Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

Dokumenty třídy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020 - 2023

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020 - 2023 (1).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 1,58 MB

Školní řád 2020

č. 1 Školní řád 2020.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 56,35 kB

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - TŘÍDA TYGŘI
(ŠKOLNÍ ROK 2021/2022)

1. PŘEDSTAVENÍ TŘÍDY

Třídu Tygrů navštěvuje celkem 14 dětí, z toho 8 dívek a 6 chlapců. Tuto třídu navštěvují děti ve věkovém rozmezí čtyři a půl roku až šest let, přičemž jedenáct dětí je předškolních. Vzhledem k věkovému složení dětí jsou ve třídě uzpůsobeny pomůcky a hračky tak, aby odpovídaly potřebám a schopnostem dětí a zároveň aby splňovaly veškerá bezpečnostní kritéria.

Děti ze třídy Tygrů milují hudbu a zpěv, rády tancují, cvičí, tvoří z papíru a přírodnin i se zajímají o dění kolem sebe.

Třída Tygrů se nachází v přízemí hlavní budovy mateřské školy. Tato třída je rozdělena na dvě části. První část je herna, která slouží zároveň i jako odpočinková místnost, a druhá část je pracovna se stolečky, která je využívána pro stolování a výtvarné aktivity. Děti ze třídy Tygrů mají ve své třídě pouze dopolední a odpolední svačinu, na oběd dochází do třídy Berušek. Po třídě je rozmístěno 7 center aktivit: domácnost; pokusy a objevy; dramatika; hudba; kostky; ateliér;  knihy a písmena; dílna; manipulace a stolní hry, přičemž v centrech aktivit děti pracují v malých skupinkách. Prostor herny, pracovny a koupeny je vyzdoben obrázky pravidel třídy, jež dětem slouží k snazšímu upevňování si těchto pravidel.

 

2. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ TŘÍDY

Vybavení třídy i hračky odpovídají věku dětí. Pomůcky pro tělovýchovnou chvilku jsou umístěny na skříni v herně nebo ve skladu, který sousedí s pracovnou. V tomto skladu je též umístěn didaktický materiál pro učitelky a výtvarné potřeby. Hračky jsou dětem volně přístupné a jsou rozdělené dle center aktivit. V centrech Dílna a Domácnost mají děti možnost užívat dětské nářadí a nádobí, v centru Knihy a písmena mají k dispozici bohatě vybavenou knihovničku. Centrum Manipulace je vybaveno deskovými, didaktickými a konstrukčními hrami. V centrech Hudba a Dramatika mohou děti využívat dětské divadélko, masky a obleky i hrát na dětské hudební nástroje. Centrum Pokusy a objevy vybízí děti ke zkoumání všeho, čím se obklopují. Toto centrum je vybaveno přírodninami a lupami. V centru Ateliér se děti seznamují s různorodými výtvarnými technikami – pracují zde s papírem, nůžkami, lepidlem, temperami, vodovkami, tuží, látkami, vlnou, modelovací hmotou. Skříňky nebo místa, jež jsou označena červenou nálepkou, jsou určena pouze pro učitelky (když by si děti z nich chtěly něco půjčit, je nutno se dovolit učitelky).

      V prostoru herny se též nachází úložné místo pro lehátka a lůžkoviny.

V pracovně u stolečku má každé dítě své místo i židličku – místo u stolečku má dítě označeno svou značkou. Nachází se zde i učitelský stůl a koutek pro pitný režim.

Umývárna i šatna jsou přizpůsobeny věku dětí. V šatně má každé z dětí své místo na oblečení, pláštěnku, obuv i osobní věci. V šatně jsou též uloženy reflexní vesty pro děti. Holinky mají děti uloženy v přihrádkách označených svými značkami před vstupem do šatny. V umývárně má každé z dětí na věšáčku svůj ručník, přičemž věšáčky jsou označeny značkou dětí. Toalety jsou rozděleny na dívčí a chlapecké, a to pomocí obrázku chlapce a holčičky.

Při pobytu venku děti využívají velkou zahradu mateřské školy, která dětem nabízí dřevěné herní prvky (loď a mašinku se skluzavkou), pružinové houpačky, pískoviště, velká auta a traktory, dřevěný domeček, kočárky, dřevěné herní prvky pro hru s vodou.

Jednou týdně děti využívají dopravní hřiště na zahradě mateřské školy, kde si upevňují pravidla silničního provozu. Na jízdu si mohou děti vybrat z několika dopravních prostředků, které si půjčují ve skladu dopravních prostředků v MŠ. Při využívání dopravního hřiště je nutné, aby každé dítě bylo vybaveno vlastní seřízenou cyklistickou helmou.

