"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Třídní vzdělávací program ke stažení zd e

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Třídní vzdělávací plán je otevřený dokument, který se týká vzdělávání v konkrétní třídě, je založen na osobnostně orientovaném modelu výchovy dítěte,podle jeho potřeb a možností.Jedná se o vzdělávací plány jednotlivých integrovaných bloků.

V TVP je rozpracován podrobně průběh celého režimu dne, jsou zde uvedeny i materiální podmínky třídy,naše  společná pravidla,akce MŠ,společné akce s rodiči,metody a formy předávání informací rodičům, doplňkový program třídy.

TVP vypracovávají obě paní učitelky společně, slouží i dalším p. učitelkám, které případně v dané třídě suplují.

 

 

3.INTEGROVANÝ BLOK

 

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU.

PODTÉMATA:

1) Mikulášek zvoní, cinká

    5.-9.12.

  -Mikulášská nadílka v Mš

  -zážitky z nadílky doma

  -Čertí den

  -pekelné vaření

  -čertí pohádky,říkadla,hry

 

2) Krása svátků vánočních

     12.-23.12.

   -Svatá Lucie

  -vánoční symboly a tradice

  -půjdem spolu do Betléma

  -vánoční tajemství

  - co nám přinese Ježíšek

  -pečení vánočního cukroví

  -Jak se Ježíšek dopravuje?

  -poslech a nácvik koled

  -zdobení stromečku

  -vánoční příběhy a básničky

 

3)Vánoční doznívání

   2.-6.1.

  -rozhovory o vánočních prožitcích

  -vánoční oslavy

  -odlišné představy prožití svátků

  -novoroční oslavy u nás a v jiných kulturách, nov. předsevzetí

  -Projektové dny : Tři Králové

 

 

4)Doba ledová, je doba ledová

   9.-13.1

 - život v pravěku

 - vaření pravěkého jídla

 - porovnání stravy dříve a nyní

 - porovnání oblékání dříve a nyní

 - dinosauří svět, mamuti

 -Projektový den:Králíci

 

5)Eskymáci,to jsou máci

    16.-20.1.

    - život v severských státech

    - co se děje pod zamrzlou hladinou

    - různá skupenství vody

   - zimní klouzačky, pozorování rampouchů

   - bádání, zkoumání, objevování tajemství ledu, experimenty s ledem

   - přišel k nám host, spravil nám most – hádanky, říkadla o mrazu, pranostiky

   - Projektový den: Bílý den

 

6)Bílé vločky, zimní čas, k radovánkám zvou nás zas

    23.-27.1.

   - zimní hry a sporty na sněhu

   - zima na horách a v dolinách

   - zimní sporty v televizi ( krasobruslení, hokej, skoky na lyžích, bobová dráha)

   - vím co smím (zásady bezpečnosti při sportování, ochranné pomůcky )

   - utkání spolužáků ve sport. aktivitách

   - život není tabu ( problematika tělesnosti a životního stylu rodin )

   -Projekt: Sněhulák je velký pán

 

7)Ptáček volá“Vítku,Lidko“,sypte drobky na krmítko

   30.-3.2.

  - příprava krmení pro ptáčky

  - pozorování ptactva na zahradě, v lese, na vycházkách

  -písně a tance o ptáčcích

  - výroba krmítek

  - pozorování ptačích stop

  - pranostika:Na Hromnice si skřivan musí vrznout i kdyby měl zmrznout.

  

8)Zvířátka v zimě

   6.-10.2.

   - pozorování stop ve sněhu

   - výprava ke krmelci

   - potrava pro zvířátka

   - srovnání života zvířat lesních x domácích

   - problémy zvířat v zimě ( namrzlé tlapy, chlad, zmrzlá voda k pití..)

   - vhodné a nevhodné chování k živým tvorům

   - pohádky o zvířatech, práce s encyklopediemi

 

9)Doprava a cestování v zimě

    13.-17.2.

    - problémy na silnicích ( závěje, bouračky, řetězy, nevhodné chování řidičů…)

    - není špatné počasí, je jen špatné oblečení

    - zimní dopravní prostředky na horách (skútry, rolby), silnicích(prohrnovače)

    - dětské dopravní prostředky

    - zimní dopravní značky

 

10)U kamen s pohádkou

     20.-24.2.   

     - knížka je můj kamarád

     - dětské jazykolamy, říkanky, příběhy

     - rozdíly mezi poezií a prózou

     - seznámení s bajkami

     - výroba vlastní knížky

    - Projekt: Tvorba Jiřího Trnky

    - Projekt: Vynálezy Julesa Verna -fantazie x skutečnost

    -Na svatého Matěje-lidové pranostiky

11)Masopustní veselí

      27.-3.3.

     - masopustní zvyky a tradice

     - pečení masopustních koláčů

     - starodávná řemesla

    - masopustní průvod

    - karnevalové masky

    - hudební nástroje

 

    

1)▪LDLB-Zdobíme stromeček pro zvířátka

-DP- citlivý vztah k živým bytostem , pocit sounáležitosti

-DS- poznávání rozmanitostí přírody

2)▪LDLB- Návštěva u krmelce

    DS- seznamovat se se stopami zvířat

PATOLOGICKÉ JEVY

1) Vliv reklamy o Vánocích

2) Prevence šikany-prevence projevů rasismu

    DS-podporovat zájem o multikulturní společnost a postoje( jak se žije v Grónsku)

 

ZDRAVÁ ABECEDA

 Přátelská setkávání o Vánocích

 DP-upevňování kamarádských vztahů

 

 Prevence zdravého životního stylu

    DT- podporovat provozování zimních sportů na školní zahradě, vycházky do přírody a oko-

             lí města

          -rozvíjet pohyb. dovednosti, posilovat tělesné zdraví

          - vštěpovat zdravý životní styl

          - dbát na zásady bezpečnosti

  

 ▪ ŠNS- dle Logopedária

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

- Čím se dopravuje Ježíšek?

DP- rozvíjet fantazijní představy dětí

-Zimní sporty a doprava v zimě.

DS-získat základní znalosti a dovednosti, které souvisejí s příčinami a následky dopravních nehod

-znát a používat ochranné vybavení

- vědět, kde je bezpečné se na dětských dopravních prostředcích pohybovat

 

▪ Návštěva výstavy Betlémů v kostele

▪ Návštěva vánoční výstavy v ZŠ

▪ Vánoční výzdoba třídy

▪ Návštěva u  pana školníka a jeho zebřiček a andulek

 

 

AKCE ŠKOLKY

▪ Vánoční tvoření s centrem Oříšek

▪ Malá technická universita

▪ Černobílá pohádka

▪ Liduščino divadlo-Bajky

 

SPOLEČNÉ AKCE PRO RODIČE A DĚTI

▪ Čertí tvoření-výstavka v Mš

▪ Vánoční posezení s tvořivou dílnou

▪ Vánoční pečení

▪ Vánoční cinkání

▪ Vánoční výzdoba třídy

▪ Masopustní pečení