"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

Tvp ke stažení zde 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

4. INTEGROVANÝ BLOK

“LIŠTIČKY, VSTÁVEJTE, JARO ZASE VÍTEJTE“

PODTÉMATA:

 1. Jarní prázdniny

             (6. 3. – 10. 3.)

 

 1. Zimo, zimo, už jdi pryč, na zahrádce vykvetl petrklíč

            (13. 3. – 17. 3.)

 • Rozloučení se zimou a přivítání jara
 • Vynášení Morany
 • Změny počasí
 • Březnové pranostiky
 • Probouzení přírody, regenerace člověka a jeho těla i duše
 • Bádání a pozorování v přírodě
 • Jarní tvoření- experimentování s barvami a materiály
 • Co všechno musí jaro udělat
 • První jarní květiny
 • Jarní výzdoba

 

 1. Jaro ťuká na vrátka, vítáme na světě mláďátka

            (20. 3. – 24. 3.)

 • Vítáme jaro- první jarní den
 • Zvířátka se probouzí po zimním spánku
 • Jarní mláďátka
 • Zvířata domácí i volně žijící
 • Hmyzí říše- jak žijí mravenci, včely,…
 • Kde zvířata bydlí
 • Hledání a poslouchání zvuků přírody
 • Potravní řetězec v ekosystému
 • Všímání si přírody a vnímání změn počasí
 • Hry na badatele a ochranáře

 

 1. Vím, kde bydlím, znám svůj stát, a co nevím, zjistím rád

            (27. 3. – 31. 3.)

 • Poznáváme město naší Školky- řeku potok náměstí kulturní památky
 • Znám město, vesnici kde bydlím
 • Česká republika- hlavní znaky
 • Hlavní město ČR
 • Seznámení s mapou, vodstvo,…
 • Známé památky České republiky- hrady, zámky, zříceniny
 • Jak můžeme cestovat
 • Profese, které vidím kolem sebe, čím bych chtěl být
 • Apríl

 

 1. Velikonoční vajíčko, připravuj si, slepičko

            (3. 4. – 7. 4.)

 • Dubnové a Velikonoční pranostiky
 • Velikonoce a náboženství
 • Velikonoční tradice, symboly a současnost
 • Velikonoce v jiných zemích
 • Velikonoční výzdoba
 • Učíme se velikonoční básničky
 • Navození velikonoční nálady, motivace pohádkou
 • Velikonoční pečení
 • Setí obilí

 

 1. Hody, hody do provody, Velikonoce jsou tady

            (10. 4. – 14. 4.)

 • Velikonoční zvyky
 • Barvení vajíček, pletení pomlázky
 • Učíme se Velikonoční koledy
 • Velikonoční dramatizace
 • Tvořivá dílna s rodiči

 

 1. Svátek má dnes naše Země, společně ji popřejeme

            (17. 4. – 21. 4.)

 • Oslava Den Země
 • Ochrana životního prostředí
 • Čisté ovzduší, voda, ohrožené druhy zvířat
 • Třídění odpadu, recyklace
 • Spolupráce s dalšími třídami v MŠ
 • Recyklohraní
 • Čištění a okolí a pozorování narůstajícího znečištění
 • Respektování jeden druhého, pomoc druhému, chápavost a spolupráce
 • Lidé celého světa a jejich národnosti- povědomí o rasismu
 • Projekt- Jak pomáháme Zemi

 

 1. Koště není jenom na smetí i čarodějnice se ráda proletí

            (24. 4. – 28. 4.)

 • Sv. Jiří, sv. Vojtěch- pranostiky
 • Svátek Čarodějnice a tradice
 • Májka, pálení čarodějnic
 • Čarodějnické rejdění v maskách
 • Čarodějnické tvoření
 • Čáry a kouzla
 • Rozpoznávání dobra a zla
 • Výstava- slet čarodějnic

 

             

DÍLČÍ PROJEKTY

 1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU
 • ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (DSP, DSV)
  • Ochrana přírody a prostředí
  • Třídění odpadu
  • Recyklohraní
 • VÝCHOVA K OCHRANĚ ZVÍŘAT (DD, DSV)
  • Porozumění základním potřebám zvířat
  • Obdivování zrodu a respektování domovů a přirozeného prostředí zvířat
 • POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA (DT)
  • Vyjádření se pohybem
  • Rozvíjení pohybové zdatnosti
  • Manipulace s různými materiály a tvoření
 1. ZAJÍC HRYZÁLEK
 • ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (DT)
  • Podpora zdravého životního stylu
  • Znám své tělo, s pohybem ke zdrraví
  • Staráme se o sebe
  • Regenerace těla, relaxace
 • SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY (DD)
  • Spolupráce mezi dětmi a vzájemné chápání
  • Předcházení nežádoucím projevům chování
  • Rozlišování dobra a zla
  • Prevence šikany, povědomí o rasismu
 1. MYŠÁK LOGÍSEK
 • LOGOPEDICKÁ PREVENCE- Dle Logopedária (DP)
  • Správná výslovnost
  • Rozvoj komunikačních dovedností
 1. JEŽEK FRANTIŠEK
 • DOPRAVNÍ VÝCHOVA (DSV)
  • Bezpečné pohybování se po městě a v dopravním prostředí
  • Doprava našeho města a i světa
  • Poznávání širšího okolí a našeho města
  • Základní znalosti, příčiny a následky v dopravě
  • Bezpečné pohybování kolem vozovky, při hraní a v dětských dopravních prostředcích

