"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

JAK SI V BANCE ZŘÍDIT INKASO?

Ve své bance si zřiďte souhlas k inkasu na účet MŠ č.115-2798140297/0100 . 

Zadejte limit cca 1500 Kč měsíčně (na jedno dítě). NEZADÁVEJTE TAM ŽÁDNÉ SYMBOLY (VARIABILNÍ, SPECIFICKÝ) – každé dítě dostane svůj variabilní symbol. 

Stravné a školné na prázdniny se bude platit s červnovou úhradou na základě závazného průzkumu docházky. Počítejte s tím proto i při zadávání limitu inkasa. 

Doklad o souhlasu inkasa z banky (stačí kopie, pokud si ho chcete nechat) doručte do MŠ nebo na níže uvedený e-mail účetní, aby mohl být zaveden do evidence, uveďte na něj i kontakt na Vás – e-mail nebo telefon.

Inkaso se provádí kolem 15. dne v měsíci. V termínu inkasování je nutné mít na účtu dostatečnou finanční hotovost. V případě, že inkaso neprojde, dostane dítě složenku s částkou a var. symbolem k uhrazení.

V případě, že byste měli problém s povolením inkasa, budete každý měsíc dostávat složenky nebo lístky s platebními údaji – i zde je třeba dodržet termín splatnosti 15. den v měsíci.

   

   

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE O PLATBÁCH

VŠEOBECNÉ INFORMACE O PLATBÁCH

STRAVNÉ 

Je 38 Kč denně (děti 2 -6 let), 41 Kč (děti 7 let a výše), platí se vždy do 15. v měsíci předem, od zálohy se odečte „neprojedené“ stravné v minulém měsíci. Pokud by nastal trvalý problém s placením (stravné je zaplaceno opakovaně po urgencích), může p. ředitelka požadovat úhradu zálohy na 3 měsíce dopředu.

ŠKOLNÉ CELODENNÍ

2019/ 2020 - 450,-Kč měsíčně

Školné se platí souběžně se stravným. Na jeho výši NEMÁ vliv docházka dítěte do MŠ – pokud je zapsáno, platí plnou částku, i když je třeba celý měsíc nemocné. Školné neplatí předškolní děti a  děti s odloženou školní docházkou platí.

Neuhrazené stravné a školné JE DŮVODEM k vyloučení dítěte z docházky do MŠ (§ 35 odst. 1d  zák. 561/2004 Sb.)

INKASO

Pro stravné i školné upřednostňujeme platby inkasem – ve své bance si zřiďte souhlas k inkasu na účet MŠ 

č. 115-2798140297/0100

Doporučujeme zadat limit 2.600,- Kč měsíčně (na jedno dítě). NEZADÁVEJTE TAM ŽÁDNÉ VLASTNÍ SYMBOLY (VARIABILNÍ, SPECIFICKÝ) – každé dítě dostane svůj variabilní symbol. Stravné a školné na prázdniny se bude platit s červnovou úhradou na základě závazného průzkumu docházky. Počítejte s tím proto i při zadávání limitu inkasa. 

Doklad o souhlasu inkasa z banky (stačí kopie, pokud si ho chcete nechat) doručte do MŠ na email reditelka@msbystrice.cz, aby mohl být zaveden do evidence, uveďte v něm i kontakt na Vás – e-mail nebo telefon. Inkaso se provádí kolem 15. v měsíci. V termínu inkasování je nutné mít na účtu dostatečnou finanční hotovost. V případě, že inkaso neprojde, dostane dítě lístek s částkou a var. symbolem k uhrazení.

PŘEVOD NA ÚČET

Pokud budete platit převodem na účet, musíte platit pod správným var. symbolem, aby mohla být platba identifikována a nebyla přiřazena někomu jinému. Platební údaje pro platby převodem na účet obdržíte na lístku.

Přeplatky stravného za červen budou převedeny do dalšího školního roku, vracet se budou pouze dětem, které od září dalšího školního roku nebudou MŠ navštěvovat.

Potvrzení o vynaložení výdajů (sleva na dani za školné) za pobyt dítěte v MŠ vystavujeme automaticky každému dítěti vždy do 14. 2. v příslušném kalendářním roce. 

KULTURNÍ FOND

Kulturní fond (KF) slouží k úhradě akcí (divadel, výletů, exkurzí, atd.) pořádaných mateřskou školou. Zálohové platby do KF budou probíhat 2x ročně. Ze zálohy budou odečteny náklady na akce, kterých se dítě zúčastnilo.  Na konci zúčtovacího období obdržíte informaci o zůstatku na KF. Dětem, které pokračují v docházce do MŠ, bude zůstatek převeden. Těm, které končí, bude vrácen na účet.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně úhrad, kontaktujte paní účetní Miluši Skalovou na  emailu miluse.skalova@seznam.cz .