"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

TVP ke stažení naleznete zde.

TVP

TVP

1.INTEGROVANÝ BLOK

"OBJEVUJEME SVĚT S LIŠKOU BYSTROUŠKOU"

PODTÉMATA

1. HURÁ DO ŠKOLKY

- seznámení s novými kamarády, třídními učitelkami, personálem MŠ

- seznámení a adaptace na nové prostředí ( třída, šatna, jídelna, školní hřiště, dopravní hřiště, tělocvična)

- poznáváme svou značku ( kde mám své místo v šatně, v jídelně, v umývárně)

- kde mají své místo hračky ve třídě

 

2. S LIŠTIČKOU JSME KAMARÁDI

- seznámení s třídními pravidly

- upevňování 5P (pozdravit, poprosit, poděkovat, pomoci druhému, umět požádat o pomoc)

- upevňování návyků sebeobsluhy při hygieně, stolování, oblékání, ustýlání peřinek)

- ochrana bezpečí dětí (prevence úrazů - ve třídě, při pobytu venku, při návštěvě tělocvičny )

 

3. CHRÁNÍME SVÉ ZDRAVÍ

- pohybem ke zdraví ( polodenní výlet do lesa)

- ochrana zdraví ( hygienické návyky, prevence úrazů, zdravé stravovací návyky)

- ochrana před škodlivými látkami, závislostmi ( televize, počítač,..)

 

4. CO SE V ZÁŘÍ ČERVENÁ?

- pozorování změn v přírodě, první podzimní den

- dozrávání ovoce a dalších plodů ( šípky, jeřabiny)

- sledování podzimních prací v okolí MŠ

- návštěva Čapího hnízda ( program s enviromentální náplní)

 

2.INTEGROVANÝ BLOK

"BYSTROUŠKA JDE DO ZAHRADY, SLISTÍM SI VŠAK NEVÍ RADY"

PODTÉMATA

1. TÝDEN S KRYŠTOFEM KOLUMBEM

- seznámení s osobností Kryštofa Kolumba

- nácvik písně (udržení rytmu)

- malování lodí

- loupání a ochutnávání vařených brambor (vzhled, chuť)

 

2. NEBE PLNÉ HVĚZD

- návštěva planetária v Praze ( pohádka O rozpůlené hvězdě)

- Slunce, Měsíc, planety

- noční obloha

- cesta do vesmíru

 

3. KUCHAŘSKÝ TÝDEN

- příprava ovocného salátu

- třídění ovoce a zeleniny

- zdravé stravování

- výroba dárku pro paní kuchařky ( zdobení ubrusu a zástěry tiskem)

 

4. PODZIMNÍ SLAVNOSTI

- oslava státního svátku - 28.říjen Den vzniku samostatného československého státu

(přiblížení pojmů ČR, Češi, hlavní město, vlajka, hymna

- co je posvícení, pečení hnětynek

- Halloween ( návštěva ZŠ - prohlídka výtvarných prací dětí a masek)

- halloweenský pochod ( soutěže a úkoly na toto téma) 

 

5. PADÁ LISTÍ ZLATÉ, RUDÉ 

-rozdíly mezi stromy listnatými a jehličnatými

-navlékání podzimních řetězů z přírodnin na drátek

-sbírání listů, lisování, obtiskávání listů

-grafomotorická cvičení, cvičení na procvičování zrakového rozlišování

-projektový den: Na svatého Martina kouří se nám z komína.

 

6. U NÁS DOMA

-kdo patří do rodiny (členové rodiny)

-nácvik básně Rodina

-námětová hra na rodinu

-kresba rodiny (postava)

 

7.CESTA ZA ZVÍŘÁKY

-jak se zvířátka připravují na zimu

-která zvířata se ukládají k zimnímu spánku

-jak mohou pomoci lidé zvířatům v nouzi

-sbírání přírodnin pro krmení zvěře (kaštany, žaludy, bukvice,...)

-pozorování přírody dalekohledem

 

3.INTEGROVANÝ BLOK 

"SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU"

PODTÉMATA

1.TĚŠÍME SE NA MIKULÁŠE

-divadelní představení "Dva sněhuláci"

-seznámení s pojmem advent

-vytváření adventního kalendáře

-přípravujeme se na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla

-nácvik básniček a písniček

-výtvarné zpracování čerta

 

2.VÁNOČNÍ CUKROVÍ VE TŘÍDĚ ZAVONÍ

-pranostiky

-adventní zvyky a obyčeje

-pečení perníčků

-vůně Vánoc - seznámení s různými druhy koření

-zdobení vánočního stomečku ve třídě

-vánoční příběhy a básničky

-pozorování zimní přírody

-.poslech vánočních koled

 

 

