Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

IV. LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE

Zimo, zimo, už jdi pryč, jaro už si chystá klíč (7.3. – 11.3.2022)

 • Výroba a vynášení Morany
 • Loučení se zimou
 • Jarní měsíce
 • Změny počasí a v přírodě
 • Experimenty s lupou – pozorování prvních jarních květin (sněženky, petrklíč, …)
 • Experimenty s barvami, lepení, střihání
 • Práce s encyklopediemi
 • Výlet do přírody

Kouzelnými vrátky, pospěš s námi do pohádky (14.3. - 18.3.2022)

 • Jaké jsou druhy knih (leporela, pohádkové knížky, vyprávění příběhů podle obrázků, příběhy o dětech a zvířátkách, …)
 • Známí čeští spisovatelé (Božena Němcová, K. J. Erben, Josef Lada, …)
 • Známí čeští ilustrátoři dětských knih (Helena Zmatlíková, Josef Lada, …)
 • Známé pohádky
 • Jaké jsou známé postavy pohádek
 • Loutky, maňásky, převleky
 • Dramatizace pohádky
 • Návštěva knihovny

Domácí zvířata a jejich mláďata (21.3. – 25.3.2022)

 • Jarní mláďata – přiřazování zvíře a jeho mládě
 • Probouzení zvířat ze zimního spánku
 • Seznámení s písničkami o zvířatech a jaru
 • Napodobování zvuku zvířat, poslech zvuků přírody
 • Srst mláďat
 • jarní výzdoba třídy

Jak to chodí ve škole? (28.3. - 1.4.2022)

 • příprava do ZŠ na zápis
 • jaké předměty budeme mít v ZŠ
 • zkoušíme a dramatizujeme, jak to chodí ve škole
 • návštěva ZŠ a obcházení stanovišť s úkoly

Na dopravní prostředky pozor dáme, když přes silnici pospícháme (4.4. – 8.4.2022)

 • základy dopravní výchovy
 • poznávání dopravních prostředků
 • technika a vynálezy
 • bezpečnost v dopravě
 • objevujeme provoz na blízkém letišti

Hody, hody, doprovody, Velikonoce jsou zase tady (11.4. – 14.4.2022)

 • Velikonoční tradice
 • Velikonoční tvoření, velikonoční básně, říkanky a koledy
 • Velikonoční pečení
 • Pranostiky Velikonoc a jara
 • Barvení vajíček, pletení pomlázky
 • Setí obilí

Komu se nelení, tomu se den země zelení (19.4. – 22.4.2022)

 • Den Země
 • Dubnové pranostiky
 • Třídění odpadu, recyklace
 • Plýtvání jídlem
 • Ochrana životního prostředí
 • Ovzduší
 • Ohrožené druhy zvířat
 • Respekt k ostatním, spolupráce, koordinace
 • Rasismus, sexuální orientace (můžou se mít rádi i muž s mužem,  ..)

Čarodějnice na koštěti, kolem naší školky letí (25.4. – 29.4.2022)

 • Pálení čarodějnic
 • Stavení májky
 • Kouzla a čarování
 • Čarodějnický roj v maskách
 • Tvoření
 • Co si můžeme opéct na ohni

 

Dílčí projekty

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • ochrana přírody a životního prostředí
 • důležitost správného třídění odpadu
 • recyklohraní
 • Den země (22.4.)

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • porozumění základním potřebám zvířat
 • jaká mláďata se rodí na jaře
 • důležitost ochrany zvířat
 • respekt ke zvířatům

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • posilování pohybové zdatnosti
 • rozvoj tvořivosti a zručnosti při jarním tvoření
 • práce s přírodním materiálem

 

 2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • podpora zdravého životního stylu
 • relaxační techniky
 • péče o své zdraví
 • jarní protažení a rozpohybování těla

SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY

 • vzájemná spolupráce a tolerance mezi dětmi
 • podpora prosociálního chování
 • rozlišování dobra a zla
 • prevence šikany
 • povědomí o rasismu

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • rozvoj správné výslovnosti
 • podporování komunikačních dovedností
 • nové logopedické písně

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • bezpečný pohyb po městě + v dopravním prostředí
 • poznávání našeho města i jeho okolí
 • znalost základních dopravních značek

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • pohádky o jaru
 • posilování vztahu dítěte k četbě a ke knížkám
 • bajky

 

AKCE MŠ

 • velikonoční pečení
 • čarodějnický rej v maskách
 • vynášení Morany
 • vycházky do přírody
Datum vložení: 9. 2. 2022 10:18
Datum poslední aktualizace: 19. 6. 2022 21:38

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Ivo

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den památky obětí nemoci AIDS

Zítra má svátek Zbyšek

Naši partneři