"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

 

 

 

VIZE ŠKOLY

VIZE ŠKOLY

MOTTO ŠKOLY:

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“
                                                                                                                                  Ralph Waldo Emerson

 

VIZE ŠKOLY:

Být efektivní a učící se organizací, která je pro své systematické směřování ke kvalitě atraktivní jak pro děti a jejich zákonné zástupce, tak i pro zaměstnance a partnery školy. Dále chceme, aby naše škola byla nositelem kulturních hodnot a norem, které žádoucím způsobem podporují individualizovaný rozvoj osobnosti, který je charakterizován svobodou, neformálností, partnerstvím a spoluprácí. 

...Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém. Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří.

Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky.

Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech.

Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška.

Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný...

Citace z knihy Prorok (autor Chalil Džibrán)