3.VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

-vánoční zvyky a obyčeje , symboly Vánoc

-poslech a zpívání koled

-vánoční příběh  - dramatizace

-sestavování betlému ve třídě

-vánoční posezení s rodiči

- pozorování vánoční výzdoby ve městě

-připravujeme vánoční dárečky pro zvířátka

-návštěva vánoční výstavy v MŠ

 

4. NA NOVÝ ROK O SLEPIČÍ KROK. (2.1. - 6.1.)

-vzájemné sdílení zážitků z Vánoc

-pranostiky

-jak měříme čas (starý rok odešel, přišel nový)

- Tři králové (seznámení s legendou, popis zvyku)

- návštěva kostela

- hry na sněhu

 

5. ZIMA JE, ZIMA JE, KAŽDÝ SE RADUJE (9.1. - 13.1.)

-pokusy se sněhem, ledem

-kreslení do sněhu

-nácvik písně Dva mrazíci

-netradiční výtvarné techniky

-Malá technická univerzita (program Město)

 

6. KOHO POTKÁME U KRMÍTKA? (16.1. - 20.1.)

-četba příběhu "Jak vyráběli krmítko pro ptáčky."

-pozorování ptáků na zahradě a v okolí MŠ

-práce s obrázky - třídění ptáků na ty, kteří odlétají a na ty, kteří přezimují

-výroba krmítka, co patří/nepatří do krmítka

-umístění krmítek v okolí školky

 

7.VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA V ZIMĚ (23.1 - 27.1.)

-pozorování stop zvířat ve sněhu, určování stop dle encyklopedie

-která zvířata se ukládají k zimnímu spánku

-jak mohou samy děti zvířatům v nouzi pomoci

-kdo se stará o zvěř v lese (úloha myslivce)

-pozorování přírody dalekohledem

-vycházka do lesa se zásobami potravy pro zvěř

 

8.ZIMNÍ SPORTY (30.1. - 3.2.2017)

-pojmenování znaků zimní krajiny

-zimní oblečení - jak se chráníme před zimou

-druhy zimních sportů

-nebezpečné situace  (prolomení ledu,nebezpečí na lyžích, lavina, kde sáňkujeme, bobujeme)

-jak předcházet nebezpečným situacím při sportování, ochranné pomůcky (helma, brýle,...)   

 

9.DOBA LEDOVÁ - DINOSAUŘI (6.2. - 10.2. 2017)

- encyklopedie, knihy o dinousarech

- vytváření dinosauřích vajec, modelování dinosaurů

- hry se jmény ( Michalsaurus... )

- vytváření pravěké krajiny

 

10. ARKTIDA A ANTARKTIDA (13.2. - 17.2.2017)

-projektový den T. A. Edison

-orientace v mapě, na glóbusu

-vyprávění o severských státech, lidech a zvířatech

-rozdíly mezi severním a jižním pólem

-práce s ecyklopediemi

-ztvárňování polární krajiny v centru Ateliér

 

11.POHÁDKOVÝ TÝDEN  (20.2. - 24.2.)

- karneval v maskách

- dramatizace pohádky

- poznat rozdíly ( dobro- zlo )

- učit se vázat kličku

- beseda o zdravovědě a první pomoci

 

12.MASOPUST (27.2. - 3.3.)

-co je masopust

-pečení masopustního pečiva

-masopustní vycházka obcí

-výroba papírových masek

-veselíme se, zpíváme a tancujeme

-návštěva prvních tříd ZŠ Bystřice

 

13. JARNÍ PRÁZDNINY (6.3. - 10.3.)

 

4.INTEGROVANÝ BLOK

"LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE" 

PODTÉMATA

1. TÁTA VČERA NA VENKU NAŠEL PRVNÍ SNĚŽENKU  (13.3. - 17.3.)

-charakteristické znaky jara

-březnové pranostiky ( Na svatého Řehoře....)

-první jarní květiny (kreslíme je, počítáme, určujeme barvy, ...)

-pozorujeme rostliny ve volné přírodě

-učíme se jarní básničky 

-výlet do Ekocentra ve Vlašim

 

2. JARO LETÍ, MILÉ DĚTI! ( 20.3. - 24.3 )

- první jarní den - vynášení Morany

- mláďata

- jarní zvyky

- jarní písničky a tanečky

- dramatizace, pohádky o zvířátkách

 

3.TĚŠÍME SE DO ŠKOLY (27.3. - 31.3.)

-práce s textem (soustředit se na poslech, smysluplně odpovědět na dané otázky)

-připomínáme si osobnost J.A.Komenského (zkoušíme psát husím brkem a inkoustem)

-připravujeme se na zápis do 1.třídy

-procvičujeme jméno a příjmení, bydliště, barvy, tvary, počet prvků

- říkáme si , co patří/nepatří do školní tašky

-nacvičujeme básničku Tati, kup mi pejska! (rytmizace, počet slabik ve slově, první, poslední písmeno ve slově)

-procvičujeme hrubou motoriku (nácvik na atletické závody)

 

4.TAK JSEM TADY - ZAJÍČEK, NESU KUPU VAJÍČEK!

