Menu
Mateřská škola Bystřice
MŠ Bystřice U lišky Bystroušky
Rodinné centrum Kulíšek

II. BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, S LISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY

Říjen klepe na dveře ve strakaté zástěře (4. 10. - 15 10. 2021)

 • Pozorování přírodních jevů a změn v přírodě
 • Sběr přírodnin, podněcování fantazie při tvoření
 • Poznávání hub (jedlé, jedovaté)
 • Smyslové hry
 • Podzimní hry a činnosti
 • Pouštění draků
 • Lokomoční pohybové činnosti (běh, chůze po zvýšené ploše, udržování rovnováhy)
 • Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 • Nácvik básní a písní s podzimní tématikou
 • Ochrana zdraví, správné hygienické návyky
 • Práce s temperovými barvami

Zvířátka se chystají na zimu (18. 10. – 22. 10. 2021)

 • Která zvířátka se ukládají k zimnímu spánku
 • Sbíráme potravu pro zvířátka na zimu
 • Stavíme zvířátkům domečky
 • Pozorování stop zvířátek
 • Tažní ptáci
 • Práce s encyklopediemi o zvířátkách
 • Poslech zvuků zvířat

To je zlaté posvícení (25. 10. – 26. 10. 2021)

 • Posvícenská říkadla a písně
 • Posvícenské tradice 
 • pečení 
 • výroba koláče 

Podzimní prázdniny (27. 10. – 29. 10. 2021)

 • Dušičky u nás vítáme, o Halloweenu se něco dozvíme (1. 11. – 5. 11. 2021)
 • Vyprávění si o Dušičkách, Halloweenu
 • Strašidelný den – přehlídka strašidýlek, soutěže
 • Ochutnávka dýně
 • Dlabání dýně – halloweenská dílna
 • Tvoření – práce s temperovými barvami

Zima už klepe na dveře, zda – li nám svatý Martin sníh přiveze? (8. 11. – 12. 11. 2021)

 • Svatý Martin
 • Dramatizace příběhu o svatém Martinovi
 • Výroba koně
 • První sněhová vločka
 • Pečení hnětynek 

Vitamíny důležité jsou, všechny nemoci přeperou (15. 11. – 19. 11. 2021)

 • Vitamíny
 • Příprava zdravého pokrmu
 • Prevence
 • Nemoci
 • Hra na doktory
 • První pomoc
 • Správné oblékání v zimě

Hurá do vesmíru (22. 11. - 26. 11. 2021)     

 • slunce, měsíc, sluneční soustava, Země 
 • výroba hvězdných kamenů, vesmíru, slunce
 • práce s dalekohledem - pozorování stínů hvězd, planet
 • vlastnosti písku, kamene, vody 
 • kresba prstem do hvězdného prachu 
 • hra na kosmonauty
 • motivační básničky a písničky s pohybem 
 • Projektový den - Začíná Advent 
 • výroba adventního věnce 

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

 • Posilování potřeby být v kontaktu s přírodou
 • Seznámení s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny, zvířata, přírodu
 • Uvědomění si střídání ročních období
 • Péče o ptáky a lesní zvěř
 • Rozlišování stromů listnatých a jehličnatých
 • Zkoumání přírodních jevů

 

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

 • Poznávání zvířat domácích a volně žijících
 • Odpovědnost a péče o ptáky a lesní zvěř
 • Vést děti k ochraně nejmenších živočichů
 • Poznatky o živých tvorech v přírodě (porozumění základním potřebám zvířat, respektování jejich domovů a životního prostředí, stopy zvířat)

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

 • Rozvoj smyslového vnímání, fantazie, senzomotorických dovedností, intelektu, myšlení
 • Rozvoj tvořivosti, technické představivosti
 • Smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc
 • Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Experimentovat s netradičními materiály

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

 • Výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
 • Činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla
 • Maximální využití zahradního náčiní a zahrady
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních a relaxačních cviků
 • Dramatizace a maňáskové scénky zaměřené na hygienické návyky
 • Poznatky o zdravém životním stylu - co nám prospívá/škodí, vhodná skladba jídelníčku (ovoce, zelenina, luštěniny)

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

 • Vytvoření a společné dodržování pravidel
 • Respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy
 • Pomáhat si a spolupracovat s ostatními
 • Zodpovědnost za vlastní chování
 • Respektování kamarádů i dospělého
 • Bezpečné chování v budově školy i mimo mateřskou školu, na zahradě
 • Posílení prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem - rodina
 • Naučit se nést odpovědnost za své rozhodnutí
 • Bezpečné chování u vody, na výletech, ve městě
 • Slušné chování v divadlech, na exkurzích, besedách

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

 • Práce s Logopedáriem
 • Správná komunikace s vrstevníky i dospělými
 • Podpora a rozvoj komunikativních dovedností se správnou výslovností
 • Podpora předčtenářské gramotnosti
 • Procvičení fonetického sluchu, logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel, rozšíření slovní zásoby
 • Rozvoj sluchových dovedností a zrakového vnímání
 • Práce s deskovými hrami, logopedickými kartičkami, dechová cvičení
 • Práce s grafickými a pracovními listy

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

 • Bezpečný pohyb dětí na silnici a v jejím okolí
 • Znalosti pravidel silničního provozu
 • Dodržování základních dopravních pravidel, znalost dopravních značek
 • Pohyb na chodníku, na přechodu pro chodce, na cyklostezce

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Seznamujeme se s odbornými knihami a encyklopediemi
 • Podporujeme aktivity zaměřené na čtení, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost

 

RECYKLOHRANÍ

 • Podporujeme správné třídění odpadu
 • Využíváme zbytkový materiál pro výtvarné činnosti (např. ruličky od toaletního papíru, zátky, špunty)
 • Plníme úkoly projektem zadané

 

AKCE ŠKOLKY

 •  5.10.-Vánoční fotografování
 • 12.10.-Pejsek Ikebara
 • 18.10.-Prima Vizus
 • 26.11.-Vyšetření Lokomoce
Datum vložení: 9. 2. 2022 19:07
Datum poslední aktualizace: 23. 4. 2022 0:05
Autor: Správce Webu

Třídy

Svátek a výročí

Svátek má Ivo

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den památky obětí nemoci AIDS

Zítra má svátek Zbyšek

Naši partneři