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (DP, DD)

 • Motivované a tematické pohádky
 • Příběhy a zajímavosti ze světa
 • Hádanky a texty k zamyšlení
 • Vztah k četbě a knihám

 

ZDRAVÁ ABECEDA (DT)

 • Cesta k vnitřní pohodě- zdravým prostředím, pohybem a výživou

 

AKCE ŠKOLKY

 • EKO- Vlašim- Šikulova dílna (polytechnická výchova)
 • Dravci - ukázka prací sokolníků
 • Ekologie a třídění odpadu- U Jelena-Divadlo pod čepicí
 • Noční spaní v MŠ

 

SPOLEČNÉ AKCE PRO RODIČE A DĚTI

 • Hledání znaků jara
 • Velikonoční dílna
 • Velikonoční pečení
 • Rodinný projekt-Den Země (jak pomáháme přírodě)
 • Čarodějnická soutěž o nejoriginálnější čarodějnici

 

 

 

5.INTEGROVANÝ BLOK

„SLUNCE ZAČLO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT.“

PODTÉMATA

 

1) Jarní kvítí na louce se svítí a beruška je šťastná

(1.-5.5.)

-svátek práce

-jarní květiny

-život na louce (včely, mravenci, motýli..)

-život na poli (myšky, hraboši..)

 

2)ŠvP

(8.-12.5.)

 

3) Maminko a tatínku, pověz jakou máš rodinku?

(15.-19.5.)

-moje rodina

-nový člen rodiny

-co děláme celý den

-co si rád oblékám

-Den klobouků

 

4) Jaro v lese a na zahradě

(22.-26.5.)

-lesní plody, stromy, keře, květiny

-zahradní plody, květy, stromy

-zahradnické práce

-zahradní technika

- úrazy v lese a na zahradě

- hajný je lesa pán

 

5) Já a moje tělo

(29.5.-2.6.)

-lidská postava (svaly, kosti, zuby, orgány)

-vlastnosti

-smysly

-zvuky těla

-zdravé potraviny, ovoce, zelenina

-Den dětí

-Den bláznivých účesů

 

6) Voda kolem nás, Slunce hřeje nás

(5.6.-9.6.)

- počasí, předpověď počasí

-piráti a námořníci

-plavba za pokladem (lodě)

-cesta do hlubin moře (ponorka, živočichové)

-nebezpečí, jak se chránit před úrazy v přírodě, ve vodě (bouřka, utonutí..)

8.6.-Mezinárodní den oceánů

 

7) Kde bydlím já a kde bydlíš ty?

(12.-16.6.)

-můj domov

-moje město x vesnice

- doprava ve městě a na vesnici

-obchody, továrny, kulturní památky (divadla, muzea, výstavy)

 

8) Za zvířátky kolem světa

(19.-23.6.)

-exotická zvířata volně žijící

-exotická zvířata v ZOO

-ohrožená zvířata

-dopravní prostředky

-Pruhovaný den

 

9) Šikovné léto

(26.-30.6.)

-těšíme se na prázdniny

-výlety  a poznávání jiných kultur

-vláčkem do Benešova

-léto v lese a houbaření

-rybaření-27.6.-Světový den rybářství

-pouť

LDLB

▪Pampelišková louka

DSV- seznamovat děti s bylinkami, ale i nebezpečnými druhy rostlin

 

▪Jarní cesta k velkému rybníku

DSV-rozšiřovat povědomí o přírodním prostředí, seznámení s nástrahami u vody.

 

PATOLOGICKÉ JEVY

▪DSV-seznamovat děti s návykovými látkami-Projektový den Alkoholín

 

ZDRAVÁ ABECEDA –Hýbu se rád a všelijak

▪DT- osvojování pojmů spojených se zdravým pohybem a sportem-střídání různých a pestrých činností, využívání různých pomůcek

 • podporování fyzické zdatnosti prostřednictvím vycházek do přírody

ZAHRADA JE UČITELKA

▪umožňovat sledovat dětem vývoj rostlin od semene k výpěstku

▪seznamovat děti s pracemi souvisejícími s péčí o rostliny

ŠNS

▪Dle logopedária

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

▪DSV- Doprava na výletech- uvědomění si možného nebezpečí při nezodpovědném a nebezpečném chování

 

AKCE ŠKOLKY

▪ Vzpoura úrazům

▪Zdravotnický kurz pro děti

▪Africká kultura

▪Fotografování

▪Divadlo kouzel-Oslava Dne dětí

▪Výlet do ZOO Větrovy

▪Pouťové pečení

▪Výlet vlakem do Benešova

▪Atletický víceboj

 

SPOLEČNÉ AKCE PRO RODIČE A DĚTI

▪Rozloučení s předškoláky

▪Den dětí pro město