- setí řeřichy

-dopoledne v přírodě - cesta za velikonočním vajíčkem

-malování kraslic

-velikonoční zvyky, obyčeje

-učení velikonočních koled

 

5.HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ (10.4. - 14.4.)

-nácvik velikonočních říkadel 

-představování velikonočních symbolů

-vyrábění velikonočního zápichu do osení (procvičujeme stříhání, trhání papíru, lepení)

-pečení velikonočních mazanců

-koledování na MěÚ Bystřice

-DRAVCI NA STADIONU (seznámení s prací sokolníků, představení dravců)

 

6. NAŠE MODRÁ PLANETA JE KRÁSNÁ A BOHATÁ (18.4.2017 - 21.4.2017)

-divadlo U Jelena - Ekologie a třídění odpadu (výchovně vzdělávací program)

-oslava Dne země

-návštěva sběrného dvora v Bystřici

-planeta Země - výtvarné zpracování tématu

 

7. OD KONÍ K AUTŮM (24.4.2017 - 28.4.2017) 

-přiblížení pranostiky "Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři."

-četba motivačního příběhu Od koní k autům

-grafomotorické cvičení - jednotažka - Kůň

-skládání z papíru - lodě

-prac. list - bludiště (najděte správnou cestu doprav. prostředku)

-prohlížení encyklopedií, skládání slova AUTO

-stavba z kostek- pozemní komunikace, mosty, parkoviště

 

5.INTEGROVANÝ BLOK

"SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT"

PODTÉMATA

1. MOJE RODINA (1.5.2017 - 5.5.2017)

-nácvik básně Babička má svátek

-výroba přání pro maminky a babičky

-rozhovory na táma rodina

-polodenní vycházka do přírody (určujeme názvy květin,vnímáme vůně, pletení věnečků)

-procvičování prostorové orientace

 

2.ŠKOLA V PŘÍRODĚ (9.5.2017 - 12.5.2017)

 

3. VODA, VODĚNKA (15.5.2017 - 19.5.2017

-pokusy s vodou (co plave, co se potopí)

-výchovně vzdělávací program VZPOURA ÚRAZŮM - beseda s vozíčkáři

- seznámení s koloběhem vody v přírodě

 

4. SVĚT LESNÍHO TICHA (22.5.2017 - 15.5.2017)

-seznámení se s fascinujícím  světem mravenců

-polodenní výlet do přírody "PUTOVÁNÍ ZA MRAVENCEM"

-mraveniště na papíře

-stavíme mraveniště z kostek

-pracovní list Od vajíčka k mravenci

- ZDRAVOTNÍCI V MŠ (program pro děti MŠ, který přibližuje práci záchranářů)

 

5. VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI (29.5. - 2.6.2017)

-nácvik básně s pohybem Kamarád

-HPH: Kamarádi

-rozhovor na téma kamarádství, výzmam kamarádství, přátelství, vzájemné pomoci

-četba příběhů o kamarádství

-kreslíme svého nejlepšího kamaráda

 

6. VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE (5.6.2017 - 9.6.2017)

-co si představíte pod pojmem DOMOV?

-kdo kde bydlí

-práce s mapou, hledáme a označujeme město Bystřici

-popisujeme a vybarvujeme znak města Bystřice

-sledování DVD Bystřice

-pracovní listy věnované tomuto tématu

-stavíme město z kostek

 

7.JEDEME NA VÝLET (12.6.2017 - 16.62017)

-námětová hra : Jedeme na výlet do ZOO

-tvoření dopravních prostředků dle vlastní fantazie z různých materiálů

-hudebně pohybová hra Sloník Toník

-pracovní listy věnované tomuto tématu

 

 

8.CO SE DĚJĚ V TRÁVĚ (19.6.2017 - 23.6.2017)

-Beruška a její kamarádi - četba motivačního příběhu

-hádanky (živočichové z louky)

-"Beruška"- malovací básnička

-kreslíme louku a její obyvatele

-pozorujeme, co se děje na louce pomocí lupy

-školní výlet ZOO Větrovy

-rozloučení s předškoláky na zahradě HB

9.TÝDEN PLNÝ LEGRACE (26.6.2017 - 30.6.2017)

-nácvik básně  "Dny v týdnu"

-legrační soutěže

-dramatizace pohádky, kterou si děti samy vymyslí

-těšíme se do školy - moje paní učitelka - postava (malování, koláž,...)

-rozloučení se školním rokem

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

Třídní vzdělávací program - TVP