"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ÚRAZ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ÚRAZ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Přinášíme vám informace, které vám osvětlí, jak je to s úrazem, který se vašemu dítěti stane v mateřské škole.

Nejprve bych ráda upozornila na to, že se v mateřské škole dodržují přísná bezpečnostní opatření a nad dětmi je neustálý dohled. Děti jsou k dodržování bezpečnosti neustále vedeny a o bezpečnosti jsou neustále poučovány, což je zaznamenáno v třídních knihách.

Doporučujeme všem zákonným zástupcům sjednat pro své děti individuální úrazové pojištění, protože, pokud se při pojistné události neprokáže, že učitelka zanedbala bezpečnost nebo dohled nad dětmi, pojišťovna vaši žádost na proplacení úrazu zamítne. Pokud se tedy úraz stane "nešťastnou náhodou, nešikovností či neobratností dítěte nebo zaviněním jeho spolužáka či neuposlechnutím dítěte pokynů učitelky a není tak prokázáno ze strany učitelky zanedbání bezpečnosti či dohledu nad dětmi, mateřšká škola vám bohužel nemůže z pojistky nic uhradit.

Jiná pravidla platí pro základní školy, které mají ze zákona úrazové pojistky uzavřeny.

  • Mateřské školy mají uzavřeno takzvané pojištění odpovědnosti. To zahrnuje kromě jiného i pojištění zdraví dítěte. 
  • Odpovědnost za škodu v případě dětí v mateřských školách se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu (ustanovení § 422). Základní školy se oproti tomu řídí ustanoveními zákoníku práce.
  • Mateřské i základní školy zřízené městem mají pojištění odpovědnosti sjednáno ve shodě s platnou legislativou.
  • Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace (zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.
  • Případné škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že mateřská škola poruší svou právní povinnost, zanedbá náležitý dohled.
  • Pokud mateřská škola neporušila žádnou svoji povinnost, neodpovídá za škodu.
  • Úraz pak bude odškodněn pouze z úrazového pojištění dítěte sjednaného jeho zákonnými zástupci. Pokud dítě úrazovou pojistku nemá, nedostane žádné pojistné plnění.