Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Kulturní fond

Kulturní fond (KF) slouží k úhradě akcí (divadel, výletů, exkurzí, fotografování dětí, atd.) pořádaných mateřskou školou. Zálohové platby do KF budou probíhat 2x ročně.

Ze zálohy budou odečteny náklady na akce, kterých se dítě skutečně zúčastnilo.  

Na konci zúčtovacího období obdrží rodiče informaci o zůstatku na KF.

Dětem, které pokračují v docházce do MŠ, bude zůstatek převeden. Těm dětem, které končí docházku u nás ve škole, bude přeplatek vrácen na účet, který uvedou zákonní zástupci.

Na období září – prosinec 2023 je výše zálohy pro třídy Berušky, Motýli a Ježci 700,-Kč.

Pro předškolní třídy 1000,- Kč. V této ceně je zahrnuté i předvánoční focení portrétů dětí, dle závazného zájmu rodičů.

Na období leden - červen 2024 je výše zálohy pro třídu Berušky a Motýli 700Kč, pro ostatní třídy 1.000Kč.

Během září 2023 a ledna 2024 obdrží každý lístek s informací o částce, čísle účtu a variabilním symbolu (bude jiný, než na školné a stravném!). 

Vyúčtování vám na vyžádání předloží třídní učitelky na vaší třídě.

Úhradu provádějte převodem na účet nebo v hotovosti na pokladně školy. 

Naši partneři