Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Sleva na dani

SLEVA NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE

Potvrzení vystavujeme automaticky všem dětem do 15. 2. v každém roce. 

"Školkovné"

Počínaje příjmy za rok 2014 si můžeme od daně z příjmu odečíst i "školkovné". Od roku 2016 se však zužuje okruh zařízení, do  nichž můžeme dítě umístit a zároveň tuto slevu využít.

Předškolní zařízení

Abychom slevu "školkovné" mohli využít, musíme mít dítě v takzvaném "předškolním zařízení", což znamená v některém z těchto zařízení:

  • mateřská škola dle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona

Podmínky slevy

Slevu uplatníme tehdy, pokud námi vyživované dítě bylo umístěno v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Jedná se např. i o firemní či soukromou školku či jiné obdobné zařízení, jako je například lesní školka, soukromé jesle nebo dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku. S výjimkou zájmových kroužků, ty mají vzdělávací charakter.

Kolik dělá sleva

Slevu uplatníme ve výši výdajů (kromě stravného), které jsme prokazatelně vynaložili za umístění našeho vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období v daném roce, pokud jsme tyto výdaje už neuplatnili jako výdaj na samostatnou výdělečnou činnost. Za každé vyživované dítě můžeme uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy (za rok 2015 je to 9.200 Kč)

Kdo slevu uplatní

Slevu na dani můžeme uplatnit tehdy, žije-li námi vyživované dítě s námi ve společně hospodařící domácnosti.

Nemůžeme ji uplatnit na vlastního vnuka nebo vnuka manžela/manželky (jde-li o vlastního vnuka nebo vnuka manžela/manželky, můžeme slevu uplatnit pouze tehdy, pokud máme dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů).

Slevu může uplatnit jen jeden z vyživujících.

Uplatníme v daňovém přiznání

Slevu uplatníme v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob nařádku 69a. Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši skutečně vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte.

Zákon

Viz § 35 ba odst. 1 g) a dále § 35 bb Zákona o daních z příjmů.

 

Zdroj článku: www.jakpodnikat.cz/sleva-za-umisteni-ditete-v-ms.php

Naši partneři