"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

  

  

  

  

    

ORGANIZACE ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019

ORGANIZACE ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019

 

Zápis do Mateřské školy Bystřice na školní rok 2019/2020

Zápis se uskuteční v hlavní budově školy se sídlem v ulici Družstevní 422, 257 51 Bystřice dne 14. 5. 2019.

Letos můžete nově využít možnost elektronického předzápisu, který bude spuštěný 1. 4. 2019.

Pokud zvolíte klasickou papírovou formu, stáhněte si přihlášku ZDE.

Zápis samotný a přijímání papírových žádostí o přijetí proběhne 14. 5. 2019 od 15,00 – 18,00 hod. v ředitelně školy. 

Z vážných důvodů po telefonické nebo emailové dohodě s ředitelkou školy (reditelka@msbystrice.cz , +420 702 026 580) ve dnech předchozích. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

K zápisu přineste vyplněnou ŽÁDOST (pouze v případě, že jste nezvolili formu elektronického zápisu), pokud možno podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte, potvrzenou od lékaře, originál rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče, popř. doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od bydliště nebo trvalého pobytu zákonných zástupců). Cizí státní příslušníci přinesou povolení k pobytu.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

K zápisu můžete přijít sami, ale budeme rádi, když přijdete v doprovodu dítěte, které chcete zapsat. V případě nemoci dítěte není jeho účast nutná, proto není třeba sjednávat náhradní termín zápisu. K zápisu postačí pouze jeden zákonný zástupce.

Po příchodu zvoňte na třídu Berušek. Obdržíte pořadové číslo, dle kterého budete voláni do ředitelny. Mezi tím si může vaše dítě pohrát a vyzkoušet připravené aktivity a vy můžete nahlédnout do prostor školy.

Kritéria pro přednostní přijetí dětí k docházce do Mateřské školy Bystřice:

1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Bystřice.

2. Dítě, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8.2019,  s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Bystřice.

3.  Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti.

Dále budou místa obsazována postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším s trvalým pobytem ze spádové oblasti města Bystřice do naplnění volné kapacity školy. V případě, že kapacita školy se nenaplní dětmi ze spádové oblasti, budou přijímány děti i z jiných spádových oblastí.