"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

POTVRZENÍ O VÝŠI UHRAZENÉ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro potřeby odečtu slevy na dani dle novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, bude potvrzení o úhradě školného za rok 2016 vydáno do 15. 2. 2017 automaticky na každé dítě. 

Potvrzení vám osobně předají paní učitelky na třídě. 

 

 

SLEVA NA DANI - "ŠKOLKOVNÉ"

SLEVA NA DANI - "ŠKOLKOVNÉ"

SLEVA NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE

"Školkovné"

Počínaje příjmy za rok 2014 si můžeme od daně z příjmu odečíst i "školkovné". Od roku 2016 se však zužuje okruh zařízení, do  nichž můžeme dítě umístit a zároveň tuto slevu využít.

Předškolní zařízení

Abychom slevu "školkovné" mohli využít, musíme mít dítě v takzvaném "předškolním zařízení", což znamená v některém z těchto zařízení:

  • mateřská škola dle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona

Podmínky slevy

Slevu uplatníme tehdy, pokud námi vyživované dítě bylo umístěno v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Jedná se např. i o firemní či soukromou školku či jiné obdobné zařízení, jako je například lesní školka, soukromé jesle nebo dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku. S výjimkou zájmových kroužků, ty mají vzdělávací charakter.

Kolik dělá sleva

Slevu uplatníme ve výši výdajů (kromě stravného), které jsme prokazatelně vynaložili za umístění našeho vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období v daném roce, pokud jsme tyto výdaje už neuplatnili jako výdaj na samostatnou výdělečnou činnost. Za každé vyživované dítě můžeme uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy (za rok 2015 je to 9.200 Kč)

Kdo slevu uplatní

Slevu na dani můžeme uplatnit tehdy, žije-li námi vyživované dítě s námi ve společně hospodařící domácnosti.

Nemůžeme ji uplatnit na vlastního vnuka nebo vnuka manžela/manželky (jde-li o vlastního vnuka nebo vnuka manžela/manželky, můžeme slevu uplatnit pouze tehdy, pokud máme dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů).

Slevu může uplatnit jen jeden z vyživujících.

Uplatníme v daňovém přiznání

Slevu uplatníme v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob nařádku 69a. Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši skutečně vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte.

Zákon

Viz § 35 ba odst. 1 g) a dále § 35 bb Zákona o daních z příjmů.

 

Zdroj článku: www.jakpodnikat.cz/sleva-za-umisteni-ditete-v-ms.php