"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ZÁŘÍ 2018

ROZVOJ VÝTVARNÝCH A PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ

 • vytrhávání předkreslených tvarů posunem prstů 

 • tvoření v modelovacím písku a práce s modelínou (kulatý tvar, váleček, vytahování a prohlubování hmoty prsty - houbičky)

 • sebeobslužné činnosti (samostatné užívání WC, samoobsluha během stravování - prostírání, úklid, nalévání pití)

 • tisk přírodninami (půlené jablko, hruška), obkreslování obrysu

 • práce s nůžkami - správný úchop, stříhání dle obrysu

 

HUDEBNÍ DOVEDNOSTI

 • zpěv s doprovodem klavíru, udržení rytmu, intonace, rytmizace

 • nácvik písní ,,Masožravá kytka" a ,,Cvrček"

 

POHYBOVÉ DOVEDNOSTI

 • koulení míče ve dvojici

 • znalost částí těla (hlava, ramena, kolena, palce,...)

 • koordinace pohybů při společné hře s padákem a míčkem

 • orientace v prostoru, vzájemné vyhýbání

 • udržování rovnováhy při chůzi na kladině

 

ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI

 • vyhledávání skrytého obrázku v labyrintu čar

 • umět popsat různé události

 • sluchové rozlišování (začáteční písmeno ve slově, vlastním jméně)

 • počítání do deseti, porovnávání co je více, méně, stejně

 • znalost ročních období (měsíce podzimu - září), dnů v týdnu

 • reagování na smluvené signály a instrukce - umístění nad, pod, vedle, před, za, na

 • procvičování paměti (zapamatování krátkého příběhu, úkolu)

 

POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI

 • během vycházky orientace v krajině a nejbližším okolí (výhled na Líšno, letiště v Nesvačilech, rybník v Bystřici), orientační body

 • poznávání stromů a jejich plodů (dub, jírovec, bříza, javor), hmyzu, ptáků

 • porovnávání - co je lehké a těžké

 

MORÁLNÍ SCHOPNOSTI

 • umět se přihlásit o slovo, naslouchat, nechat domluvit (neskákat do řeči)

 • umět pozdravit, požádat o pomoc a poděkovat

 

EMOCIONÁLNÍ CÍTĚNÍ

 • spolupráce v kolektivu (pavoučí síť z klubíčka s pavoukem, vnímání vibrací sítě se zavřenýma očima)

 • vysvětlení pojmů čestnost a zbabělost