Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

Bez práce nejsou koláče (11.10. – 15.10.2021)

 • technika a stroje ulehčující lidskou práci
 • práce na poli
 • uskladňování semen na jaro, pokusy se semeny
 • jak si vyrobit mouku
 • malování do mouky, pokusy s moukou
 • pokusy s bramborami, bramborová tiskátka
 • dopravní výchova – viditelnost a pravidla pro chodce

To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle (18.10. – 22.10.2021)

 • Proč se slaví posvícení
 • Posvícenská říkadla a písně
 • Posvícenské pečení v MŠ
 • Vinobraní

Halloween a dušičky (25.10. – 5.11.2021)

 • Vinobraní
 • Náznak svátku Halloween ve světě
 • Proč se slaví Dušičky
 • Vydlabávání dýně, ochutnávka dýně, příprava pokrmů
 • Co to je hřbitov, výlet na hřbitov
 • Výroba masek

Na svatého Martina, bývá bílá peřina (8.11. – 12.11.2021)

 • Výroba masek
 • Legenda o svatém Martinovi, podzimní tradice a oslava
 • Výroba koně či podkovy
 • Pečení svatomartinských rohlíčků
 • Výroba lampiónů
 • Dramatice příběhu sv. Martina

Zima už si nedá spát (15.11. – 19.11.2021)

 • Změny počasí
 • Pomalé loučení s podzimem, vítání zimy
 • Správné oblékání v zimě
 • Vitamíny aneb jak se chránit před chladem
 • Ptáčci a krmítko
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Rozvoj smyslů

Jak se zvířátka připravují na zimu (22.11. – 26.11.2021)

 • Rozvoj smyslů
 • Druhy lesní zvěře
 • Co zvířátka v zimě dělají – spí/nespí?
 • Kde přezimují, čím se živí
 • Jak jim můžeme v zimě pomoci
 • Výprava ke krmelci
 • Problém zvířátek v zimě – nedostatek potravy, zamrzlá voda k pití, zmrzlé tlapky...
 • Práce s encyklopediemi o zvířátkách 
 • Poslech zvuků zvířat
 • Hádanky o zvířátkách

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Budovat pozitivní vztah k přírodě
 • Seznámení s podzimní přírodou, vnímání všemi smysly
 • Rozpoznávání listů, šišek, plodů - dle tvaru a přiřazovat k rostlinám
 • Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata a přírodu
 • Třídění odpadu
 • Chápaní proměn v přírodě (roční období)
 • Zkoumání přírodních jevů

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Poznávaní zvířat domácích a volně žijících
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí, stopy ...)

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazii, senzomotorických dovedností, intelektu, myšlení
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály

2. ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Příprava pokrmů – ovocné/zeleninové saláty, odšťavňování ovoce, pomazánky...
 • Hry na prodavače, kuchaře
 • Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Podpora rodiny – navázání úzké komunikace
 • Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem – rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, exkurzích, besedách

3. MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – Dle Logopedária (DP)

 • Diagnostika logopedie
 • Práce s logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel, rozšíření slovní zásoby
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, logopedickým pexesem, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy

4. JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Využívání dopravního hřiště
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Získání základních znalostí a dovedností, které souvisejí s příčinou a následky dopravních nehod, které může dítě pochopit
 • Rozvoj znalostí a dovedností potřebných k bezpečnému chování v dopravním prostředku
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • čte nám celá rodina
 • seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
Datum vložení: 9. 2. 2022 10:09
Datum poslední aktualizace: 19. 6. 2022 21:36

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den lízátek

Zítra má svátek Vítězslav

Naši partneři