"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

  • Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat. 
  • Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat. 
  • Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
  • Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti. 
  • Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře. 
  • Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit.
  • Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti. 
  • Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
  • Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
  • Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

VIZE, CÍLE, SNY A PLÁNY...

VIZE, CÍLE, SNY A PLÁNY...

MOTTO ŠKOLY:

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“
                                                                                                                                  Ralph Waldo Emerson

 

VIZE ŠKOLY:

Být efektivní a učící se organizací, která je pro své systematické směřování ke kvalitě atraktivní jak pro děti a jejich zákonné zástupce, tak i pro zaměstnance a partnery školy. Dále chceme, aby naše škola byla nositelem kulturních hodnot a norem, které žádoucím způsobem podporují individualizovaný rozvoj osobnosti, který je charakterizován svobodou, neformálností, partnerstvím a spoluprácí. 

 

FILOSOFIE A PROFILACE ŠKOLY

Proč objevujeme svět s liškou Bystrouškou?
Jedna stará legenda praví, že skutečná liška Bystrouška žila na hájovně u obce Veselí u Šumperku. Díky nepřátelskému prostředí zdejších lidí zaměřenému právě proti liškám, se tak liška Bystrouška rozhodla najít nový domov. Šla dlouhé dny a týdny, byla vyčerpaná a hladová. I tu narazila na krásnou...
Filosofie naší školy - tak to vidíme my
FILOSOFIE NAŠÍ ŠKOLY Myslíme si, že se nacházíme na prahu historicky ojedinělé epochy, která klade před vzdělávací systémy po celém světě velice složitou výzvu. Jak dobře do života vybavit a připravit děti, žáky a studenty, když dnešní realita světa vyžaduje celkovou změnu spektra dovedností a...
Doplňkové projekty školy
Podrobné informace k jednolivý projetkům najdete v našem školním vzdělávacím programu. Tyto projekty jsou realizovány průběhem celého školního roku. LESNÍ DNY S LIŠKOU  BYSTROUŠKOU ENVIRONMENTÁLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ Cílem je environmentálně senzitivní jedinec, který má...

„Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.“

Jan Ámos Komenský