"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

V. SLUNCE ZAČLO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT.

V. SLUNCE ZAČLO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT.

Moje rodina (4.5. - 7.5.2020)

- různé podoby dnešní rodiny a její členové znám jejich jména, věk a vím, kde bydlíme (adresa)

- už vím jak rostu(prohlížení si fotografií z dětství, hádej, kdo to je)

- maminky, andělé bez křídel: co znamená toto rčení a kdy slaví svátek (10.5.)

- jak vypadá moje maminka, co na ní mám rád (popis a kresba)

- jak potěšit maminku, vím, co jí udělá radost (báseň, píseň, tanec, pomoc při úklidu, společná procházka)

- co vyrobit mamince pro radost (dárek, přáníčko, občerstvení)

- jak vypadá můj den s rodinou (režim dne), rodinné rituály, vztahy a emoce

 

Co z tebe bude aneb profese (11.5 – 15.5.2020)

- kde pracují moje rodiče

- jaká znám povolání

- znám nějaká stará řemesla

- čím bych chtěl být

- proč lidé pracují, co je to plat a peníze

- finanční gramotnost

- vyzkoušejte si některé profese (pekař, prodavač, zdravotní sestra, učitelka)

- povídejte si o tom, kde se berou potraviny a předměty (chléb, mléko, máslo, kožený pásek, oblečení, skříň, atd.)

 

Hmyzáci (18.5 – 22.5.2020)

- kde všude žijí brouci a ostatní hmyz

- životní cyklus hmyzu a jeho pozorování

- jejich přínos a škodlivost (kůrovec)

- zajímavosti ze světa hmyzu

- živá x neživá příroda a pokusy v ní

- poznávání včelího království

- život na louce a v zahradě (znám některé rostliny)

- malý zahradník

 

Lesní království, račte dále (25.5 – 29.5.2020)

- vím, jak se správně chovat v lese

- co vše mi les prozradí, když budu potichu a pozorný

- poznám lesní zvěř, stromy a lesní rostliny

- dokážu ochránit les (recyklace, výsadba, kůrovec, odpadky)

- proč se říká, že les jsou plíce světa

- kdo je to hajný, myslivec

 

Čáry, máry ententýky, poletíme do Afriky (1.6 – 5.6.2020)

- vydejme se společně po světě, kolik máme kontinentů

- jak slaví děti celého světa svůj svátek (piknik, vodní hrátky, tanec)

- rozmanitosti světa dětí a lidí (multikulturní výchova), adopce na dálku

- hurá na safari, do ZOO (poznáváme zvířata a rostliny z jiných kontinentů)

- zajímavosti ze světa Afrického kontinentu (poušť, atd.), Austrálie

- kouzelné hry s pískem

 

Jak Kryštof objevil Ameriku (8.6. - 12.6.2020)

- vzhůru na palubu (cestování, námořníci, piráti a rybáři)

- začátky moře plavectví

- 8.6. mezinárodní den oceánů (voda ve všech podobách, jak chránit vodstvo)

- poznáváme podmořský svět

- tajuplná cesta za indiány

- zajímavosti ze světa Ameriky a z Asie

 

Všude dobře, doma nejlíp (15.6 – 19.6.2020)

- jak se jmenuje náš kontinent a jeho zajímavosti

- kde leží ČR, jak vypadá naše vlajka, zní hymna, jméno prezidenta

- vím, kde bydlím a znám svoje okolí a jeho zajímavosti

- naše hrady, zámky, památky

- národní pohádky a písně

- historie naší země a život v různých dobách (princezen, rytířů)

- tradiční jídla

- známé české osobnosti

 

Letní olympiáda a sportem ku zdraví (22.6. - 30.6.2020)

- uspořádání třídní Letní olympiády

- poznávání letních sportů

- sport zdraví prospěšný, jak dále pečovat o své zdraví

- zdravá strava

- prevence úrazů, tonutí, bezpečnost na silnici

- jak správně poskytnout první pomoc

- hasiči a vodní hrátky

- pouť jako tradice

- 21.6. den otců

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)

• Vnímání změn v přírodě – nástup letního počasí

• Pokusy a hry s vodou, pískem, přírodninami

• Vnímání přírody všemi smysly a pozorování rozdílů mezi živou a neživou přírodou

• Péče o školní záhonek – pozorování vysetého hrášku a ředkviček

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)

• Pozorování hmyzu, lesní zvěře a možnosti jejich ochrany

• Poznatky o živých tvorech v přírodě (les, louka, zahrada, zvířata celého světa)

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)

• Rozvíjení pohybové zdatnosti

• Manipulace s přírodními materiály a tvoření, recyklace

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)

• Výlety do přírody – zdolávání nerovného terénu

• Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě

• Bezpečnost při letním sportování, prevence úrazů, nemocí a základy první pomoci

 

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)

• Vzájemná pomoc a spolupráce s ostatními

• Prosociální chování k dětem i dospělým

• Prevence šikany a rasizmu

• Zájem o multikulturní společnost a postoje (jakou zemi bych chtěl o prázdninách navštívit, jací tam žijí lidé, jakým mluví jazykem)

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE - Dle Logopedária (DP)

• Zkvalitnění výslovnosti, procvičování problémových hlásek

• Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby, sluchové a zrakové percepce

• Logopedické písničky, hádanky a jazykolamy

• Zkvalitnění mluvního projevu

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)

• Jakými dopravními prostředky můžeme cestovat na dovolenou

• Proč jsou na silnicích dopravní nehody a prevence úrazu

• Znát a používat ochranné vybavení při jízdě na kole, koloběžce

• Bezpečnost na dopravním hřišti a první pomoc

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

• Čte nám naše babička, dědeček, teta, strýc

• Národní pohádky a jejich světové obdoby

• Práce s odbornými knihami a encyklopediemi

 

RECYKLOHRANÍ

• Podporujeme správné třídění odpadu

• Neplýtváme surovinami