 

3. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ CHODU TŘÍDY Z POHLEDU KOMPLEXNÍ FUNKČNOSTI

SCHÁZENÍ A ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

Provoz MŠ je od 6.15 hod. do 16.30 hod.

Třída Berušek plní funkci tzv. sběrné třídy, kde se děti z celé MŠ scházejí v době od 6.15 do 7.15 hod. Děti z ostatních tříd přecházejí do své třídy v 7.15 hod.

Vyzvedávání po obědě je od 12.45 - 13.00 hod.

Vyzvedávání odpoledne je možné po svačině, a to od 14.30 hod. MŠ je nutno opustit nejdéle v 16.30 hod.

Odpolední odpočinek a relaxace probíhají nenásilně, děti poslouchají čtenou pohádku. V době od 14.30 – 16.30 hod. se děti věnují volné hře ve třídě nebo navštěvují školní zahradu MŠ (dle počasí).

 

REŽIM DNE

6.15 – 7.15 hod. Ranní scházení dětí, volné hry v Červené třídě Berušek

7.15 hod. Děti přechází do své kmenové třídy

7.15 – 8.00 hod. Hry dle volby dětí, pracovní či výtvarné činnosti, práce u stolečků, sportovní aktivity

8.00 – 8.15 hod. Úklid, hygiena, pitný režim

8.15 – 9.00 hod. Ranní kruh, tělovýchovná chvilka, hygiena, příprava na svačinu

9.00 – 9.15 hod. Svačina ve třídě Tygrů

9.15 – 10.00 hod. Dopolední činnosti (centra aktivit, řízená činnost)

10.00 – 10.15 hod. Příprava na pobyt venku

10.15 – 12.15 hod. Pobyt venku

12.15 – 12.45 hod. Oběd ve třídě Berušek, hygiena, příprava na relaxaci

12.45 – 14.15 hod. Relaxace

14.15 – 14.45 hod. Hygiena, odpolední svačina ve třídě Tygrů

14.45 – 16.30 hod. Volná hra v Červené třídě Berušek nebo pobyt na školní zahradě – dle počasí

Režim dne je variabilní, stanovena je pouze doba jídla a pobytu venku. V průběhu dne se střídají volné a řízené činnosti dle potřeb a zájmu dětí.

 

RANNÍ HRY

Ranní aktivity si děti volí samostatně dle svých potřeb a zálib. Mohou si zvolit spontánní hru nebo si vybrat ze vzdělávací nabídky dle tématu týdne.

Čas na úklid hraček oznamuje píseň Skřítkové tesaři.

 

RANNÍ KRUH

Přivítání

Děti si sednou do kruhu a společně s učitelkou provádí ranní skupinový rituál.

            Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, podej mi svou ruku hned.

            Holka, kluk, holka, kluk, a je z nás hned velký kruh.

Po přivítání si zopakujeme dny v týdnu, roční období, měsíce v roce, pranostiky, počasí.

 

Losování služby dne

Pomocí značek každý den děti losují službu dne, kdy dvě děti jako služba plní funkci denních pomocníčků. Vedou vycházku, nastavují na kalendáři počasí, dohlíží na pořádek ve třídě.

 

Logopedická prevence

Posílení mimických svalů, dechová cvičení, procvičení motoriky mluvidel, cvičení problémových partií ve výslovnosti, jazyková prevence, rozhovory k podpoře komunikace a vyjadřování - mluví ten, kdo „bliká“, a nepokřikuje.

 

Předmatematické představy

Podpora logického uvažování, počítání, kritické myšlení, manipulace s předměty, prostorová orientace, geometrické tvary, povědomí o číslech, matematické funkce, atd.

 

Aktualita dne

Zajímavý předmět či zážitek, kterým můžeme obohatit ostatní. Děti nebo paní učitelka mají možnost se podělit s ostatními o nějaký zajímavý zážitek či poznatek.

 

CVIČENÍ

Zařazujeme aktuálně dle naplánované činnosti během dopoledne (před svačinou). Cvičení má 5 částí - rušnou část, průpravné cviky, hlavní činnost podporující rozvoj motoriky (využívání cvičebních pomůcek a náčiní), pohybovou hru a relaxační techniku.

