"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

DOKUMENT "BÍLÁ KNIHA" - NÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Mateřské školy patří v naší republice do legitimního systému vzdělávání. Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách, jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí.

Dokument "Bílá kniha" ke stažení zde. 

 

STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ ČR OD ROKU 2010 - 2020

https://www.vzdelavani2020.cz/

STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2020 - 2030

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - RVP PV

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - RVP PV

Od 1. září 2007 musí všechny mateřské školy tvořit své Školní vzdělávací programy (ŠVP) podle dokumentu Rámcový program pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Tento dokument rámcově určuje obsah, cíle a formy předškolního vzdělávání. 

Dokument Rámcový zvdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) ke staženíment Rámcový zvdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) ke stažení