Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

JAK SI V BANCE ZŘÍDIT INKASO?

Ve své bance si zřiďte souhlas k inkasu na účet MŠ č.115-2798140297/0100 . 

Zadejte limit cca 1500 Kč měsíčně (na jedno dítě). NEZADÁVEJTE TAM ŽÁDNÉ SYMBOLY (VARIABILNÍ, SPECIFICKÝ) – každé dítě dostane svůj variabilní symbol. 

Stravné a školné na prázdniny se bude platit s červnovou úhradou na základě závazného průzkumu docházky. Počítejte s tím proto i při zadávání limitu inkasa. 

Doklad o souhlasu inkasa z banky (stačí kopie, pokud si ho chcete nechat) doručte do MŠ nebo na níže uvedený e-mail účetní, aby mohl být zaveden do evidence, uveďte na něj i kontakt na Vás – e-mail nebo telefon.

Inkaso se provádí kolem 15. dne v měsíci. V termínu inkasování je nutné mít na účtu dostatečnou finanční hotovost. V případě, že inkaso neprojde, dostane dítě složenku s částkou a var. symbolem k uhrazení.

V případě, že byste měli problém s povolením inkasa, budete každý měsíc dostávat složenky nebo lístky s platebními údaji – i zde je třeba dodržet termín splatnosti 15. den v měsíci.

   

   

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE O PLATBÁCH

VŠEOBECNÉ INFORMACE O PLATBÁCH

STRAVNÉ DO 30. 11. 2017

Je 35 Kč denně (děti 2 -6 let), 38 Kč (děti 7 let a výše), platí se vždy do 15. v měsíci předem, od zálohy se odečte „neprojedené“ stravné v minulém měsíci. Pokud by nastal trvalý problém s placením (stravné je zaplaceno opakovaně po urgencích), může p. ředitelka požadovat úhradu zálohy na 3 měsíce dopředu.

STRAVNÉ OD 1. 12. 2017

Je 38 Kč denně (děti 2 -6 let), 41 Kč (děti 7 let a výše), platí se vždy do 15. v měsíci předem, od zálohy se odečte „neprojedené“ stravné v minulém měsíci. Pokud by nastal trvalý problém s placením (stravné je zaplaceno opakovaně po urgencích), může p. ředitelka požadovat úhradu zálohy na 3 měsíce dopředu.

ŠKOLNÉ

Je 400 Kč měsíčně, platí se souběžně se stravným. Na jeho výši NEMÁ vliv docházka dítěte do MŠ – pokud je zapsáno, platí plnou částku, i když je třeba celý měsíc nemocné. Školné neplatí předškolní děti (tj. děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011), děti s odloženou školní docházkou platí.

Neuhrazené stravné a školné JE DŮVODEM k vyloučení dítěte z docházky do MŠ (§ 35 odst. 1d  zák. 561/2004 Sb.)!

Pro stravné i školné upřednostňujeme platby inkasem – ve své bance si zřiďte souhlas k inkasu na účet MŠ č. 115-2798140297/0100. Můžete tam zadat limit cca 1200 Kč měsíčně (na jedno dítě). NEZADÁVEJTE TAM ŽÁDNÉ SYMBOLY (VARIABILNÍ, SPECIFICKÝ) – každé dítě dostane svůj variabilní symbol. Stravné a školné na prázdniny se bude platit s červnovou úhradou na základě závazného průzkumu docházky. Počítejte s tím proto i při zadávání limitu inkasa. Doklad o souhlasu inkasa z banky (stačí kopie, pokud si ho chcete nechat) doručte do MŠ nebo na níže uvedený e-mail účetní, aby mohl být zaveden do evidence, uveďte na něj i kontakt na Vás – e-mail nebo telefon. Inkaso se provádí kolem 15. v měsíci. V termínu inkasování je nutné mít na účtu dostatečnou finanční hotovost. V případě, že inkaso neprojde, dostane dítě lístek s částkou a var. symbolem k uhrazení.

Pokud budete platit převodem na účet, musíte platit pod správným var. symbolem, aby mohla být platba identifikována a nebyla přiřazena někomu jinému. Platební údaje pro platby převodem na účet obdržíte na lístku.

Přeplatky stravného za červen budou převedeny do dalšího školního roku, vracet se budou pouze dětem, které od září dalšího školního roku nebudou MŠ navštěvovat.

Potvrzení o vynaložení výdajů (sleva na dani za školné) za pobyt dítěte v MŠ vystavujeme automaticky každému dítěti vždy do 14. 2.. 

KULTURNÍ FOND

Kulturní fond (KF) slouží k úhradě akcí (divadel, výletů, exkurzí, atd.) pořádaných mateřskou školou. Zálohové platby do KF budou probíhat 2x ročně. Ze zálohy budou odečteny náklady na akce, kterých se dítě zúčastnilo.  Na konci zúčtovacího období obdržíte informaci o zůstatku na KF. Dětem, které pokračují v docházce do MŠ, bude zůstatek převeden. Těm, které končí, bude vrácen na účet.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně úhrad, kontaktujte paní účetní Miluši Skalovou na  emailu miluse.skalova@seznam.cz .