"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

Maminko a tatínku, máme prima rodinku (2. 5. – 13. 5. 2022)

 • Den matek (9. 5. 2022)
 • Výroba dárků pro maminku
 • Básnička/písnička pro maminku
 • Čím potěším svou maminku
 • Kdo tvoří mou rodinu (rodiče, sourozenci, prarodiče, domácí mazlíčci)
 • Den rodin (15. 5. 2022)
 • Kdo je v naší rodině nejstarší, kdo nejmladší
 • Jak naše rodina tráví volný čas
 • Jaké má kdo doma povinnosti
 • Kam jezdíme na rodinné výlety
 • „Ledoví muži“ – co to znamená pro přírodu

Zvířata celého světa a ze zoologické zahrady (16. 5. – 20. 5. 2022)

 • Exotická zvířata celého světa
 • Jaká exotická zvířata můžeme chovat doma
 • Co je safari
 • Život zvířat v ZOO – adopce zvířete ze ZOO
 • Ohrožené druhy zvířat
 • Bajky o zvířátkách

Šel zahradník do zahrady, viděl hodně krásy tady (23. 5. – 27. 5. 2022)

 • Stromy v zahradě
 • Rostliny a květiny, které můžeme v zahradě vidět
 • Péče o zahradu
 • Zahradnické nářadí
 • Profese zahradníka
 • Rozdíl mezi zahradou a parkem
 • Skleník 

Kdo se v trávě schovává, křidélky na nás mává? (30. 5. – 3. 6. 2022)

 • Luční kvítí – zvonek, kohoutek luční, kopretina
 • Jací živí tvorové žijí na louce – brouci, motýli, housenky
 • Hmyz (užitečný, škodlivý)
 • Stavba těla hmyzu
 • Vývoj motýla
 • Proč a jak se v létě suší seno
 • Den dětí (1. 6. 2022)

Mraveneček v lese, těžké dříví nese (6. 6. – 10. 6. 2022)

 • Vhodné chování v lese
 • Jaké stromy můžeme v lese vidět
 • Dary lesa – houby, borůvky, maliny, lesní jahody
 • Jaká zvířata můžeme v lese zahlédnout – srnku, zajíce
 • Jak žijí mravenci
 • Péče o les – práce v lese
 • Kdo je hajný, myslivec
 • Jak voní les
 • Pranostika Medardova kápě, čtyřicet dní kape (8. 6. 2022)

Šeptá vlnka vlnce, že zahlédla pulce (13. 6. – 17. 6. 2022)

 • Jaké rostliny a živočichy můžeme vidět u vody a ve vodě
 • Koloběh vody v přírodě
 • Rybaření
 • Vodstvo  (potoky, řeky, přehrady, rybníky,…)
 • Cestování po vodě – parníky, výletní lodě, výlet na lodičce
 • Jak se chovat u vody – předcházení úrazům, co dělat za bouřky, bezpečné koupání (prevence utonutí)

Léto na nás volá, brzy skončí škola (20. 6. – 24. 6. 2022)

 • Letní a červnové pranostiky
 • Letní počasí – slunečné počasí, letní deštíky a bouřky, duha
 • Dozrávání letního ovoce – jahody, třešně
 • Vycházky do přírody – vnímání vůně léta
 • Den otců (20. 6.)
 • První letní den (21. 6. 2022)
 • Bystřická pouť – pouťové atrakce a pokrmy, bezpečné chování na pouťových atrakcích

Těšíme se na prázdniny, už je máme skoro tady (27. 6. – 30. 6. 2022)

 • Kam se kdo chystá o prázdninách
 • Jakými dopravními prostředky můžeme cestovat – auto, autobus, vlak, letadlo,…
 • Jak se správně chováme v silničním provozu – chodec, cyklista
 • Letní radovánky – koupání, slunění, cyklistika
 • Jak si správně ošetřit odřené koleno, bodnutí od vosy nebo včely
 • Jak se chránit před letním sluncem – vhodné oblečení, pokrývka hlavy, používání opalovacího krému

 

Dílčí projekty

1) LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • vnímání změn v přírodě – nástup teplého letního počasí
 • pokusy a hry s vodou
 • vnímání přírody všemi smysly
 • péče o školní záhonek – pozorování vysetého hrášku a ředkviček, sázení kedluben

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • pozorování a poslech hlasů ptáků
 • poznatky o živých tvorech v přírodě – kteří ptáci si staví hnízda a kteří hnízdí v budkách

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • manipulace s přírodními materiály
 • tvoření z přírodních materiálů

 

2) ZAJÍC HRYZÁLEK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • výlety do přírody – zdolávání nerovného terénu
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě
 • bezpečnost při letním sportování

SOCIÁLNĚ - PATOLOGICKÉ JEVY

 • vzájemná pomoc a spolupráce mezi dětmi
 • prosociální chování k dětem i dospělým
 • prevence šikany a rasizmu
 • zájem o multikulturní společnost a postoje (jakou zemi bych chtěl o prázdninách navštívit, jací lidé tam žijí, jakým mluví jazykem)

 

3) MYŠÁK LOGÍSEK

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • zkvalitnění výslovnosti, procvičování problémových hlásek
 • posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a zrakové percepce
 • logopedické písničky
 • zkvalitnění mluvního projevu

 

4) JEŽEK FRANTIŠEK

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • jakými dopravními prostředky můžeme cestovat na dovolenou
 • proč jsou na silnicích dopravní nehody
 • znát a používat ochranné vybavení při jízdě na kole, koloběžce
 • bezpečnost na dopravním hřišti

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 • bajky o zvířátkách
 • práce s odbornými knihami a encyklopediemi

 

RECYKLOHRANÍ

 • podporujeme správné třídění odpadu
 • neplýtváme surovinami