 

MOBILNÍ CENTRA AKTIVIT A ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Centra aktivit

Děti pracují v malých skupinách, pomáhají si a plní úkoly tempem, které jim vyhovuje. Centra jsou ideálním prostředím k rozvíjení spolupráce mezi dětmi. Každé dítě je členem učícího se společenství, které je zodpovědné za své výsledky, a zároveň se každý jednotlivec může věnovat svým individuálním potřebám. Nabízená centra jsou: domácnost; pokusy a objevy; dramatika; hudba; kostky; ateliér;  knihy a písmena; dílna; manipulace a stolní hry.

Na závěr děti provádějí hodnocení své práce, a to v rámci svého centra.

 

Frontální činnosti

Jedná se o práci s celou skupinou dětí nebo jednotlivci, kdy každý krok vede učitelka.

Každé pondělí je motivační a slouží k seznámení s tématem, kterému se děti budou věnovat v centrech aktivit daného týdne.

 

Projektové dny a týdny

Každý pátek zařazujeme projektový den, a to z oblasti dopravní výchovy. Další projekty jsou: tvořit nás baví, ekologická výchova, atd.

Pokud se dítě nechce účastnit nabízených činností, může se dívat nebo odpočívat, ale nesmí nám společnou činnost narušovat.

Děti, které svou činnost dokončí a uklidí si své pracovní místo, mohou přejít k jiné činnosti (např. k prohlížení knih nebo k volné hře).

 

POBYT VENKU

Chodíme na vycházky dle naplánovaných činností, využíváme dětská hřiště, dopravní hřiště, okolí MŠ a Bystřice.

Rodiče jsou seznámeni s pravidly dopravního hřiště a vybavením dětí k programu.

Délka pobytu venku je upravena podle aktuálních povětrnostních podmínek.

 

ORGANIZACE ODPOČINKU PO OBĚDĚ/RÁNO

Pokud je ráno dítě nedospalé, nabídneme mu lehátko.

Děti, které odchází domů po obědě, odchází ke stolečkům, kde si volí klidové hry. Děti, které odpočívají, si na svou židličku srovnají své oblečení, převlečou se do pyžama a odchází na lehátko.

Na lehátko je dovoleno brát pouze hračku na spaní (plyšáka, který bude v MŠ zůstávat). Děti, které neusnuly, si berou knihu na lehátko a vstávají ve 13.15 hod., převléknou se, ustelou si lehátko a odchází si hrát ke stolečkům. Ostatní děti mohou spát do 14.15 hod., dle situace.

Před spaním vždy čteme pohádku, převážně motivovanou tématem v daném týdnu. Ojediněle pouštíme CD.

 

ODPOLEDNÍ ČINNOSTI

Probíhají dle zájmu dětí ve třídě nebo na zahradě MŠ (dle počasí). Děti mohou využít i nabízené činnosti od paní učitelky. V této době si děti mohou dokončit i to, co v centrech aktivit nestihly (např. dotvořit obrázek, u kterého bylo nutné nechat zaschnout použité barvy), ale pouze tehdy, pokud mají o to děti samy zájem.

 

4. METODY A FORMY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ RODIČŮM

 • Každodenní krátká výměna informací při příchodu a odchodu dítěte z MŠ
 • Konzultace pedagogů s rodiči dle potřeby
 • Rodičovské schůzky
 • Webové stránky
 • Třídní email
 • Nástěnky v šatně třídy
 • Telefonické hovory

Spolupráce s rodiči - individuální schůzky, přítomnost rodičů na třídě - vyzkoušejte si být učitelem, dobrovolnická výpomoc rodičů – např. při pečení, zajímavé programy pořádané rodiči pro děti (např. beseda o myslivosti, včelách,…).

Na webových stránkách třídy rodiče naleznou informace o učitelkách a personálu třídy, aktuality, kalendář akcí, informace o třídě, třídní vzdělávací plán, integrované bloky - čemu se daný týden věnujeme, důležité dokumenty školy, odkazy a důležité stránky pro předškolní vzdělávání.

 

5. NAŠE SPOLEČNÁ PRAVIDLA

V komunikaci s dětmi využíváme metody efektivní pedagogické komunikace.

Součástí komunikace s dětmi je rovněž utváření společných pravidel, která všichni dodržujeme. Pravidla třídy máme graficky ztvárněna. Důsledky nedodržování pravidel jsou dětem známy. Děti vedeme k samostatnosti. Pokud potřebují pomoc, řeknou si o ni.

Pravidlo „blikání“ - ticho, někdo chce něco říci.

5P+O - pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc, pomoc poskytnout a omluvit se.

