"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

Maminko, chci ti k svátku přát (3. 5. – 7. 5.)

 • moje rodina - maminka
 • Den matek (9. 5.)
 • výroba dárků pro maminku
 • básnička/písnička pro maminku
 • čím potěším svou maminku
 • čím udělám mamince radost

Moje rodina (10. 5. – 14. 5.)

 • kdo tvoří mou rodinu (rodiče, sourozenci, prarodiče, domácí mazlíčci)
 • Den rodin (15. 5.)
 • kdo je u nás v rodině nejstarší, kdo nejmladší
 • jak naše rodina tráví volný čas
 • jaké mám doma povinnosti
 • rodinné výlety
 • „ledoví muži“ – co to znamená pro přírodu 

Život v zahradách (17. 5. – 21. 5.)

 • stromy v zahradě
 • rostliny a květiny (poznávání základních květin)
 • péče o zahradu
 • zahradnické nářadí
 • profese zahradníka
 • rozdíl mezi zahradou a parkem
 • skleník 

Jak se žije na louce a v lese (24. 5. – 28. 5.)

 • rostliny a stromy na louce a v lese
 • jací živí tvorové zde žijí – hmyz (užitečný, škodlivý)
 • vhodné chování v lese
 • péče o les – kdo je hajný, myslivec
 • jak voní les, práce v lese

Vlnka vlnce vypráví, jak to chodí u vody (31. 5. – 4. 6.)

 • jaké rostliny a živočichy můžeme vidět u vody a ve vodě
 • koloběh vody v přírodě
 • rybaření
 • vodstvo  (potoky, řeky, přehrady, rybníky,…)
 • cestování po vodě – parníky, výletní lodě, výlet na lodičce
 • jak se chovat u vody – předcházení úrazům, co dělat za bouřky, bezpečné koupání (prevence utonutí)
 • Den dětí – 1. 6.

Zvířata celého světa a ze zoologické zahrady (7. 6. – 11. 6.)

 • exotická zvířata celého světa
 • jaká exotická zvířata můžeme chovat doma
 • co je safari
 • život zvířat v ZOO – adopce zvířete ze ZOO
 • ohrožené druhy zvířat
 • bajky o zvířátkách
 • pranostika – Medardova kápě, čtyřicet dní kape

Hola, hola, léto na nás volá (14. 6. – 18. 6.)

 • letní a červnové pranostiky
 • letní počasí – slunečné počasí, letní deštíky a bouřky, duha
 • dozrávání letního ovoce – jahody, třešně
 • vycházky do přírody – vnímání vůně léta
 • Den otců (20. 6.)

Prázdniny už jsou za dveřmi (21. 6. – 30. 6.)

 • první letní den (21. 6.)
 • kam se kdo chystá o prázdninách
 • jakými dopravními prostředky můžeme cestovat – auto, autobus, vlak, letadlo,…
 • jak se správně chováme v silničním provozu – chodec, cyklista
 • letní radovánky – koupání, slunění, cyklistika
 • jak si správně ošetřit odřené koleno, bodnutí od vosy nebo včely
 • jak se chránit před letním sluncem – vhodné oblečení, pokrývka hlavy, používání opalovacího krému
 • bystřická pouť – pouťové atrakce a pokrmy, bezpečné chování na pouťových atrakcích

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • vnímání změn v přírodě – nástup teplého letního počasí
 • pokusy a hry s vodou
 • vnímání přírody všemi smysly
 • péče o školní záhonek – pozorování vysetého hrášku a ředkviček

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • pozorování a poslech hlasů ptáků
 • poznatky o živých tvorech v přírodě – kteří ptáci si staví hnízda a kteří hnízdí v budkách

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • rozvíjení pohybové zdatnosti - atletika
 • manipulace s přírodními materiály
 • Tvoření z přírodních materiálů

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • výlety do přírody – zdolávání nerovného terénu
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě
 • bezpečnost při letním sportování

SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

 • vzájemná pomoc a spolupráce mezi dětmi
 • prosociální chování k dětem i dospělým
 • prevence šikany a rasizmu
 • zájem o multikulturní společnost a postoje (jakou zemi bych chtěl o prázdninách navštívit, jací tam žijí lidé, jakým mluví jazykem)

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • zkvalitnění výslovnosti, procvičování problémových hlásek
 • posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a zrakové percepce
 • logopedické písničky
 • zkvalitnění mluvního projevu

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • jakými dopravními prostředky můžeme cestovat na dovolenou
 • proč jsou na silnicích dopravní nehody
 • znát a používat ochranné vybavení při jízdě na kole, koloběžce
 • bezpečnost na dopravním hřišti

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • bajky o zvířátkách
 • práce s odbornými knihami a encyklopediemi

 

RECYKLOHRANÍ

 • podporujeme správné třídění odpadu
 • neplýtváme surovinami