"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ POTICHU, CHOĎTE LIŠKY V KOŽICHU

1. Čertí kluci, čertí holky, zaskočili k nám do školky (3. - 7.12.)

 • adventní období a přípravy na Vánoční čas
 • společné tvoření vánoční dekorace
 • pranostiky o sv. Barboře
 • příběh svatého Mikuláše
 • návštěva Mikuláše, čertíků, které potěšíme básničkou, písničkou
 • kresba uhlem
 • pečení vánočních perníčků, lineckého cukroví, pečeného čaje
 • čertí rojení v převlecích
2. V jedné rybí zátoce, kapři slaví Vánoce (10. - 21.12.)
 • pranostiky Svatá Lucie
 • vánoční symboly a zvyky
 • zdobení stromečku ve třídě
 • poslech a nácvik koled
 • půjdeme se podívat do kostela, na Betlém
 • kdo je Ježíšek a jak přišel na svět
 • dopis Ježíškovi
 • co si od Ježíška přeji, jak mi dárky asi přinese
 • výroba přání a svícnů
 • Vánoce u nás x v jiných zemích
 • Vánoční tvoření, výzdoba třídy      
 • Vánoční pohádky, básničky, hádanky
 • Vánoce pro zvířátka
 

3. Na tři krále, mrzne stále (2. - 4.1.)

 • rozhovory o Vánocích doma (oslavy, co mi Ježíšek přinesl, zážitky)
 • Vánoce pro zvířátka - ukázka fotografií
 •  Novoroční oslavy - u nás, jiné kultury
 •  Novoroční předsevzetí 
 • pokusy se sněhem
 • Tři Králové
 • ,,Hrací dny"
 • Tříkrálová sbírka, návštěva kostela - Betlém
 
4. Doba ledová!!!! Velké dobrodružství Lvíčátka čeká. (7.-18.1.) 
 • Pokusy se sněhem
 • Jak se měnil styl života, strava, oblečení
 • Dinosauři, život v pravěku
 • Lov mamutů
 • Živočichové v době ledové
 
5. Ať je léto nebo zima, sportování je vždy prima (21.-25.1.)
 • Zimní sporty a hry ve sněhu
 • Televizní zimní sporty (krasobruslení, lední hokej, skoky na lyžích...)
 • Zimní olympijské hry 
 • Zásady bezpečnosti a ochranné pomůcky při zimním sportování
 • Zimní olympijské hry Lvíčátek venku na sněhu/ ve třídě
 • Rukavicový den
 
6. Na krmítko pro ptáčky, přichystáme dobroty (28.1-1.2.)
 • Ptáčci stěhovaví a ti, kteří odlétají do teplých krajů
 • Příprava dobrot pro ptáčky
 • Výroba krmítka
 • Sledování ptačích stop ve sněhu
 • Bydlení ptáčků v zimě
 • Vycházka do přírody - pozorování ptáčků 
 • Poslech ptačí řeči
 • Poznávání ptačího peří, pokusy s ním
 • Básně, písně o ptáčcích

 

7. Jarní prázdniny (4.-8.2.)

 

8. Já a moje tělo (11.-15.2.)

 • poznáváme části svého těla a jeho funkce
 • smyslové vnímání a jeho využití při hře a učení
 • jak se správně starat o svoje tělo, zdravý chrup a hygienické návyky
 • prevence před nemocí v rukou lékaře, lékárníka
 • alternativní způsoby, jak si udržet zdravé tělo a zdravou mysl (malování, hudba, tanec, pohyb, pobyt v přírodě, sport, terapie pomocí zvířat,dotyku - masáž,  konzumace zeleniny/ovoce, bylinky a jiné superpotraviny)
 • návštěva lékárny
 • společná výroba zdravých svačinek/pamlsků
 • nácvik básničky o Těle a písničky s pohybem Moje tělo
 • logopedické hrátky - mimické svaly a pohyby jazyka, jazykolamy
 • grafomotorická cvičení - čáranice

 

9. Hrajeme si s písničkou (18.-22.2.)

 • co je hudba a kde se s ní můžeme setkat
 • dynamika, tempo, rytmus hudby
 • hra na dirigenty, kapelu, orchestr
 • notový zápis
 • tvorba vlastní písničky
 • transpozice písní do jiných tónin
 • hra na piano dle barevných notiček
 • výroba a hra na hudební nástroje
 • předměty kolem nás v roli hudebních nástrojů
 • emoce vyvolané hudbou
 • hlasová hygiena
 • muzikoterapie
 • Interaktivní hudebně - pohybový program Hrajeme si s písničkou
 
 

Dílčí projekty

 

1.Lesní dny s liškou Bystrouškou

 • povedeme děti k povědomí o významu životního prostředí – přírody, střídání koloběhu života v přírodě 

 • povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období) 

 • budeme se učit rozlišovat stromy – jehličnaté x listnaté, hledat rozdíly

 • budeme zkoumat přírodní jevy

 • povedeme děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř 

 • budeme rozvíjet poznatky o živých tvorech v přírodě, hl. v zimním období (stopy ve sněhu apod.)

 

2. Zajíc Hryzálek

 • na schůzkách s rodiči budeme prezentovat zdravou stravu a zdravý životní styl jako základ zdraví dítěte, budeme navazovat spolupráci s rodiči

 • budeme dětem vštěpovat základy zdravého životního stylu prostřednictvím spolupodílení se na přípravě jídla (pečení vánočního cukroví a jeho zdravých variant, pečený čaj, slavnost)

 • otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního systému

 • zimní sporty, poznávání a zkoumání zimní přírody

 • budeme posilovat pocity uspokojení, uznání, prožívání radosti ze zvládnutého, poznaného

 • budeme se učit hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní odpovědnost

 • povedeme děti k úctě ke starším lidem

 

3.Myšák Logísek

 • rozvoj komukačních schopností a dovedností

 • gymnastika mluvidel

 • vyvozování hlásek a samohlásek

 • logopedická říkadla, jazykolamy

 • práce s příběhem

4.Ježek František

 • Rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým.

 • Získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí.

 

Akce:

 • Zdobení vánočního stromečku na náměstí
 • Vystoupení u rozsvícení vánočního stromečku
 • Pečení perníčků, hnětynek, čaje
 • Vánoční program v divadle u Jelena
 • Vánoční dílna a posezení s rodiči
 • Tříkrálová sbírka