Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Všeobecné informace o platbách

Počínaje lednem 2024 přechází Mateřská škola Bystřice na nový systém plateb. V prosinci již můžete tuto platební metodu vyzkoušet, od ledna je její využívání povinné. Pro rodiče, kteří mají zadané inkaso, se nic nemění!

Jako podklad pro úhrady školného a stravného již nebudete počátkem každého měsíce dostávat na třídách lístečky, ale platbu si rovnou vygenerujete přes www.platby-sc.cz. Splatnost školného i stravného je vždy do 15. dne v daném měsíci.

 Použití platebního portálu Středočeského kraje je intuitivní, potřebujete znát pouze variabilní symbol svého dítěte pro školné a stravné. Tyto symboly jsou stejné po celou dobu docházky do mateřské školy, tudíž je máte z vašich minulých plateb. Pokud by jen přeci někdo nevěděl, jaký má v.s. na školné a stravné, může se zeptat na třídě paní učitelek, ony to zjistí v systému.

Po rozkliknutí příslušné služby ŠKOLNÉ nebo STRAVNÉ zadáte jednak povinný variabilní symbol a pak vyberete jednu z možností (celodenní nebo polodenní docházka pro školné a děti 3-6 let nebo děti 7 let a starší s OŠD pro stravné). Systém automaticky předepíše platební údaje, máte možnost rovnou zaplatit přes QR kód, platební kartou nebo použít vygenerované údaje pro bankovní převod.

U stravného placeného tímto způsobem je nastaveno 940 Kč měsíčně pro děti 3-6 let a 1000 Kč měsíčně pro děti s odloženou školní docházkou. K vyúčtování dojde až s ukončením docházky do MŠ. Pokud by vám tento nový systém nevyhovoval, přejděte prosím na inkaso a o jeho zřízení nás informujte na rediltelka@msbystrice.cz.

Dodržujte prosím přidělený variabilní symbol, platby se podle něho automaticky párují s programem na stravné a školné.

U strávníků platících inkasem se nemění nic, nadále se jim bude strhávat záloha s odečtením „neprojedeného“ stravného v uplynulém měsíci.

Stravné

Stravování dětí se řídí Vnitřním řádem školní jídelny.

  • děti do 6 let 47,- Kč/den (přesnídávka - 11,50Kč, oběd - 24Kč, svačina - 11,50Kč)
  • děti nad 6 let 50,- Kč/den (přesnídávka - 12Kč, oběd - 26Kč, svačina 12Kč)

 

Školné celodenní

2023/2024 - 600,-Kč měsíčně

Školné se platí souběžně se stravným. Na jeho výši NEMÁ vliv docházka dítěte do MŠ – pokud je zapsáno, platí plnou částku, i když je třeba celý měsíc nemocné. Školné neplatí předškolní děti a  děti s odloženou školní docházkou platí.

Neuhrazené stravné a školné JE DŮVODEM k vyloučení dítěte z docházky do MŠ (§ 35 odst. 1d  zák. 561/2004 Sb.)

č. 23 SM Směrnice-ke-stanovení-úplaty-za-přeškolní-vzdělávání 1.9. 2022.doc (50 kB)

Inkaso

Č. účtu MŠ pro zřízení inkasa: 115-2798140297/0100. 

Pro stravné i školné upřednostňujeme platby inkasem – ve své bance si zřiďte souhlas k inkasu na účet MŠ. K vytvořenému inkasu se nepřiřazuje žádný v.s. Zadejte neomezený počet pokusů o stržení částky.

Doporučujeme zadat limit 2.600,- Kč měsíčně (na jedno dítě). Stravné a školné na prázdniny se bude platit s červnovou úhradou na základě závazného průzkumu docházky. Počítejte s tím proto i při zadávání limitu inkasa. 

Doklad o souhlasu inkasa z banky (stačí kopie, pokud si ho chcete nechat) doručte do MŠ na email reditelka@msbystrice.cz, aby mohl být zaveden do evidence, uveďte v něm i kontakt na Vás – e-mail nebo telefon. Inkaso se provádí kolem 15. v měsíci. V termínu inkasování je nutné mít na účtu dostatečnou finanční hotovost. V případě, že inkaso neprojde, budeme se pokoušet o stržení částky opakovaně.

Kulturní fond

Kulturní fond (KF) slouží k úhradě nadstandardních akcí (divadel, výletů, exkurzí, atd.) pořádaných mateřskou školou. Zálohové platby do KF budou probíhat 2x ročně. Ze zálohy budou odečteny náklady na akce, kterých se dítě zúčastnilo.  Na konci zúčtovacího období obdržíte informaci o zůstatku na KF. Dětem, které pokračují v docházce do MŠ, bude zůstatek převeden. Těm, které končí, bude vrácen na účet.

Pro rodiče

Svátek a výročí

Svátek má Zbyněk

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den otců
  • Den afrického dítěte
  • Evropský den židovské kultury

Zítra má svátek Adolf

Naši partneři