Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

I. OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

Lví království (1. 9. - 17. 9. 2021)

 • spoluvytváření pravidel třídy a jejich upevňování
 • zdravé stravování (třídění ovoce x zelenina, příprava pokrmů z podzimních plodin)
 • prevence nemocí, úrazů, správné hygienické návyky (smrkání, mytí rukou a potravin)
 • povědomí o poznatcích souvisejících s babím létem a počátkem podzimu vyjádřit výtvarnými a pracovními činnosti
 • grafomotorické cviky na uvolnění ramenního kloubu
 • procvičování mluvidel, vyjádření sledu děje (režim dne)
 • dopravní výchova – pravidla silničního provozu (poznávání značek dopravního hřiště a upevňování pravidel bezpečnosti)

Podzime, podzime, prozraď nám, co ještě nevíme (20.9. – 8.10.2021)

 • první podzimní den - 23.9.
 • roční období
 • počasí
 • barvy podzimu
 • co je babí léto
 • dozrávání ovoce a zeleniny
 • ochutnávka
 • práce na zahrádce
 • sklizeň plodin
 • poznávání a práce s přírodninami (poznávání smysly)
 • frotáž listu
 • výroba listáře
 • podzimní hádanky, písnička
 • vycházky do přírody – pozorování změn
 • sv. Václav – státní svátek
 • upevňování pravidel třídy
 • pozorování změn v okolí a v přírodě (sklizeň, práce na poli)
 • poznatky vnést do výtvarných činností
 • dechová cvičení

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

Budovat pozitivní vztah k přírodě

Seznámení s podzimní přírodou, vnímání všemi smysly

Rozpoznávání listů, šišek, plodů – dle tvaru a přiřazovat k rostlinám

Seznámení dětí s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata a přírodu

Třídění odpadu

Chápaní proměn v přírodě (roční období)

Zkoumání přírodních jevů

Koumání, experimentace

 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

Pozorovat a poznávaní zvířata domácí a volně žijící

Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř

Povedeme děti k ochraně nejmenších živočichů

Poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí, stopy ...)

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

Rozvoj smyslového vnímání, fantazii, senzomotorických dovedností, intelektu, myšlení

Rozvoj tvořivosti, technické představivosti

Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc

Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech

Experimentovat s netradičními materiály

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek

Pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků

Maximální využití zahradního náčiní a zahrady

Smyslové a psychomotorické hry

Příprava pokrmů – ovocné/zeleninové saláty, odšťavňování ovoce, pomazánky...

Hry na zahradníky, prodavače, kuchaře

Poznatky o zdravém životním stylu – co nám prospívá/ škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny...)

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

Vytvoření a společné dodržování pravidel

Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy

Pomáhat si a spolupracovat s ostatními

Podpora rodiny – navázání úzké komunikace

Diagnostika logopedie, vstupní diagnostiky, podpůrná opatření, individuální potřeby dětí

Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě

Posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem – rodina

Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí

Bezpečné chování u vody, výletech, ve městě

Slušné chování v divadlech, exkurzích, besedách

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – Dle Logopedária (DP)

Diagnostika logopedie

Práce s logopedáriem

Správná komunikace s vrstevníky i dospělými

Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností

Podpora předčtenářské gramotnosti

Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel, rozšíření slovní zásoby

Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání

Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, logopedickým pexesem, dechová cvičení

Práce s grafickými a pracovními listy

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí

Využívání dopravního hřiště

Znalosti pravidel silničního provozu

Získání základních znalostí a dovedností, které souvisejí s příčinou a následky dopravních nehod, které může dítě pochopit

Rozvoj znalostí a dovedností potřebných k bezpečnému chování v dopravním prostředku

Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek

Použití ochranného vybavení pro cyklisty, jezdce na koloběžce

Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • čte nám celá rodina
 • seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • podporujeme aktivitami zaměřenými na čtení, předčtenářské a předmatematické představy

RECYKLOHRANÍ

 • podporujeme správným tříděním odpadů
 • využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např.: ruličky od toaletního papíru, zátky, špunty...
Datum vložení: 9. 2. 2022 9:38
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2022 22:20

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den lízátek

Zítra má svátek Vítězslav

Naši partneři