou

Lektorka: Mgr. Petra Kubálková, certifikovaná logopedická asistentka

Kontakt: logopedie.petra@gmail.com, +420 728 397 411

Pro koho: děti od 4 let, mládež, dospělí

Kde: on - line

Kdy: po individuální domluvě s lektorkou 

Cena: balíček 5 lekcí po 30min. (celkem 150min.)

Celková cena za 5 lekcí: 750Kč

Popis: individuální rozvoj všech jazykových rovin, hravou a zábavnou formou on - line, výuka ČJ

On-line logopedie:

On-line logopedií podporujeme přirozený rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí, prevenci vzniku poruch řeči, čtenářských obtíží.  

Zábavnou formou se zaměříme na komplexní rozvoj všech jazykových rovin. Jednotlivé lekce obsahují motoriku mluvidel, dechová cvičení, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, podporu rytmizace, rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, automatizaci hlásek podle individuálních potřeb dítěte. 
Konzultace jsou určené nejen dětem s dyslálií (patlavostí), ale také dětem a dospělým s odlišným mateřským jazykem.

Jednotlivé lekce probíhají nejčastěji přes program MS Teamsy, další možnosti po domluvě. 

Všechny potřebné materiály zasílám v elektronické podobě na váš e-mail po skončení.

Medailonek:

Ahoj, jmenuji se Petra, vystudovala jsem magisterský obor Pedagogika předškolního věku na Karlově univerzitě v Praze. I když jsem právě na rodičovské dovolené, tak stále prohlubuji své znalosti formou webinářů, kurzů, odbornou literaturou. Jako paní učitelka pracuji 9 rokem a zároveň jsem 5 let logopedický asistent. Práce s dětmi mě velmi naplňuje, dětská radost je pro mě největší odměnou. Jednou mě napadla myšlenka, proč nezkusit s dětmi pracovat i jinou formou než face to face. Vyzkoušela jsem on-line logopedii. Z počátku jsem nevěděla, zda bude mít nějaký efekt. Po 4leté praxi mohu s nadšením říci, že tato forma funguje a má dobré výsledky.

Naši partneři