"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

VŠEOBECNÉ INFORMACE O VÝUCE AJ

VŠEOBECNÉ INFORMACE O VÝUCE AJ

INFORMACE KE KROUŽKU ANGLIČTINY

Má lektor, který bude angličtinu vyučovat, nějakou kvalifikaci?

Ano, má. 

Bc. Dana Semrádová

Lektorka vystudovala angličtinu na vysoké škole, kde absolvovala také kurz pedagogického minima. Dva roky žila v zahraničí. Více než dvanáct let se věnuje soukromé výuce jednotlivců i kurzů všech věkových kategorií. Nějakou dobu vypomáhala jako zástup v naší MŠ, kterou navštěvovala i její dcera. Angličtinu u nás učí už pátým rokem, takže ji i některé děti a rodiče už dobře znají pod přezdívkou Dáda :o).

KONTAKT: Bc. Dana Semrádová - dana.semradova@semby.cz, +420 607 267 791             

Bude angličtina vyučována podle některého z výukových programů?

Výuka bude kombinací několika výukových programů. Každý jsme jiný, proto se domníváme, že si Vaše dítě zaslouží individuální přístup namísto svazující metody jednoho konkrétního výukového programu.

Jaké metody práce lektor s dětmi využívá?

Výuka angličtiny v předškolním věku vychází ze stejného principu, jako když se malé děti učí mateřský jazyk, tj. ještě předtím, než jsou schopny samostatného projevu, jsou schopny rozumět základním významům.  Děti se s angličtinou seznamují přirozenou formou pomocí scének, her, soutěží, písniček, povídání a pohybu. V rámci hry se baví, ale zároveň také učí. Stejně jako si děti osvojují mateřštinu prostřednictvím vícesmyslového vnímání, zapojují více smyslů i při výuce angličtiny. Výuka bude zpestřována manipulačními, konstruktivními a grafickými činnostmi, smyslovými a psychomotorickými hrami a pohybovými a hudebními aktivitami. Jednodušeji řečeno, bude to zábava a ne nuda :o)

Musím své dítě přihlásit na celý školní rok?.

Ne, nemusíte. Naopak, doporučujeme Vám přihlásit Vaše dítě do kurzu v prvním pololetí a v případě, že se Vám bude naše práce líbit, rádi se s Vámi budeme potkávat i v druhém.

V případě absence či nemoci mého dítěte bude hodina nahrazena?

Bohužel toto není možné s ohledem na počet dětí ve skupině. Kurz angličtiny funguje na stejném principu jako jiné kroužky, které znáte např. z mateřských center. Na začátku pololetí zaplatíte kurzovné a pak už je jen na Vás, chřipkových a jiných epidemiích :o) , kolika lekcí se Vaše dítě zvládne zúčastnit. Samozřejmě lekce neuskutečněné z důvodu absence lektora budou kompenzovány.

Kolik dětí bude ve skupince na výuku?

Ve skupince bude maximálně 10 dětí, aby bylo možné dětem dopřát dostatek pozornosti a příležitostí se aktivně zapojit do výuky.

Jak dlouho trvá vyučovací hodina?

45 minut.

Jak se dozvím, co dítě právě na hodině probírá?

Budete-li chtít, budete od lektorky dostávat email po každé lekci, kde najdete informace o probrané látce, popřípadě nějaké odkazy a tipy co s Vaším dítětem procvičovat doma. Ovšem záleží jen na Vás, budete-li ochotni s Vaším malým studentem chtít trávit čas navíc nad procvičováním jeho jazykových dovedností.

Mohu se přijít podívat na vyučování?

Ano, můžete po domluvě s lektorem. Jen prosím zvažte, zda-li Vaše přítomnost Vaše dítě nepovede ke změně v chování, ať už v pozitivním či negativním smyslu.

1x  za pololetí budete pozváni na otevřenou hodinu.

Jaký máte názor na výuku AJ 3 letých dětí a co mám od výuky takto malých dětí vlastně očekávat?

Na otázku kdy s výukou cizího jazyka začít neexistuje jednotný názor. Samozřejmě musíme vždy brát v úvahu konkrétní osobnost dítěte. To, co jednomu dítěti pomůže, může jinému uškodit. Odborníci se však shodují na tom, že předškolní věk je mimořádně příznivé období pro rozvíjení různých stránek osobnosti, a je proto dobré toto období využít k co nejširšímu rozvoji dítěte. Dítě je v tomto období velice tvárné a veškeré aktivity, při nichž se může rozvíjet, získávat nové vědomosti a dovednosti, přijímá s povděkem.

Výzkumy ukazují, že děti od narození do 2 let vnímají jazyky nejvíce. Tuto schopnost postupně ztrácejí, a to až do 7 let. Osvojování nového u dětí je rychlejší než později v životě. Děti jsou jako houby, které nasávají nové informace a nová slova naprosto přirozeně. Výhodou je, že se nebojí cizí jazyk používat, nestydí se jako dospělí, není pro ně nepřirozené vyslovovat hlásky, které čeština nezná, nepřekvapí je jiný slovní přízvuk či odlišná intonace. I když dítě umí třeba jen pár „písniček, barviček a zvířátek“, už to mu dává podstatný náskok.

Jaký máte názor na výuku AJ u dětí s poruchou řeči – patlavostí?

Ani zde není názor jednotný, obecně však můžeme říct, že nevadí špatná výslovnost dvou tří hlásek, ale kombinovaná patlavost, koktavost a jiné závažné poruchy řeči. Pokud si nejste jisti, konzultujte tuto skutečnost s klinickým logopedem. Navíc, když mají problémy s výslovností některých hlásek v češtině, mohou být za hvězdy v angličtině, protože správně vyslovují anglické hlásky.

Jak bude probíhat organizace výuky na hlavní budově a odloučeném pracovišti?

Organizace bude upřesněna dle počtu závazných přihlášek. Předpokládáme, že jeden den v týdnu bude výuka AJ probíhat v prostorách odloučeného pracoviště pro děti z této budovy a jiný den na hlavní budově pro děti z hlavní budovy. Děti tak nebudou mezi budovami přecházet.

Jak se mohu na kroužek přihlásit?

Elektronicky - v levém sloupci.

Jaká je cena kroužku?

Dle lekcí, které se odučí v daném pololetí. Cena za lekci je 110Kč/45min.

Budeme se těšit na spolupráci

Bc. Dana Semrádová