PRAVIDLA TŘÍDY:

 • Kapičkové pravidlo - Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi. Vodou ale neplýtváme, pouštíme jen tehdy, když máme.
 • Šnečkové pravidlo – Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás, proto nožky neběhají, pomalu zde chodívají.
 • Srdíčkové pravidlo – Ve třídě se máme rádi a jsme velcí kamarádi. Hračky si vždy půjčujeme, se všemi se zasmějeme.
 • Hračkové pravidlo – Když si hračky roztahám, na místo je vždycky dám, hračky se pak usmívají, když pořádek kolem mají.
 • Odpočinkové pravidlo – Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme. Spánek je tu pro naše zdravíčko, veselou mysl a šikovné tělíčko.
 • Talířkové pravidlo – Ke stolu si sedneme a potichu budeme. Na jídlo se nemračíme, když nám chutná, všechno sníme. Když mám málo, víc si dám, vždycky všechno ochutnám.
 • Pusinkové pravidlo – Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím, nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím. Pusinka by se zlobila, kdyby škaredě mluvila, raději se usmívá a jen hezky povídá.

Důsledky nedodržení pravidla - dítě se pokusí situaci vyřešit samo, napravit provinění. Pokud si dítě neví rady, pokusíme se řešení najít společně.

Podstatné dodržování pravidel souvisí se školním řádem MŠ, dostupném na webových stránkách školy.

 

6. HYGIENA

Děti odchází do umývárny postupně - dle dohody. WC děti používají dle potřeby, učitelky kontrolují správné používání toaletního papíru a splachování. Chlapci a děvčata mají WC označeno obrázkem chlapce a děvčátka.

Při mytí rukou dohlížíme na používání mýdla a vlastního ručníku. Upozorňujeme na šetření mýdlem a vodou. V rámci prevence bezpečnosti mokré podlahy učíme děti nejprve omyté ruce v umyvadle otřepat, až následně utřít do ručníku.

Dbáme na to, aby děti včas a správně používaly papírový kapesník, který po použití odhazují do koše na směsný odpad.

Děti se upravují samostatně. Vedeme je ke správnému postupu při oblékání a svlékání, zapínání a rozepínání, ukládání  a skládání oděvů. Dále pak k samostatnému obouvání a zouvání i ukládání obuvi.

Pro odpočívání má každé dítě svůj polštář, deku i lehátko s prostěradlem, označené příslušnou značkou. 1x týdně si děti nosí pyžamo a plyšovou hračku do postýlky domů na vyprání.

 

7. DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ PRO DĚTI DO MŠ

Prosíme, aby děti měly všechny své věci podepsané, případně označené značkou nebo iniciálou.

Vybavení do třídy:

Pohodlné oblečení, které nebude dítě omezovat v pohybu a nebude vadit, když si ho dítě zašpiní - kalhoty, tepláky, legíny.

Bačkory (ne pantofle ani crocs - z bezpečnostních důvodů).

Plastový hrneček na pití.

Náhradní oblečení do třídy - ponožky, spodní prádlo, tričko, tepláky, mikinu - uloženo na určeném místě v šatně v červeném sáčku. Prosíme o pravidelnou kontrolu oblečení a případné doplnění chybějícího náhradního oblečení.

Odpolední odpočinek na lehátku - pyžamo, případně plyšová hračka na lehátko.

Ochranný oděv na pracovní a výtvarnou výchovu (k zamezení ušpinění triček od výtvarného a pracovního materiálu) – dítěti můžete dát pracovní igelitovou zástěrku nebo staré tričko, které bude dítě používat na tyto činnosti (je to pouze doporučení, není to nutnost).

Lahev na pití – zůstává v MŠ – výlety, pěší túry, cvičení v tělocvičně.

Batoh – na cvičební úbor do tělocvičny, výlety, pěší túry.

Deník – formát A 4 bez linek – zůstává dítěti z předchozího roku.

Oblečení na cvičení a do tělocvičny  – cvičební úbor (bílé tričko, kraťasy/tepláky/ legíny, sportovní obuv s bílou podrážkou = sálová obuv nebo cvičky) uložený do tašky nebo vaku – oblečení na cvičení si dítě odnáší každý pátek společně s pyžamem domů na vyprání.

 

Vybavení na pobyt venku:

Holinky (v zimě zateplené), pláštěnka nebo nepromokavé oblečení, tepláky či kraťasy, bunda, pokrývka hlavy, v zimě pouze palcové rukavice s gumou nebo provázkem v rukávu bundy (zamezíme tím ztrácení rukavic). Vše dle počasí. 

S dětmi budeme trávit hodně času venku, a to za každého počasí. Není špatného počasí, je jen špatného oblečení. Pro děti se nám osvědčilo funkční oblečení, které umožní dětem svobodný pohyb, poskytne jim potřebnou ochranu a zamezí pocení.

