"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

ŘÍJEN 2018

ROZVOJ VÝTVARNÝCH A PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ

 • práce v centrech aktivit (CA) – větší samostatnost při plnění úkolu a zároveň podpora spolupráce ve skupině (vyučující je spíše v roli poradce), schopnost pochopit zadání, vybrat si CA, pracovat a následně umět ohodnotit danou činnost

 • kreslení špejlí a tuší + obtisky prstů, dlaně a části předloktí, frotáž kmene stromu

 • vytrhávání, mačkání a lepení zmačkaného papíru 

 • seznámení s prací v CA Dílna – zatloukání hřebíků na vyznačená místa (zatloukání celého hřebíku, zatloukání jen do půlky jeho délky)

 • seznámení se základy šití – plastovou jehlou, bavlnkou do „děravého“ kartonu

 • nácvik správného stolování – talíře + příbory + sklenice na pití

 • společné pečení slaného pečiva na posvícení – válení těsta, vykrajování, potírání vajíčkem a sypání kořením

 

HUDEBNÍ DOVEDNOSTI

 • seznámení s hudebními nástroji naší třídy i zdánlivě nehudebními nástroji a vyjádření různými zvuky krajinu kolem nás v rámci ročních období

 

POHYBOVÉ DOVEDNOSTI

 • běh do i z kopce

 • orientace v prostoru, nácvik běhu mezi předměnty – na babu – snaha neběhat do kola, ale vyhýbat se, nadbíhat, změnit směr

 • chůze po schodech nahoru i dolů – střídáme nohy

 • cvičení s obručí, šátky

 

ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI

 • vyhledávání skrytého obrázku v labyrintu čar

 • umět popsat různé události

 • sluchové rozlišování (začáteční písmeno ve slově, vlastním jméně)

 • grafické vyjádření svého písmene, grafická znalost čísel

 • znalost dnů v týdnu – v naší třídě má každý den jinou barvu

 • reagování na smluvené signály a instrukce - umístění nad, pod, vedle, před, za, na – práce s předměty potichu – sestavení např. létajícího draka

 • počítání do 10

 • porovnávání přírodnin - co plave a co se potopí, menší, větší

 

POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI

 • během dalších delších vycházek orientace v krajině a nejbližším okolí, orientační body, ne vždy musíme stejnou cestou zpátky do výchozího bodu

 • sběr podzimních plodin – žaludy, oříšky, kaštany, šípky, rakytník,...

   

 

MORÁLNÍ SCHOPNOSTI

 • slušné chování při návštěvě divadla i cestou autobusem

 • spolupráce s cizím dospělým – fotografem v MŠ

 • řešení případných konfliktů s nápovědou k řešení od kamarádů – vnímání názorů nejen autority ale i vrstevníka, popř. celé skupiny, pojem žalování a upozornění na něco, co není správné

 

EMOCIONÁLNÍ CÍTĚNÍ

 • podpora smutných spolužáků, společná stavba symbolu lásky a kamarádství – prožívání a pochopení chování druhých

 • vysvětlení pojmů smutek, stesk