"U lišky Bystroušky"

Mateřská škola Bystřice, okr. Benešov

Družstevní 422
257 51 Bystřice u Benešova
IČO 750 34 492
Datová schránka: rgvkphd
č. účtu: 115-2798140297/0100


Telefon: +420 702 026 580
Odhlašování dětí hlavní budova: +420 721 616 166

Provozní doba PO -PÁ 6,15 - 16,30 hod.
info@msbystrice.cz

  

  

  

  

    

ORGANIZACE ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020

ORGANIZACE ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020

 

Zápis do Mateřské školy Bystřice na školní rok 2020 / 2021

Zápis se uskuteční na hlavní budově školy se sídlem v ulici Družstevní 422, 257 51 Bystřice dne 7. 5. 2020 od 14, 30 - 17,30 hod..

Přihlášku si stáhněte ZDE.

Zápis samotný a přijímání žádostí o přijetí proběhne 7. 5. 2019 od 14,30 – 17,30 hod. v ředitelně školy. 

Z vážných důvodů po telefonické nebo emailové dohodě s ředitelkou školy (reditelka@msbystrice.cz , +420 702 026 580) ve dnech předchozích. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

K zápisu přineste:

1. vyplněnou ŽÁDOST , pokud možno podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte a potvrzenou od lékaře

2. originál rodný list dítěte

3. občanský průkaz rodiče, popř. doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od bydliště nebo trvalého pobytu zákonných zástupců). Cizí státní příslušníci přinesou povolení k pobytu.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

K zápisu můžete přijít sami, ale budeme rádi, když přijdete v doprovodu dítěte, které chcete zapsat. V případě nemoci dítěte není jeho účast nutná, proto není třeba sjednávat náhradní termín zápisu. K zápisu postačí pouze jeden zákonný zástupce.

Po příchodu zvoňte na třídu Berušek. Obdržíte pořadové číslo, dle kterého budete voláni do ředitelny. Mezi tím si může vaše dítě pohrát a vyzkoušet připravené aktivity a vy můžete nahlédnout do prostor školy.

Kritéria pro přednostní přijetí dětí k docházce do Mateřské školy Bystřice:

1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Bystřice.

2. Dítě, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8.2020,  s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti města Bystřice.

3.  Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti.

Dále budou místa obsazována postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším s trvalým pobytem ze spádové oblasti města Bystřice do naplnění volné kapacity školy. V případě, že kapacita školy se nenaplní dětmi ze spádové oblasti, budou přijímány děti i z jiných spádových oblastí.