Oblečení pro děti je vhodné vybírat tak, aby si je dítě dokázalo samo obléci i svléci (ne pevná guma, rozbitý zip, mikina s malým otvorem pro hlavu,…). Nedávejte, prosím, dětem do MŠ sváteční oblečení, počítejte s tím, že se dítě může v zápalu hry ušpinit nebo si oblečení poškodit. Pro nás je prioritní spokojené dítě, které objevuje svět, a ne dítě, které se bojí zamazat, protože by se rodiče zlobili.

 

8. STRAVOVÁNÍ U NÁS

V rámci pitného režimu je k dispozici po celý den nápoj a voda – děti vybízíme k pití, vysvětlujeme jim význam tekutin pro naše zdraví.

Dbáme na hygienické návyky, mytí rukou mýdlem před jídlem i po jídle. Dbáme na kulturu stravování – estetická úprava stolu. Dopolední i odpolední svačina probíhá společně.

Sledujeme jídelníček, zda neobsahuje pokrmy a složky, na které je některé dítě alergické. Bereme ohled na děti, které mají dietu - jsou pro ně připravovány pokrmy s ohledem na jejich dietní omezení, a to ve spolupráci s rodiči a lékařem.

Každé dítě si individuálně volí množství jídla a pití, může si přidávat. Děti ke zdravému stravování motivujeme tak, aby pokrm vždy alespoň ochutnaly. Vysvětlujeme jim, proč jíme různé druhy potravin, zdůrazňujeme pestrost stravy.

    Během celého dne se snažíme o příjemnou atmosféru klidu a pohody.

 

Svačina

Děti si vyberou porci ze servírovacího stolečku. Odnesou si na tácku jídlo ke stolečku a poté si jdou pro hrnek s pitím (mají možnost výběru nápoje). Pro přídavek si děti jdou až po konzumaci všech potravin.

 

Oběd

Děti si na tác připraví příbor a odnesou si jej na své místo u stolu.  Poté si přinesou talíř na polévku a hrneček s pitím (voda, čaj, džus, mléko). Učitelka nalévá polévku, děti poděkují a u stolečku si popřejí dobrou chuť. Na požádání dostanou přidáno. Děti si samy odnáší talíř od polévky a přináší si z kuchyně hlavní chod. Mají možnost si hlavní chod přidat, když vše z talíře snědí. Po obědě si děti samy uklidí nejdříve hrneček, a poté tácek s příborem a talířem.

 

9. ZDRAVÁ TŘÍDA

Do kolektivu jsou přijímány pouze zdravé děti. V případě náhlé nemoci dítěte jsou rodiče informováni telefonicky.

Děti mají k dispozici papírové kapesníčky. Po použití WC děti splachují, kontrolujeme správné používání toaletního papíru. Po použití WC si děti myjí ruce mýdlem, používají svůj ručník. Často a dostatečně větráme, sledujeme pravidelně teplotu vzduchu 21 – 23°C.

Denně se věnujeme pohybovým činnostem (zdravotní cvičení, pohybové hry, pohyb v terénu). Každý den jsme dostatečně dlouho venku na čerstvém vzduchu, využíváme na zahradě herních prvků a přírodních překážek v terénu ke zvyšování zdatnosti dětí. V případě příznivého počasí přesouváme výchovně vzdělávací program ven, věnujeme se terénnímu vzdělávání. V dešti si děti berou pláštěnky a holinky.

Zdravě se stravujeme.

 

10. RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vnímáme jako své partnery, očekáváme jejich zpětnou vazbu i náměty na zajímavé akce. Rodiče se mohou kdykoliv účastnit dne ve třídě.  V případě potřeby si rodiče mohou domluvit s učitelkou individuální konzultace, jsou zváni na společné akce k nám do třídy (dílničky, pečení, hrací odpoledne, mohou chodit číst dětem pohádky,…).

Dobrá spolupráce a komunikace mezi učitelkami a rodiči je klíčem ke spokojenosti dětí.

 

11. EVALUAČNÍ PROCES (dle ŠVP)

 • Evaluace dětmi - po denních činnostech, po ukončení projektu
 • Evaluace IB - dětmi - záznamový arch
 • Evaluace dětí - záznamové pozorovací archy
 • Sběrné portfolio dítěte - igelitová taška vyzdobená obrázky dětí - ukládají se zde výkresy a dětské výtvory
 • Diagnostické portfolio

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den lízátek

Zítra má svátek Vítězslav

Naši partneři