"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ZÁŘÍ

ZÁŘÍ

OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

3.9. - 14.9.2018

Vítáme vás kamarádi, máme se tu všichni rádi

 

- adaptace nově příchozích dětí

- seznamování se s kamarády, třídními učitelkami, asistentkou a dalšími zaměstnanci školky

- poznávání svých značek

- orientace v prostoru ( třída, umývárna, šatna) - vytváření návyků sebeobsluhy při stolování, oblékání, upevňování hygienických návyků, poučení o  bezpečnosti

- seznamování s pravidly třídy ( obrázkové piktogramy s říkankami )

- modelování - seznamování se s modelínou a jejími vlastnostmi

- cvičení s jednoduchým náčiním na motivační říkanky

 

17.9. - 27.9.2018

Ještě hřeje sluníčko, červená se jablíčko

 

- kamarádské vztahy ( pravidla chování v kolektivu dětí )

- změny v přírodě - s pohybem a motivací - písně a říkadla, sklizeň ovoce a zeleniny - pozorování v přírodě - smyslové poznávání chutí ovoce a zeleniny

- první malování - uvolňovací cviky, kresba pastelem

- lepení a nalepování - práce s lepidlem

- základní barvy a jejich poznávání

- naslouchání krátkého příběhu