"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

SLUNCE ZAČALO HŘÁT, NA LOUKU SI POJĎTE LIŠČATA HRÁT

1. Mámo, táto, mám Vás rád (2.-10.5.)

 • rodina - úplná, neúplná

 • členové rodiny (rodiče, sourozenci, prarodiče...)

 • role v rodině (ženské, mužské role, pracovní povinnosti, jak a proč pomáhám rodičům)

 • výstava fotografií rodin

 • profese rodičů

 • 6.5. preventivním program policie

 • 7.5. dopoledne s hasiči

 

2. Hmyzí říše (13. - 17.5.)

 • život na louce (mravenci, včely, čmeláci, vosy, motýli)

 • vodní říše (potápníci, chrostíci...)

 • naši spolubydlící (mouchy, komáři, octomilky...)

 • vývoj, stavba těla, kde bydlí

 • ochutnávka medu

 • sami se v brouky proměníme

 • broučí olympiáda

 • vnímání okolí všemi smysly

 • práce s lupami, mikroskopem, pozorovacími miskami

 • stavba hmyzího domečku

 • 15.5. beseda o včelách s panem Dohnalem

 • 16.5. divadlo ve Voticích

 

3. šky nebo dopravním prostředkem, legraci si vždy užijem (20.- 24.5.)

 • dopravní prostředky - na silnici, ve vodě, ve vzduchu, na kolejích

 • čím cestuji do školky 

 • hádanky, hry, básničky o dopravních prostředcích

 • poznávání dopravních značek

 • výlet na letiště, na nádraží

 • bezpečnost na silnici a v jejím okolí

 • dopravní hřiště - ochranné pomůcky

 • 22.5. výlet na letiště

 

4. Putování s medvědem (27. - 31.5.)

 • kulturní památky, významná místa v okolí Bystřice

 • 31.5. den otevírání studánek

 • výlet do muzea v Benešově

 • 30.5. výlet na Konopiště

 

5. S piráty na moře se vydáme, vodní svět prozkoumáme!!! (3. - 7.6.)

 • živočichové v moři

 • moře, oceány

 • Vodní dopravní prostředky

 • Nebezpečí způsobené vodou (utopení,…)

 • piráti - hledání pokladu dle mapy

 • stavby pirátských lodí

 • objevování jednotlivých světadílů - poznávání kultur

 • 8.6. mezinárodní den oceánů

 • Výlet do podmořského světa

 • 4.6. výlet do podmořského světa

 

6. Z pohádky do pohádky (10. - 14.6.)

 • seznámení s večerníčky - obrázkové čtení, poznávání znělek, postaviček

 • dopolední promítání večerníčků

 • druhy knih

 • návštěva dílny, kde se vyrábí knihy

 • návštěva knihovny

 • bajka, próza, poezie

 • ilustrátor x spisovatel

 • nápodoba hlásek, tvarů pomocí husího pera a tuše

 • práce s knihou - jak s ní zacházíme

 • exkurze - výroba knihy (středa 12.6.)

 • Celé Česko čte dětem - čtení členy rodiny

 

7. Letem světem (17. - 21.6.)

 • navštívení několika zajímavých zemí

 • kultury, jídla, zajímavá místa, tradice, oděvů

 • jaká země se mi nejvíce líbí

 • příprava různých pokrmů

 

8. Hurá na prázdniny (24.-28.6.)

 • těšíme se na prázdniny

 • kam pojedu na dovolenou - u nás, do zahraničí

 • legrace nejen ve třídě, ale i venku

 • prevence nebezpečných situací v létě

 • výlety do přírody, k rybníku

 • výlet k Jeníčkovi

 

DÍLČÍ PROJEKTY

 

1. LESNÍ DNY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU

 • posílení potřeby být v kontaktu s jarní přírodou
 • elementární chápání proměn v přírodě
 • práce související s péčí o rostliny, zvířata, přírodu
 • zaměření se na plody zahrady (ovoce, zeleniny, bylinky)
 • pojmenování plodů, poznávat je zrakem, hmatem, čichem, chutí, přiřazovat je k rostlinám a znát jejich význam a užitek
 • pozorování klíčení semen, růst nových rostlin
 • ochrana nejmenších živočichů

 

2. ZAJÍC HRYZÁLEK 

 • výlety do přírody
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře aktivního pohybu a zdravé výživy
 • navzájem si pomáhat, spolupracovat s ostatními
 • posilování prosociálního chování, ve vztahu k druhým lidem - rodina

3. MYŠÁK LOGÍSEK

 • zkvalitnění výslovnosti dětí, procvičování problémových hlásek
 • logopedická cvičení na motoriku a obratnost mluvidel

 

4. JEŽEK FRANTIŠEK 

 • rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice
 • rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým

 

AKCE:

 • Preventivní program pro děti od policie města Benešov
 • Fotografování
 • Beseda s včelařem
 • Divadelní představení pohádky Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla
 • Výlet na letiště
 • Návštěva kosmetického salónu
 • Výlet na Konopiště - oslava dne dětí
 • Výlet- Podmořský svět v Praze
 • Zdravá pětka
 • Exkurze knihy
 • Program v knihovně v Benešově - Večerníčky
 • Program s hasiči
 • Zahradní slavnost - rozloučení se školním rokem
 • Výlet k Jeníčkovi