"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

V. SLUNCE ZAČLO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT.

V. SLUNCE ZAČLO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT.

PODTÉMATA

 

 

LDLB

▪posilujeme  vztah dětí k přírodě-vycházky do okolí na louku Na homoli, do lesa v Líštěnecké ulici

DSV- seznamujeme děti s bylinkami, ale i nebezpečnými druhy rostlin, pozorujeme brouky , motýli

 

▪Jarní cesta k Novému rybníku,k Semovickému rybníku-pozorujeme vodní živočichy

seznamujeme s nástrahami u vody.

 

PATOLOGICKÉ JEVY

▪DSV-  učíme se sebeovládání, respektování názorů kamaráda

ZDRAVÁ ABECEDA –Hýbu se rád a všelijak

▪DT- osvojujeme si pojmy spojené se zdravým pohybem a sportem-střídání různých a pestrých činností, využívání různých pomůcek- s míčem, švihadly, kruhy,

  • podporujeme fyzickou zdatnost prostřednictvím vycházek do přírody, zdoláváním přírodních překážek, budeme zařazovat hry na stopovanou..

ZAHRADA JE UČITELKA

▪umožňujeme sledovat dětem vývoj rostlin od semene k výpěstku

▪seznamujeme děti s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny

ŠNS

▪Dle logopedária

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

▪DSV- Doprava na výletech- uvědomujeme si možné nebezpečí při nezodpovědném a nebezpečném chování

-bezpečná chůze po silnici, kde není chodník

-pojmenováváme dopravní značky,především s těmi,které jsou pro děti nejdůležitější

 

AKCE ŠKOLKY

-Fotografování 5.5.

-Kolik hlasů mají zvonky 10.5.

-31.5.Dětský den-výlet do Benšova vlakem na dětská hřiště

-Výlet na Kozinec 2.6.

-4.6.vycházka na letiště

-10.6.vycházka do Líšna za piráty

-Rozloučení s předškoláky 16.6.

-Vycházka na pouť