"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

 

JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?

JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení.

S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,  jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod  registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto.

Termín možnosti seznámení se s podklady bude zveřejněn v době podání žádostí. Nahlédnout do spisu můžete 20. 5. 2019 od 9 - 12 hod. v ředitelně školy.

Poté bez zbytečného odkladu (do 7. 6. 2019) bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) na webových stránkách školy v sekci "Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2019/20" a  na informační nástěnce školy na hlavní budově.

Termín zveřejnění Vám bude sdělen při podání žádosti a zároveň k nahlédnutí na webových stránkách školy v záložce „Zápis dětí do naší MŠ“.

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).

Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku.

Zahajovací třídní schůzka bude probíhat v pondělí 24. 6. 2019, která vyžaduje Vaši účast, neboť zde dojde k předání potřebné dokumentace, která zakládá školní matriku a bez níž není možné zahájit docházku do mateřské školy. Pokud se na schůzku nemůžete dostavit, domluvte si náhradní termín s ředitelkou školy na tel.č. 702 026 580.

Součástí tohoto setkání bude taktéž seznámení se školním řádem a nabídka termínů na společná odpoledne  s Vámi a Vašimi dětmi ještě před nástupem do mateřské školy pro lepší adaptaci.