Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Výuka ČJ a logopedie pro dospělé on -line s Petrou

 

 

Lektorka: Mgr. Petra Kubálková, certifikovaná logopedická asistentka

Kontakt: logopedie.petra@gmail.com, +420 728 397 411

Pro koho: dospělí, mládež, děti od 4 let

Kde: on - line

Kdy: po individuální domluvě s lektorkou 

Cena: balíček 5 lekcí po 30min. (celkem 150min.)

Celková cena za 5 lekcí: 750Kč

Popis: výuka ČJindividuální rozvoj všech jazykových rovin, hravou a zábavnou formou on - line

On-line logopedie:

On-line logopedií podporujeme přirozený rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí i dospělých.

Zábavnou formou se zaměříme na komplexní rozvoj všech jazykových rovin. Jednotlivé lekce obsahují motoriku mluvidel, dechová cvičení, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, podporu rytmizace, rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, automatizaci hlásek.
Konzultace jsou vhodé pro dospělé s odlišným mateřským jazykem.

Jednotlivé lekce probíhají nejčastěji přes program MS Teamsy, další možnosti po domluvě. 

Všechny potřebné materiály zasílám v elektronické podobě na váš e-mail po skončení.

Medailonek:

Ahoj, jmenuji se Petra, vystudovala jsem magisterský obor Pedagogika předškolního věku na Karlově univerzitě v Praze. I když jsem právě na rodičovské dovolené, tak stále prohlubuji své znalosti formou webinářů, kurzů, odbornou literaturou. Jako logopedický asistent pracuji 5 let.  Práce s dětmi mě velmi naplňuje, dětská radost je pro mě největší odměnou.

V době covidové nás situace donutila a vznikla tak potřeba učit on -line. Z počátku jsem sama nevěděla, zda bude mít tato forma nějaký efekt. Po 4leté praxi mohu s nadšením říci, že tato forma funguje a přináší výsledky zcela srovnatelné s prezenční výukou. 

Naši partneři