Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Školné

Výše školného na školní rok 2023/2024 je stanovena na 600,-Kč/měsíc.

Na výši školného NEMÁ vliv docházka dítěte do MŠ – pokud je zapsáno, platí plnou částku, i když je třeba celý měsíc nepřítomné. 

Předškolní vzdělávání je poskytováno bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, a to až do nástupu do základní školy.

Splatnost školného je ke každému 15. v měsíci.

č. 23 SM Směrnice-ke-stanovení-úplaty-za-přeškolní-vzdělávání 1.9. 2022.doc (50 kB)

Naši partneři