"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

V. SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

MOJE RODINA (3.5. – 14.5.2021)

A) Maminky svátek slaví (3.5. – 7.5.)

 • Den matek (9.5.2021)
 • Dárek / přání pro maminku
 • Jaká je má maminka
 • Básničky a písničky o mamince
 • Co mám na své mamince nejraději

B) Moji blízcí a příbuzní (10.5. – 14.5.)

 • Moje rodina (matka, otec, sourozenci, prarodiče, ..)
 • Kde bydlíme a s kým
 • Domácí mazlíčci
 • Rodinné akce, výlety a tradice
 • Povinnosti doma

 

DO ZAHRADY PŘIŠLO JARO, COPAK SE TAM STALO (17.5. – 21.5.2021)

 • Co můžeme pěstovat na zahradě
 • Ovocné stromy v zahradách (skleník)
 • Jak se o zahradu starat
 • Zahradnické náčiní
 • Poznáváme stromy a květiny
 • Práce s encyklopediemi a herbáři

 

VELKÁ SLÁVA A RADOST BYLA, KDYŽ SE KAPKA NARODILA (24.5. – 28.5.2021)

 • Ryby
 • Rybaření
 • Význam vody v našem životě
 • Zvířata u vody
 • Řeka, rybník, potok
 • Moře
 • Bezpečné chování u vody
 • Cestování po vodě

PŘÍRODU MÁME VŠICHNI RÁDI, MY JSME JEJÍ KAMARÁDI (31.5. – 4.6.2021)

 • Co se děje v lese a na louce
 • Rostliny a stromy, které v přírodě potkáme
 • Zvířata (v lese, na louce, hmyz)
 • Jak o přírodu pečovat
 • Myslivec
 • Vycházka do lesa – stavba z přírodnin
 • Pohádky o přírodě

 

ZVÍŘATA (7.6. – 18.6.2021)

A) Domácí zvířata (7.6. – 11.6.)

 • Jaká domácí zvířata známe
 • Potrava pro zvířata a kde zvířata žijí
 • Mláďata
 • Jak se o ně starat
 • Naše domácí zvířata a mazlíčci

B) DO ZOO JÁ CHODÍM RÁD, BYDLÍ TAM MŮJ KAMARÁD (14.6. – 18.6.)

 • Jaká zvířata můžeme v zoo vidět
 • Exotická zvířata
 • Safari
 • Ohrožené zvířata
 • Jak se v zoo chováme

 

LÉTO MÁME NEJRADĚJI, TO SE NEJLÍP SKOTAČÍ (21.6. – 25.6. 2021)

 • První letní den
 • Zážitky v létě
 • Barvy léta
 • Letní pranostiky
 • Letní počasí
 • Slunce
 • Den otců (21.6.2021)
 • Oblečení v létě

 

BLÍŽÍ SE NÁM LETNÍ PRÁZDNINY (28.6. – 30.6. 2021)

 • Plány na prázdniny
 • Dovolená
 • Hrátky u vody – bezpečnost
 • Dopravní prostředky pro cestování
 • Ochrana před sluncem

 

DÍLČÍ PROJEKTY

1) Lesní dny s liškou Bystrouškou

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁNÍ

 • Pochopení a vnímání změn počasí, přírodu (příchod léta)
 • Pokusy a hrátky s vodou
 • Péče o rostliny

VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT

 • Poznatky o zvířatech a jiných živých tvorech
 • Správné chování k živým tvorům
 • Ochrana přírody a v ní žijící zvěře

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Letní tvoření
 • Práce s různým přírodními materiály
 • Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

2) Zajíc Hryzálek

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • Výlet do přírody
 • Bezpečnost v létě u vody, při sportování
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivnímu pohybu a zdravé výživě
   

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

 • Spolupráce a koordinace dětí
 • Správné chování k dětem a dospělým
 • Prevence šikany
 • Multikulturní společnost

3) Myšák Logísek

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Logopedické písně na téma léto
 • Zkvalitnění výslovnosti, procvičování mluvy
 • Posílení motoriky a obratnosti mluvidel, procvičení fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a zrakové percepce
   

4) Ježek František

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 • Bezpečnost na chodníku, na vozovce, při přecházení
 • Dopravní prostředky a dopravní značky
 • Ochranné vybavení při jízdě na cyklistickém kole

 

RECYKLOHRANÍ

 • Správné třídění odpadu
 • Neplýtváme jídlem a materiálem
 
AKCE MŠ
 • dle epidemiologické sitauce