"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Jaké služby pedagogicko – psychologická poradna poskytuje? Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické řízení výchovných poradců, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi zabývajícími se dětmi a mládeží. PPP není zařízením tzv. krizové intervence ani neposkytuje služby ve sféře léčby drogových a dalších závislostí. Co děti, rodiče a učitelé mohou od poradny očekávat? Podle věku a charakteru problému zpravidla dítě projde standardizovaným psychologickým nebo speciálně pedagogickým vyšetřením, jehož výsledkem jsou závěry a doporučení především pro rodiče i dítě samotné. Pokud rodiče souhlasí, je možné část doporučení, zejména těch, které se týkají...

VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ

VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ

Čeká vás vyšetření v pedagogicko psycholologické poradně (PPP)? Ničeho se nebojte!

Děti z naší MŠ budou odkázány do PPP v Benešově. Webové stránky poradny naleznete zde.

Pokud jste se z jakéhokoli důvodu pro návštěvu PPP rozhodli nebo jsme vás o vyšetření v PPP požádali my, učiňte následující kroky:

1. Objednejte se telefonicky nebo emailem. 

 Kontakty zde.

 Jaké služby vám může poradna poskytnout, se můžete dočíst zde.

Asistentka si vaši žádost o termín zaznamená a jakmile vám bude termín přidělen, bude vás kontaktovat.

2. Vyžádejte si z mateřské školy diagnostický posudek vašeho dítěte.

Jedná se o předškolní dotazník, který vyplňují třídní učitelky, které dítě nejvíce znají. Informace z dotazníku si prosím neberte vůbec osobně. Musíme poradně poskytnout co nejvěrnější obraz žáka, aby mu mohla být poskytnuta správná terapie či doporučení. 

Pro zajímavost si můžete dotazník prohlédnout zde.

3. Absolvujte vyšetření v PPP

4. Předejte kopii vyšetření z PPP třídní učitelce.

Tento bod není samozřejmě povinný, ale je přeci i ve vašem zájmu, aby škola, ve které vaše dítě tráví hodně času, měla veškeré důležité informace, které mohou zkvalitnit výchovu a vzdělávání a péči o něj.

Zpráva je pro nás zásadní pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu, žádost o asistenta pedagoga či správnou volbu výchovně vzdělávacích metod a postupů. 

Zajisté bude také důležité se na půdě MŠ osobně sejít a o všem si v zájmu dítěte popovídat a navrhnout další společné postupy. 

Bohužel poradna v Benešově nemá vypracované kvalitní webové stránky, které by vám poskytly odpovědi na vaše časté dotazy. Procesem vyšetření dítěte vás provede vaše třídní učitelka, ale můžete se také informovat na webových stránkách např. PPP Liberec (PPP Liberec www.pppliberec.cz/), které jsou zpracovány velice přehledně a poskytují rodičům veškeré odpovědi na jejich nejčastější otázky a rozpouští obavy z vyšetření. Naleznete zde informace, jak probíhá vyšetření, co si vzít sebou, jak dítě na vyšetření připravit, atd.